JØRGEN – relaterede personer

Hop til Født efter 1800

Fussing : Årstal angiver tid på Gaard.

1604-5    Maren Jørgensdatter, derefter Bent Jørgensøn

1604-18 Jørgen Prang + søn Rasmus Jørgensøn Prang

1610 ell. 12 Jørgen Prang paa Hiernøe Kierke Verge  ett. Kongl. Maj.  ? betaler ?

 

Glud Kb.

1674 Glud, Begravet Jørn (Jensøn) Hiarnøe, hans søster Maren Jensdatter betalte

1699 Glud, Jørgen Clemmensøn i Østrup viet med Anna Jørgensdatter af Hiernøe

 

JØRGEN RASMUSØN    Vestergaard                    Fisker, bosat i hus

født            1688                                                                far: Rasmus Sørensøn Vestergaard, matr.13

død            25-2-1768 ,       80 år                                   mor: Anna Rasmusdatter

 

viet   ca 1713

 

MAREN MADSD .

født   22-4-1688                                                             far : Madz Pedersøn,matr.1,  se text *

død   18-2-1788 ,    100 år                                            mor :

 

Rasmus                     1716     som sejler fra Horsens com.1741

Mads                        1719     viet 1753 Anna kierstine Sørensd.

Niels                         1722     kon 1740

Ane Mette                1724     død 1-1-1736   12 år

Mette                        1730     viet 1761 Niels Jensøn

Ane Magrete    25-4-1733    kon 1751 viet 1772 Ras.Pedersøn

Søren               21-5-1737    kon 1755 viet 1776 Mette Olufsd.

 

Sørul 1733:

JØRGEN Rasmusøn, 44 år gift, fisker, ingen Jord i 1733.

Rasmus Jørgensøn, 17 år ugift, fisker, karl hos Søren Nielsen.

Kb 1768: Begravet JØRGEN Rasmusøn Vestergaard som havde levet i ægtestand med Maren Madsdatter i 55 år. Døde 80 år gl.

Kb 1788: MAREN Madsd. døde 2nd søndag i Fasten i sit 99 år 10 md.1 uge og 3 dage.

* MAREN der er født i 1688 regnes her for datter af Madz Pedersøn der er nævnt på gård nr 5 i Matriklen fra det år.

Ane Magretes mand Rasmus Pedersøn Bierregaard er fra Hosbye. De får et dødfødt barn og året efter dør Rasmus. Ane Magrethe der nu er enke bliver 1775 gift med Peder Dall.

 

Com.

1735-67: Jørgen Vestergaard og hustru 1735-36: + svigermoder 1733-59: Børn: Rasmus, Mads, Søren, Anna, Mette, Anna Magrethe.

1768-79: Jørgen Vestergaards enke

1778-84: Gl. Maren Madsdatter

1741: Rasmus, som sejler fra Horsens

1743: Niels            do1743: Niels Sørensøn Baadsmand

Ingen folk nævnt men fra 1733 og til 1775 er et undertiden to af deres børn i hele perioden til alters sammen med forældrene og er her anset for at bo hjemme.

 

JØRGEN OLUFSØN                                  matr 10

født    1730                                                    far: Oluf Rasmusøn, matr.10

død    1789-90                                              mor: Ingeborg fra Alrø

tro   23-3   viet 1-7-1761

 

ANNA KIERSTINE SØRENSD.

født    3-7-1742                                               far: Søren Nielsøn, matr.13

død    1-5-1823 ,    81år                                 mor: Mette Nielsd.

Ingeborg    23-2-1762    kon   4-10-1778    viet 1793   Niels Jensen

Søren        13-8-1765    død 29-12-1767

Mette              ?   1769    død   17-8-1769

Mette         20-6-1770     viet 1797 Søren Nielsen

Søren         18-7-1778    død   20-7-1778

 

JØRGEN og hans bror Laurids bliver gift samme år og gaarden derpå delt i to matrikler, bygget som tvillinggård.

De har begge tjent derhjemme. Laurids får  matr 11

Ft.1787:

De har en ugift tj.karl Søren Christoffersen   født 1737.   Han ses i Ft.1801 at være gift med ANE KIRSTINE der var blevet enke. Ingeborg (som da er hans stifdatter) er blevet gift med Niels Jensen der da er mand i gården.Ingeborg Jørgensdatter ses til dåb hos Jens Rasmusøn i 1790.

Com.

1758-60: Jørgen og broder Laurids ses sammen med div. tj.folk

1761:      Jørgen Olufsøn og fæstemø og moder

1762-88: Jørgen Olufsøn og hustru

1768-79: + moder1778-85: + datter Ingeborg

1788: 18 S.e.Trin. er sidste gang Jørgen Olufsøn nævnes.

1790:  Jørgen Olufsøns enke

 

Folk.

1761-62: Jørgen Sørensøn og Kiersten Sørensdatter

1762-64: Søren Christensøn,

1763: Søren Jørgensøn og Kiersten Sø.

1765: Søren Thomasøn,

1766: Søren Christophersøn

1767-69: Thomas Christophersøn,

1769-70: Karen Jensdatter1769-80: Søren Christophersøn

Enken ANNA KIRSTINE gifter sig i 1790 med Søren Christoffersen

Få år senere overtager Svigersønnen Niels Jensøn gaarden.

 

JØRGEN HANSEN HØEGH                                     Møllen            matr 19

født   18/3-1783.                                                           Far: Hans Adolph Høegh, matr.19

død   22/11-1843.                                                         Mor: Bodil Maria Rasmusd.Viet i Glud kirke 15-2-1809

 

KAREN MARIE SØRENSD.født   17-6-1786.        far: Søren Lauridsøn, Glud

død 12-12-1814                                                             mor: Karen Thomasd.

Hans                28-4-1809     død 10-11-1814 druknet

Grethe               17-6-1810     levede 5 timer, kom 2 mdr før tiden

Magrethe H.D. 22-3-1813     viet 1831 Niels Hansen, matr.2

 

Hans og Magrethe Helene Dorthea blev hjemme døbt.

KAREN MARIE druknede d 12-12-1814 sammen med sønnen   Hans der var 5 år gl. hun blev funden og begravet d 23 dec. Hans blev ikke funden. De var i samme båd som den nygifte Karen Rasmusd.   der druknede ved den samme ulykke.

Skp: ved skiftet i 1814 omtales sognefogeden Michel Nielsen fra Glud som morbroder til Magrethe H.D.

 

viet 2nd gang 17-6-1815

ANE KATRINE PEDERSD.

født 1790                                                        far:

død   17-5-1884 ,       94 år                          mor:

 

Hans               27-11-1815     død   20-3-1842   26 år

Jens                   18-8-1817    død   27-12-1880   63 år gl

Karen Marie    27-10-1819    viet 1839 Rasmus Hansen, Glattrup skov

Bodil Marie       18-6-1821    viet   1851 Jens Nielsen

Mariane           20-10-1823     viet 1851 Hans Stephansen

Ane Bodil Lene 5-12-1825    viet  1858 Niels Jensen, tømrer i Østrup

Ane Catrine         2-9-1829    viet  1860 Jens Peter Sørensen

 

ANE K. var født i Hundslund sogn.

JØRGEN fik ifl skp fæstebrev 16-1-1810

 

Sørul:

1814 JØRGEN H.H. 31 år, søpatent i 1803, gaardmand på Møllen 1-4 td htk, efter fæstebrev og overlerveringsforretninmg 16-12-1810, Certifikat på S.S. 1805. Fik søpatent i 1803, hjemme 1804, helbefaren 1814, styrmand siden 1808, mødte som gaardmand 1815-17. Sejlede fra Horsens med Skipper Jens Vestergaard.

Af og tilgangs listen:

Hans ankommer 1836 fra Dyr Mølle, Gosmer og 1838 fra Neder Mølle han afgår 1835 til Dybbel Mølle og 1837 til Neder Mølle.

Karen Marie og hendes mand Rasmus Rejser 1839 til Rårup.

 

Sørul:

1849 Jens J.H.H 32 år søvandt, mødte i sin stilling 1851-52, mødte ei længer, ht.E.R., ere gaarmand efter tinglæst skøde SS 1853, mødte 1854-55 1854 Jens J.H.H. 37 år søvandt, gdm, mødt og overført til E.R.   SS 1856. Afsked 1862.

 

Ft 1880:

Jens driver gaarden, hans moder er på aftægt som 90 årig enke. Samme år dør Jens hvorpå en søster datter bliver kone i møllen.

 

JØRGEN MADSEN                                 matr 4

født 28-5-1785     i Nøttrup

død   25-6-1849   i Rårup

viet 10-4-1816      til Rasmus Lauersens enke

 

ANE JENSDAT.

født 8-5-1782                                         far: Jens Rasmusøn

død 3-7-1834                                         mor: Anna Maria Madsdat.

 

Rasmus     15-11-1818   død    6-3-1823

Ane Maria   16-8-1820   død 30-11-1838

Anna havde allerede født 9 børn med sin forrige mand.

viet 2nd gang 31-3-1835   med enken efter J.Hansen

 

METTE NIELSDATTER Bundgaard

født 18-6-17976                                              far: Niels Nielsen Bundgaard, Ølholm  Langeskov sogn.

død                                                                    mor: Else Larsdatter

 

Niels Peter   25-4-1836                                 død   4-2-1918 i Nebel

Mads           10-3-1838                                  død 23-4-1840   2 år gl

 

Tilgl:

JØRGEN Madsen 30 år ankommet fra Nøttrup, Rårup sogn 1817 Maren Rasmusd. Jørgens datter ankom 1819.   METTE Nielsdatter, JØRGENS kone ankommet 1835, 38 år gl fra Hesselballe mark,ved Ølholm, samt deres børn Else Marie Pedersd.   6½ år, Laurs Pedersen 3 år, Else Pedersd. 1 år og en tj pige på 17 år,ved navn Ane Maria Christensd. samme steds fra.

 

Afgl:

JØRGEN med familie afgår 1847 til Rårup.

 

Sigurd:

Jørgen Madsen, der er broder til Jens Madsen i Krageborg købte

St. Lundgaard 19-7-1847

 

Skolepro:

Else Marie der senere bliver gift med Jørgen J.Juul blev undervist hjemme med skolekomisionene tilladelse.

Laurs er ofte noteret som “har ikke læst på tabellerne”

 

JØRGEN NIELSØN                                                    matr 8

født   21-10-1794                                                          far: Niels Jensen, matr.10

død ca 1-12-1827 (10-12-27)                                      mor: Ingeborg Jørgensd.

 

viet    7-12-1816

 

METTE CATRINE JENSDAT.

født    5-2-1796.                                                          far: Jens Nielsen Vest., matr.13

død    22-1-1828.                                                        mor: Ingeborg Sørensdat.

Ingeborg               21-3-1817   viet 1835 Jens Sørensen

Ane Kierstine        28-1-1820   viet 1842 Rasmus Christensen, Østrup

Anne Magdal. K.  11-2-1823

Jens                        1-3-1826

 

Sørul 1814:

JØRGEN Nielsøn, søvandt, søpatent 1812, 2 togter 1814, comd. 1813 været på roeflåde 1814 ved Mariager, har og lagt på Samsø, hvor han endnu er 1814, mødte hjemme, ugift 1816-17, gift 1818-20, Comd. 1813+14. Hms. efter resul. af 17-12-1814, gaardmandspatent 1823-24, gdm på 4-7 td htk.

Ved Ane K’s dåb anføres: Han hos sin fader og hun hos sin morbror

Ved Anne M.K’s dåb anføres de som gaardfolk

Skp: 1827 skifte efter JØRGEN, enken ansøger om at sidde i uskiftet bo, anmeldt ved svigerfaderen sognef. Niels Jensen 1828 dør også enken og i Skp. kan ses det regnes for en mistænkelig smitsom sygdom de begge døde af.   Ifl. Brummer døde de af nervefeber.Aftægtsmand Rasmus Sørensen og hans kone, de forrige fæstere af gården, passer fremover gården og børnene.

Ane Kirstine tjente i Glud og giftede sig 27-2-1842 med Rasmus Christensen der var blevet enkemand, da hans kone Karen var død i 1841. En søn Jørgen blev født 25-3-1842.Ft 1845 Skjold

Anna Magdalene er i sylære hos Jacobine Andersdatter i Skjold.

Født efter 1800

JØRGEN JØRGENSEN (JUUL)        født i Skjold?        matr 4


født 1-9-1816                                                 far: Jørgen Pedersen Juul

død 15-7-1870                                               mor: Mette Kirstine Thomasdat.

viet 23-4-1847

 

ELSE MARIE PEDERSDATTER

født 2-6-1828                                                 far: Peder Lauersen i Hesselballe

død 31-3-1851

 

Mette Kirstine   5-2-1848    viet 1873 Niels Markus Nielsen

Jørgen             30-6-1849

Jørgen Peter     24-3-1851

 

ELSE MARIE var Jørgen Madsens steddatter. Hun druknede sig i en brønd 9nd dagen efter sin barsel i en sindsforstyrrelse og erholdt derfor Amtmandens tilladelse til at begraves med de sædvanlige ceremonier.JØRGEN ankom 1847 fra Skjold, har fæstet gaard på Øen.

 

MAREN JENSEN , hans anden kone ankommer 1852 fra Skanderborg hvor

de var blevet viet 20-3-1852. Hendes forældre er Jens Madsen i

Krageborg gift med Karen Thomasd. Maren er født i 1816 og dør i

1896. Da Jens M. i Krageborgs kone dør gifter han sig igen med en

søster til Hans Gregersen der fra 1820-27 havde matr 17

 

JØRGEN var medvirkende til at få pastor Otto Møller til at besøge Øen og holde Gudstjeneste her, Otto M. konfirmerede da også Jørgen Peter.

Jørgen Peter kom i lære hos en væver men ville hellere være missionær. Efter nogle år i England tog han et kursus på Askov Højskole men blev aldrig præst, en stammen han havde pådraget sig under en sygdom i England forhindrede dette. Som en sej jyde gav han ikke op men tænkte det måske ville blive bedre hvis han tog til Amerika, som tænkt så gjort. Om han nogen sinde blev ordineret vides ikke, men han påtog sig at opsøge de spredte emigranter og bringe gode bøger og nyheder fra farm til farm.   Med en mægtig ransel på ryggen travede han fra sted til sted, en enestående præstegerning som varede næsten et halvt århundrede.

11-9-1863 dør JØRGENS tjenestekarl af Halssyge, han var i 1858 kommet fra Alrø og hed Laurs Jørgen Jensen.   Han får et gravkors af støbejern, lavet af Møller og Jocumsen, som nu står på Glud museum.

På dette kors står:

 

Minde

Over

Laurs Jørgen Jensen født den 22

Juli 1835 død den 11 September 1863 Jeg

har stridt den gode strid fremdeles er

Retfær

digheds

Krone

henlagt

til mig 2

Timothe 4 kp 78

Min strid er fuldendt

nu har jeg mig vendt til

Krone som Jesus mig hav

er tilkjendt den skjænkes

af naade for frelserens

saar Derfor jeg med glæ

de til Himelen gaar

Hav Verden

godnat

der kom

mer min

Skat

 

JØRGEN JØRGENSEN   (JUUL)                                matr 4

født 30-6-1849                                                                       far: gdm Jørgen Juul

død   19-3-1935,      85 år                                                     mor: Else Marie Pedersdat.

viet 3-1-1874

 

JOHANNE CHRISTENSENfødt 3-1-1854                     far: Christen Sørensen gdm i Gedved

død 4-1-1879                                                                        mor: Birgitte Marie Christensen

Maren                         11-10-1874   viet       Anton Simonsen

Christine Birgitte Marie 26-2-1876

Jørgen Juul                    19-1-1877

Christen Sørensøn       27-12-1878

 

JOHANNE dør i barselseng

viet 2nd gang 17-6-1879

 

JENSIGNE CHRISTENSEN

født 1856                                                   far: gdm Christen Sørensen i Hvirring

død 24-6-1905                                         mor: Birgitte Marie Christensen

Johanne           18-1-1880     viet 21-12-1903 Peder Pedersen (mejerist på Hjarnø)

Anders            14-4-1881      viet        Kristine Kristensen   ?

Else Marie         7-8-1882

Jens                  5-7-1884

Jens Otto         13-2-1886

Peter Vilhelm   18-1-1888

Mette Kristine 22-3-1889

 

viet 3de gang 10-10-1908

 

KAREN MARIE LAURINE HANSEN

født 7-10-1865                                                 far: Anders Hansen, Glud

død   25-8-1931                                               mor: Else Pedersdat.

 

JØRGEN J. der som ung var tømrer, havde ifl skøde af 21-12-1883, fæstebrev af 20-4-1875. Han overtog fæstet på   gaarden få år efter faderens død, men havde været ud at sejle bla. som marinesoldat til vestindien.

Jørgen Juul der overtager gaarden bliver øens første fastansatte postbud, og senere færgemand.

Alle børn døbtes ned efternavnet Jørgensen, men antager i stedet, i 1905 Juul til efter- og slægtsnavn.

 

Ft 1890: Jørgens stedmor Maren, 80 år gl. aftægtskone.

Ft 1911: Jørgen og Karen boer nu på matr 11e.

På Karens gravsten kommer til at stå Karen Marie Juul.

 

JØRGEN HANSEN                                matr 12

født 11-1-1856                                              far: Hans Steffensen , matr.12

død   26-8-1922                                          mor: Mariane Jørgensdat.

viet 9-4-1881

 

METTE CATRINE JENSEN

født 26-10-1855.                                        far: Jens Jørensen, matr.3

død 24-11-1923                                          mor: Bodil Marie Jensdatter

 

Mariane Hansen              9-1-1882

Hansigne Marie Hansen 16-5-1884

Hans Steffen Hansen      15-3-1886

Jens Jørgen Hansen        10-2-1890

 

JØRGEN H. har en tj pige fra Endelave ved navn Marie Mikkeline Christensen, der dør 22-1-1886, 22 år gl.

ifl skøde af 21-12-83, havde han fæstebrev af 4-1-1882

Jens Jørgen H. overtager gaarden.

 

Ft 1890: Jørgens mor Mariane, enke, 67 år gl, bor hos dem.

Ft 1911: + disse børn: Marie Hansen 22-3-1894

Jens Stephensen Hansen 7-9-1898

 

JØRGEN JENSEN                                 Møllen   matr 19

født 13-6-1851                                          far: Jens Jørgensen

død    6-9-1909                                        mor: Bodil Marie Jensdat.

viet 9-4-1881

 

ANE CATRINE SØRENSEN

født  30-7-1861                                        far: Jens Peter Sørensen

død   17-4-1903                                        mor: Ane Catrine Jørgensdat.

 

Jens Jørgen     7-5-1882

Bodil Marie   10-9-1883

Jens Peter        4-3-1887

Hans Adolph 28-7-1888

Søren            4-11-1889

Ane Catrine   31-1-1891

 

Alle børn får efternavnet Jensen.

JØRGEN er Landmand og Møller, men bryder Møllen ned omkr 1906.

Jens Peter får ejendommen i 1919, skøde fra 1913.

På deres gravsten står nederst og 5 små børn. ?