Ældre matrikler, græslister, jordbøger etc.

160017001800

Jordbøger 1604-56

Matrikler 1621-22, 1664, 1688, 1721, 1789

Græsliste 1688

Sørulle 1733

Udstykningen 1805

Matrikel arkivets protokol 1832

Tiende liste 1867

Navneliste fra sagen mod præsten i 1874-75

Selvejet 1883