1733-1749

1733


DÅB s.9

24-4-1733 – 3 S.e.Påske:

Hafde Jørgen Rasmusøn Vestergaard et barn til sin dåbs

confirmation, fød d. 25 april ved nafn ANE MAGRETHE

Bå.a. Mette Nielsd.

Fad: Kirsten Nielsd, Mette Pedersd, Søren Vestergaard ,

Jens Rasmusøn, Søren Nielsøn

 

DÅB s.10

26-5-1733 – 3 Pinsedag:

hafde Søren Nielsøn et barn til sin christen daab ved nafn NIELS

fød d 20 maj

Bå.a. Ane Pedersd.hvis faddere vare: Kirsten Nielsd., Mette Nielsd.?,

Rasmus Jensøn, Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn.

 

DÅB s.11

Hellige Taksigelses Søndag

hafde Peder Sørensøn i Hafven et barn til Christen dåb ved nafn

MAREN fød d 29 maj

bå.a. Mette Nielsd.Fad: Kirsten Nielsd., Karen Hansd. i Vestergaard ,

Hans Nielsøn Alrøe, Søren Nielsøn og Thomas Vestergaard

 

INTRO s.13

21-6-1733 – 3 S.e.Trin:

Introduceret Jørgen Vestergaard hustru Maren Madsdatter

 

INTRO s.14

5-7-1733 – 5 S.e.Trin:

Intro. af Peder Sørensøns hustru i hafven

 

INTRO s.15

19-7-1733 – 7 S.e.trin:

Intro af Søren Nielsøns hustru Mette Nielsd

 

1734


TROLOVELSE s.26

10-3-1734: Trolovet Niels Sørensøn af Østrup med Ane Rasmusd.

 

DÅB s.29

25-4-1734 Påske dag:

hafde Kirsten Rasmusdatter som er Rasmus Bendsøns datter,

tvende uægte børn fødte d 24 Apr. til deres christendåb ved

nafn JOHANNES og RASMUS.

Bå.a. Eva og Mette Nielsd.

Daaben ofterværede ved den ganske meenighed.

 

DÅB

22-4-1734 Skiertorsdag:

Skiertorsdag hafde Chrestofer Vestergaard 2nd børn til

christendåb ved nafn PEDER og ANE MARI, fødde d. 21 apr

Bå.a. Eva Sørensd. og Mette Nielsd.

hvis faddere vare: Karen Hansd. i Vestg., Bodil Sørensd. ,

Søren Rasmusøn Vestergaard Peder Rasmusøn, Thomas Vestergaard

 

INTRO s.32

24-6-1734 Sct Hansdag:

Intro af Chrestofer Vestergaard hustru Bodil Jensd.

 

DÅB s.33

11-7-1734 – 3 S.e.trin:

Niels Rasmusøn Vestergaard et barn til dåb ved navn

METTE MARI, fød d 6 juli og Bå.a. Mette Nielsd.

Fad: Mette Pedersd. , Ingeborg Simonsd., Søren Rasmusøn Vest.,

Thomas Vestergaard , Peder Nielsøn

 

VIET

18-7-1734 – 4 S.e.Trin:

Niels Sørensøn af Østrup og Ane Rasmusd. af Hiarnøer

 

DØD s.35

18-8-1734 blev Søren Rasmusøn Vestergaard paa Hiarnøe

hans hustru begraften.

 

INTRO.

22-8-1734: Intro Niels Vestergaard hustru Ane Pedersd.

 

…….. En anden hånd skriver fremover i kirkebogen ……….

TROLOVELSE s.42

1-12-1734 Trolovede Rasmus Sørens. af Vestergaard og

Sophie Olufsdatter

 

INTRO s.43

5-12-1734 – 2 S.i.Adv: Intro af Søren Haumands hustru

 

DÅB s.45

27-12-1734 – 3de juledag:

Hans Nielsøn en datter ved nafn MARIE f. 5 Dec.

Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,

Søren Nielsøn Haumand, Søren Nielsøns hustru.

 

1735


VIELSE

3-1-1735 – S.f.H.3.K: Viet Rasmus Sørensøn og Sophie Olufsd.

 

INTRO s.47

24-1-1735 – 3 S.e.H3K: Intro Hans Nielsøns hustru Inge Jensd.

 

TROLOVET s.59

21-8-1735 – 11 S.e.Trin: Trolovet Peder Sørensøn og Bodil Jensd

 

VIELSE s.65

20-11-1735 – 24 S.e.Trin: Viet Peder Sørensøn og Bodil Jensd.

 

DØD s.67

23-12-1735 – Begravet gl Anna Rasmusd. i Vestergaard som døde

den 18 d., i sit 85 år.

 

1736


DØD s.67

1-1-1736: Begravet Jørgen Vestergaard Datter

Ane Mette, 12 år gl som døde juleaften

 

DØD

6-1-1736 – H3K: Begravet Peder Alrøes hustru Karen Jensd.

Skonning som døde d 3.Jan. 76 år gl

 

DÅB s.69

18-1-1736:

Peder Sørensøns datter KIERSTEN født d 14 og døbt d. 15 Jan.

Bå.a. Kirsten Nielsdatter, Jens Trykes kone

Fad: Rasmus Jensøn, Oluf Rasmusøn, Hans Nielsøn

Søren Nielsøns hustru, Niels Madsøns hustru

 

INTRO s.73

25-3-1736 – Palmesøndag

Introd. Peder Sørensøn udi haven hans hustru.

 

TROLOVELSE s.80

5-8-1736 – 10 S.e.trin:

Trolovet Mads Nielsøn og Ane Magrete Jensd

 

DØD s.83

6-9-1736 – 16 S.e.Trin:

Begravet Niels Nielsøn skræder som døde d 13 sep, 35 år

 

DØD s.85

17-10-1736: Begravet unge Peder Sørensøn hans barn død d 14 okt

 

VIELSE s.87

21-11-1736: Viet Mads Nielsøn Østergaard og Ane Magrete Jensd.

 

DØD

25-11-1736 – 26 S.e.Trin:

Begravet Niels Rasmusøns barn NIELS, fød d 16 nov og død d 21.

 

INTRO

2-12-1736 – 1 S.i Adv.:

Intro. Unge Peder Sørensøns hustru Bodild Jensd.

 

DÅB s.88

9-12-1736 – 2 S. i Advent:

Søren Nielsøns udi haven hans barn THOMAS f. 2 Dec

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru

Fad: Thomas Rasmusøn, Hans Nielsøn, Jørgen Vestergaard,

Søren Nielsøns h, Peder Haumands hustru

 

1737


INTRO s.89

7-1-1737 : Intro Niels Rasmusøn på Hiarnøe hans hustru.

 

KONFIRMATION

7-1-1737 – 1 S.e.H3K: Konfirmation på Hiernøe

Ane Kristine Rasmusd

Karen Nielsd

Ane Magrete Pedersd

 

INTRO s.91

21-1-1737 – 3 S.e.H3K: Intro. af Søren Haumands hustru

 

DØD s.92

5=10-2-1737: Begravet Mette Pedersd. etter at hun døde

d.3 Feb. mest afvigte

 

DÅB

5=10-2-1737:

Rasmus Sørensøns i Vestergaard hans barn SØREN f. 23 jan

Bå.a. Niels Madsøn hans hustru Eva Sørensd.

Fad: Søren Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Jens Rasmusøn,

Peder skippers Kone, Inger Olufd., alle paa Hiernøe

 

DÅB s.95 Månedens bededag

Christoffer Rasmusøns barn SØREN, født 30-3-1737

bå.a. Niels Madsøns hustru Eva Sørensd.

Fad: Niels Madsøn., Peder Rasmusøn., Rasmus Sørensøn,

Thomas Rasmusøn’s hustru og Niels Rasmusøn’s hustru

 

Ført efter ovennævnte dåb, men uden stedbetegnelse:

Samme Dag. Absolutio Publica

Eodem die Udstod Kiersten Rasmusdatter som hafde været amme hos

hlr. Jens Meller? paa Alrøe og der lagt hans barn ihiel, kirkens

disiplin for samme? hendes forseelse

 

INTRO s.96

Dom Ouli – Rasmus Sørensøns paa Hiernøe i Vestergaard hans hustru.

 

DÅB s.99

26-5-1737 – 5 S.e.Påske:

Jørgen Rasmusøn Vestergaards barn SØREN f. 21 maj

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.

Fad: Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøns hustru, Søren Rasmusøn,

Jens Rasmusøn, Peder Sørensøns hustru.

 

INTRO: Christoffer Rasmusøns hustru Bodil Jensd.

 

DÅB s.101

23-6-1737 – 1 S.e.Trin:

Søren Nielsøns barn JOHANNE f. 25 juni hjd d.26

Bå.a. Rasmus Jensøns hustru

Fad: Peder Nielsøn, Rasmus Jensøn, Oluf Nielsøn fra Endelave,

Søren Haumands hustru, Thomas Rasmusøns hustru.

(Søren Nielsøn får lidt senere tilnavnet Endelave)

 

INTRO. s.102 – 5.S.e.Trin.

Jørgen Rasmusøn Vestergaards hustru.

 

INTRO. s.103 – 6.S.e.Trin.

Søren Nielsøn Endelave, hans hustru

 

DÅB s.105

29-9-1737 – Mikkelsdag:

Mads Nielsøns datter EVA f. 21 sep og indedøbt d. 23

Bå.a. Eva Sørensd. der på landet.

Fad: Niels Madsøn, Peder Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Christoffer

Rasmusøns kone, Maren Nielsd. Østergaard

 

KONFIRMATION s.105

6-10-1737 – Søndag efter mikkelsd.: Konfirmation

Jørgen Olufsøn

Peder Nielsøn

Christen Sørensøn

og Jørgen Vestergaard s 2dn søn.

 

DÅB s.107

10-11-1737 – 21 S.e.Trin:

Hans Nielsøns barn SIDZEL MARIE f. 10 nov

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.

Fad: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Haumand,

Søren Nielsøns hustru, Jens Rasmusøns datter Karen

 

DÅB s.108

24-11-1737 – 23 S.e.Trin:

Niels Rasmusøns barn ANE KIRSTINE f. 21 nov

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.

Fad: Peder Nielsøn, Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn,

Søren Nielsøns hustru, Mette Pedersd., Søren Haumands dat.

 

INTRO

s.109 Intro: Mads Nielsøns hustru Ane Magrete Jensd.

 

DÅB s.109

8-12-1737 – 2 S. i Advent:

Peder Sørensøns barn ANNE født imellem d 4 og 5 Dec

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.

Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Hans Nielsøn, Unge Søren

Nielsøns hustru, Jens Rasmusøns datter

 

1738


INTRO

s.111 Intro: Hans Nielsøns hustru Inger Jensd.

 

INTRO

s.113: Intro:

Niels Rasmusøns hustru

Unge Peder Sørensøns hustru Bodil Jensd.

 

DÅB s.125

10-8-1738 – 10 s.e.Trin:

Jens Pedersøns barn DORETE CATHRINE f. 6 aug

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsdatter

Fad: Søren Pedersøn Endelave, Thomas Rasmusøn Vestergaard ,

Jens Rasmusøn Tryker, Niels Rasmusøn, Hans Nielsøns hustru

 

INTRO s.129 Peder Hansøns søn Jens Pedersøns hustru.

 

1739


DØD s.135

28-1-1739 – Begravet Peder Sørensøn Vesterg som døde natten

mellem Torsdag og fredag mestforgaaende? begraven i sin alders 70 år.

 

TROLOVELSE s.138

4-3-1739: Trolovet Søren Pedersøn Vesterg og Karen Jensd.

 

DØD s.140

12-4-1739 – 2 S.e.Påske:Begravet gl Søren Pedersøn på Hiernøe som døde d 7 apr, 75 år gl

 

DÅB s.146

19-7-1739 – 8 s.e.Trin:

Mads Nielsøns datter MAREN f. 16 juli

Bå.a. Jens Rasmusøns hustru

Fad: Niels Madsøn, Peder Rasmusøn, Jens Rasmusøn,

Rasmus Jensøn, Christoffer Rasmusøns hustru

 

VIELSE s.148

2-8-1739 – 10 S.e.Trin:

Viet Søren Pedersøn Vestergaard og Jens Tryfes datter Karen Jensd.

 

INTRO s.150: Mads Nielsøns hustru Ane Magrete Jensd.

 

DÅB s.151

29-9-1739 – Mikkelsdag:

Søren Nielsøn haumands barn NIELS f.25 sept.

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru Mette Nielsd.

Fad: Thomas Rasmusøn, Jens Rasmusøn, Jens Pedersøn,

Inger Jensd., Peder Haumands hustru.

 

2nd Søndag i Advent 1739 begynder Hans Glud,

der blev præst i 1940, at føre kirkebogen

Fra tid til anden er præstens notat direkte gengivet.

 

1740


DØD s.3

31-1-1740 – 4 S.e.h3k

blev Søren Nielsøn haumand, hans hustru Anne Maria

Nielsd. som døde d. 19 jan, begravet i hendes alders 40 år

 

DÅB

14-2-1740 – Septuagesima:

var Søren Nielsøn hans barn ANNA CATHRINA f.d.7-2 og

hjemmedøbt af førde=moderen Eva Sørensd. på taksigelses fæst

d 11-2, i kirken til sin dåbs confirmation, og blev Bå.a.

Rasmus Jensøns hustru.

Fad: Gl Peder Nielsøn , Jens Rasmusøn Tryfes?, Rasmus Jensønssøn

Rasmus, Peder Sørensøns hustru, Mads Nielsøn hustru

 

KONFIRMATION s.5

Onsdag 6-4-1740: Konfirmation

Jens Olufsøn hos sin fader Oluf Rasmusøn

Rasmus Nielsøn – – – Niels Vestergaard

Niels Hansøn – – – Hans Nielsøn

Niels Jørgensøn – – – Jørgen Vestergaard

Inger Rasmusd. – – – Rasmus Jensøn

Gunder Pedersd. – – broder Hans Pedersøn

Anna Jensd. hos sin fader Jens Hansøn

 

DØD s.6

18-4-1740 – 2.påske dag:

blev Rasmus Bendsøn, som døde d 16-4 begravet i hans

alders (ingen tal opgivet) år.

 

DÅB

24-4-1740 – 1 S.e.P:

blev Christopher Rasmusøn Vestergaard hans barn som blev

født d 20-4 døbt og var i dåben kaldet THOMAS og blev båren

af Niels Madsøns hustru. Fadd:

Peder Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Pedersøn, Mads Nielsøns

hustru, Rasmus Jensøns datter Inger

 

INTRO

24-4-1740 – Introd. Søren Nielsøn hans hustru

 

VIELSE s.8

6-6-1740 – 2nd Pinsed. Vielse

blef Berthel Andersøn af Alrøe og Inger Olufsdatter på Hiernøe

copulerede med hveranden efter at de tilforn hafet løst

Konge-Bref på at de måtte love i ægteskab med hveranden uden

foregaaende Trolovelse og tillysning.

 

DÅB

19-6-17401

S.e.Trin: Var Rasmus Sørensøn hans barn INGEBORG fød 9 May og

dagen efter hjemmedøbt, i kirke til sin dåbs confirmation og blev

Bå.a. Bertel Andersøns hustru fra Alrøe. Fadd:

Søren Rasmusøn Vestergaard, Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,

Jens Simonsøns hustru af Alrøe, Søren Pedersøns hustru på Hiernøe

 

INTRO s.9

3-7-1740 – 3 S.e.Trin: Christopher Vestergaards hustru

17-7-1740 – 5 S.e.Trin:Rasmus Sørensøns Vestergaards hustru

 

DÅB s.11

28-8-1740 – 11 S.e.trin:

Var Peder Sørensøn hans Barn KIERSTEN født d 18 aug og

hjemme døbt samme dag i kirke til sin dåbs confirmation og blev

Bå.a. Søren Pedersøns hustru.

Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Thomas Rasmusøn,

Hans Nielsøns hustru, Mads Nielsøns hustru.

 

DØD

28-9-1740:

Onsdag blev Mads Nielsøn hans hustru Anna Margrethe

Jensd. som døde d. 25 hujus, begravet i hendes alders 35 år

 

INTRO s.13 16-10-1740: introduc. Peder Sørensøns hustru

 

DÅB s.14 13-11-1740 – 22 S.e.Trin:

blev Jens Pedersøn hans barn, som blev fød d 10 nov,

døbt og ved sin dåb kaldet RASMUS

Bå.a. Thomas Vestergaards hustru.

Fad: Thomas Vestergaard, Søren Pedersøn, Mads Jørgensøn, Søren

Nielsøns hustru, Rasmus Vestergaards hustru

 

1741


INTRO 26-2-1741 – 2 S.i Fasten: introd. Jens Pedersøns Hustr.

 

DØD s.21

19-3-1741 – 5 S.i Fasten:

begravet Rasmus Jens. datt. Maren, død 14-3, 33 år

 

DØD

2-6-1741: blev Niels Madsøn, som døde den 29 may begravet

i sit alders 67 år.

 

TROLOVELSE

16-6-1741: blev Hans Knudsøn i Glud og Magrethe Jensd. fra

Hiarnøe trolovede med hveranden

 

DÅB s.25

18-6-1741 – 3 S.e.Trin:

var Peder haumand hans barn til dåben og blev kaldet

KAREN, fød d 12 juni og blev Bå.a. Jens Rasmusøns hustru

Fad: Thomas Vestergaard, Søren Rasmusøn sejler fra Horsens,

Søren haumand ibid., Maren Sørensd. i Vestergaard,

Hans Nielsøns hustru ibid

 

DØD

20-6-1741:

Rasmus Jensøn som døde d. 15 d.s., i sit alders 64 år

 

TROLOVELSE

28-6-1741: blev Søren Rasmusøn og Maren Sørensd. trolovede med hverander.

 

INTRO s.2623-7-1741 – 8 S.e.Trin: Peder haumands hustru introduc

 

DÅB

6-8-1741:

var Hans Nielsøns hans søn NIELS PETER, fød d 2 aug og

dagen derefter inddøbt, i kirke til hans dåbs konfirmation og

blev Bå.a. Søren Pedersøns hustru Karen Jensdatter

Fad: Jens Rasmusøn, Oluf Rasmusøn, Søren Pedersøn, Peder

Sørensøns hustru, Jacob Hosbyes datter Else fra Horsens

 

DØD

6-8-1741: Peder Nielsøn som døde d 2 aug. begravet, 80 år gl.

 

DÅB s.28

3-9-1741 – 14 S.e.Trin:

Niels Vestergårds søn NIELS født d 28 aug og

Bå.a. Thomas Rasmusøns hustru

Fad: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøn, Søren

Pedersøns hustru, Søren Rasmusøns fæstemøe i Vestergård

 

KONFIRMERET s.29

1-10-1741 – 18 S.e.Trin Confirmation :

Kirsten Hansd.

Anna Sørensd.

Anna Kierstina Sørensd.

Maren Nielsd.

Ellen Olufsd

 

INTRO: samme dag blev Hans Nielsøns hustru intrud.

 

VIELSE s.32

15-11-1741

blev Søren Rasmusøn og Maren Sørensd. copulerede med hver andre

 

VIELSE s.33

1-12-1741Fredag d 1 dec. blev Niels Hansøn af Endelave og Anna Kierstine

Jensdatter af Hiernøe copulerede med hver andre efter at de hafde

løst tvende Konge brev det ene på at de måtte få hverandre, skjøntde

var beslægtede i 2nd led, det andet at de måtte copuleres uden

forudgående trolovelse.

 

VIELSE

3-12-1741 – 1 S.i Advent:

blev Hans Knudsøn af Glud og Margrethe Jensdatter

af Hiarnø copulerede med hver andre

 

1742


DÅB s.42

6-5-1742 – 6 S.e.Påske:

Mads Nielsøns barn NIELS fød d 17 apr og dagen efter

indøbt, idag i kirke. Båren af Jens Rasmusøns Hustru

Fadd: PederRasmusøn ,Niels Rasmusøn, Oluf Rasmusøn,

Thomas Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns hustru

 

DØD s.44

24-6-1742 – Sct Hans blev Hans Nielsøns datter Zidsel Marie

som døde d 20 juni begravet 5 år gl.

 

DÅB s.45

15-7-1742 – 8 S.e.Trin:

Søren Nielsøns datter ANNA KIRSTINE fød 3 juli og dagen

efter inddøbt, var i kirke til sin dåbs Confirm.

Bå.a.: Niels Vestergaards hustru

Fadd: Niels Vestergaard, Jens og Oluf Rasmusøn,

Thomas Vestergaards hustru, Peder haumands hustru

 

10.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru introduceret

13.S.e.Trin. Søren Nielsøns hustru introduceret

 

1743


DØD s.54

29-1-1743 – blev Peder Rasmusøns hustru som døde den 25-1

begravet i sit alders ?81 år

 

DØD s.55

18-2-1743 – Sexagesima:

begravet Søren Prang der døde den 12 feb, 87 år gl.

 

DÅB s.62

23-6-1743 – 2 S.e.Trin:

Søren Pedersøns barn KAREN son var født d 1 juni og dagen

efter inddøbt, var i kirke Bå.a.:Rasmus Jensøns Kiæreste i Horsens.

Fad: Jens og Oluf Rasmusøn, Hans Pedersøn, Hans Nielsøns hustru

og Peder Sørensøns hustru i hauven

 

DÅB s.64

7-7-1743 – 4 S.e.Trin:

Mads Nielsøns barn KAREN, født d 12 juni og søndagen derefter

inddøbt, blev Bå.a.:

Jens Rasmusøns hustru på landet.

Fadd: Peder Jensøn fra Endelave, Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn,

Hans Nielsøns hustru, Peder haumands hustru

 

DÅB

21-7-1743 – 6 S.e.Trin:

Rasmus Rasmusøns barn ANNA, født d. 30 jun og dagen efter

inddøbt, blev Bå.a.:

Søren Smeds hustru på Alrøe.

Fadd: Niels Jensøn og Søren Nielsøn fra Alrøe, Jens Rasmusøn,

Søren Nielsøn hustru, Peder Nielsøns fæstemø.

 

TROLOVELSE

21-7-1743 – 6 S.e.Trin: Peder Nielsøn og Inger Rasmusd. trolovet

 

7.S.e.Trin. Søren Pedersøns hustru intro.

9.S.e.Trin. Rasmus Rasmusøns hustru intro.

10.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru intro.

 

KONFIRMATION i Hjarnø Kirke s.68

6-10-1743 – 17 S.e.Trin:

Morten Olufsøn

Jens Christophersøn

Anna Hansdatter

Johanne Rasmusøn !

Anna Nielsdatter

Kirsten Pedersdatter

+ en del børn fra Glud m.v.

 

DÅB s.71

10-11-1743 – 22 S.e.Trin:

Jens Pedersøn Baadsmands barn HENDRIK født d. 8 nov døbt og båren

af Thomas Vestergaards hustru.

Fad: Thomas vestergaard, Jens Rasmusøn, Hans Pedersøn,

Søren Pedersøns hustru, Peder Nielsøns fæstemøe

 

DÅB

17-11-1743 – 23 S.e.Trin:

Peder Sørensøns barn JENS født d. 12 okt og inddøbt dagen efter,

Bå.a.: Søren Pedersøns hustru

Fadd: Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn, Søren Pedersøn,

Søren Nielsøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Ellen.

 

1.S.i.Adv. Peder Sørensøns hustru introduc.

 

VIELSE s.73

Mandag 9-12-1743: Peder Nielsøn og Inger Rasmusdatter

blev copulerede med hverandre.

 

1744


1.S.e.Epiph. Jens Pedersøns hustru intro.

 

DÅB s.79

24-5-1744 – Trinitatis:

Hans Nielsøns barn ZIDSEL MARIE, f.d.23, dagen efter inddøbt,

båret i kirke af: unge Søren Pedersøns hustru.

Fad: Jens Rasmusøn, Hans Glattrup i Over-Glud, Rasmus Bierregård

i Glud, Peder Sørensøns hustru, Mads Nielsøns hustru.

 

2.S.e.Trin. Hans Nielsøns hustru introducert

 

DØD s.85

27-9-1744 – 18 S.e.Trin:

Christen Rasmusøn som døde d 22 sept, 108 år gl

 

DÅB s.88

22-11-1744 – 26 S.e.Trin:

Mads Nielsøns barn JENS f.d.9 okt og søndagen derpå indedøbt

blev båret i kirke af: Søren Pedersøns hustru på landet.

Fad: Jens Rasmusøn, Peder Rasmusøn, Søren Pedersøn,

Rasmus Rasmusøns hustru, Peder Sørensøns hustru

 

1.S.i.Adv. Mads Nielsøns hustru intro.

2.S.i.Adv. Peder Nielsøns hustru intro.

 

DÅB

26-11-1744:

Peder Nielsøns barn RASMUS f.d.3 okt og indedøbt, båren i

Kirke af: (Niels?) Rasmusøn hustru på landet .

Fadd: Niels Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Søren Nielsøn og

Hans Nielsøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru

 

1745


DØD 11-1-1745

1 S.e.H3K: blev et lig som blev funden ved Strand=breden af nogle

af Hiarnøes folk, begraven paa Hiarnøe kirkegård af derved det

tilforn var funden af hereds=fogden og 4re mand på landet hvilket

samme blev stifts befalings manden hans excelence h. Jacob

Bendsøn strax tilstillet, tilige med ansøgning at liget måtte

strags begraves hvilket blev da også bevilget og tilladelse ved

skrivelse mig tilstillet, ellers erkendte landets bebyggere at

det var en skipper fra Horsens med nafn Søren Lauritsøn som

savnes der

 

DÅB

18-1-1745 – 2 S.e.H3K:

Søren Nielsøns barn KIERSTEN f.d. 19 dec., og dagen efter døbt.

båret i kirken af: Niels Rasmusøns hustru på landet.

Fadd: Niels Rasmusøn, Hans Nielsøn, Peder Nielsøn,

Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru

 

TROLOVELSE s.95

2-5-1745 – 2 S.e.Paaske: Trolovelse

Just Poulsøn fra Endelave og Inger Christendatter af Hiarnøe

 

DÅB s.96

16-5-1745 – 4 S.e.Påske:

Rasmus Rasmusøns barn NIELS f.d. 23 marts og dagen efter

indøbt, båret i kirke af: Thomas Rasmusøns hustru

Fadd: Søren Nielsøn og Jens Nielsøn fra Alrøe,

Søren Nielsøn , Hans Nielsøns hustru, Peder Nielsøns hustru

 

5.S.e.Trin. Rasmus Rasmusøns hustru intro.

 

VIELSE

23-6-1745:

Just Poulsøn fra Endelave og Inger Christensdatter af Hiarnø

 

DØD s.104

23-11-1745:

Rasmus Jensøns hustru Kirsten Nielsdatter død d. 19 ejudem,58 år gl

 

DÅB s.105

12-12-1745 – 3 S.i Advent:

Peder haumands barn NIELS f.d. 8 dec og båret i kirke af :

Peder Østergaards hustru.

Fadd: Søren haumand, Hans Nielsøn, Mads Nielsøn,

Søren Nielsøn, Gunder Pedersd. af Vestergaard

 

1746


3.S.e.Epiph. Peder Haumands hustru intro.

 

DÅB s.108

20-3-1746 – 4 S.i.Fasten:

Peder Sørensøns barn Mette Kathrina f.d. 16 marts og døbt.

Båren i kirke af: Hans Nielsøns hustru.

Fadd: Jens Rasmusøn, Hans Nielsøn, Søren Pedersøn,

Søren Nielsøns hustru, Peder Nielsøns hustru

 

DØD 3.S.e.Påske

Anna Sørensd. Laumand på Hiernøe som døde d. 25 April

begravet i hendes alders 65 år

 

6.S.e.Påske. Peder Sørensøns hustru introduc.

 

DØD s.111

25-5-1746:

Christopher Rasmusøn død d. 21 ejudem begravet i sit alders 50 år.

 

DØD

4-6-1746:

Kiersten Pedersdatter død d.15 may begravet i sit alders 19 år

 

DØD s.112

5-6-1746 – Trinitatis:

Peder Nielsøn død d. 2 jun begravet i sit alders 76 år

 

DØD s.115

4-9-1746 – 13 S.e.Trin:

Maren Sørensdatter prang død d. 28 aug i sit alders 63 år gl.

 

DÅB s.116

16-10-1746 – 19 S.e.Trin:

Mads Nielsøns barn f.d.13 okt, døbt og kaldet ADAM, båren i

kirke af Unge Søren Pedersøns hustru.

Fadd: Søren Pedersøn, Niels Rasmusøn, Peder Nielsøn,

Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru

 

DÅB s.119

20-11-1746 – 24 S.e.Trin:

Peder Nielsøns barn f.d. 16 Nov, døbt og ved sin dåb kaldet

ANNA, blev Bå.a.: Peder haumans hustru.

Fadd: Jens Rasmusøn, Mads Jørgensøn, Rasmus Nielsøn,

Rasmus Rasmusøns hustru, Maren Nielsd. hos sin fader

Niels Vestergaard

 

3.S.i.Adv. Mads Nielsøns hustru intro.

 

1747


1.S.e.Epiph. Peder Nielsøns hustru intro.

 

DØD s.121

5-1-1747:

Hans Pedersøn Vestergaard døde d 31 dec 1746, 34 år gl

 

DÅB

15-1-1747 – 2 S.e.H3K:

Jens Peder Baadsmands barn født d. 14 Jan , døbt og kaldet HANS

Bå.a.: Peder Sørensøns Hustru

Fad: Jens Rasmusøn, Mads Nielsøn, Jens Olufsøn skipper,

Rasmus Rasmusøns hustru, Niels Rasmusøns datter Maren

 

DØD s.126

26-4-1747

Jørgen Christensøn skræder på Hiarnøe, som døde d.23 hujus om

morgnen tidlig på vejen eler rejsen fra Endelauge, da det var

et stærk blæsende koldt vejir,da hand, som et meget svagt mske?

iser af et meget svært bræek, han ville ?oget sig på roen og

tillige frosøn forsvandt, begravet i hans alders 49 år; eller

svar med ham på reijsen Mors: Rube fra Horsens og Peder Sørensøn

fra Hiarnøe, som vidner at der snart irke? vendtes? til at han

fløde noget før han var næsten død. Og to mænd af landet fante

ham saa sna? ? kom til landet, som og vidnede, at ? ? kunde

for noget ? kunde forårsage hans hastige død

 

DÅB s.128

9-7-1747 – 6 S.e.Trin:

Søren Nielsøns barn født d. 7 juli, døbt og kaldet METTE, båret

af: Niels Vestergaards hustru.

Fadd: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Peder Østergaard,

Peder Sørensøns hustru, Rasmus Rasmusøns hustru

 

TROLOVELSE s.129

17-8-1747:Trolov. Jens Pedersøn og Anna Magrethe Pedersdatter

begge af Hiernøe land

 

11.S.e.Trin. Søren Nielsøns hustru intro.

 

DÅB s.132 25-10-1747:

Rasmus Rasmusøns barn født d 23 oct, døbt og kaldet METTE, blev

Bå.a. Peder Nielsøns Hustru.

Fadd: Jens Rasmusøn, Søren og Peder Nielsøn,

Mads Nielsøns hustru, Johanne Rasmusd. hos Jens Rasmusøn.

 

1.S.i.Adv. Rasmus Rasmusøns hustru intro.

 

VIELSE s.134

28-12-1747:

Jens Pedersøn Alrøe og Anna Margrethe Pedersd. af Hiarnøe

 

1748


KONFIRMATION i Hjarnø Kirke s.134-135

7-1-1748 – 1 S.e.Epiph:

Laurs Olufsøn og Anna Olufsd. hos deres fader Oluf Rasmusøn

Karen Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn

Niels Rasmusøn og Maren Sørensd. hos hendes fader Søren Nielsøn

Rasmus Christoffersøn hos Peder Sørensøn.

Jens Hansøn og Bodild Lene Hansd. hos deres fader Hans Nielsøn

Karen Sørensd. hos sin fader Søren haumand

Søren Pedersøn hos sin fader Peder haumand.

alle af Hiarnøe land

 

EPEDEMI I samme tidsrum dør i Glud og omegn yderligere 16 børn.

 

DØD s.143

10-7-1748:

Søren Nielsøns METTE, død d. 6 juli, i hendes alders 1 år

 

DØD s.144

18-7-1748:

Rasmus Rasmusøns METTE død d 15 d. i hendes alders 1 år.

 

DØD

26-7-1748:

Peder Sørensøns NIELS død d.23 d, i hans alders 4 år

 

DØD s.145

6-8-1748:

Rasmus Rasmusøns ANNA død d. 3 d. i sit alders 6 år

 

DØD s.146

1-9-1748 – 12 S.e.Trin:

Mads Nielsøns ADAM død d. 2 Ao?, begravet i hans alders 2 år

 

DØD s.150

8-12-1748 – 2 S.i.Advent:

Niels Vestergaards METTE død d. 3 dec, 15 år gl

 

TROLOVET s.149

Morten Thomasøn af Brunde og Johanne Rasmusd. af Hiernøe.

 

1749


VIELSE s.155

26-2-1749: (det er skoleholderen)

Jens Torman Rosøndal af Glud, og Gunder Pedersd. af Hiarnøe,

uden forudgående trolovelse og tillysning, siden de hafd løst

kongebrif at være fri derfor, copulerede med hveranden.

 

DÅB

26-2-1749:

Jens Tormans METTE KIERSTINE fød. d 20 feb, døbt og båret i

kirke af: Peder haumands hustru.

Fadd: Jens Hansøn, Rasmus Vestergaard, Jens Pedersøn Alrøe,

Peder Dams hustru af glud og Hans Knudsøns hustru af glud.

(Jens og Gunder flytter til Bisholt hvor Mette K. dør d.1 Juni)

 

DÅB s.156

23-3-1749 – 5 S.i.Fasten:

Peder Nielsøn Østergaard hans barn, som blev født d 20 marts

døbt, og ved sin dåb kaldet NIELS og blev Bå.a. Niels

Vestergaards hustru

Fadd: Niels Rasmusøn, Rasmus Rasmusøn, Rasmus Nielsøn,

Søren Nielsøns hustru, Søren Mouridsøns hustru af Østrup

 

VIELSE s.157

1-4-1749:

Morten Thomasøn af Brunde og Johanne Rasmusdatter af Hiarnøe

 

DÅB s.159

26-5-1749 – 2nd pinse dag:

Mads Nielsøns ADAM født d. 22 may , døbt og Bå.a.:

Eva Sørensd. ibid.

fadd: Rasmus Rasmusøn, Rasmus Vestergaard, Thomas Vestergaard

Peder Østergaards hustru, Kierstine Nielsd. hos Rasmus Rasmusøn

 

TROLOVELSE s.162

15-7-1749: blev Jørgen Michelsøn af Raarup og

Maren Nielsdatter på Hiarnøe trolovet med hveranden

 

DÅB s.164

24-8-1749 – 12 S.e.trin:

Rasmus Rasmusøns barn født d. 18 aug, døbt og kaldet RASMUS,

Bå.a.: Peder haumands hustruPeder haumand, Rasmus Vestergaard, Søren Nielsøn,

Peder Nielsøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Ellen

 

s.166 Rasmus Rasmusøns hustru intro.

 

DÅB s.166

19-10-1749 – 20 S.e.Trin:

Peder Sørensøns ANNA BODIL LENE født d 13 Oct og

Bå.a. Hans Nielsøns datter Anna.

fadd: Jens Rasmusøn, Thomas Rasmusøn, Christ.Sørensøn hos Rasmus

Rasmusøn, Rasmus Rasmusøns hustru, Oluf Rasmusøns datter Anna

 

VIELSE s.167

30-10-1749:

Jørgen Michelsøn af Raarup og Maren Nielsdatter af Hiarnøe

 

DØD s.168

5-12-1749:

Hans Nielsøn Daugaards moder som døde d. 29 nov, 82 år gl.