1800-1814

1800


DØD 13 feb. Søren Niels Sørensens søn Søren 1 år

 

DÅB s.15 d.13 feb.

havde Rasmus Nielsen af Hiarnøe og hustru Katrine Marie

Rasmusdatter en Søn i kirke som født og døbt 4 Dec. f.å.

og kaldet NIELS.

Båren af Anna Sophie Nielsdatter

Fad: Hans Pedersen Alrøe, Hans Jensen, Anders Jensen

Snedker, Karen Rasmusdatter, Karen Nielsdatter

alle af Hiarnøe.

 

DØD 7 apr.

Begraven Jens Nielsen Vestergaards hustru Ingeborg

Sørensdatter, som døde tredie uge efter hendes nedkomst

med en datter, 28 år gl.

et par dage senere indfører præsten igen denne begravelse

men nu er hun i sit alders 29nd år.

 

DÅB s.16 d.27-4 2 S.e.Påske

var i kirke på Hiarnøe

Jens Nielsens Vestergaards og nu afdøed Ingeborg Sørensd.

Datter KIRSTEN CATRINE i kirke, som var født og døbt d. 2

Marts,

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.

Fad: Rasmus Laursen, Kristen Sørensen, Rasmus Høeg,

Niels Jensens hustru og Anna Jensdatter.

 

s. 17

DÅB mellem 3 og 4 S.e.Påsken

havde Jens Klemmensen og Marie Madsdatter på Hiarnøe et

barn til kirke, som var født og døbt 2 April og kaldet

METTE MARIE.

 

VIET Samme dag:

Viede Ungkarl Jens Christiansen af Assens til

pigen Marie Cathrine Nielsdatter af Hiarnøe

 

DØD 11-5 4 S.e.Påske

begravet Rasmus Laursen dødfødte søn, 0 år

 

VIET 16-5: Ungkarl Niels Nielsen Lassen af Endelave

til pigen Inger Pedersdatter af Hiarnø

 

DØD 19-5: Rasmus Laursens hustru Mette Sørensd. som døde i

Barselsseng efter en dødfødt søn, 30 år gl.

 

DÅB 8-6:

havde Anders Jensen Snedker og Anna Kirstine Nielsd. et

barn i kirke som var født d 5-4 og i Dåben kaldes DINES

Bå.a. Anna Sørensd.

Fad: Søren Jørgensen, Jens Peter Jensen, Jørgen Høeg,

Ole Laurisens hustru og Anna Jensd.

 

DØD 17-6: Begravet Søren Niels Sørensens hustru

Sophie Sørensdatter af Hiarnøe, 31 år gl.

 

VIET 20-6: Enkemand Jens Nielsen til pigen

Anna Sørensdatter, begge af Hiarnøe

s. 19

VIET Enkem. Søren Niels Sørensen til Inger Nielsd.

 

DØD 20 aug: Jens Rasmussens søn af Hiarnøe, Mads 22 år.

 

s. 20

KONFIRMATION 19-10 19 S.e.Trin

blev confirmerede i Hiarnøe kirke følgende 4 prs.

Hans Møllers: Søren Jørgen og Jens Jørgen

Peder Madsens: Niels og Ingeborg

 

VIET 11-11: Enkemand Søren Nielsen af Hiarnøe ægteviet til

Pigen Anne Andersd. af Endelave.

 

DÅB 30-11 1 S.i Advent:

havde Jens Peter Jensen og Mette Sørensdatter af Hiarnøe

et barn til kirke som blev kaldet ANNA JOHANNE.

Båren af Sophie Sørensdatter

Fad: Mads Sørensen, Niels Nielsen, Hans Jensen og hustru

og Anne Sørensdatter af Hiarnøe.

 

DØD 15-12:

blev begravet på Hiarnøe kirkegård en ung person som døde

den 14 dec. på Matthis Jensens fartøj fra Sønderborg,

hvorfra bem. person navnlig Andreas Andersen var sejlet

for at besøge sin fader som boede i Nørre Snede, hand var

18 år gl.

 

1801


s. 21

VIET 14-2: Ungkarl Hans Nielsen Lassen af Endelave

til Pigen Anne Sørensdatter af Hiarnø

 

DÅB 25-3 5 S.i Fasten

havde Mads Nielsen og Ingeborg Rasmusd. en søn i kirke

som var født og døbt d 10-2 og kaldet NIELS,

Bå.a. Søren Nielsens hustru.

Fad: Jens Madsen, Søren Sørensn, Kristen Sørensen,

Rasmus Nielsens hustru og Jens Madsens datter

 

DØD 27-3: Peder Nielsen Østergaard af Hiarnøe 81 år

 

VIET 31-3: blev Enkemand Rasmus Laursen ægteviet til

pigen Anne Jensdatter, begge af Hiarnøe

 

s. 22

DÅB 31-5 Trin:

Jens Nielsen Vestergaard og Anna Sørensdatter af Hiarnøe

bekjendtgiøre i Hjarnø Kirke deres Søns NIELS SØREN hans

dåb som var forrettet d 9 april Barnet blev

fremstellet af Grethe Sørensdatter

Fad: Niels Sørensen, Kristen Sørensen, Rasmus Sørensen,

Møllerens datter Grethe og Anders Snedkers hustru.

 

s. 23

DÅB 9-8 10 S.e.Trin:

Er da Søren Niels Sørensen og hustru Karen Nielsdatter i

Haughuus på Hiarnøe bekjendtgiøre i Hiarnøe kirke deres

søns Dåb, som født og døbt d 29 julii og kaldt SØREN.

Båren af Herman Madsens hustru.

Fad: Søren Madsen, Mads Nielsen , Peder Østergaard,

Jens Peters hustru, Sophie Sørensdatter

 

FØDT OG DØD 18-10 20 S.e.Trin:Søren Nielsens datter Mette 8 dg gl

 

s. 24

DØD 5-12: Jens Rasmusens datter Anne Kirstine 18 år gl

 

DØD 13-12 3 S. i advent:

møllerens barn på Hiarnøe som var kaldet Hans

Adolph og levede i 7 dage.

 

1802


s. 25

DÅB 21-3 3 S.i Fasten:

Havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter af Hiarnøe deres

barn i kirke samme var født d. 16 jan, døbt og kaldetJENS,

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru

Fad: Jens Rasmussen, Klaus Rasmussen, Ole Laurisen,

Sophie Nielsdatter, Peter Jensens hustru

 

DÅB 11-4 Palmesendag:

havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en søn

i kirke, som var født og døbt den 19 febuar og kaldet SØREN,

Bå.a. Niels Jensens Hustru.

Fad: Jens Rasmusen, Rasmus Nielsen, Klaus Rasmusen,

Jens Peters hustru og Jens Nielsens datter Karen Maria.

 

s. 27

DÅB 20-6 1 søni Trin:

Havet Ole Lauritsen og Kirsten Lauridsdatter af

Hiarnøe en søn i kirke som var døbt den 12 maii og kaldet

LAURITS,

Bå.a. Grethe, Møllerens datter,

Fad: Niels Jensen, Ole Lauritsen, Kresten Sørensen,

Jens Madsens datter Karen Marie, Anders Snedkers hustru

 

DØD 8-8 8 S.e.Trin: begravet Rasmus Laursens sønJens ” år gl

 

DØD 15-8: begravet Søren Nielsens Søn Jørgen 1 dag gl.

 

s. 28

VIET 20-8: Viet Enkemand Jens Klemensen af Hiarnøe til

Pigen Anne Magrethe Sørensdatter

 

DØD 22-8 10 S.e.Trin:

begravet Søren Nielsens anden Tvilling søn navnet

Niels født d 10 aug og død d 18 aug, 8 dage gl

 

DÅB 5-9 12 S.e.Trin

havde Jens Krestiansen og M. Nielsdatter af Hiarnøe en

datter til kirke, som var født d 25 juli og i dåben

kaldet ANNA KATRINE,

Bå.a. Maren Krestens fra Endelave

Fad: Mads Nielsen, Rasmus Nielsen, Steffen Høeg,

Ole Laursens hustru og Maren Kristensd.

 

s. 29

DÅB 7-11 21 S.e.Trin.:

var Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusdatters barn

RASMUS i Hiarnø kirke efter det forhen d 17 sept var

Hjemmedøbt,

Bå.a. Rasmus Smeds datter Karen.

Fad: Rasmus Smed, Mads Nielsen, Steffen Høeg,

Sophia Nielsdatter, Hans Jensens hustru.

 

1803


s. 30

DÅB 23-1 3 S.e.H.3.K.

havde Jens Peter Jensen og Mette Sørensdatter af Hiernøe

en datter i kirke som var født d. 7 dec f.å. og kaldet

INGER KIRSTINE,

Bå.a. Søren Sørensens hustru

Fad: Søren Sørensen, Kristen Sørensen, Hans Jensen,

Bodild Katrine Jensdatter, Hans Jensens hustru.

 

DÅB 6-2 Septuagesima:

havde Jens Nielsen af Hiarnøe og hustru Anna Sørensdatter

et barn til kirke, som var født d 24 dec f.å. og i dåben

kaldet SØREN,

Bå.a. Bodild? Sørensd.

Fad: Niels Kanbor i Assens, Jens Rasmusen og Steffen Høgh,

Ole Lauridsens hustru, Peder Madses datter.

 

DØD 18-3: Mads Nielsens enke Ingeborg Jensdatter 91 år gl

 

s. 31

DÅB 27-3:

havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter en datter i

kirke, der var født og døbt d 5-2 og kaldet

METTE KIRSTINE,

Bå.a. Jens Rasmusens Hustru.

Fad: Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Steffen Møller,

Bodel Jensdatter og Jens Peitters? Hustru, alle af Hiarnøe

 

s. 32

DÅB 24-4 2.S.e.Påske:

Var Søren Niels Sørensen og Karen Nielsesdatters

SOPHIE i Kirke, hun var født d 9 marts og same dag døbt.

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.

Fad: Niels Vestergaard, Klaus Rasmusen, Jens Peter

Jensen og Sophie Sørensdatter

 

DÅB 1-5 3 S.e.Påske:

havde Anders Snedker og Anna Kirstine Nielsdatter af

Hiarnøe en søni kirke som var døbt d. 5 marts og kaldet

NIELS,

Bå.a. Møllerens datter Grethe Høeg.

Fad: Steffen Høeg, Søren Jørgensen, Rasmus Smed,

Bodild Sørensdatter og Jens Nielsens Hustru.

 

DÅB 8-5 4 S.e.Påske:

var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmussens datter INGER

CATRINE af Hiarnøe i Kirke, hun var fød og døbt d 17-3

Bå.a. Jens Madsens datter Karen Marie

Fadd: Søren Nielsen, Rasmus Nielsen, Kresten Sørensen,

Ingeborg Pedersdatter, Ole Laursens hustru

 

s. 34

KONFIRMATION 2-10 17 S.e.Trin

(i glud kirke) konfirmeret Niels Sørensen Vestergaard fra

Hiarnøe

 

s. 35

INTRO 23-10 20 S.e.Trin

Introduceret Sørens Nielsens hustru, hvis barn døde 8te

dagen efter fødslen

 

s. 36

DØD 9-12: Begraven Jens Olesen på Hiarnøe, 82 år

 

DÅB 18-12 4 S.i Adv:

havde Jens Klemmensen og Sørensdatter af Hiarnøe et

barn i kirke ? var født og døbt d 2 nov og kaldetSØREN JØRGEN,

Bå.a. Bodild Sørensdatter,

Fadd: Søren Jørgensen, Rasmus Smed d. yngre

Kristen Sørensen, Grethe Høeg og Anders Snedkers Hustru.

 

1804


s. 40

DØD 15-9:

begraven Søren Krestensens hustru Karen Rasmusd. 48 år

 

DÅB 7-10 19 S.e.Trin:

havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en

datter til kirke, som var født d 21 jul. og i dåben

kaldet METTE MARIE,

Bå.a. Rasmus Smeds datter

 

s.41

DÅB 2-12 1 S.i.Adv:

var Ole Laursens og Kirstine Lauridsdatters ANNE i

Hiarnøe kirke til dåbs Publication, hun var født og døbt

d 18 oct.,

Bå.a. Bodil Sørensdatter

Fad: Rasmus Laursen, Steffensen Høeg og Kristen Sørensen.

 

1805


DÅB 13-1 1 S.e.H.3 K:

Havde Søren Nielsen og Anna Andersd. en søn i kirke, som

var født og døbt d 23 okt f.å. og kaldet JØRGEN,

Bå.a. moster Kirsten.

Fad: Farbroderen Peter, Hans Jensen, Mads Østergaard,

Mads Nielsens hustru og Karen Marie Jensd.

 

DØD 6-3: Begraven på Hiarnøe pigen Kirsten Andersdatter af

Endelave 20 år gl.

 

s.42

DÅB 14-4 Påskedag:

Jens Nielsen og Ingeborg Sørensd. en søni kirke, han

var født den 12 Marts og i dåben kaldet RASMUS,

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.

Fad: Niels Jensen, Klaus Rasmussen, Kristen Sørensen og

søster Bodild, Anders Snedkers hustru.

 

s. 43

DØD 5 maj: begravet den afsindige Rasmus Nielsen 40 år

 

DØD 26 Maj: begravet på Hiarnøe Niels Skræders hustru 72 år

 

DÅB Samme dag havde Rasmus Laursen og Anna Jensdatter

en søn navned JENS i kirke, samme var født og døbt d 17 april.

Bå.a. Mads Nielsens hustru.

Fad: Rasmus Nielsen, Rasmus Sørensen, Steffen Møller,

Ingeborg Pedersd. Hans Jensens hustru

anm. Død d 18 juni

 

s. 44

DÅB 21-7 6 S.e.Trin:

var Jens Krestensens og Maren Nielsd. barn i kirke, det

var født og døbt d. 13 juni og kaldet NIELS CHRISTIAN

Bå.a. Herman Madsens hustru.

Vidner: Jens Rasmusen, Rasmus Sørensen, Kresten Sørensen,

Jens Nielsens hustru og Sophie Kristensdat.

 

DÅB 28 juli 7 S.e.Trin:

havde Jens Peter? Jensen og Mette Sørensd. en søni

kirke som d. 11 jun var døbt og kaldet CRISTIAN,

Bå.a. Sophie Sørensd.

Fad: Hans Jensen, Søren Sørensen, Herman Madsen,

Karen Rasmusd. og Jens Klemensens hustru.

 

s. 45

DÅB 18-8 10 S.e.Trin

var Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusd. barn i

kirke, det var døbt den 4 juli og kaldet ANNE KIRSTINE,

Bå.a. Sophie Nielsd.

Fad: Rasmus Laursen, Jørgen Smed af Rårup,

Rasmus Jensen heede?, Jens Madsens datter Karen Marie og

Søren Nielsens hustru

 

DØD 2-10 begravet Søren Jørgensens Hustru af hiernøe 69 år

 

20 okt 19 S.e.Trin KONFIRMERET i Glud kirke:

Peder Madsens søn PEDER

Hans Møllers søn RASMUS

Rasmus Smeds søn HANS

Peter Madsens datter ANNA CATRINE, disse fire af Hiarnøe

 

s. 46

DØD 8 nov :

Prædikede over Mads Nielsens Barn på hiernøe 14 gl (død)

 

1806


DØD 9-1 Onsdag:

begraven Søren Hansen af Hiarnøe i hans alders 80 år

 

DÅB samme dag var Søren Niels Sørensens og Karen Nielsd. Søn

NIELS i kirke, han var født og døbt d 21 nov f.å.

Bå.a. sin faster Sophie.

Fadd: Rasmus Sørensen, Hans Jensen, Jens Nielsen,

Katrine Marie Knudsdatter, Søren Nielsens hustru

alle af Hiarnøe

 

s. 48

DØD 9-4:

begravet Søren Christensen af Hiarnøe, som kuldsejlede i

stærk storm og druknede på rejsen fra Horsens i sit

alders 63 år.

 

s. 49

DØD 15-5 Chr Himf

Jens Nielsen af Hiarnøe som kuldsejlede d 26 febuar og

blev funden den 13 maj og i dag begraven i sit alders 38 år.

 

DÅB 1-6 Trinnitatis

havde Rasmus Laursen og Anne Jensdatter ders Tvilling

sønner i kirke d. var født d 14-4, samme dag døbt, den

første kaldet LAURS blev

Bå.a. Ole Laursens hustru,den an

den navnet MADS blev

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru,

 

Fadd: Jens Nielsen, Jens Rasmusen, Hans Jensen,

Rasmus Nielsen, Peder Pedersen, Klaus Rasmusen, Sophie

Sørensd. Maren/Karen Rasmusd., Hans Jensens og

Jens Peiters hustru

anm: Mads død 16-10 og Laurs død 1808

 

DØD 6-6:

begraven Rasmus Nielsens Datter ANNE KIRSTINE 1 år gl.

 

DÅB 15 juni 2 S.e.Trin:

Anders Jensen Snedker og Anna Kirstine Nielsd., deres

barn JENS NIELS født og døbt d 14 april,

Bå.a. Inger Pedersd.

Fadd: Rasmus Nielsen, Herman Madsen, Jens Nielsen,

Søren Nielsens hustru.

 

s. 50

VIET 20-6. ungkarl Jens Nielsen til Enken Anna Sørensdatter

 

DÅB 20-7 7 S.e.Trin:

have Jens Clemensen og Maren Madsd. et barn i kirke, han

var født og døbt d 9 juni og kaldet SØREN CHRISTIAN, blev

Bå.a. Jens Nielsens hustru.

Fad: Jens Rasmussen, Rasmus Nielsen, Kristen Nielsen,

Grethe Høeg, Søren Nielsens hustru

 

VIET 25-7:

Viet Steffen Hansen Høeg til Pigen Bodil Marie Sørensd.

 

s. 51

DØD 21 oktober: begravet den ene af Rasmus Laursens

tvilling børn navnet MADS 1/2 år gammel.

 

DØD samme dag begravet ungkarl Knud Poulsen som omkom og

mestendel blev fortæret i ildebranden den 19 okt

på Hiarnøe .

 

s. 52

DÅB 14-12 3 S.i Adv

var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusd. barn i kirke, som

var døbt d 2-11 og kaldet RASMUS,

Bå.a. Søren Nielsens hustru,

Fadd: Rasmus Østergaard, Rasmus Nielsen, Peder Madsens

datter og søn

 

1807


VIET 23-1: Ægteviet Ungk. Claus Rasmussen til pigen

Karen Marie Jensdatter

 

DØD 7-3: begraven ungk. Cristen Sørensen 29 år gl

 

s. 53

DØD 12-3: begraven Jens Peter Jensen 42 år

 

DÅB 19-4 3 S.e.Paaske

Stephan Hansen og Bodild Maria Sørensd.s datter i kirke

som i dåben var kaldet KAREN MARIE,

Bå.a. fasteren Grethe Hansd.

Fad: Jens Hansen, Jens Nielsen, Rasmus Hansen,

Karen Rasmusd., Jens Klemensens hustru

 

s. 54

DÅB 24-5 Trin:

havde Rasmus Nielsen og hustr. Katrine Marie Rasmusdatter

en Datter i Kirke som var døbt d. 3 april og kaldetANNE KIRSTINE,

Bå.a. Smedens datter Karen Rasmusd.

Fad: Niels Rasmussen fra Haldrup, Klaus Rasmusen,

Hans Jensen, Sophie Nielsd. og Mads Nielsens hustru.

 

DÅB 7-6 2 S.e.Trin:

havde Klaus Rasmussen og Karen Maria Jensd. en datter i

kirke til dåbs publik. hun var fød og døbt d 25 april og

dagen efter døbt og kaldet ANNE CATRINE,

Bå.a. Mads Nielsens Hustru.

Fad: Rasmus Rasmusen, Rasmus Sørensen, Peder Pedersen,

Søren Hansens? hustru.

 

DÅB 14-6 3 S.e.Trin

havde Jens Nielsen og Anne Sørensd., en datter i kirke

hun var født d. 26-4. s.9. døbt og kaldet INGEBORG,

Bå.a. Søren Niels Sørensens hustru.

Fadd: Steffen Hansen, Mads Nielsen, Peder Pedersen,

Karen Marie Nielsd. og Steffens Hustru

 

DÅB 21-6 4 S.e.Trin:

var Hans Jensens og Karen Nielsd.s søn PEDER i kirke,

født og døbt d 9-5,

Bå.a. Niels Jensens hustru.

Fad: Klaus Rasmussen, Rasmus Nielsen, Rasmus Jensen

Søren Sørensens hustru og Ingeborg Nielsdatter

 

DØD 3 juli: begravet Niels Rasmusens enke Maren Nielsd. 78 år.

 

VIET 7 august: ægteviet ungk Bertel Laursen af Alrøe til

Jens Peters enke, Anne Sørensdatter af Hiarnøe

 

s. 55

DØD 20 sept 17 S.e.Trin:

begravet Niels Jensen Skræder på Hiarnøe 70 år

 

s. 56

DÅB 13-12 3 S.i.Adv:

var Søren Nielsen og Anna Andersd.s søn NIELS i kirke han

var født og døbt d 23 okt,

Bå.a. Mads Nielsens hustru

Fad: Jens Madsen og Peder Madsen, Bertel Lauritsen og

Jens Nielsens hustru.

 

1808


DØD 24-1 3 S.e.H.3.K.

begraven Rasmus Laursens søn Laurs i 3die år

 

DØD 7-2 begravet Hans Jensens Søn Peder i sit alders 3/4 år

 

s. 57 se Cancelliets skrivelse af 20 febuar 1808 om

aflervereing af protokoller til garnisions kirken på Holmen.

 

s. 59

DØD 18-9 14 S.e.Trin

Begravet Steffen Hansen af Hiarnøe hans barn

Bodild Marie, gammelt 8 dage

 

DÅB 25-9 15 S.e:trin

havde Rasmus Laursen og Anna Jensd. et barn i kirke som

var født og døbt d 8 August kaldet MAREN

 

KONFIRMATION 9-10 17 S.e.Trin

Hans Møllers søn NIELS

Jens Rasmusens søn RASMUS

Søren Kristensens søn JENS

Jens Peder Jensens søn JENS JACOB

Niels Madsens datter KAREN MARIE

 

INTRO 23-10: introduc. Steffen Hansens hustru, hvis barn

Bodild Marie døde 4 dage gammel.

 

DØD 25 okt: begravet Jens Rasmusen 56 år

 

1809


s. 60

VIET 15-2: Viede i Glud Kirke ungk. Jørgen Hansen Høeg og pige

Karen Marie Sørensd., begge af Hiarnøe

 

DÅB 27-3 Midfaste:

havde Hans Jensen og Karen Nielsd. deres tvilling sønner

i kirke, der var døbt d. 13 jan. og kaldet PEDER og

RASMUS, den første båres af Niels Jensens Hustru, den

anden af Niels Rasmusens hustru. Fad: Søren Sørensen,

Bertel laursen, Jens Rasmusen Smed, Klaus Rasmusens

hustru og anne Katrine Pedersd.

 

DØD 27-3 begravede skibs-karl Søren Lauersen af Hiarnøe,

30 år gl som druknede i Horsens fjord

Anm. d.12 marts

 

DØD 3-4: begraven Jens Nielsens søn Rasmus, 4 år gl.

anm. den 19 marts (død eller begravet den dag ?)

 

s. 61

DÅB 8-4 3 S.E.Påske:

havde Søren Niels Sørensen og Karen Nielsdatter deres

søn i kirke til dåbspubl. han var født og døbt d 10 feb

og kaldet HANS,

Bå.a. Karen Marie Nielsd.

Fad: Berthel Laursen, Jens Nielsen, Jens kristensen,

Anna Katrine Pedersd., Klaus Rasmusens hustru

 

DØD 30-4; Begravet Jens Hansen Møller p. Hiarnøe 23 år

 

s. 62

DØD 16-5: begravet Møllerens datter på Hiarnøe, Magrete

Lene Dorthea Hansdatter 30 år

 

DØD 11-6 Trinitatis:

begravet steffen Hansens Barn Bodild Marie 4 dage gl.

 

DÅB 18-6 1 S.e.Trin:

havde Jørgen Hansen Høeg, Møller og hans hustru Karen

Marie Jørgensd. en Søn i kirke som var døbt d 28 april

og kaldet HANS

Bå.a. Søren Nielsens Hustru af Hiarnøe

Fad: Sergeant Terkel Thomsen, Niels Bak, Niels Kanbor i

Hvosbye, Anders Pedersens Hustru og Karen Pedersd. af Glud

 

s. 64

DÅB 22-10 19 S.e.Trin:

Klaus Rasmusens og Karen Marie Jensd. søn JENS i kirke

han var døbt d 21-8

Bå.a. Karen Rasmusd.

Fadd: Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Rasmus Jensen,

Sophie Nielsd. og Søren Sørensens hustru

 

DÅB 5-11 21 S.e.Trin:

Jens Nielsen og Anna Sørensd. søn JENS var i kirke, han

var født og døbt d 3-9

Bå.a. Steffen Hansens hustru

fadd: Søren Sørensen, Jørgen Hansen Møller, Jens Sørensen

Mette Katrine Rasmusd. Søren Nielsens hustru.

 

s. 65

DÅB 3.S.i.Adv. Havde Anders Jensen Snedker og Anna

Kierstine Nielsdatter deres Tvillingbørn i Kirke, de var

døbte d. 22 Okt. og kaldet HANS JØRGEN og KAREN MARIE

 

DÅB 12-11 1809: fød og døbt Mads Njelsens og Ingeborg

Jensdatters gaardfolk på Hiarnøe, deres Søn PEDER.

 

1810


s. 66

DÅB 23-4 2nd Påsked.

havde Ole Laursen og Kiersten Laursd. et barn i Hiarnøe

kirke til dåbs bekjentgørelse, samme var Født og Døbt d

8-3 og kaldet ELLEN MARIE,

Bå.a. Bertel Laursens hustru.

Fad: var Rasmus Laursen, Rasmus Jensen, Mads Pedersen,

Karen Marie Nielsd., Jens Nielsens Hustru

 

s. 67

DØD 24 maj: begravet Niels Sørensen Vestergård 76 år

 

DÅB 2nd. Pinsedag var Rasmus Laursen og Anna Jensd.s forhen

den 2nd Maj hjemmedøbte søn MADS i kirke.

Bå.a. Rasmus Smeds datter Karen

Fad: Niels Jensen, Ole Laursen, Rasmus Jensen,

Hans Jensens hustru, Mette Katrine Jensd.

 

DØD 17-6 Trinit:

begravet Jørgen Hansen Møller hans datter GRETE hun døde

5 timer efter fødslen. NB kom 2de måneder før tiden.

 

s. 68

DÅB 1-7 2 S.e.Trin

Var Søren Nielsen og Anna Andersd. barn i kirke, samme

var døbt d 12 maj og kaldet ANDERS,

Bå.a. Mads Nielsens hustru.

Fadd: Peder Madsen, Hans Jensen, Rasmus Nielsen,

Maria Andersd. og Ole Laursens Hustru.

 

INTRO 4 S.e.Trin Introduceret Møllerens Hustru, Barnet

fødtes 1/4 år før tiden.

 

DÅB 12-8 8 S.e.Trin

havde Jens Clemensen og Anna Magrete Sørensdatter en

datter, KAREN MARIE i kirke hun var hjemmedøbt d 10-7

Bå.a. Rasmus Sørensens hustru.

Fadd: Rasmus Jensen, Jørgen Møller, Niels Møller,

Ellen Katrine Sørensd. Jens Nielsens hustru

 

s. 69

DÅB 9-9 12 S.e.Trin

havde Rasmus Nielsen go Katrine Marie Rasmusd. en datter

i kirke, som i dåben d. 20-7 var kaldet ANNE MARIE,

Bå.a. Søren Nielsens hustru.

Fadd: Mads Nielsen, Rasmus Rasmusen, Jens Rasmusens søn

Rasmus, Rasmus Sørensens hustru og Sophie Sørensd.

 

DÅB 19-9 13 S.e.Trin

blev Steffen Hansens og Bodild Sørensd. søn SØREN ført

til kirke af Jens Klemmensens hustru. Han var født d 22-7

fadd: Rasmus Nielsen, Søren Nielsen, Mads Pedersen,

Ellen Katrine Sørensd. Jens Nielsens hustru

 

VIET 12-10: Ægteviet ungkarl Peder Pedersen Østergaard til

pigen Sophie Sørensd.

 

14-10 17 S.e.Trin konfirmation søndag udi Hiarnøe kirke.

Jens Hansen 15 år

Jørgen Nielsen 16 år

Poul Hansen 15 år

Jens Nielsen 14 år

Søren Jensen, Glud 15 år

Eva Marie Pedersd. 16 år

Anne Magrethe Olesd. 16 år

Mette Catrine Jensd. 14 år

Ellen Catrine Sørensd. 15 år

Karen Madsdatter 15 år

Maren Olesdatter 15 år

Mette Catrine Andersd. 15

Maren Jørgensd., Bierre 15 år

 

s. 70

VIET 3-11: Viet Mads Pedersen Østergaard af Hiarnøe

til pigen Maren Wilhelmsdatter, ibid.

 

DØD 16-11 begravet Rasmus Rasmusen Smed 62 år gl

 

1811


DØD 22-1: begravet Søren Jørgensen 74 år gl

 

s.75

DÅB 25-12: Juledag

havde Klaus Rasmusen og Karen Marie Jensd. her en søn i

kirke, som var født og døbt den 19-11 og kaldet RASMUS,

Bå.a. Rasmus Nielsens hustru.

Fadd: Mads Pedersen, Jens Hansen, Jens Rasmusen,

Karen Madsd. og Sophie Marie Nielsd.

 

1812


DÅB s.76. omkring fastelavn (9-2)

havde Søren Niels Sørensen og Karen Nielsd. en datter i

kirke som var døbt d 1-1 og kaldet KAREN,

Bå.a. Bertel Laursen hustru.

Fadd: Mads Pedersen, Peder Østergaard, Jens Hansen,

Klaus Rasmusens hustru og Amme Sophie Jensd.

 

DÅB 1-3 3 S.i Fasten

havde Mads Pedersen Østergaard og Maren Wilhelmsd. deres

førstefødte datter i kirke som d. 8-1-var døbt og kaldetINGER KIRSTINE,

Bå.a. Ingeborg Pedersd.

Fadd: Søren Sørensen, Jens Hansen, Niels Pedersen,

Anne Katrine Pedersd., Klaus Rasmusens hustru

 

s. 77

DÅB 27-3:

var Rasmus Laursen og Anne Jensd.s barn i kirke til sin

dåbs bekendtgørelse den var hjemedøbt d – Feb og kaldet

ANE CATRINE,

Bå.a. Ole Laursens Hustru Anne Magrete.

Fadd: Søren Sørensen, Rasmus Jensen, Niels Jensens søn

Jørgen, Rasmus Nielsens hustru og Mette Katrine Jensd.

ANM. død 1813

 

s. 78

DÅB 27-3: Anm. om fødsel

født og døbt denne dag Hans Jensen og Karen Nielsd. på

Hiarnøe deres søn HANS

 

DØD 6-5: begravet Ole Laursen 84 år gl

 

DØD 24-5: begravet Rasmus Laursens søn Mads 2 år gl

 

DÅB 14-6 3 S.e.Trin

Havde Jens Nielsen og Ane Sørensd. en datter i kirke født

den 7-5 og i dåben kaldet KAREN

Bå.a. Karen Marie Nielsd.,

Fadd: Søren Nielsen, Jens Smed, Niels Hansen,

Ellen Katrine Sørensd. og Jens Klemensens hustru

 

s. 79 (1st s.)

 

DÅB 17-10 21 S.e.Trin

var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusd. EVA i kirke til

dåbspublikation

Bå.a. Søren Sørensens hustru.

Fadd: Niels Jensen, Klaus Rasmusen, Jens Rasmusen Smed,

Karen Marie Nielsd., Mads Pedersens hustru.

 

s. 78 (2nd s.)

DÅB 4-10: Født og døbt Stephan Hansens Datter BODILD MARIE

 

DÅB 1-10 23 S.e.Trin havde

Søren Nielsen og Ane Andersd. et barn i kirke, der var

døbt d.24-9 og kaldet ADAM

Bå.a. Karen Maria Nielsd.

Fadd: Mads Pedersen, Jørgen Nielsen, Jens Nielsen i

Vestergrd., Else Katrine Sørensd. og Jens Nielsens hustru.

 

VIET 28-11:

Viet ungkarl Jens Baggesen, Skolelærer til pigen Maren

Jensdatter af Glud, i Glud kirke. (senere lærer på øen)

 

1813


s. 79

DÅB 4-4:

Jens Baggesen og Maren Jørgensd. havde et barn i kirke

døbt d 21-1 og kaldet DORTHE MARIE

 

DÅB 19-4 2nd Paskedag

Jørgen Hansen Møller og Karen Marie Sørensd. deres barn i

kirke som var hjemmedøbt d 22 marts og kaldet

MAGRETHE HELLENE DORTHEA

Bå.a. Mikkel Nielsens hustru i glud,

Fad: Knud Kajsen af Skovhuuset, Jørgen Skræders 2nd

sønner, Hans Adolf Høegs Datter og Steffens Hansens hustru

 

s. 80

DØD 13-6:begravet Rasmus Lauritsens datter Ane Catrine 1 år gl

 

s. 82

DØD 20-10: Begravet gl Sophie Olesdatter 100″ år gl.

 

Samme dag:

Comunierede 26 personer paa Hiarnøe, der

iblandt følgende Confirmander:

Søren Rasmusøn 15 år

Søren Christoffer Nielsen 15 år

Søren Jensen, Glud 15 år

Søren Jensøn 15 år

Jens Andersen 16 år

Niels Rasmusøn 15 år

Niels Hansen 14 år

Laurids Andersen, Rårup 15 år

Laurs Jørgen Olesen 15 år

Poul Jensen, Glud 14 år

Dines Andersen 15 år

Ingeborg Rasmusd. 16 år

Mette Marie Jensd. 14 år

Mariane Hansdatter Høeg 14 år

Johanne Sørensd. 16 år

Kiersten Catrine Jensd. 14 år

 

DØD 14-11:

Begravet Søren Rasmusens Hustru,

Anna Catrine Sørensd. 73 år gl.

 

DØD 19-11:

begraven Peder Pedersen Østergrd. 59″ år gl

 

s. 83

DØD 3-12: begravet Rasmus Laursen

 

1814


DÅB 21-2 Fastelavns søndag

havet Klaus Rasmusens og Karen Marie Jensdatters, datter

i kirke, som var døbt d 2-1 og kaldet INGEBORG,

Bå.a. fasteren Karen Rasmusd.

Fadd: Mads Pedersen, Hans Jensen, Jens Rasmusen,

Søren Sørensens hustru og Rasmus Nielsens datter Ingeborg.

 

s. 84

VIET 30-4:

Viet i Hiarnøe kirke ungk. Christen Nielsen af Østrup

til Enken Sophie Sørensd. af Hiarnø

 

DÅB 1 Maj 3 S.e.Påske

haved Mads Pedersen og Maren Vilhelmsd. en datter i

kirke, som var hjemmedøbt d 6 mars og kaldet

ANNE MARIE MAGRETE,

Bå.a. Eva Pedersd.

Fadd: Mads Nielsen, Søren Nielsen, Niels Hansen,

Karen Madsd. og Klaus Rasmussen

 

DÅB Mellem 5 og 6 S.e.Påske

var Rasmus Laursens og Ane Jensd. barn i kirke, det var

døbt d 10 April og kladet RASMINE

Bå.a. Ole Laursens hustru

Fadd: Søren Sørensen, Bertel Laursen, Rasmus Jensen

 

s. 86

DÅB 14-9 10 S.e.Trin

havde Hans Jensen og hustru Karen Nielsd. et barn i kirke

som var født og døbt d 28 juni og kaldet INGEBORG

Bå.a. Ole Laursens datter,

Fadd: Jørgen Kristophersen Nielsen, Jens Rasmusen Smed og

Rasmus Jensen, Ingeborg Pedersd.

 

DÅB 25-9 16 S.e.Trin

haves Steffen Hansen Høeg og Bodild Sørensdatter af

Hiarnøe en datter i kirke denne var døbt d 11 aug. og

kaldet MAGRETHE HELENE DORTHEA

Bå.a. Jørgen Møllers hustru.

Fadd: Jørgen Møller, Jens Nielsen i Vestergaarden

og Jens Klemensen.

 

VIET 29-10:

Ungkarl Jens Rasmusen Smed til pigen

Anne Magrete Olesdatter

 

s. 87

VIET 26-11:

blev ægteviet ungkarl Jens Hansen af Åstrup til pigen

Karen Rasmusdatter af Hiarnøe

 

DØD 19-12:

blev begravet på Hiarnøe Karen Rasmusd. af Hiarnøe, som

15de dagen efterat hun var ægteviet til Jens Hansen Smed

af Åstrup, druknede på sin hiemrejse til Hiarnøe tillige

med Møllerens hustru Karen Marie Sørensd. og dennes søn.

 

DRUKNET

Jørgen Hansen Møllers søn Hans 5 år gl, druknet d.12 dec.

og blev ikke funden, men hans moder som druknede samen

gang blev funden og d. 23 Dec. begravet

 

Med denne indførsel slutter kirkebogen 1797 – 1814