1737-1891 konfirmeret

KONFIRMATIONER 1737 – 1891


Konfirmationen blev indført ved lov i 1736, alderen svinger her på øen mellem 15 og 19 aar, og fc. er beregnet som årstal -17

Hvor intet andet er anført er Konfirmationen sket på Hjarnø

 

7-1-1737 – 1 S.e.H3K (fc 1720)

Ane Kristine Rasmusd.

Karen Nielsd

Ane Magrete Pedersd

 

6-10-1737 – Mikkelsdag (fc.1720)

Jørgen Olufsøn

Peder Nielsøn

Christen Sørensøn

Jørgen Vestergaards 2nd søn.

 

6-4-1740 (fc.1723)

Jens Olufsøn hos sin fader Oluf Rasmusøn

Rasmus Nielsøn hos sin fader Niels Vestergaard

Niels Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn

Niels Jørgensøn hos sin fader Jørgen Vestergaard

Inger Rasmusd. hos sin fader Rasmus Jensøn

Gunder Pedersd. hos sin broder Hans Pedersøn

Anna Jensd. hos sin fader fader Jens Hansøn

 

1-10-1741 – 18 S.e.Trin. (fc.1724)

Kirsten Hansd.

Anna Sørensd.

Anna Kierstina Sørensd.

Maren Nielsd.

Ellen Olufsd.

 

6-10-1743 – 17 S.e.Trin. (fc.1726)

Morten Olufsøn

Jens Christophersøn

Anna Hansdatter

Johanne Rasmusøn !

Anna Nielsdatter

Kirsten Pedersdatter.

 

7-1-1748 – 1 S.e.Epiph. (fc.1731)

Laurs Olufsøn og Anna Olufsd. hos deres fader Oluf Rasmusøn

Karen Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn

Niels Rasmusøn og Maren Sørensd. hos hendes fader Sør.Nielsøn

Rasmus Christoffersøn hos Peder Sørensøn

Jens Hansøn og Bodild Lene Hansd. hos deres fader Hans Nielsøn

Karen Sørensd. hos sin fader Søren haumand

Søren Pedersøn hos sin fader Peder haumand.

alle af Hiarnøe land.

 

18-4-1751 – 1 S.e.Påske (fc.1734)

Søren Nielssøns søn Niels

Søren haumands søn Niels

Jørgen Vestergaards datter Anna Magrethe

Hans Nielsøns datter Maria

Niels Madsøns datter Anna Kierstina

Niels Vestergaards datter Karen

Jens Rasmusøns datters børn Kierstina og Maria Andersd.

 

6-4-1755 – 1 S.e.Påske (fc.1738)

Søren Rasmusøn hos sin moder Rasmus Vestergaards Enke

Anna Pedersdatter hos Christ.Sørensøn

Søren haumands børn Thomas og Mette

Christopher Vesterg. 2de sønner Peder og Søren

Søren Nielsøns datter Johanne

Niels Vestergaards datter Anna Kierstina

Peder Sørensens datter Anna

Mads Nielsøns datter Eva

Peder haumands datter Kjersten

Jørgen Vestergaards søn Søren

 

17 S.e.Trin. 1757 (fc.1740)

Niels Sørensøn hos Mads Jørgensøn

Niels Nielsøn hos sin fader Niels Vesterg.

Thomas Christophersøn hos Søren Pedersøn

Ingeborg Rasmusdatter hos sin stiffader Niels Sørensen

Maren Madsdatter hos sin fader Mads Nielsøn

Ane Cathrine Sørensd. hos sin fader Søren Nielsøn

Zidsel Sørensdatte hos Rasmus Rasmusen

Karen Pedersdatter hos sin fader Peder Haumand

 

18-3-1759 – 3 S.i Fasten

Af årsag at nogle af eftterfølgende Drenge skal strax til

Kiøbenhavn for at tiene som matroser på Kongens flåde, vare

efterfølgende børn på den dag til konfirmation i Hiarnøe kirke

nemli:

Niels Peter Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn

Søren Christensøn hos sin morfar Søren Pedersøn

Niels Madsøn hos sin fader Mads Nielsøn

Karen Madsdatter samme steds

Karen Sørensdatter hos sin fader Søren Pedersøn

Anna Kierstina Sørensdatter hos sin fader Søren Nielsøn

Kierstina Pedersdatter hos sin fader Peder Sørensen

Bodil Pedersdatter hos Søren Hansøn

 

18-4-1762 – 1 S.e.Påaske, Konfirmeret i Glud K.

Jens Pedersøn h.s.fbror Ch. Sørensen

Mette Pederd. h.s.mbror Sør.Pedersen

Jens Madsen h.s.far Mads Nielsøn

Niels Rasmusøn h.s.far Ras.Rasmusøn

Kiersten Sørensd. h.s.far Sør.Nielsøn

Zidsel Maria Hansd. h.s.far H. Nielsøn

Rasmus Pedersøn h.s.far Ped.Nielsøn

Anna Pedersd. h.s.far den samme

 

26-4-1767 – 1 S.e.Påske: Konfirmeret i Glud K.

Adam og Peder Madsøn hos deres fader Mads Nielsøn

Rasmus og Jens Rasmusøn hod deres fader Rasmus Rasmusøn

Niels Pedersøn hos sin fader Peder Nielsøn

Karen Jensd. hos Oluf Andreas Møller

Anna Bodil Lene Pedersd. hos Laurids Olufsøn

Kirsten Pedersd. hos sin fader Peder Nielsøn

 

7-4-1771 – 1 S.e.Påske

Jens Christensøn hos sin fader Christen Sørensøn

Jørgen Madsøn hos sin fader Mads Jørgensøn

Peder Pedersøn do Peder Nielsøn

Anna Maria Madsd. do Mads Jørgensøn

Anna Marie Rasmusd. do Rasmus Rasmusøn

Anna Marie Pedersd. hos Søren Hansøn

 

23-4-1775 – 1 S.e.Påske, Konfirmeret i Glud Kirke

disse fra Hjarnø:

Søren Jørgensøn hos N. Sørensen

Søren Christensøn h.s.f. Chr. Sørensøn

Hans Pedersøn hos Søren Pedersøn

Hans Sørensøn h.s.f. Søren Hansøn

Mette Madsd. hos Mads Nielsøn.

 

4-10-1778 – 16 S.e.Trin.

Thomas Madsøn hos Niels Sørensen

Maria Nielsdatter h.s.f. Niels Jensøn

Oluf Lauridsøn h.s.f. Laurids Ulufsøn

Ingeborg Jørgensd. h.s.f. Jørgen Olufsøn

Rasmus Nielsøn h.s.f. Niels Rasmusøn

Jacob Jensøn hos Niels Rasmusen, hedgangen

Rasmus Sørensøn. h.s.f Søren Rasmusen

Hans og Peder Jensøn h.s.f. Jene Hansøn

Maren Jacobsd. hos Peder Nielsen

Anna Clemensd. h.s.f. Clemen N. af Østrup

Kiersten Poulsgaard h.s.f. Poul Jensøn Østrup.

 

Enhver for sig af disse 12? børn hafet given væsen lovet om

meget god kundskab hvilken jeg med menigheden med stor fornøjelse

anhørte. Gud give den nu naade til og vandre efter ?

Gud til dem og dem self til saligehed som agdes på hin dag

hvor? ? største glæde.

 

29-9-1783: Mikkelsdag

Søren Hansens søn Niels

Jens Jacobsens søn Jens Peter

Laurids Olesens søn Mads

Anne Mouridsd. pige

Niels Rasmusens datter

Søren Rasmusens Datter

Niels Olesens datter Maren

Søren Hansens datter

 

7-4-1787 – Påske: Konfirmation i glud kirke

fra Hiarnøe var:Niels Jensen

Mette Jørgensd.

Maren Madsd.

Anne Margrethe Jensd.

Bodil Cathrine Jensd.

Anna Kierstine Jensd.

Sophie Sørensd.

 

11-4-1790 – 1 S.e.Påske

Niels Rasmusen

Søren Thomasen

Rasmus Nielsen

Mads Nielsen

Søren Nielsen

Søren Jensen(NB – drengene er måske fra Glud)

Ingeborg Sørensd

Ingeborg Jensd

Kiersten Nielsd

Kirsten Sørensd

Catrine Marie Sørensd

Ingeborg Jensd

 

1792

Karen Nielsd.

Karen Nielsd.

Karen Pedersd.

 

13-10-1793 – 20 S.e.Trin:

Konfirmeredes af Hiarnøes ungdom følgende:

Rasmus Lauridtsen

Kristian Jensen

Kristen Sørensen

Klaus Rasmussen

Rasmus Nielsen fra Endelave

Sophie Sørensd.

Ingeborg Rasmusd.

Inger Pedersd.

Anna Sørensd.

Mette Cathrine Sørensd.

Grethe Hansd.

Karen Rasmusd.

 

5-10-1794 – 16 S.e.Trin:

Mads Jensen

Niels Nielsen

Søren Laursen

 

9-10-1796: Konfirmeret i Glud kirke

Rasmus Sørensen

Steffen Hansen møller

Mads Pedersen

Hans Jensen

Jens Nielsen

Søren Sørensen

Hans Kristensen

Anna Magrete Sørensd.

Bodil Maria Sørensd.

Anna Jensd.

Anna Sophie

 

19-10-1800 19 S.e.Trin

Hans Møllers: Søren Jørgen og Jens Jørgen

Peder Madsens: Niels og Ingeborg

 

1803 17 S.e.Trin.

Niels Sørensøn Vestergaard

 

20 okt 1805 – 19 S.e.Trin, Konfirmeret i glud kirke:

Peder Madsens søn Peder

Hans Møllers søn Rasmus

Rasmus Smeds søn Hans

Peter Madsens datter Anna Catrine

 

9-10-1808 17 S.e.Trin

Hans Møllers søn Niels

Jens Rasmusens søn Rasmus

Søren Kristensens søn Jens

Jens Peder Jensens søn Jens Jacob

Niels Madsens datter Karen Marie

 

14-10-1810 17 S.e.Trin

Jens Hansen 15 år

Jørgen Nielsen 16 år

Poul Hansen 15 år

Jens Nielsen 14 år

Søren Jensen, Glud 15 år

Eva Marie Pedersd. 16 år

Anne Magrethe Olesd. 16 år

Mette Cathrine Jensd. 14 år

Ellen Cathrine Sørensd. 15 år

Karen Madsdatter 15 år

Maren Olesdatter 15 år

Mette Cath. Andersd. 15 år

Maren Jørgensd.,

Bierre 15 år

 

20-10-1813 Confirmeret:

Søren Rasmusen 15 år

Søren Christoffer Nielsen 15 år

Søren Jensen, Glud 15 år

Søren Jensen 15 år

Jens Andersen 16 år

Niels Rasmusen 15 år

Niels Hansen 14 år

Laurids Andersen, Rårup 15 år

Laurs Jørgen Olesen 15 år

Dines Andersen 15 år

Ingeborg Rasmusd. 16 år

Mette Marie Jensd. 14 år

Mariane Hansdatter Høegh 14 år

Johanne Sørensd. 16 år

Kiersten Catrine Jensd. 14 år

 

CONFIRMEREDE DRENGE – HJARNØ KIRKEBOG 1815 – 1891


Hvor andet ikke er anført er personen fra Hjarnø

Barnets navn, forældre/husbond og barnets alder

 

1816

Niels Jensen Jens Nielsen 15 år

Søren Hansen Hans Jensen 14 år

Hans Sørensen Søren Hendriksen Assens 14 år

Søren Sørensen Søren Niels Sørensen 14 år

Laus Olesen Ole Lauritsen 14 år

Søren Thomasen Thomas Sørensen Stenderup 15 år

Vildhelm Jensen Husb. Mads Pedersen

Niels Madsen Mads Nielsen
1818

Jørgen Sørensen Søren Nielsen

Søren Jensen Jens Nielsen

Niels Andersen Anders Jensen

Søren Jørgen Jensen Jens Clemensen

Rasmus Rasmusen Rasmus Nielsen

 

1820

Jens Niels Andersen Anders Jensen

Niels Christian Jensen Jens Christiansen

Christian Jensen Bertel laursen

Niels Sørensen Søren Niels Sørensen

 

1821

Niels Sørensen Søren Nielsen gdm

Søren Chr. Jensen Jens Clemmensen gdm

Rasmus Madsen Mads Nielsen gdm

 

1823 Mikkelsdag

Hans Sørensen Søren Niels Sørensen Annexbonde

Peder Hansen Hans Jensen gdm

Rasmus Hansen Hans Jensen –

Hans Jørgen Andersen Anders Jensen Snedker

Jens Clausen Klaus Rasmusen Annexbonde

 

1825 Mikkelsdag

Anders Sørensen Søren Nielsen gdm

Søren Stephansen Stephan Hansen gdm

 

1826

Pedet Madsen Mads Nielsen gdm

Hans Hansen Hans Jensen gdm

Adam Sørensen Søren Nielsen gdm

Rasmus Clausen Klaus Rasmussen Annexbonde

 

1830

Peder Peter Madsen Mads Pedersen gdm

Hans Jørgensen Jørgen Hansen Møller

Niels Clausen Claus Rasmusen Boelsmand

Jens Sørensen Søren Nielsen gdm

 

1831

Bagge Jensen Jens Baggesen Kirkesanger på Øen

Rasmus Jensen Jens Rasmusen husm. og Smed

Jens Rasmusen Rasmus Jensen gdm

Jens Jørgensen Jørgen Hansen Høeg Møller

 

1833

Peter Clausen Claus Rasmussen boelsm.

 

1835

Niels Rasmusen Rasmus Jensen gdm

Ole Jensen Jens Rasmusen Smed

Christen Jensen Jens Nielsen aftægtsmand

Søren Peter Clausen Claus Rasmusen boelsmand

Hans Stephansen Stephan Hansen gdm

 

1838

Niels Jensen Jens Rasmusen Smed på Øen

Mads Rasmusen Rasmus Jensen gdm

Søren Pedersen Peder Sørensen husmd

 

1840

Jens Jørgen Jensen Jens Baggesen Skolelærer på Øen

Jens Jørgensen Jørgen Nielsen gdm, moder Cathrine Jensd.

Jens Jør. Stephansen Stephan Hansen gdm

 

1842 Mikkelsdag

Jens Nielsen Niels Søren Jensen gdm,Marianne Hansd.

 

1644 Mikkelsdag

Ole Laursen Laurs J. Olesen gdm,Mette Marie Hansd.

Jørgen Rasmusen Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.

 

1845

Jens Peter Sørensen Søren C. Nielsen gdm, Ane Johanne Nielsd.

 

1846

Jens Sørensen Søren Jensen husm, Bodil Marie Stephensd.

Rasmus Rasmusen Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.

Laurs Pedersen Stf. Jørgen Madsen gdm, Mette Nielsd.

 

1848 Sønd. efter Mikkelsdag

Niels Jørgen Laursen Søren C. Nielsen gdm , Anne Johanne Jensd.

Jens Jensen Jens Jørgen Rasmusen i glud, Karen Jensd.

 

1850 Påske

Jens Jørgen Rasmusen Rasmus Rasmusen husm, Karen Marie Jensd.

Stephan Sørensen Søren Jensen husm, Bodil Marie Stephd.

Jens Christian Nielsen Niels Chr. Jensen husm, Ellen Soph.Jensd.

Rasmus Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.

Jens Jensen Jens Rasmusen husm, Ane Magr. Olesd.

 

1851 Mikkelsdag

Søren Laurs Laursen Laurs Jørgen Olesen gdm, Mette M. Hansd.

Rasmus Sørensen Søren Jensen husm Bodil Marie Stephd.

Hans Adolph Nielsen Niels Søren Jensen gdm, Marianne Hansd.

Søren Pedersen Peder Jensen husm i Østrup, Ane Jensd. hos

Husbond Peter Peder Madsen

Rasmus Hjarnø Karen Jensdatter, Niels Hansen Høeg

 

1853 Påsken

Søren Sørensen Aftm. Søren Christoffer Nielsen

Ane Johanne Jensd.

Søren Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen Marie Olesd.

 

1854 Mikkelsdag

Jens Jørgen Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.

Rasmus Nielsen Niels Sørensen husm, Ane Kirst. Rasmusd.

Søren Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jensd.

Jens Mortensen Morten Jensen husm Bisholt mark

Karen Nielsd.

Jørgen Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeb. Jørgd.

 

1856 Mikkelsdag

Ole Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen Marie Olesd.

Jens Jacob Sørensen Søren C. Nielsen aftægtsmand, Ane J. Jensd.

Jens Pedersen Peder Clausen gdm, Anne Stephd.

 

1857

Mikkelsdag

Niels Nielsen Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.

Søren Sørensen Søren Bernhardsen matros af Endelave

Ane Catrine Jensd.

 

1858 Påske og Mikkelsdag

Søren Pedersen Peder P. Madsen gdm, Mette Catr. Sørensd.

Niels Markus Nielsen Niels S. Jensen gdm, Marianne Hansd.

 

1860 Mikkelsdag

Mads Pedersen Peder P.Madsen gdm, Mette Catr. Sørensd.

Mads Andersen Anders Sørensen gdm, Inger Kirst. Madsd.

Rasmus Jensen Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jørgd.

Carl Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Stephd.

 

1862 Mikkelsdag

Stephen Laursen Laurs J.Olesen gdm, M.L.D.Stephd.

Mads Peter Rasmusen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

 

1863 Påsken

Steffen Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Steffd.

Søren Jensen Jens P.Sørensen husm af Østrup

Kirsten Sørensd.

 

Mikkelsdag.

Carl Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M.Olesd.

 

1864 2den October

Dusinius Peter Rasmusen, Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

 

1865 Søndag efter Mikkelsdag

Rasmus Rasmusen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M.Madsd.

 

1867 Søndag efter Mikkelsdag

Jens Andersen Anders Rasmusen, Mette K.Jensd. af Alrø

 

1868 Mikkelsdag

Johan Johansen Poul Johansen, Johanne Bentsen, ÅstrupSøren Thomsen

Søren Thomsen, Kirstine Sørensd. Horsens

 

1869 Mikkelsdag

Niels Pedersen Peder Clausen gdm, Ane Stephd.

 

1870 Påske

Michael Jensen Ingeborg Jensd., Mikael Brock, Ølsted

Jens Christensen Christ, Jensen, Maren Rasmusd. Alrø

 

1871 Påske

Niels Rasmusen Lods Mads Rasmusen, Maren Nielsd.

Jørgen Hansen Hans Steffensen gdm, Maren Jørgensd.

 

1872

Mikkelsdag

Peder Martin Christensen, Christen Jensen, Maren Rasmusen, Alrø

hos husbond Jens Jørgensen

 

1873 Påske

Stephan Nielsen Niels Rasmusen gdm, Maren Stephd.

 

1874 Mikkelsdag

Rasmus Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

 

1875 Mikkelsdag

Søren Rasmusen Ugift moder, Afd. Christiane Sørensen

Morten Rasmusen

Niels Anders Nielsen Hans Nielsen husm, Ane Østerg. Endelave

Jens Jørgen Rasmusen Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.

 

1877 Mikkelsdag

Laurs Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

 

1878 Mikd.

Peder Pedersen Peder Nielsen (Bak) husm. Magr.

Jensd. SejetJens Pedersen Jens Pedersen gdm, Kirstine M.Sørensd.

 

1879 Mikd.

Christen Peter Nielsen Niels Hansen husm,Snedker, Karen M.Pedersd.

 

1880 Påske

Jens Søren Sørensen Hans Sørensen hmd, Cathrine M.Rasmusd.

 

1881 Påske

Jens Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

Mikkelsdag

Søren Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

Jens Søren Jensen Jens Jørgensen gdm, Bodil M.Jensd.

 

1882 2nd Søndag efter Michaelis (8 Oktober)

Peder Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

 

1883 2nd S.e.Mikkelsdag

Niels Chr. Pedersen Pedr Christensen hmd, Inger M.Nielsd.

Hans Nielsen Niels Hansen Snedker og hustru

Jordemoder Karen Marie Pedrsdatter

 

1884 1 S.e.Påske i Glud Kirke

Ingvard Henriksen Laurs Henriksen lærer, Jacobine W.Jantzen

 

1885 2nd S.e.Mikd.

Søren Sørensen Hans Sørensen Bødker gdm, Katr.M.Rasmusd.

Cilius Joh. Henriksen Laurids Henriksen lærer, Jacob.W.Jantz.

 

1886 2nd S.e.Mik.

Niels Jørgen Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørd.

Jens Jensen Søren Jensen hmd, Kirsten Sørensen

 

1888 2nd S.e.Mik.

Carl Alfred Olesen Ole Jensen Smed, Karen Rasmusd.

 

1889 2nd S.e.Mik. 15 Okt.

Hans Jacob Hansen Lods Søren Hansen, Ane K. Eskildsen

Jens Mathias Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

 

1890 1st S.e.Mik. 5 Okt.i Glud Kirke

Søren Hansen Lods Søren Hansen, Ane K.Eskildsen

Niels Sørensen Søren Laurs Laursen gdm, Karen M.Pedersen

 

1891 2nd S.e. Påske 12te April Glud Kirke

Jørgen Juul Jørgensen Jørgen Jørgensen gdm, afd.Joh.Christensen

Johan Henrik Hansen Lods Søren Hansen, Ane K.Eskildsen

 

KONFIRMEREDE PIGER 1816 – 1891


1816

Ane Johanne Jensd. Jens Peter Jensen

 

1818

Sophie Sørensd. Søren Niels Sørensen

Inger Catrine Jensd. Jens Peter Jensen

Inger Catrine Madsd. Mads Nielsen

Ane Olesd. Ole Laursen

Mette Marie Hansd. Hans Jensen

 

1820

Mette Kirstine Rasmusd. Jørgen Madsen

 

1821

Ane Kirstine Rasmusd. Rasmus Njelsen, gdm

Karen Marie Stephansd. Stephan Hansen Høgh, gdm

Ane Catrine Clausd. Claus rasmusen, Annexbonde

Ingeborg Jensdatter Jens Njelsen, gdm

 

1823. Mikkelsdag

Karen Marie Andersd. Anders Jensen, snedker

 

1825. Mikkelsdag

Ane Marie Rasmusd. Rasmus Njelsen, gdm

Ellen Marie Olesd. Ole Laursen, gdm

Karen Marie Jensd. Jens Clemmensen, hsmd

 

1826

Inger Kirstine Madsd. Mads pedersen, gdm

Bodild Marie Steph.d. Stephan Hansen, gdm

Karen Sørensd. Søren Njels Sørensen, boelsmand

Karen Jensd. Jens Njelsen, gdm

 

1828

Ingeborg Clausd. Claus Rasmusen, annexbonde

Ane Marie Mag. Madsd. Mads Pedersen, gdm

Ingeborg Hansd. Hans jensen, gdm

Magrethe H.L. Steph.d. Stephan Hansen, gdm

Eva Madsd. Mads Njelsen, gdm

 

1830

Karen Jensd. Jens Rasmusen, smed

Mette Catrine Sørensd. Søren Niels Sørensen, boelsmand

Mette Catrine Jensd. Jens Nielsen, aftægtsmand

Anne Mette Madsd. Mads Nielsen, gdm

 

1831

Ingeborg Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm

Mette Catrine Sørensd. Søren Nielsen, gdm

Anne Stephansd. Stephan Hansen, gdm

 

1833

Karen Marie Jørgensd. Jørgen Hansen, Møller

Anna Kirstina Pedersd. Peder Sørensen, hmd

Maren Stephansd. Stephan Hansen, gdm

Karen Marie Madsd. afd. Mads Nielsen, gdm

 

1835

Anne Marie Jensd. Jens Baggesen, skolelærer

Bodild Marie Jørgensd. Jørgen Hansen Høegh, Møller

Anne Marie Jørgensd. Jørgen Madsen, gdm

Anne Kirstine Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm

 

1836. Påske

Anne Catrine Madsd. afd. Mads Nielsen, gdm

Anne Marie Pedersd. Peder Sørensen, gdm

 

1837. Påske

Anne M. K. Jørgensd. afd. Jørgen Nielsen, gdm

 

1838. Mikkelsdag

Anne Jensd. Jens Baggesen, skolelærer

Marianne Jørgensd. Jørgen Hansen Høeg, møller

 

1840

Ingeborg Sørensd. Søren Chr. Nielsen gdm, Anne Joh. Jensd.

Maren Sørensd. Søren Rasmusen, gdm i Kirkholm

Anna Marie Jensd.

Anne Kirstine Jensd. Jens Rasmusen smed, Anna M. Olesd.

Anne Bodilene Jørgensd. Jørgen Hansen H. møller, Anne C. Pedersd.

 

1842. Påske

Marianne Pedersd. Peder Sørensen hmd, Mette C. Andersd.

 

Mikkelsdag

Else Marie Pedersd. Stf. Jørgen Madsen gdm, Mette Nielsd.

Inger Marie Nielsd. Niels Chr Jensen hmd, Ellen S. Jensd.

 

1844. Mikkelsdag

Maren Nielsd. Niels Rasmusen gdm, Mette M. Jensd.

Ane Catrine Jørgensd. Jørgen Hansen H. møller, Ane C. Pedersd.

Diliane Pedersd. Peder Sørensen gdm, Mette Catr. Andersd.

 

1846. Mikkelsdag

Ane Catrine Nielsd. Niels Rasmusen gdm, Mette Marie Jensd.

 

1848 Mikkelsdag (? 1ste Octb.?)

Kathrine Marie Nielsd. Niels Sørensen hmd, Ane K.Rasmusd.

Ane Bolene Nielsd. Niels Jensen sognefoged, Marianne Hansd.

Jensigne Jensd. Jens Madsen gdm i Herning?, Ane K. Jensd.

Ane Magrethe Nielsd. Niels Rasmusen afd.gdm, Mette M. Jensd.

Birthe Marie Lauridsd. Laurs Hansen gdm Skjold, Ane Nielsd.

 

1850. Påske

Mette Sørensd. Søren C. Nielsen gdm, Ane Joh. Jensd.

Mette Catrine Jensd. Jens Sørensen gdm, Ingeborg Jørgensd.

Karen Marie Rasmusd. Rasmus Jensen gdm, Karen Marie Nielsd.

 

1851. Påske

Karen Rasmusd. Rasmus Madsen gdm,Ane M.M.Madsd.

Susanne Joh. Hansd. Hans Sørensen gdm, Ellem M. Olesd.

Kathrine Marie Rasmusd. Rasmus Rasmusen forh.hmd, Karen M.Jensd.

 

1853. Påske

Maren Rasmusd. Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.

 

1854 Mikkelsdag

Trine Hansd. Tj pige Karen Hansd., Hans Jørgensen

Pleiefader Gdm Niels Hansen

Bodil Marie Nielsd. Niels Søren Jensen gdm, Marianne Hansd.

 

1856. Mikkelsdag

Ingeborg Rasmusd. Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.

Maren Pedersd. Peder P. Madsen gdm, Mette C. Sørensd.

 

1858. Påske

Maren Andersd. Anders Sørensen gdm, Inger Kirstine Madsd.

 

1859. Påske

Mette Marie Laursd. Laurs Jørg. Olesen gdm, Magr. L.D.Stephd.

Karen Marie Pedersd. Peder Clausen gmd, Ane Steph.d.

 

1861. Påske

Rasmine Marie Rasmusen, Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsen

 

1865 Mikkelsdag

Kirstine Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M. Olesen

 

1866. Mikkelsdag

Nielsigne Dorth. Hansen, gdm Niels Hansen, Magr. L.D. Jørgensd.

forældrene Snedker Hans Hansen og hustru

Cathrine de Place af Jellinge

Bodil Marie Petersen Peder Clausen gdm, Ane Stephansd.

 

1867. S.e.Mikkelsdag

Marie Kirst. Rasmussen Rasmus Madsen gdm, Ane M.M. Madsd.

 

1868. Mikkelsdag

Hansigne E.M.Hansen Hans Sørensen gdm, Ellen M. Olesd.

 

1872. Mikkelsdag

Ane Sophie Jensen Jens Jørgensen gdm, Bodil Marie Jensen

 

1873. Mikkelsdag

Nielsigne Olesen Ole Peder Sørensen og Ingeborg Sørensd.

hos husbonde Jens Jørgensen gdm.

 

1875. Mikkelsdag

Karen Marie Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensd.

Ane Catrine Sørensen Jens P.Sørensen hmd, Catrine Jørgensd.

 

1878. Mikkelsdag

Jensigne Sørensen Jens P. Sørensen hmd, Ane C. Jørgensd.

Ane Sofie Hansen fisker Hans Jacob Sørensen i Vejle og

hustru Abelone Hansdatter

Ida Cathrine Knudsen Skolelærer og kirkesanger Laust Knudsen

og h. Pauline Tobine Pallesen

Karen Marie Rasmusd. Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.

 

1880. Påske

Marie Christine Knudsen, Skolelær. L. Knudsen, Pauline Pallesen

 

1881. Mikkelsdag

Mette Marie Rasmusen, Mads Rasmusen gdm, Maren Nielsd.

Mette Marie Sørensen Søren Laurs Laursen gdm, og afd.

Cathrine Marie Jensd.

Maren Sørensen Hans Sørensen hmd, Cathr. Marie Rasmusd.

 

1882 2nd S.e Mikkelsdag

Ane Jensen Søren Jensen hmd, Kirsten Sørensen

 

1883 2nd S.e.Mikkelsdag

Ane M.M.Olesen Ole Jensen smed, Karen Rasmusd.

 

1884 1 S.e.Mikk. i Glud kirke

Magrethe C. Sørensen Søren Laursen gdm, afd. Mette K. Jensen

 

1885 2nd S.e.Mikk.

Ane Pedersen Jens Pedersen gdm, Mette Sørensen

Petrea C. S. Hansen Peter Hansen tømrer, Bisholt mark og

hustr. Maren Pedersen

 

1886. 2nd S.e.Mikk.

Jensigne Marie Nielsen, Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersen

 

1887 1 S.e.Mik. i Glud kirke

Elisabeth C.T.Henriksen, Laurs Henriksen lærer, Jacobine v.Jantzen

 

1888 2nd S.e.Mik.

Maren Jørgensen (Juul), Jørgen Jørgensen gdm, og

afd. Johanne Christensen

Mette C. Sørensen, Søren L. Laursen gdm, Karen Marie Pedersen

Marie Hansen Hans Sørensen hmd, Cathrine M. Rasmusd.

 

1889. 2nd S.e.Mik.

Nielsigne K.M. Nielsen Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersd.

 

1890. 3 S.e.Påske i Glud Kirke

Christine B.M.Jørgensen (Juul), Jørgen Jørgensen gdm,

og afd. Johanne Christensen

 

1891 2nd S.e.Mik.

Else M.C. Nielsen Niels Hansen snedker, Karen M. Pedersd.