Om Arkivet

Velkommen til hjemmesiden for Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv.

Arkivet dækker områderne Rårup Sogn og Klejs kirkedistrikt med byerne Rårup, Klejs, Brandstub, Nøttrup, Gramrode, Ravnholt, Nebel, Glattrup, Åstrup og dele af Gram, samt Glud, Skjold, Stourup, Sønderby, Neder Sønderby, Pøt, Østrup, Brund, Bisholt, Snaptun og Hjarnø.

Har du billeder eller arkivalier du gerne vil se eller aflevere, kan du sende mail til . Så henvender vi os og aftaler et møde.

Personalet på museet kan ikke modtage arkivalier/billeder.
 

Arkivet fungerer som den lokale erindring, der strækker sig fra de første skriftlige kilder op til vor tid, og vi modtager med glæde såvel gamle som nye ting til arkivering. Det kan være erindringer, oplysninger om lokale forhold, billeder af steder og mennesker, gamle postkort, dokumenter, matrikelkort, slægtstavler, avisudklip mv.
Hvis du under oprydning støder på gamle papirer, vil vi med glæde  modtage materialet eller låne det til indskanning (du kan naturligvis få en kopi af filen, når vi er færdige). Vi modtager også gerne digitale arkivalier og billeder.

HUSK AT: I dag er historie om 100 år.

 

Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv, Glud 54, Glud, 7130 Juelsminde
Åbent onsdage kl. 13.00 – 15.00
Telefon 36923493 – Mail  – facebook