1815-1891 døde

HJARNØ KIRKEBOG 1815 -1891


1. Døde af Mandkiøn

2. Døde af quindekiøn

3. Dødføde

 

DØDE MANDKIØN 1815 – 1891


Hvor intet andet er oplyst er personen fra Hjarnø Datoen angiver dødsdagen

 

29-11-1815 Jens Hansen 86 år, aftætsmand

 

26-12-1816 Søren Andersen 7 dage, bondesøn

 

13-6-1816 Peder 54 år, teglbrænder på Palsgaard,

kuldsejlet i storm, hans lig blev opkastet på Hiarnøe

 

15-5-1820 Rasmus Pedersen 76 år, aftægtsm.

 

18-11-1822 Jens Madsen 78 år, aftægtsm.

 

2-12-1822 Hans Christensen 1 dag, husmands barn

 

6-3-1823 Rasmus Jørgensen 4 år 3 md, bondebarn

 

25-6-1823 Søren Niels Sørensen 52½ år, Boelsmand

 

10-9-1823 Hans Adolph Stephansen Høeg 72½ år, møller og var på aftægt i møllen.

 

21-10-1824 Jens Klemmensen 58 år huusmand

 

24-10-1824 Jens Jensen 15 år 2 mdr, faldt ud af en jolle og druknede

 

28-11-1825 Laurs Olesen 23 ½ år, bondesøn ,var matros

 

24-2-1826 Njels Jensen 8 år, gdm Jens Njelsens søn

 

30-4-1826 Rasmus Hansen 4 år, huusmands søn, druknede i en brønd

 

13-8-1826 Peder Madsen 75 år, aftægtsmand

 

2-2-1827 Niels Jensen 0 år gdm barn

 

8-8-1827 Niels jensen 0 år gdm barn

 

16-12-1827 Søren Nielsen 33 år 2 mdr gårdmand

 

5-3-1828 Søren Jørgen Jensen 24 år, husm søn, var matros

 

12-9-1828 Søren Rasmusen 91 år 8 mdr, aftægtsm.

 

6-1-1829 Søren Rasmusen Dammand 31 år, tjenestekarl på øen

 

14-4-1829 Mads Nielsen 57 år gdm.

 

15-11-1829 Jens Peter Sørensen 3 uger gdm barn

 

5-7-1830 Søren Njelsen 6 mdr, bondebarn

 

12-1-1831 Jens Christensen 76 år, Almisse lem

 

22-10-1831 Jens Christiansen 56 år, Aftægtsmand

 

24-1-1932 Jens Nielsen 8 mdr, husmandsbarn

 

10-5-1835 Anders Jensen Snedker 72 år, indsider og aftægtm

 

19-1-1835 Søren Nielsen 3 1/4 år husm Niels Sørensens barn

 

13-2-1835 Rasmus Nielsen 4½ år, gdm Niels Rasmusens søn

 

26-2-1835 Rasmus Sørensen 71 år gdm

 

16-10-1835 Laurs Jensen 5 år husm Jens Rasmusen Smeds søn

 

13-12-1835 Hans Nielsen 3år 5 mdr, gdm Niels Sørensens søn

 

16-7-1836 Hans Jensen 72 år 9 mdr, aftægtsmand

 

30-3-1837 Niels Sørensen 11 mdr, Sømand Jens Søren Jensens barn i Horsens.

 

3-5-1838 Peter Mads Rasmusen 4 mdr, gdm Rasmus Madsens barn.

 

23-4-1840 Mads Jørgensen 20 år, gdm Jørgen Madsens søn

 

20-9-1840 Peter Mads Rasmusen 15 uger, gdm Ras. Mads. barn.

 

12-1-1841 Ole Laursen 79 år, aftægtsmand

 

18-10-1841 Mads Rasmusen 0 år, gdm Rasmus Madsens barn.

 

20-3-1842 Hans Jørgensen Høeg 26 år Møllers. Jørgen Møllers søn.

 

4-5-1842 Jens Baggesen 70 år, skolelærer

 

8-10-1842 Peder Sørensen Dammand 52 år, husmand

 

22-11-1843 Jørgen Hansen Høeg 59 år, Møller

 

15-2-1844 Erich Sørensen 49 år, husmand

 

5-3-1844 Hans Nielsen 0 år, gdm Niels Hansens barn,

i præstens bog anført blandt de dødfødte.

 

19-1-1845 Jørgen Rasmusen 15 år, gdm Rasmus jensens søn

 

8-3-1845 Rasmus jensen 0 år, gdm Jens Sørensens barn

 

14-2-1846 Niels Rasmusen 46 år, gdm

 

24-4-1847 Rasmus Nielsen 74 3/4 år aftægtsm. begravet 1-5

24-4-1847 Niels Jensen 78 1/4 år, sognefoged – 5-5

 

13-5-1847 Jens Nielsen 65 år, aftægtsm i Vestergaard

 

31-1-1848 Klaus Rasmusen 71 år, aftægtsmand

 

20-8-1848 Søren Nielsen 10 år, husm. Niels Sørensens søn

 

27-2-1849 Niels Jensen 1 dag, gdm Jens Sørensens søn

 

30-6-1849 Hans Laursen 17 år, gdm Laurs Jørgen Olesens

søn, Søfarende, druknet ved Endelave, liget fundet d. 7 Juli

 

8-7-1849 Peder Rasmusen, 5 mdr, gdm Rasmus Madsens søn

 

26-12-1849 Rasmus Hansen 60 år, Almisselem på øen

 

27-4-1850 Jens Madsen 16 uger, skolelærer Madsens barn

 

29-7-1850 Jens Jensen 22 uger, gdm Jens Sørensens søn

 

14-12-1852 Søren Sørensen 6 dage, Ingeborg Sørensd. barn

 

14-5-1853 Søren Nielsen 80 år, aftægtsmand

 

14-6-1853 Niels Jørgen Jensen 5 dage, gdm søn Jens Nielsens barn

 

25-10-1853 Stephan Hansen 71? år, aftægtsmand

 

7-12-1853 Søren Jensen 51 år, huusmand

 

6-10-1854 Christian Agatatius Madsen 2 uger, Skolelærer Madsens søn

 

5-8-1855 Niels Nielsen 11 3/4 år, husm Niels Sørensens søn

 

27-2-1856 Jens Jensen 5 mdr gdm Jens Sørensens søn

 

24-5-1856 Jens Nielsen 28 3/4 år, gdm Niels Sørensens søn, hos faderen

 

2-10-1857 Bertel Laursen 78 år 3 mdr, aftægtsmand

 

1-4-1858 Søren Christopher Nielsen 59 år aftægtsm.

 

19-1-1860 Jens Rasmusen 74½ år, aftægtsm.

 

13-7-1861 En fremmed mandsperson, fundet i Søen d 13-7

 

16-12-1861 Hans Nielsen 8 dg. Snedker Niels Hansens søn

 

23-7-1863 Søren Sørensen 24 år Tjenestekarl,død af Thypus

Søren Christoffersen Nielsens søn.

 

4-9-1863 Søren Jensen 14 år, Niels Hansens TjenestedrengOndartet Halssyge, lægen synede lige

 

t11-9-1863 Laus Jørgen Jensen, 27 år tjenestekarl hos JensJørgensen, døde af Halssyge.

 

21-4-1864 Jens Olesen 8t år, Smed Ole Jensens Barn, dødaf en ondartet halssyge

 

26-6-1864 Rasmus Rasmusen 1 år, gdm Rasmus Rasmusens søndød af en ondartet halssyge

 

26-6-1864 Jens Jensen 10½ år, gdm Jens Jørgen Jensens barndød af en ondartet halssyge

 

19-7-1864 Søren Jensen 3 3/4 år, gdm Jens Jørgensens barn

død af en ondartet halssyge.

Pastor Brokdorf forrettede jordpåkastelsen formedelst afspæringen af Fjenden.

 

 

14-11-1864 Jens Søren Jensen 1 time, gdm Jens Jørgensens

barn, død kort efter fødslen.

 

13-11-1865 Rasmus Jensen 72 år, aftægtsmand

 

20-11-1865 Jens Nielsen 69 år aftægtsmand

 

5-12-1865 Jens Olesen 1 md, Smed Ole Jensens barn Diptheritis

 

13-4-1866 Rasmus Rasmussen 7½ år, gmd og Lods Mads Rasmussens søn, Diptheritis

 

8-9-1868 Hans Adolf Nielsen 31 år, Typhus far: gdm. Niels Søren Jensen

 

26-5-1869 Mads Pedersen 88 år, aftægtsmand

 

15-7-1870 Jørgen Jørgensen 54 år, gmd13-2-1871 Hans Sørensen 63 år, gmd

 

19-6-1871 Hans Steffensen 50 år, gdm

 

18-10-1872 Adam Sørensen 60 år, indesidder

 

23-12-1872 Rasmus Rasmussen 69 år, partikulier, opholdt

sig den sidste tid på Bisholt i Skjold Sogn og blev begravet på Glud kirkegård

 

13-3-1873 Jens Sørensen ½ år, gdm Søren Laurs Laursens søn

 

15-5-1873 Laus Jørgen Olesen 74½ år, gdm

 

14-1-1875 Steffen Laursen 26 år, ungk. gdm.søn, døde afdiphteritis halssyge efter 4 dages sygdom

 

14-6-1875 Jens Peder Sørensen 44 år, gdm

 

2-9-1875 Anders Sørensen 65 år, gdm

 

19-11-1875 Niels Sørensen 68 år, gdm, broder til Anders Sør.

 

5-4-1878 Laus Jørgen Sørensen ½ år, gmd S.L.Laursens søn

 

1-12-1878 Niels Jørgen Jensen 78 år, aftægtsmand tidl gdm

 

15-2-1880 Rasmus Nielsen 39 år, ungk.,søn af afd husmand

Niels Sørensen, døde af lungetæring.

 

21-11-1880 Rasmus Nielsen 44 år, ungk, opholdt sig hos sin

svoger Mads Rasmussen, søn af afd. gdm Niels Rasmussen

 

27-12-1880 Jens Jørgensen ( Høeg) 63 år, ungk og møller, sønaf afd. Møller Jørgen Hansen

 

15-10-1881 Jens Jørgensen 55 år, gdm og søn af afd. gdm Jørgen Nielsen

 

27-5-1882 Hans Nielsen Bæklund 89 år, enkemand og havde de

sidste 2 år boet hos sin søn Snedker Niels Hansen var født i Overby.

 

26-11-1882 Christen Jensen 75½ år, aftægtsmand hos snedker

Niels Hansen, var enkemand og født på Alrø

 

16-7-1883 Ole Laursen 52 år 10 mdr, gift husejer og lods

søn af gmd Laurs jørgen Olesen

 

23-6-1884 Jens Poulsen 91 år 2 mdr. aftægtsmand og enkemand

hos Bødker og husmand Hans Sørensen, født i Thygeborg i glud

 

28-1-1885 Niels Christian Jensen omtrent 80 år,

aftægtsmand hos husmand Peder Christensen, var enkemand.

 

13-1-1889 Niels Hansen 90 år 1½ mdr, aftægtsmand hos gdr

Søren Laursen, enkemand og søn af Hans Jensen.

 

22-3-1890 Mads Rasmussen 67 år 2½ mdr, gdr og fhv Lods

gift og søn af gdm Rasmus jensen

 

17-1-1891 Rasmus Madsen 84 år 1½ mdr, aftægtsmand hos gdr

Dusinius Peter Rasmussen og søn af Mads Nielsen.

 

21-4-1891 Jens Markus Jensen 3/4 år Søn af gdr Thomas Christian Jensen

 

24-12-1891 Søren Jensen 51½ år, gift gdr, søn af gdm Jens Sørensen.

 

DØDE QVINDEKIØN 1815 – 1891


Uden stedoplysning er personen på Hjarnø

 

7-8-1815 Ingeborg Rasmusd. 75 år, bondekone

 

14-12-1815 Maren Pedersd. 81 år bondekone

 

18-5-1816 Ane Kirstine Rasmusd. 4 mdr, bondebarn

 

24-7-1816 Maren Steffansd. 31 dage bondebarn

 

29-12-1816 Karen Madsd. 73 år 6 mdr, bondekone

 

23-2-1817 Ane Johane Sørensd. 1 år 2 mdr. bondebarn

 

9-3-1817 Ane Marie Madsd. 63 år, bondekone

 

26-4-1818 Karen Pedersd. 77 år, bondekone

 

21-11-1818 Ane Pedersd. 87 år, bondekone

 

24-1-1819 Maren Madsd. 80 år, bonde enke

 

3-2-1823 Karen Jensd. 74 år bonde enke

 

2-3–1823 Rasmine Rasmusd. 9 år, bondebarn

 

29-9-1823 Ane Kirstine Klausd. 7 mdr bondebarn

 

12-10-1823 død født 0 år bondebarn

 

1-5-? Ane Kirstine Sørensd. 80 år 10 mdr aftægts kone Søren Christoffersens enke.

 

26-7-1824 Elle Catrine Stephansd. 3 dage, bondebarn

 

25-2-1825 Mette Kjerstine Rasmusd. 22 år, husm kone

 

19-3-1825 Bodil Maria Rasmusd. 68 år, aftægtskone, Hans

Adolph Stephansen Høegs enke af hjarnø mølle

 

23-2-1825 Dorthea Maria Hansd. 8 mdr. husm.barn

 

22-1-1828 Mette Catrine Jensd. 31 år 11 mdr, Bondekone Jørgen Nielsens enke.

 

24-4-1830 Cessel Maria Jacobsd. 81 år, Poul ? tensens enke

 

3-1-1831 Kjesten Nielsd. 57 år, gdm Rasmus Sørensens hustr

 

22-2-1832 Ane Bodellene Nielsd. 1 år, gdm Niels Søren Jensens barn

 

9-5-1832 Bodild Maria Jensd. 0 år gdm Jens Nielsens barn

 

3-7-1834 Ane Jensd. 53 år, gdm Jørgem Madsens hustru

 

28-1-1835 Ane Marie Rasmusd. 9 år, gdm Rasmus Jensens dat.

 

2-2-1835 Bodel Maria Jensd. 0 år, gdm Jens Nielsens datter

 

24-1-1835 Karen Sørensd. 35 år 8 mdr, gdm Rasmus Madsens hustru

 

1-4-1835 Ane Kirstine Clausd. 88 år 1 md, gdm Rasmus Sørensens enke.

 

17-1-1836 Dorthes Maria Jensd. 22 år, skolelærer J.Baggesen datter

 

25-9-1837 Kirsten Lausd. 65½år aftmd. Ole Laursens hustru

 

30-11-1838 Ane Marie Jørensd. 18 år, gdm Jørgen Madsens dat

 

28-12-1838 Mette Sørensd. 73 år 7 mdr, aftægtsmand Bertel Laursens hustru

 

20-11-1839 Ingeborg Jørgensd. 77 år 9 mdr, Sognefoged Niels Jensens hustru

 

5-5-1840 Ingeborg Jensd. 0 år, gdm Jens Nielsens Barnfød og døbt en dag, i præstens bog indført blandt dødfødte.

 

27-8-1840 Kirsten Pedersd. 89 år, aftægtskone, Peder Madsens enke

 

4-5-1842 Catrine Marie Rasmusd. 67 år, aftægtsmand Rasmus Nielsens hustru.

 

7-9-1842 Maren Catrine Nielsd. 83 år, enke efter afd.husm Jens Ceristiansen

 

3-4-1843 Ane Jensd. 4 mdr 6 dg, gdm Jens Sørensens barn

 

12-3-1844 Madsine Vilhelmine Rasmusd. 2 md 12 dg, Gdm Rasmus Madsens barn

 

17-2-1844 Mette Marie Klaus? eller Hans datter, 39 år

gdm Laurs Jørgen Olesens hustru

 

1845 døde ingen af quinde kjøn

 

14-2-1846 Rasmine Marie Rasmusd. 7 mdr 11 dg, gdm Rasmus Madsens barn.

 

15-8-1847 Kirsten Lauersd. 12½ år, gdm Laurs Jørgen Olesens datter

 

26-8-1847 Petrea Katrine Pedersd. 4 md 1 dg, gdm Peder Peter Madsens barn

 

15-5-1849 Ellen Sophia Jensd. 54 år, husm Niels Christian Jensens hustru

 

31-3-1851 Else Marie Pedersd. 22 3/4 år, gdm Jørgen Jørgensens hustru.

Druknede sig i en brønd, 9de dagen efter sin barsel i en sindsforstyrelse

og erholdt derfor Amtmandens tilladelse til at begrave med

desædvanlige Ceremonier.

 

1-7-1851 Et udøbt Pigebarn 4 ug 6 dg, gdm Peder Clausens barn

 

6-2-1852 Nielsine Magrethe Jensd. 4 uger, Jens Nielsens barn.

Barnets fader hos sine forældre, moderen hos gdm Niels Hansen

 

23-3-1852 Ane Andersd. 70½ år aftgm Søren Nielsens hustru

 

12-9-1853 Karen Marie Rasmusd. 18½ år gdm Rasmus Jensens datter

 

13-9-1854 Mette Marie Jensd. 54 år, enke efter Gårdfæster Niels Rasmusen

 

31-3-1857 Jensine Marie Pedersd. 6 uger, gdm Peder Clausens barn

 

1-8-1857 Karen Nielsd. 82 år , enke efter aftægtsmand Hans jensen

 

4-3-1858 Ane Kirstine Nielsd. 87 år, enke efter husmand og Snedker Anders Jensen

 

22-4-1858 Maren Wilhelmsd. 78½ år aftægtsmand Mads Pedersens hustru

 

14-6-1858 Ane Sørensd. 78 3/4 år, aftægtsm. Jens Nielsens enke

 

16-10-1858 Ingeborg Rasmusd. 80 år, enke efter aftægtsmand Mads Nielsen

 

11-10-1859 Karen Marie Steffensd. 52½ år, gdm Jens Nielsens hustru

 

14-11-1859 Bodild Marie Steffensd. 47 år, Enke efter gdm

Søren Jensen, Gjordemoder på øen

 

28-5-1860 Karen Jensd. 44 år, husm Niels Christian Jensens kone

 

29-9-1861 Ane Magrethe Sørensd. 80½ år Husm Jens Poulsens kone

 

6-4-1863 Karen Marie Jensd. 79 år, enke efter gdm Claus Rasmussen

 

21-7-1863 Jensine Petersen ½ år Gdm Jens Petersens barn

 

2-8-1863 Bodil Marie Hansen 8 år, gdm Hans Stefansens barn,

døde af ondartet halssyge.

 

25-8-1863 Trine Hansen 23 år, gdm Niels Hansens pleiedatter

døde af ondartet halssyge

 

27-4-1864 Katrine Marie Nielsen 20 år gmd Niels Sørensens datter

 

28-5-1864 Karen Marie Jouhomsen Nielsen 14 år, datter af

Matros Niels Jouhomsen på Endelave, tjente hos gdm

Anders Sørensen, død af ondartet halssyge

 

23-6-1864 Karen Marie Rasmusen 3 år, gdm Rasmus Rasmusens

barn, død af ondartet halssyge

 

18-8-1864 Ane Jensen 12 år, gmd Jens Sørensens datter, død

af ondartet halssyge

 

31-8-1865 Mette cathrine Nielsen 6 år, Snedker Niels

Hansens datter, døde af skarlagensfeber.

 

19-3-1866 Mette Marie Rasmussen 11 år, gdm og lods Mads

Rasmussens datter, død af ondartet halssyge

 

17-9-1866 Petrea Cathrine Pedersen 16 år, gdm og Sognefoged

Peder P. Madsens datter, død af ondartet Halssyge

 

1-10-1866 Bodil Marie Sørensd. 89 år, enke efter gdm Steffen hansen

 

8-4-1867 Mette Marie Sørensen 1 år, gdm Søren Laursens barn

 

14-4-1868 Karen Marie Nielsen 12 3/4 år, gdm Niels Rasmusen barn

 

2-5-1868 Ane Cathrine Jørgensd. 38½ år, gdm Jens Peter Sørensens hustru

 

15-7-1868 Bodil Marie Nielsd. 27½ år, gdm Niels Sørennsens datter

 

30-7-1869 Ane Bodil Lene Nielsd. 34 3/4 år, gdm Søren Jensens datter

 

6-5-1870 Rasmine Caroline Marie Rasmussen 22 dage, gdm Mads Rasmusens datter

 

14-9-1872 Mette Cathrine Jensen 36 år, gdm Søren Lauersens

hustru, død efter Barnefødsel

 

17-1-1873 Nielsine Laugine Sørensen 20 uger, gdm Søren

Laursens barn, brystbetændelse

 

4-6-1873 Ane Magrethe Olesen 80 år, enke, aftægtskone

 

11-4-1874 Karen Marie Nielsd. 81 år, enke og aftægtskone

 

15-10-1874 Mette Cathrine Andersd. 79 år, hmd Christen Jensens hustru

 

13-5-1875 Else Marie Nielsen 12 år, Snedker Niels hansens

datter, død af difteritis halssyge

 

24-5-1875 Mette cathrine Nielsen 7 år 11 mdr, Snedker

Niels hansens datter, døde af difteritis og halssyge

 

27-6-1875 Mette Cathrine Sørensen 57 år, gdm Peter Peder Madsens hustru

 

19-4-1878 Mette Kirstine Jørgensen 30 år, gdm Niels Markus

Nielsens hustru, en datter af afdøde gdm Jørgen Jørgensen Juul.

 

22-5-1878 Karen Rasmusd. 42 år, Smed Ole Jensens Hustru, en

datter af gdm Rasmus Madsen

 

4-1-1879 Johanne Christensen 25 år, gdm Jørgen Jørgensens

hustru, datter af hmd Christen Sørensen, Hvirring døde af barselsfeber

 

26-9-1879 Ingeborg Jørgensd. 62 år, gdm Jens Sørensens

hustru, datter af gdm Jørgen Nielsen

 

3-2-1880 Mariane Hansd. 81 år, enke efter aftægtsmand

Niels Søren Jensen, datter af Hans Møller

 

26-11-1880 Ane Kirstine Rasmusd. 73 år, aftægtskone, enke

efter husm Niels Sørensen, datter af afdøde gmd Rasmus Nielsen.

 

11-11-1882 Inger Kirstine Madsd. 70 år, enke efter gård-

fæster Anders Sørensen af Hjarnø Østergaard, datter af Mads Pedersen.

 

17-5-1884 Ane Kathrine Pedersen 94 år, aftægtskone, født i

Hundslund sogn, enke efter Møller Jørgen Hansen Høeg

 

8-9-1884 Annine Andersen Østergaard 4½ måned, datter af

Mads Andersen i Østergaard

 

2-2-1885 Kirsten Nielsen Vestergaard 7 mdr, Niels Markus

Nielsen Vestergaards datter

 

13-4-1885 Johanne Abelone Hansen 3 1/4 år, Lods Søren Hansens

datter, død af halssyge og skarlagensfeber

 

15-4-1885 Anna Kirstine Hansen 6 1/4 år, lods Søren Hansens

datter,død af skarlagensfeber.

 

22-1-1886 Marie Mikkeline Christense 21 3/4 år, fra

Endelave, tjenestepige hos gdr Jørgen Hansen

 

14-11-1886 Johanne Emilie Hansen 13½ år, lods Søren Hansens datter.

 

16-2-1887 Magrethe Lene Dorthea Jørgensd. 73 år 11 mdr,

aftægtsmand Niels Hansens hustru

 

25-2-1888 Mariane Pedersd. 60 år, hm Hans Nielsens enke

af Glud, begravet på Glud Kirkegaard.

 

27-4-1890 Karen Marie Jensd. 80 år, enke efter hm Rasmus Rasmusen

 

21-12-1890 Ane Johanne Jensd. 89 år, enke efter gdm Søren Kristoffer Nielsen

 

DØDFØDTE MANDEKIØN 1815 – 1891


8-2-1827 Jens Njelsen gaardmd,

Karen Marie Stephansd.

for tidlig født. hvortil ej vides Aarsag.

Barnet kom levende af moderen men døde straks.

 

8-10-1827 Samme forældre og samme som forrige barn.

 

11-6-1829 Jens Nielsen gdm,

Karen Marie Stephansd.

for tidlig fødsel, intet liv kendes?

samme modre 4de gang i 2½ år.

 

12-1-1837 Niels Hansen gdm

Magrethe H.D. i 5te måned af svangerskabet

 

4-8-1841 Jørgen Madsen gdm,

Mette Nielsd.

fostret fuldbåren, hård fødsel med vending, døde

under fødslen, ?? forgjæves en ??.

 

6-2-1844 Jens Sørensen gdm,

Ingeborg Jørgensen

fostret fuldbåret, død nogle dage før fødslen,

forraadnelse allerede begyndt. Første dødfødt

 

3-12-1844 Niels Hansen gdm

Margr. Lene Dorthea Jørgensd.

I svangerskabets 6te måned, 5te dødfødsel

 

19-11-1850 Niels Hansen gdm

Marg. Lene Dorthea Jørgensd.

I svangerskabets 6te måned. 8de dødfødsel

 

13-7-1853 Hans Stephansen

Mariane Jørgensdatter, 29 år

fosteret fuldbåret, fødslen naturlig og uden

vendinger, midler for at bringe barnet til live

forgjæves anvendte. 2 dødfødsel

 

28-8-1853 Jens Videbæk Madsen, skolel. og kirkesanger

Ane Cecilie Marie Jensen, 32 år

Fødslen meget hård og skete med vending, barnet

levede efter veerne begyndte, men da fødslen var

meget langvarig døde det. Midler for at bringe

det til live bleve forgjæves anvendte. 1st

dødfødt, barnet fuldbåret.

 

17-8-1860 Peder Clausen

Ane Stephansd., 43 år

 

fostret fuldbragt, fødslen hård og bagvendt.

Midler for at bringe barnet live forgjænes

anvendte. 1st dødfødsel

 

21-7-1862 Jens Peder Sørensen gdm

Ane Cathrine Jørgensd.

fostret fuldbåret, kom til verden med vending

uden livstegn. 1st dødfødsel

 

24-2-1866 Rasmus Rasmusen gdm

Ane Magrethe Nielsd.

fostret i 10nd måned var allerede i forrådnelse,

fødslen naturlig 1st dødfødte

 

21-10-1870 Søren Peder Andersen, tjenestekarl

Ane Dorthea Tønnesen, tjenestepige

fosteret i 10de måned viste tegn til forådnelse

fødslen unaturlig første dødfødsel

 

16-7-1882 Gdm Steffen Pedersen

Hansine Eline Marie Hansen, 27 år

Fødslen meget besværlig, og udførtes ved hjælp af

Læge Vind fra Horsens.

 

16-3-1885 Lods Søren Hansen

Ane Kirstine Eskildsen, 35 år

Barnet var dødt før fødslen

 

DØDFØDTE QVINDEKIØN 1815 – 1891


26-4-1821 Niels Hansen Høeg, Skipper

Ingeborg Rasmusd. på Hiernøe

fødslen ej meget hård, fostret kom frem ved

naturen? uden vending, var levende strax før

veerne begyndte

 

12-12-1823 Stephan Hansen gdm

Bodild Marie Sørensd.

fødslen hård, barnet kom frem med benene først,

var levende strax før veerne begyndte.

 

16-5-1828 Jens Njelsen gdm

Karen Marie Stephansd.

i svangerskabets 5te måned, fosteret uden liv,

moderen har 2nd gange før født død børn

 

4-1-1831 Jens Nielsen gdm

Karen marie Stephansd.

i svangerskabets 4de måned, 5te gang for tidlig nedkomst

 

24-10-1831 Niels Hansen gdm

Magrethe Lene Dorthea Jørgensd.

 

3-2-1835 Rasmus Madsen gdm

Karen Sørensd.

fødselen ei meget hård, barnet kom frem med benene, uden liv.

 

2-2-1835 Jens Nielsen gdm

Karen Marie Stephansd.

 

19-10-1838 Niels Rasmusen gdm

Mette Marie Jensd.

fostret fuldbåret, var levende ved veernes

begjyndelse, fødslen naturlig og ikke meget vanskelig.

 

29-12-1840 Niels Hansen gdm

Margr. Lene Dorthea Jørgensd.

i 6te måned, barnet levede ½ time efter fødslen

 

19-3-1846 Niels Hansen gdm

Margr. L. D. Jørgensd.

I 6te måned, fødselen foregået før Gjordemoderens komme.

 

11-2-1847 Jens Nielsen gdm

Karen Marie Stephansd.

i 6te måneds svangerskab, før Gjordemoderens

komme, levede omtrent en time

 

11-11-1848 Niels Hansen gdm

Margr. L.D.Jørgensd.

i 6te måneds svangerskab, før Gjordemoderens

komme. 7nd gang hun fødte dødfødte børn.

 

28-2-1853 Hans Stephansen gdm

Mariane Jørgensd., 28 år

I 8de måneds svangerskab, var begyndt at

forrådne. fødselen var naturlig uden vending 1ste dødfødsel

 

18-4-1884 gdr Mads Andersen (Østergaard)

Rasmine Marie Rasmussen, 37 år

Barnet var en tvilling til no 1 blandt fødte af

kvindekjøn. fødslen var naturlig og skete i den 10. måned.

 

22-2-1885 Møller, gdr. Jørgen Jensen

Ane Cathrine Sørensen, 22 år

Barnet døde under fødslen på grund af en

besværlig nedkomst. Fødslen skete i den 10. måned.

 

20-2-1891 gdr jørgen Jørgensen

Jensine Kristensen, 35 år

Barnet var dødfødt. Fødslen var naturlig og skete i den 10. måned.