1834

17871801 183418401845185518601870188018901911


1. en Mølle – Matr nr 19

Jørgen Hansen Høeg 50 år, gift. Møller

Ane Katrine Pedersd. 44 – hans kone

Hans Jørgensen 19 – deres børn

Jens Jørgensen 17 – – –

Karen Marie Jørgensd. 15 – – –

Bodil Marie Jørgensd. 13 – – –

Mariane Jørgensd. 11 – – –

Ane Bodilene Jørgensd. 9 – – –

Ane Catrine Jørgensd. 5 – – –

Rasmus Hansen Høegh 46 – huusfaders broder, der af fattigvæsnet forsørges.

 

2. et Huus – Matr nr 20

Niels Sørensen 27 år, gift. Huusmand, lever af sin jordlod.

Ane Kirstine Rasmusd. 27 – hans kone

Søren Nielsen 1 – deres søn

 

3. en Gaard – Matr nr 13

Niels Søren Jensen 33 år, gift. Gaardmand

Mariane Hansd. Høeg 36 – hans kone

Jens Nielsen 7 – deres sønner

Hans Nielsen 2 – – –

Ole Madsen 42 – tieneste folk

Frederik Jensen 17 – – –

Ane Lisbeth Rasmusd. 18 – – –

Ane Kirstine Pedersd. 16 – – –

Jens Nielse 52 år, gift. Inderste og aftægtsfolk.

Ane Sørensd. 54 – – – – –

Christen Jensen 14 – deres søn

Karen Jensd. 22 – deres datter

Jens Jensen 1 – Karen Jensd. børn

Ingeborg Jensd. 1 – – – –

 

4. en Gaard – Matr nr 12

Steffen Hansen Høeg 53 år, gift. Gaardmand

Bodil Marie Sørensd. 52 – hans kone

Søren Stephensen 24 – deres børn

Hans Stephensen 14 – – –

Jens Jørg. Stephensen 9 – – –

Magrethe L.D.Stephd. 20 – – –

Maren Stephensd. 13 – – –

 

5. et Huus – Matr nr 16

Jens Poulsen 42 år, gift. (Skræder) har jordlod

Ane Magrethe Sørensd. 53 år, hans kone

Karen Marie Jensd. 24 år, deres datter

 

6. et Huus – Matr nr 18

Niels Christian Jensen 29 år, gift. Huusmand,lever af sin jordlod

Else Sophie Jensd. 41 år, hans kone

Inger Marie Nielsd. 7 – deres datter

Marie Catrine Nielsd. 74 – enke huusfaders moder, der af ham forsørges.

 

7. et Huus – Matr nr 15

Peder Sørensen 45 år, gift. (Væver) har jordlod.

Mette Catrine Andersd. 39 – hans kone

Søren Pedersen 11 – deres børn

Ane Marie Pedersd. 13 – – –

Mariane Pedersd. 7 – – –

Diliane Pedersd. 4 – – –

Karen Marie Pedersd. 1 – – –

Anders Jensen 72 – gift Inderste, Snedker. Aftægts folk

Ane Kirstine Nielsd. 63 – hans kone, Væver, Aftægts folk

Niels Andersen 31 – Søfarende

 

8. et Huus – Matr nr 17

Søren Jensen 32 år, gift. Søfarende, har jordlod.

Bodil Marie Stephd. 22 – hans kone.

Jordemoder.Jens Sørensen 3 – deres søn

 

9. en Gaard – Matr nr 11

Laurs Jørgen Olesen 36 år, gift. Gaardmand

Mette Marie Hansd. 30 – hans kone

Ole Laursen 4 – deres søn

Hans Laursen 2 – – –

Ole Laursen 73 – gift. Aftægtsfolk

Kirstine Laursd. 62 – hans kone

Peder Hansen 29 – tjenestefolk

Elle Marie Olesd. 24 – –

 

10. en Gaard – Matr nr 10

Jens Nielsen 39 år, gift. Gaardmand

Karen marie Stephd. 27 – hans kone

Niels Jensen 66 – Sognefoged, aftægtsfolk

Ingeborg Jørgensd. 72 – hans kone –

Niels Johan Nielsen 36 – tjenestefolk

Ane Stephansd. 17 – –

 

11. en Gaard – Matr nr 9

Rasmus Jensen 41 år, gift. Gaardmand

Karen Marie Nielsd 42 – hans kone

Jens Rasmusen 17 – deres barn. Søfarende

Niels Rasmusen 14 – – –

Mads Rasmusen 12 – – –

Jørgen Rasmusen 6 – – –

Rasmus Rasmusen 3 – – –

Ane Marie Rasmusd. 9 – – –

Jens Henrik Jørgensen 19 – Tjenestekarl

 

12. en Gaard – Matr nr 8

Rasmus Sørensen 71 år, enkemand. Gaardmand

Jens Jørgensen 8 – hans plejebarn

Ingeborg Jørgensd. 17 – – –

Ane Kirstine Jørgensd. 15 – –

-Ane Magdalene K. – 12 – – –

Rasmus Klausen 22 – Tjenestefolk

Søren Christensen 16 – –

Ane Marie Willumsd. 21 – –

 

13. et Huus – Matr nr 14

Jens Rasmussen 48 år, gift. Huusmand og Smed, har jordlod

Ane Magrethe Olesd 41 – hans kone

Niels Jensen 11 – deres barn

Laurs Jensen 4 – – –

Karen Jensd. 19 – – –

Ane Kirstine Jensd. 8 – – –

Ane Kirstine Klausd. 88 år, enke. Huusfaders Moder, der af ham forsørges.

 

14. en Gaard – Matr nr 7

Søren Nielsen 61 år, gift. Gaardmand

Ane Andersd. 51 – hans kone

Adam Sørensen 22 – deres barn

Jens Sørensen 19 – – –

Mette Cath. Sørensd. 17 – – –

Karen Marie Nielsd. 25 – tjenestepige

 

15. en Gaard – Matr nr 6

Rasmus Madsen 28 år, gift. Gaardmand

Karen Sørensd. 35 – hans kone

Ingeborg Rasmusd. 56 – enke Inderste og aftægtskone

Ane Cathrine Madsd. 13 – hendes datter

Jens Madsen 25 – Søfarende

Niels Madsen 34 – Tjenestefolk

Ane Mette Madsd. 19 – –

 

16. Skolehuuset – Matr nr 25

Jens Baggesen 63 år, gift. Skolelærer og Kirkesanger

Maren Jensd. 40 – hans kone

Dorthea Maria Jensd. 13 – deres børn

Ane Jensd. 10 – – –

Jens Jørgen Jensen 8 – – –

Maren Jensd. 5 – – –

Johanne Maria Jensd. 1 – – –

 

17. en Gaard – Matr nr 5

Niels Rasmussen 36 år, gift. Gaardmand

Mette Marie Jensd. 35 – hans kone

Rasmus Nielsen 4 – deres børn

Maren Nielsd. 6 – – –

Ane Cathrine Nielsd. 2 – – –

Ane Magrethe – 1 – – –

Rasmus Nielsen 63 – Aftægtsfolk

Cathrine M. Rasmusd. 61 – hans kone

Rasmus Rasmusen 32 – tjenestefolk

Rasmus Jensen 17 – –

Ane Marie Rasmusd. 24 – –

 

18. en Gaard – Matr nr 4

Jørgen Madsen 49 år, gift. Gaardmand

Ane Pedersd 53 – hans kone

Ane Marie Jørgensd. 14 – deres datter

Søren rasmusen 36 – tjenestefolk

Bagge Jensen 17 – –

Zissel Marie Thomasd. 45 år –

 

19. en Gaard – Matr nr 3

Søren Christop. Nielsen 36 år, gift. Gaardmand

Ane Johane Jensd. 34 – hans kone

Jens Peter Sørensen 4 – deres børn

Niels Jørgen Sørensen 1 – – –

Ingeborg Sørensd. 8 – – –

Bertel Laursen 56 – gift Aftægtsfolk

Mette Sørensd. 69 – hans kone

Kristian Jensen 29 – Søfarende

Niels Sørensen 20 – tjeneste folk

Kirstine Rasmusd. 29 – – –

 

20. en Gaard – Matr nr 2

Niels Hansen 36 år, gift. Gaardmand

Magrethe L.D.Jørgensd. 21 – hans kone

Hans Jensen 71 – gift Aftægtmand

Karen Nielsd. 60 – hans kone

Peder Hansen 26 – Søfarende

Rasmus Hansen 26 – Tjeneste folk

Ole Jensen 14 – – –

Ingeborg Hansd 20 – – –

 

21. en Gaard – Matr nr 1

Mads Pedersen 53 år, gift. Gaardmand

Maren Wilhelmsd 54 – hans kone

Peder Peter Madsen 18 – deres børn

Inge Kirstine Madsd. 23 – – –

Ane Magrethe Madsd. 20 – – –

Kirstine Pedersd. 84 – enke Husfaders moder der af ham forsørges

Søren Olesen 20 – Tjenestekarl

 

22. et Boelssted – Matr nr 21

Klaus Rasmussen 58 år, gift. Boelsmand

Karen Marie Jensd. 53 – hans kone

Niels Klausen 18 – deres børn

Peter Klausen 15 – – –

Søren Peter Klausen 13 – – –

Ingeborg Klausd. 21 – – –

 

23. et Boelssted – Matr nr 22

Karen Nielsd. 59 år, enke. Boelsmands enke.

Hans Sørensen 25 – hendes børn

Mette Cathrine Sørensd. 19 – – –

Jens Peter Jensen 19 – hendes tjenste dreng

Johan Jensen Borre 29 – gift Styrmand

Karen Sørensd. 23 – hans kone, er hos enken hendes moder

Søren Johansen 1 – deres søn.

 

Summa.. 168 Personer

Hjarnøe d. 18 Febuari 1834 J. Baggesen, Skolelærer.

 

Foranstående optegnelse er af mig gjennemset og rigtig befunden, og bemærkes med hensyn til inddelingen under nærings klassens tabel, at hvor 2nd prædikater findes anført for en person, gjælder det som ikke er indsluttet under parantes tegnet. Glud Præstegard af 1st April 1834. Plesner.