Ni

NIELS  – relaterede personer  

Hop til født efter: 17001800          

Fus:    årstal angiver tid på gaard

1604-27 :   Niels Nielsøn + søn Niels Nielsøn

1627-46   1650 :   Dorthe Nielsdatter

1650 :  Niels Pedersøn

1604-22 :  Niels Therkelsen + søn Peder Nielsøn 1622-

1637-56 :   Niels Rasmusøn

Matr:

1664 Niels Nielsøn     har en gaard     7-4-0 td htk     matr 5

1664 Niels Pedersøn             do        8-5-0     –

1664 Niels Rasmusøn            do         8-5-0     – ses 1688, dåb i Glud

1664 Niels Pedersøns enke do        8-5-0     –

1683 Niels Sørensøn Alrø     do          10-6-2    =    9-2    matr 3/4

 

Niels Rasmusøn 1635-1690 fra Hjarnø viet 23-8-1668 med Kirsten Larsdatter fra Endelave. Børn: Iver 1669, Maren 1672, Mette 1674, Anne 1678.

1676 i Glud vies enken Kiersten La ? dat. (fra Hjarnø) Niels Kirkeværgers hustru, til Søren Laugmand af Østrup.        1686 i Glud, viet Niels Rasmusøn fra Hjarnø med Karen Kandbore

1691 i Glud, Niels Rasmusøn i Kanbors søn “RASMUS” døbt

1697 Niels Pedersøn Alrøe nævnes i tingvidne udskrift (C13-1949)

Niels Nielsøn skræder død 13-9-1736, 35 år. Ifl sørul 1733: var han karl hos Peder Rasmusøn på matr 6

Anna Nielsd.       kon 1743    fc 1725-28

Niels Olufsøn fra Alrø 1754+55

Endelave Kb 1874: Ungkarl Niels Rasmusøn fra Hjarnø udlagt som barnefader til fruentimret Kirsten Rasmine Sørensd.s (24 år) søn, døbt Jens Rasmusøn 10-3-1874. (ved drengens konf. er hun gift med Jens Holger Jensen på Endelave)

 

NIELS MADSØN                                       matr 1


født               1674                                        far: Mads Pedersøn, matr.1 se matr. fra 1688

død    29-5-1741,     67 år

viet    1 S.i.Adv.1708 i Glud kirke

EVA SØRENSD.

født   29-9-1689                                          far: Søren Jensøn, Østrup

død    22-4-1766,       79 år, enke              mor: Maren Nielsdatter

 

Maren              1696            død    1756    se text

Mads               1709           viet 1736    Ane Magrethe Jensd., matr.6

Søren               1712           viet 1748    Anna Bodilene Mikkelsd.Gylding , til Horsens

Anna Kierstina 1733-36    kon 18-4-1751     se text

 

Sørul 1733:

NIELS Madsen 60 år, gift, bonde på 5-4 td htk.

søn Mads 24 år ugift, søvandt, farer på Norge.

søn Søren 21 år ugift, hjemme, fisker.

 

EVA.s forældre er viet i Glud 7-4-1689 og boer i Skouhuus.

Eva fødes 6 mdr efter brylluppet. I skovhuset døde 1679 Jens Jensen, muligvis hendes mors farfar.

EVA ses anført som jordemoder ved fødsel i 1740, hvor hun også hjemmedøber barnet.

 

MAREN:

Niels Madsøns uægte dat. Maren Nielsd. død 17-4-1756    60 år   Glud Kb.

Niels fik hende med Anna Mortensdatter som var på Hjarnø 1695.

SØREN:

Sørul 1770: Søren Nielsøn Hiernøe skipper, 58 år gift, boer i

Horsens, hvor han fik borgerskab som Skipper 27-3-1743.

Sørul 1770 extra rulle for Horsens:

Niels Sørensøn Hiernøe, 20 år ugift født i Horsens (ca 1750)

 

ANNA K.: Ses (med moder eller alene) sidste gang til Com. 1770

Com:   1733-41: Niels Madsøn + hustru + Søren og Karen (2 søn og 2 døt)

1741-65: Niels Madsøns enke   1743:      Enken Eva Sørensdatter hos sin søn Mads Nielsøn

1742-59: Niels Madsøns datter Anna Kierstine (1753 “Kiersten”)

1740:      Maren Nielsdatter hos Niels Madsøn

1740:      Søren er matros

 

NIELS RASMUSØN Vestergaard            matr 8


født           1689                                            far: Rasmus Sørensøn Vestergaard, matr.13

død 29-4-1774    85 år                               mor: Anna Rasmusdatter

Viet    1718        (Niels R. levede med sin hustru i 56 år)

ANE PEDERSDATTER

født                1690                                      far: Peder   død    23-11-1782

mor:

 

Peder               1720           kon 1737 viet 1743 Inger Rasmusd. , matr.1

Rasmus            1723           kon 1740 viet 1752 Karen Jørgensd., til Alrø

Maren              1725           kon 1741 viet 1749 Jørgen Michelsøn fra Rårup, til Rårup

Anna                1726           kon 1743 viet 1756 Rasmus Jensøn skræder, Alrø, til Alrø

Karen              1732           kon 1751 viet 1761 Niels Rasmusøn, matyr.8

Mette               1733          død 3-12-1748    15 år    epidemi

Mette Mari     6-7-1734

Niels           16-11-1736     død 21-11-1736   Ane Kiest. 21-11-1737     kon 1755 viet 1767 Jørgen Sørensøn, Rårup , til Rårup

Niels             28-8-1741     Kgl. Matros, død 1776, se text og skpr.

 

Sørul 1733: NIELS Rasmusøn, 44 år gift, 4-6 td htk

 

NIELS Rasmusøn Vesterg. levede med sin hustru i 56 år.

Sammenholdt med:   Niels Rasmusøns svigermoder død 23-11-1782, 72 år gl. Hvis det er denne Ane Pedersdatter må hun være 92 år gl.

Karens mand hedder Niels Rasmusøn og Ane P. er således hans svigermor.

 

Com:

1733-73: Niels Rasmusøn Vest. og Hustru

1774: Niels Vestergaards enke   1775: + Niels

1778: og Jens Olufsøn   Børn: Peder, Rasmus, Maren, Anna, Karen, Niels og Anna Kirstine

1737: Peder, 1740: Peder + Rasmus, 1742: Rasmus + Maren

1744: Rasmus + Anna, 1752: Anna, 1755: Anna K., 1757: Niels

1769: Niels er matros

 

Folk

1733-34: Pige

1750-60: svend Niels Rasmusøn (som gifter sig til gaarden)   1761:    svend Søren Rasmusøn

PEDER som ifl. Com.1740 sejler, overtager inden sin vielse med Inger Rasmusd. Matr. no 1 Østergaard og kaldes især i starten  Peder Nielsøn Østergaard.

RASMUS gifter sig med Karen Jørgensdat, fra Alrø og flytter derover, tro 22-3 og viet 21-4-1752, første barn Barbara f.1753 derpå Ellen, Anna, Jørgen, Niels, Jens og Kirsten.

MAREN tro 15-7 og viet 30-10-1749 med Jørgen Michelsøn, der ifølge skpr i 1776 er skoleholder i Rårup. 2 S.i.Adv 1751 har de en søn Michel til dåb, men der ses ingen fra Hjarnø.   Rårup Kb 1768 9.S.e.Trin. Døbt Jørgen Krages datter Kiersten, båret af barnets moster, Jørgen skoleholders hustru af Rårup, fadd. ? Nielsen barnets morbroder + flere bla.a. Barnets faster karen Sørensd. fra Skiolde præstegrd.

 

ANNAs    navn og forældre kendes fra skpr 1776 (og com.listerne) Anna og Rasmus har barn (Niels) i kirke (Alrø) 19 S.e.Trin 1755 og igen i 1761 da de får tvillinger, kaldet Jens og Peder.

ANE KIERSTINEs vielse med Jørgen Sørensøn Krag fra Rårup skete 15-9-1767.

 

NIELS

23-4-1769 – 4 S.e.Påske Comun:

bla.a. Gl Niels Vestergaard og hustru og søn Niels som har begået ligermaal med Maren Mortensd. der tiente da i gaarden med ham. Han er vir?kelig Matros og derfor forskaanet eftter Kongelig søeordning for at ende på vand og brød i steden for aabenbare skriftemål.

3.S.e.Trin. 1769 til Com. i Glud:   Maren Mortensdatter hos Jeppe Sørensøn i Østrup som har begået ligemaal med Niels Nielsøn matros af Hiarnøe, hvorfor hun har sadt paa Vand og Brød i Horsens i ? 8,5, eller 3 dage efter attest i steden for åbenbar skriftemål.

18-6-1769 – 4 S.e.Trin i GLUD    uægte barn   Maren Mortensd.s af Østrups, barn født d 11 jun, avlet med Niels Nielsøn fra Hiarnø blev døbt og kaldet ANNA MARIA Båret af Mormoderen. Fad. fra Glud og omegn.

Niels dør i 1776 ugift, se skpr 1776.


Født efter 1700   

NIELS SØRENSØN                                   matr 13


født   20-5-1733                                           far: Søren Nielsøn , matr.13

død    24-5-1810                                          mor: Mette Pedersdatter

tro 5-3    viet 3-7-1756, med enken efter Rasmus Sørensøn Vesterg.

SOPHIE OLUFSD.

født               1713                                         far: Oluf Rasmusøn., matr.11

død     20-10-1813                                       mor: Ingeborg fra Alrø

 

SOPHIE begravet 20-10-1813, 100 1/2 år, var gift 2nd gang med Niels Sørensen. Ved vielsen i 1756 står der ikke noget om at  Sophie er enke.    Se skifte efter Sophie Olufsdatter Bjerre Hatt. skp. B66C-101 s.245

NIELS gifter sig til gården men kaldes ved sin død for Niels Sørensøn Vestergaard

Hors 1793-94: Niels Vestergaard anløb havnen henh.v.1 og 2 gange.

Com 1769: Niels Sørensøn og hustru og Stifdatter Ingeborg.

Sophies børn af 1st ægteskab:

Søren      1737     viet 1762 Anna C. Sørensd.

Ingeborg 1740     viet 1770 Niels Rasmusøn

Ifl. Ft 1787: Niels Sørensøn født 1724         ?

Sofie Olufsdat.    –    1713

 

Com.

1756:    Niels Sørensøn og fæstekone

1757-: Niels Sørensøn af Vestergaard og hustru

1757-70: + stifdatter Ingeborg ?

1757: Søren Hansøn og hustru og svoger Niels Sørensøn ibid

1758: Christen Sørensøn og    hustru

1792: Niels Sørensøn fra Endelave

1792: Niels Sørensøns enke fra Endelave

 

folk

1757: pige Johanne Sørensdattter, 1762-67: Thomas Christophersøn

1763: Ingeborg Rasmusdatter

1767-68: Søren Christophersøn

1769: Niels Andersøn, 1769-74: Jens Olufsøn

1772: Zidsel Sørensdatter, 1774-80: Ellen Rasmusdatter

1775-79: Søren Jørgensøn,    1776-77: Jørgen Olufsøn

1778: dreng Thomas Madsøn,

1780: Søren Jørgensøn og svoger Jørgen Olufsøn

1786: pigen Ingeborg.

 

NIELS OLUFSØN                                    matr 18


født         1733                                             far: Oluf Rasmusøn, Alrø

død 1/1-1777

tro    7/9    viet 24/8-1760

KAREN SØRENSD   .

født    1721                                                     far: usikker enten Søren Pedersøn matr.4

død    1792                                                              eller Søren Pedersen Haumand haumand

 

Peder                   7-3-1756   se text

Maria Cathrina  25-3-1761   viet 2-5-1800 Jens Krestiansen, matr.18

Oluf                    22-8-1764

 

NIELS er født fest. Omnium Sanetorum 1733, hans far Oluf er død 1761, 73 år gl. på Alrø

KB: Onsdag d 19 marts blev NIELS Olufsøn på Hiarnøe som døde d. 1 Jan. begravet i hans alders ? , sådant kunde ej ske før formedelst isliggende i sundet.

Har ikke kunnet finde Karens begravelse i Hjarnø Kb.

Marie Cathrine er eneste ledige med det navn omkring det tidspunkt da Jens Kr. i 1800 bliver gift med en Marie C.Nielsd.

 

Com:

1754: Niels Olufsøn er svend hos Peder Sørensøn

1755:    do hos   Christen Sørensøn   1755-56: Niels Olufsøn fra Alrø

1755:                   do                    har bedrevet hor med Karen Sørensdatter

1760-76: Niels Olufsøn og kone Karen Sørensdatter

1777-92: Niels Olufsøns enke

1778:      + søn Peder

1789-92:       do

 

Enken ses sidste gang i Com. 1792.

3-12-1755 Skrifte: Karen Sørensdatter og Niels Olufsøn fra Alrø

7-3-1756    Karen Sørensdatters uægte søn “PEDER”

Ft.1787: Karen Sørensdatter ses ikke ej heller Børnene: Peder 31år, Maria Cat. 26 år, Oluf 23år.

Ft.1801: Jens Krestiansen, husmand uden jord og konens moder betegnes som Almisselem fc.1721.

 

NIELS JENSØN                   Husmand og skræder          matr 15


født               1737                                                                       far: Jens    Skræder se text   begr 20-9-1807,     70 år                                                                                                  mor:

tro    30-12-1760 viet 10/3-1761

METTE JØRGENSD.

født              1732.                                         far: Jørgen Rasmusøn Vest., bosat i hus

begr. 26-5-1805    72 år                                                                    mor: Maren Madsdat.

dødfødt begr     29-11-1761

do     begr             31-3-1763

Maria                   27-9-1764      viet 1794 Rasmus Sørensøn Damand , til Glud

Jens                      19-7-1767      viet 1793 Ingeborg Sørensd. , matr.11

Anna Kierstina  11-10-1770      viet 1795 Anders Jensøn , mater.15

 

Jens Skræder fra Hiarnøe ses til Barnedåb i Glud 1712.

Hors. 1793-94: Jens Skræder anløb havnen 1 gang i 94, og Niels Jensøn anløb 3 gange i 94

Ft 1787:

Datteren Marie er vanfør   Rasmus Sørensøn Damand og Maria tro 9-3 viet 17-4-1794, men har han giftet sig med en vanfør pige ?

Kb 1795 Glud: Rasmus Sørensøn Damand og Maria Nielsdatter har deres datter Mette Marie til dåb 30-12-94. Båret af Maren Madsd. fra Hiernøe. Fad. bla. Søren Rasmusønd datter og Jens Nielsen fra Hiernøe

 

Ft 1801; Rasmus S. Kaldes for husmand og væver bosat i Østrup f.ca.1755

1801 listen NIELS J. betegnes som Inderste og skræder. Det ser ud til at han bor i samme hus som sin svigersøn ANDERS der er Husmand og Snedker på matr nr 15.

Com.

1759-61: Niels Jensøn Skræder

1761: + Fæstemø   1763-94: Niels Jensøn skræder og hustru

1775: + Søren Jørgensøn   1794: + Anders Snedker   Børn

1778-83: Maria, 1783: Anna Maria, 1785: Maria, 1786: Anna

1791: Anna Maria og Jens, 1792: Mette, 1793: Jens

 

NIELS RASMUSØN                             matr 8


født            1731                                           far: Rasmus    ?

død    24-1-1791,       60 år

tro 17-7    viet 6-11-1761

KAREN NIELSD   .

født   1729-32                                             far: Niels Rasmusøn Vestergaard , matr.8

død    3-7-1807,     78 år                            mor: Ane Pedersd.

Rasmus           4-5-1764     begr 5-5-1804    40 år se text, matr.8

Anna             25-8-1765     viet 1792    ungk. Rasmus Sørensen, matr.8

Kiersten      22-12-1773     viet 1797 enkem. Rasmus Sørensen, matr.8

 

KAREN ses til com 1791 som Ni.Ra.s enke. men ved begravelsen i 1807 skriver Præsten Maren Nielsdatter, men Karen ses i skifteprotokollen som Karen.

NIELS opholdt sig hos sin søn Rasmus ved sin død, Skp 1791. Rasmus havde overtaget gaarden.

Skiftet efter KARENs bror i 1776 skete her i gaarden.

Com 1790: Gl. Niels Rasmusøns søn Rasmus og syster Ane ,  Gl Ni.Ra må være ham her da næste Niels Rasmusøn er født 1745

Måske er NIELS R. født udenøs.

Ft 1801: RASMUS er afsindig hospitalslem der boer sammen med sin  mor Karen Nielsd. på gaarden hos hendes datter og svigersøn.

KB 1804 Begravet den afsindige Rasmus Nielsen 40 år gammel.

Anna og hendes mand Rasmus Sørensen overtager gården efter Rasmus der blev afsindig, og da Anna døde giftede Rasmus Sørensen sig igen med hendes yngre søster Kiersten.

 

Com.

1748-50: Niels Rasmusøn hos Jens Rasmusøn

1751-60: hos Niels Rasmusøn Vestergaard

1761:      Niels Rasmusøn og fæstemø

1762-74: Niels Rasmusøn og hustru

1776-80: + svigermoder   1778-85: + søn Rasmus, 1785: dat. Anna

1791:      Niels Rasmusøns enke

folk.

1763:      Anna Kierstine Nielsdatter, 1764-66: Maren Mortensdatter

1766-76: Niels Nielsøn, 1767: Anna Kierstine Nielsdatter

1768:      Maren Mortensdatter, 1775-77: Karen Rasmusdatter

1778:      Jens Olufsøn

 

NIELS RASMUSØN                              matr 5


født  23-3-1745                                           far: Rasmus Rasmusen, matr.5

begr 8-11-1795,       51 år                           mor: Karen Nielsd.

viet    27-9-1770     ved kongebrev fri for trol. og tillysning

INGEBORG RASMUSD   .

født 9-6-1740                                             far: Rasmus Sørensen Vestergaard , matr.13

død    7-8-1815,      75 år                           mor: Sophie Olufsd.

 

Rasmus            17-8-1772    viet 1797 Catrine Marie Rasmusd., matr.6

Karen              18-6-1775    viet 1796 Hans Jensøn , matr.2

Anna Sophia     3-5-1778    død 19-7-78

Niels               18-1-1780    viet 1812 Johanne Dorthea Preuthun, Horsens flyt dertil

Anne Sophie  18-7-1783    viet 1815 Jens Hansen, smed af Åstrup, flyt dertil

 

Anna Soph. er skrøbelig af helbred se skp.1795

Ved dåb 1776: Niels Rasmusøn skudeejers hustru

Hors.1793-94: Niels Rasmusøn anløb havnen 1 gang begge år.

Niels Smed         do                     1     –    1793

Ft 1787: NIELS R. har sine forældre, Rasmus Rasmusen og Karen Nielsd. på aftægt.

NIELS Rasmusøns bror Rasmus blev smed, var Niels det også ? og eller var deres far foruden landmand også smed.

Se Skp: skifte nr 9. 1795 efter NIELS R., intet nævnt om smedie.

 

Sørul:

1799: NIELS Nielsen indkaldt

1800:     –       –       med Orlogs sk. Oldenborg, halvbefaren. 1802: Igen med Oldenborg, men nu helbefaren. 1803: 24 år, 64 1/4″ høj, søpatent 1803, findes ved Horsens Kiøbstads E.R no 56, patent afgivet, gik ud 1804, styrmand 1801, tilbageført Nov. 1803, sejlede fra Horsens med Skipper C.Basse 5-3.

 

Borgersk.pro.1804: Niels Nielsen tog borgerskab 25-6-1804 i Horsens, angav at være født på Hjarnø.

Com.   1771-:     Unge Niels Rasmusøn og hustru

1771-75: + søster Anna maria

1792:      + børn Rasmus, Karen og Niels

folk.

1779-80: dreng Jacob Jensøn

1779:      Maren Thomasdatter

1784:      pigen Mette

 

NIELS MADSØN                                   matr.7


født  17-4-1742                                           far: Mads Nielsen Østergaard, matr.6

død    efter 1801                                         mor: Ingeborg Jensd.

viet    18-11-1768

KAREN SØRENSD.   

født       1-6-1743                                         far: Søren Pedersøn , matr.7

død 19-12-1779 ,     37 år                           mor: Karen Jensd.

 

Mads        27-8-1769    død  7-9-69

Mads          8-9-1770    viet 1796 Ingeborg Rasmusd. , matr.6

Søren        5-11-1773   v  iet 1797 Mette Jørgensdat., matr.7

Karen        11-8-1776    viet 1800 Søren Niels Sørensen , matr.22

KAREN blev begravet sammen med sit dødfødte barn d. 23 dec.

 

viet    20-11-1780    2nd gang:       

KAREN JENSD.  

født 6-4-1750                                            far: Jens Pedersøn Alrø, matr.12

død    3-2-1823 ,     74 år enke               mor: Anna Magrethe Pedersd.

Jens                            15-4-1782        viet 1806 Anna Sørensd., matr.13

dødfødt dreng begr 28-10-1787

Karen Marie      døbt 24-7-1792      viet 1815 Rasmus Jensen, matr.9

 

Sønnen Søren Nielsen får gården efter faderen.

I 1801 listen: hedder 2nd kone Karen Madsd. født 1751

 

Com.

1762-68: Niels Madsøn tjener hos Søren Pedersøn

1769-79: Niels Madsøn og hustru (Niels har giftet sig til gården)

1779:      Niels Madsøn   1780:      + fæstemø   1781-:     Niels Madsøn og hustru

1790-92: børnene Mads, Søren og Karen

 

Folk

1773:      Jens Pedersøn og Mette Olufsdatter

1775:      Hans Pedersøn og Mette Olufsdatter

1777-78: dreng Peder Nielsøn

1777-80: Karen Jensdatter, 1778: Mette Sørensdatter

 

NIELS JENSØN                   Sognefoged                         matr 10


født 12-1-1769                                                                         f  ar: Jens Hansøn , matr.2

død    24-4-1847                                                                      Mor: Maren Pedersd.

tro    4-10    viet 22-11-1793

INGEBORG JØRGENSD   .

født      23-2-1762.                                                                  far: Jørgen Olufsøn , matr.10

død    20-11-1839,    77 år gl                                                 mor: Anna Kierstine Sørensd.

 

Jørgen        21-10-1794    viet 1816 Mette Catrine Jensd., matr.8

Jens                9-1-1796    viet 1826 Karen Marie Stephansd. , matr.10

Søren              8-5-1798    viet 1825 Ane Johanne Jensd., matr.3

 

INGEBORG er ved vielsen Søren Christoffersens stifdatter, hendes mor hedder Anna Kierstine.

I 1801 listen kaldes Søren fra 1798  Søren Christoffer efter den tidligere fæster der var gift med hans mormor

Ved sin død kaldes NIELS Jensøn for Sognefoged. Skp: NIELS er sognefoged fra 1807 og ifølge Brandtax.prot. også Brandfoged.

JPB: Fattigkommisionen, Glud, Plesner og 4 mand, deriblandt Niels Jensøn fra Hjarnø. Oprettet 8-12-1803, ifølge reglement af  5-6-1803.

 

NIELS HANSEN HØEGH                        Søfarende, senere Lods i Horsens


født 22-5-1792                                                  far: Hans Adolph Høegh , matr.19

død 22-11-1857                                                 mor: Bodil Maria Rasmusd.

viet 25-11-1820

INGEBORG RASMUSDATTER   

født 3-1-1798                                                     far: Rasmus Nielsøn , matr.5

død 23-3-1882                                                  mor: Catrine Marie Rasmusd.

 

Bodil Marie         1822

Hansigne C.M.  1826

Rasmus               1831

Jens Jørgen          1833

Niels Adolph        1836

Eline Christine.    1840

Alle ovenstående børn får slægtsnavnet Høegh og er født i Horsens.

26-4-1821 får de en dødfødt pige. Samme år, 1821 flytter de til Horsens hvor NIELS    31-12-1821 tog borgerskab og betalte derfor til byens kasse 2 mk. sølv, han bliver registreret som skipper og 27-3-1835 antagen som reservelods, samt forfremmet til fastlods 1-5-1839.

 

NIELS og INGEBORG boer ved Åen i no 172. (Ft 1834: Øster åe 172)

NIELS får et barn uden for ægteskabet med Karen Jensdatter som bor på Hjarnø hos sin fader Jens Nielsen. Det bliver en dreng der fødes den 25-4-1836 og kaldes Rasmus Hjarnøe. Han boer hos sin morfar der også i 1843    indskriver ham i skolen. Hans navn ses i eksamens prot. den første gang 27-4-1843.

NIELS i Sørullen: I fart med Claus Cortens fra Horsens 1810, søpatent 1809, antaget for liden og klein, ej mødt for sygdom 1810, på søtogt 1813 med kanonchalup, 1814 comand. på canon Chaluppen litra B.N.5 og permiteret til 1 marti efter    ?    rullen, hjemkom som søvandt i 1814, fik styrmands patent da han efter Admiral Raahaugen? 11-3-1814 , har fået styrmands pat. i København efter Adm. Resul. 11-5-1815, sejlede til Norge med skipper P. Andersen.1820 gift og bosat i Horsens, afgav styrmands pat. i 1821. Flyttet til Horsens E.R. i 1821 og fremlagde borgerskab i 1822.

Ifl Havnefoged Petersens skrivelse er NIELS den 22-11-1857 som lods, gået ud med en Norsk skonnert og bliver senere fundet død drivende i sin lodsbåd ud for Gjerstruplund imellem Gyllingnæs  og Tunøe.

 

NIELS RASMUSEN                                          matr 5


født 4-12-1799                                                         far: Rasmus Nielsøn, matr.5

død 14-2-1846,     46 år gl                                     mor: Catrine Marie Rasmusd.

viet 25-11-1827

METTE MARIE JENSDATTER

født   2-4-1800                                                       far: Jens Clemmensen , matr.16

død    13-9-1854,…54 år enke                              mor: Maren Madsdat.

 

Maren               15-2-1829     viet 1854 Mads Rasmusen lods , matr.5

Rasmus              31-7-1830    død 13-2-1835    4″ år gl

Ane Catrine      19-3-1832     viet 1861 Ole Lauersen, matr.5c

Ane Magrethe  8-12-1833     viet 1860 Rasmus Rasmusen, matr.9

Rasmus           13-12-1835    død 21-11-1880 44 år gl, ungkarl

Jens Jørgen    18-12-1840

Niels                    8-7-1843     viet 1884 Else Marie Bolette Christiansen, matr.5c

 

Sørul:

1817 NIELS R. 16 år usøvandt, søpatent i 1817, mødte 1818-20

1820: mødte søvandt efter eksp. 1822, mødte 1820-26.        Ved Marens dåb bor de begge hos hans forældre, siden gaardfolk, og fra 1830 Huusmand. Da Maren bliver gift kaldes Niels for gdm.   Da hans kone METTE M. dør kaldes NIELS for gaardfæster

JPB: Gaardmand Niels Rasmusen fra Hjarnø var med i det første sogne forstanderskab i 1842.

MAREN og Mads som senere bliver Lods får gaarden.

ANE CATRINE og Ole L. flytter ind på 5c, Hvidkilde og Ole er huusmand og Reservelods, han dør i 1883 og året efter gifter NIELS N. sig med Else M. der er født i Randers af ugifte Rasmine Kristiansen og flytter ind hos enken Ane C.    nede på Hvidkilde. Elle M.B. er 22 år ved vielsen.

 

NIELS SØREN JENSEN                                                 matr 13


født     9-4-1801                                                                      far: Jens Nielsen Vestergaard , matr.13

død    1-12-1878,     78 gl                                                        mor: Anna Sørensd.

viet 17-3-1827

MARIANA HANSDATTER

født  23-9-1798                                                                     f  ar: Hans Adolph Høegh , matr.19

død     3-2-1880,     81 år                                                     mor: Bodil Maria Rasmusd.

 

Jens                       7-10-1827     viet 1851 Bodil maria Jørgensd. , matr.13

Ane Bodildlene       4-6-1830     død 22-2-1828    1 år gl

Hans                     6-11-1832

Ane Bodellene    27-11-1834     død 30-7-1869    35 år gl

Hans Adolph        18-9-1837

Bodil maria           15-1-1840     død 15-7-1868    28 år gl

Niels Markus        7-11-1844     viet 1873 Mette Kirstine Jørgensen , matr.13

 

NIELS:

Ved vielsen anført som matros, dette er overstreget og senere er der skrevet gaardmand. Senere kaldes han for NIELS Sørensen.   Skp: 1850 Sognefoged Niels Søren Jensen . I sørullen, søpatent 1820 . Ifl brandtax protokol Brandfoged i 1854

Sørul.

1820: Niels Søren Jensen, 18 år, søvandt mødte fra 1820-26 sejler fra Horsens til Norge med N.Sørensen

1824: Hans Adolph, mødte SS 1856, igen 1858, brystsyghed udpas SS 1859, brystsvag, deformitet i ryggen


Født efter 1800  .     

NIELS CHRISTIAN JENSEN                          matr 18


født 13-6-1805                                                           far: Jens Kristiansen , matr.18

død 28-1-1885,     ca 80 år gl                                  mor: Marie Catrine Nielsd.

viet 16-5-1827

ELLE SOPHIE JENSDATTER   

født 27-11-1793                                                         far: Jens Nielsen Vesterg., matr.13

død 15-5-1849,     54 år gl                                       mor: Ingeborg Sørensd.

Inger Maria      17-1-1828     viet 1868 Peder Christensen , matr.18

Jens                 14-5-1831     død 24-1-1832    8 mdr gl

Jens Christian  30-3-1835

 

viet 2nd gang    2-10-1850    

KAREN JENSDATTER

født   26-3-1816                                                far: husm. Jens Rasmusen , matr.14

død    28-5-1860,     44 år gl                           mor: Anna Magrethe Olesd.

NIELS i sørullen: 1823 søvandt, søpatent i 1822, sejlet på Norge 11-9-1824 sejlede rhus – Trondheim med skipper J.Hatting, SS 1835, mødte 1823+24+26

Da NIELS dør som 80 årig er han aftægts- og enkemand og bor hos husm Peder Christensen.

Sørul 1854: JENS Chr.Ni., søvandt, 1 togt i 1858, mødte SS 1856, mødte til udmønstring, møder 1-5-58, dimiteret 18-8-58, mødte SS 1859+60, ordre 1861, mødte 11-5-61,    11/61.

 

NIELS SØRENSEN                               matr 20

født   13-12-1807.                                       far: Søren Nielsøn , matr.7

død    19-11-1875,     68 år                         mor: Anna Andersd.

viet 18-10-1828

ANE KIERSTINE RASMUSDATTER   

født       3-4-1807                                         far: Rasmus Nielsen , matr.5

død    26-11-1880,     73 år                            mor: Catrine Marie Rasmusd.

 

Søren                    6-1-1830    død    5-7-1830    6 mdr gl

Søren                    6-9-1831    død 19-1-1835    3 år gl

Cathrine Maria    14-8-1834    død  27-4-1864    20 år gl

Søren                    2-9-1837    død  20-8-1848    10 år gl

Rasmus              20-11-1840    død  15-2-1880    39 år gl af lungetæring

Niels                  13-11-1843    død     5-8-1855    12 år gl

 

Ved Sørens dåb er anført: Han hos sine forældre og hun hos hendes forældre. Ved sin død Kaldes NIELS for huusmand, 2-9-1875 var hans broder Anders Sørensen i Østergaard død. (bemærkning i Kb)

Rasmus dør som ungkarl af lungetæring og Catrine Maria som 20 årig af ondartet halssyge, og med hende 11 andre af samme sygdom.

Skolepro:

Niels er i Nov. 54 noteret som kjertelsyg i flere år, og i april samme år syg 23+3 ud af 40 skoledage. Søren er i foråret 48 noteret som syg 35 ud af 46 skoledage og   med ham mange andre det år. Rasmus er i foråret 50 noteret med 27 sygedage ud af 38 skoledage, og med ham 3 andre i samme tidsrum

 

NIELS HANSEN                                    matr 2


født   2-11-1798                                          far: Hans Jensen , matr.2

død    13-1-1889    90 år gl                       mor: Karen Nielsd.

viet 19-3-1831

MAGRETHE LENE DORTHEA JØRGENSDATTER        

født   22-3-1813                                         far: Jørgen Hansen    møller , matr.19

død    16-2-1887 ,     74 år gl                    mor: Karen Marie Sørensd.

Trine Hansd.   27-10-1840    pleiedatter død 1863

Hans                     5-3-1844    født, døbt og død samme dag.

 

MAGRETHE L.D.     får foruden Hans, 8 gange for tidligt fødte børn,  de fleste i 6te måne.

NIELS i sørullen: søpatent 1815, søvant, mødte 1818-23.

NIELS dør som enkemand på aftægt hos gdm Søren Lauersen. Trine dør 23 år gl d. 25-8-1863 af Ondartet halssyge sammen med 12 andre, hun er anført som Gdm Niels Hansens pleiedatter.

TRINE er født 27-10-1840 moderen er Karen Hansdatter, som fader udlagdes ungk. Hans Jørgensen Høeg, møllersvend på Hjarnø.   Hans er en halvbror til MAGRETHE L.D. og dør 1842, 26 år gl. Karen Hansdatter er fra Endelave og flytter i 1841 til Horsens.

Trine er i foråret 1850 i skolepro. noteret som syg 40 dage ud af 73 skoledage i yngste klasse er 3 børn ligeledes syge 30-40 dage det år.

NIELS og MAGRETHE har således ingen børn der kan overtage gården men NIELSES søster Mette Marie bliver gift med Laurs Jørgen Olesen på no 11 og deres søn Søren Laurs Laursen får da gaarden efter Niels og Magrethe.

 

NIELS RASMUSEN                                   matr 9b


født   22-2-1820                                              far: Rasmus Jensen , matr.9

død    19-8-1902                                             mor: Karen Marie Nielsdat.

viet 2-10-1852

MAREN STEPHANSDATTER   

født 13-9-1819                                               far: Stephan Hansen Høeg , matr.12

død 16-11-1910                                             mor: Bodil Marie Sørensdat.

Karen Marie  18-6-1855    død 14-4-1868    13 år gl

Stephan          7-12-1858    matr.9b

 

NIELS får skøde på 9b, den 12-5-1857, som er udstykket fra hans   fars gaard og han søn Steffen overtager 9b i 1895.

Ft.1890: Niels kaldes for gaardmand og Steffen N. bestyrer.

 

NIELS HANSEN       snedker                  matr 15


født   26-2-1834                                             far: Hans Nielsen, Klakring

død    11-9-1908                                             mor: Else Jensdatter, Bolbroholt

viet 13-5-1859

KAREN MARIE PEDERSDATTER   

født 11-6-1833                                           far: Peder Sørensen , matr.15

død     7-8-1917                                          mor: Mette Catrine Andersdat.

 

Mette Catrine      29-6-1859    død 31-8-1865 6 år gl, skarlagensf.

Hans                   10-12-1861    død 16-12    8 dg gl

Else Marie            17-2-1863    død 13-5-1875 12 år gl, difteritis

Christen Peter   16-10-1865    viet        Ingrid      ? , Viborg , matr.15c+17d

Mette Catrine        2-6-1867    død 24-5-1875    8 år gl, difteritis

Hans                     15-9-1869  Udvandret til USA Minnesota 3-1-1888 som tømrer

Jensine Marie       27-7-1872

Nielsigne Caroline Marie    7-5-1875    viet

Carlinius Nielsen, matr.15

Else Marie Catrine    6-4-1877

 

NIELS kom fra Bolbroholt, Klakring sogn. Hans far dør 27-5-1882, efter han de sidste to år som enkemand har boet hos sin søn.

Ifl skøde havde NIELS fæstebrev af 19-8-1876

På gravstenen står Fhv. Distriktsjordemoder KAREN MARIE Hansen

Christen Jensen dør d 26-11-1882, 75″ år gl som aftægts og enkemand hos NIELS snedker, Christen var født på Alrø.

Der står godt nok at Mette Catrine i 64 dør af skarlagens feber, men i samme tidsrum dør ialt 12 børn og unge mennesker af “ondartet halssyge”.

Else Marie og Mette Catrine dør i 75 af Difteritis halssyge.

En Niels Hansen Bæk? 27 år, matros fra Klakring vies 22-10-1825 med Ane Olesdatter, bondepige 21 år gl.

Ft.1890: Niels H. er født i Klakring og Chr. Peter er Snedker.

 

NIELS MARKUS NIELSEN               matr 13


født  7-11-1844                                             far: Niels Søren Jensen , matr.13

død            1932                                            mor: Marianne Hansdat.

viet 3-10-1873

METTE KIRSTINE JØRGENSEN (JUUL)

født            1848                                          far: Jørgen Jørgensen (Juul) , matr.4

død    19-4-1878       30 år                        mor: Else Marie Pedersdat.

Kirsten Nielsen Vestergaard    7-7-1884    død 2-2-1885    7 mdr gl

Niels Nielsen Vestergaard       6-9-1875   viet 1900

Ane K.Nielsen falling, matr.7

Kirsten og Niels er de første der får slægtsnavnet Vestergaard.

 

2nd viet ?      

ANE MARIE SØRENSEN

født 1854

 

Mette Kirstine Nielsen Vestergaard 5-8-1883

Kirsten Nielsen Vestergaard 7-7-1884

 

Ifl skødet fra 21-12-83 havde NIELS fæstebrev fra 9-1-1874

Ifølge Julernes slægtsbog:     Niels M. N.  fik  læreeksamen på Gjedved seminarium hvorefter han fik stillingen som lærer på Hjarnø. Kort tid efter dør hans ældre broder der havde

Vestergaard i fæste og Niels Markus overtog derfor gaarden så den kunne blive i familien. Han drev Vestergaarden til ca 1883 da han solgte den og i stedet overtog sin kones fødegaard i Falling

Ifl. Sognepro. var han medlem af Sognerådet indtil  April 1885 da han frasiger sig stillingen som Strandsynsmand, 28 Apr. 85 ses han underskrifr sidste gang i sognepro.

 

NIELS NIELSEN VESTERGAARD             matr 7


født   6-9-1875                                                         far: Niels Markus Nielsen, matr.13

død 22-1-1956                                                         mor: Mette Katr. Jørgensdat.

viet 16-10-1900 i Falling

ANE KJERSTINE NIELSEN

født    6-10-1876                                                      far: Rasmus Nielsen, Gylling

død    25-3-1903                                                      mor: Ane Katrine Frandsen

Niels Sigurd    24-5-1902 i Uggeløse

 

Viet 2nd gang 10-6-1904 i Gylling  

BERTHA NIELSEN

født 28-1-1882                                           far: Niels Nielsen, Gyllingskov

død    27-7-1958                                         mor: Ane Marie Jensen

Anker Juul          3-4-1905     i Uggeløse

Kirstine           20-10-1906     død ugift på Hjarnø 21-12-1981, matr.7

Arne Vagn        17-7-1908

Hakon Erling     21-5-1910     død ugift på Hjarnø    31-5-1976, matr.7

Holger O           27-7-1911    viet 1936 Rigmor C.Pedersen, Haderslev, til Sdr.Hostrup

Harald Magne 18-8-1913

Asta M             17-2-1916

 

NIELS døber gården “Nymøllegård” efter den nye mølle der blev bygget på en stump jord fra gården. Han får skøde på Gården 26-1-1909

ERLING og KIRSTINE, der i daglig tale kaldes for “Søster” overtager gården efter faderen .

Ft 1911: Familien ankom fra Søby.

 

NIELS RASMUSSEN LODSGAARD      Skolelærer       matr 25


født 1-1-1857                                             far: Mads Rasmusen, Lods

død 23-2-1915                                           mor: Maren Nielsdat.

viet

BIRTHE MARIE JENSEN   

født  12-8-1860                                          far:

død     3-2-1938                                          mor:

 

NIELS bliver den første og eneste skolelærer der er født og   opvokset på Øen.

BIRTHE M. er født i Vitved og kom 1888 fra Horsens.

Hos Lærer Lodsgaard.   Ft 1890: Sv.Aage Jepsen Bredal 6 år gl født i Braarup       ??

Ft 1911: Niels Anton Stenkjær f.28-12-78 i As, gift, arbejdsmand.

 

NIELS LAURSEN                            matr 6

født 21-1-1876                                      far: Søren Laurs Laursen

død 30-12-1954                                    mor: Karen Marie Pedersen

viet

KIRSTINE

født     3-5-1888

død 12-10-1970

Karl

Helge

NIELS havde først 2b som i 1906 er udstykket fra faderens gård, men 1919-20    mageskiftede han med Rasmusen og får matr 6.

Ft.1911: Niels har matr.2, han er ugift og har en husbestyrerinde Maren Nielsen f.1885, fra Voor, Holsterbro, hun ankom i 1909

 

NIELS JØRGEN PEDERSEN


født     1-4-1872                                       far: Jens Pedersen, matr.10

død 26-10-1927                                       mor: Mette Sørensdatter

viet

MARTHA  

født 19-7-1879

død 27-6-1960

Aage Pedersen    1905 – 86 ?

 

NIELS FERDINAND NIELSEN                      matr.4b+13e+12b


FØDT 30-10-1871    I Østerny kirke, Vejle amt

viet

ELSE NIELSEN

født 19-10-1878 i Vrigsted, Vejle amt

Anne Rasmine    9-5-1901   født i vrigsted

Johanne Jørgine 3-1-1903   do

Dagny               3-2-1905    født i Gjedved

Aage Evald        9-1-1907   do

Helga Dagmar 19-12-1910  født på Hjarnø

 

NIELS   CHRISTIAN LARSEN STRUVE           matr.20+13c


født   1-9-1879 i Mellerup, Skanderborg

død

viet

BODIL MARIE JENSEN  

født   10-9-1883                                 far: Møller Jørgen Jensen, matr.19

død                                                       mor: Ane Catrine Sørensen

Ingeborg Kathrine   1-8-1907

Ingvard Johannes  18-6-1910

Hans Christian      20-9-1919

 

Samt Jørgine Kathrine Jensen f.25-4-1846, en slægtning anført som født på Hjarnø

I skolepro. ses en Karl Jensen f.23-1-1916 som ankom 1929, som forældre eller husbond står anført Niels Struve Har et billede af Niels of Bodil med Ingeborg som lille Emmy: Ingeborg fik efter krigen en strikkemaskine og lavede børnestrømper af sint spundet m,askingarn, de var meget rare at have på end de grove hjemstrikkede, som gav mig eksem lignende udslet på benene.

 

NIELS JOHAN HENRIKSEN                  Færgemand       matr 11e


født   19-7-1915                                    far: Anders Henriksen

død 18-12-1994                                    mor: Gundil Sørensen

viet 16-4-1938

ESTER SALOME LOUISE JUUL   

født   12-4-1915                                    far: Anders Jørgensen Juul , matr.13

død    10-1-1990                                   mor: Kirstine Christensen

Anders Juul

Jørgen

Gunnar

Niels Erik