Forslægter

Forslægter til familierne i folketællingen 1787 og 1880

Matr. nr. 1 – 23456789101112131415161718192122

Disse sider indeholder skemaer der på en overskuelig måde viser forslægten til den familie der i 1787 og 1880  boede på det givne matrikel nummer.

Den familie der ses i folketællingen står yderst til venstre på skemaet og alle fødte børn i den familie er medtaget og viser tydeligt at den gamle skik med at opkalde børn efter forældre og bedsteforældre blev holdt i hævd.

Skemaerne viser at gården ved de fleste fæste skift blev i familien, men også at familien af og til måtte opgive fæstet, eller senere har solgt gården.

Det er således ikke en komplet oversigt over de fæstere der har siddet på gården, men viser blot forslægten til den familie der ses i folketællingen 1787 og 1880

Alle er så vidt vides født og viet her på Hjarnø hvis intet andet er anført.

Når der få steder står faderen muligvis er NN, må det betragtes som vejledende og er anført fordi forskellige oplysninger peger i den retning uden det dog med sikkerhed kan fastslåes at være korrekt.