Lokal historie fra Hjarnø samlet af Lærer Adsersen

Alfred Adsersen der var lærer på Hjarnø fra 1927 – 1967, samlede følgende omkring øen:

Historie:
Uddrag fra Phontoppidans “Danske Atlas” fra 1763-81 samt om udgravningen af vikingegravene.

Sagn:
Kong Hjarnes sten, Søslaget, Tyren og Sværdet, Pesten, Skatte opkræveren, Bjerg mandens ovn, den hovedløse hest, lysene, Korsstenene, Kirken i Sejet, Kræmmeren, Sømandens tænder, vævende trolde, Endelave degnen, Pandekagedejen

Skikke og overtro:
Vorterne, Fiskerne, slagtning, Juleskik, Vandet.

Hvalfangst:
Hval ved Hjarnø i 1771.

Om bebyggelsen:
Saltsyderne, gårdenes placeringog indretning, Markerne, Oldermanden, Selvejet, Træer, Byggeri, Møller og El, Smedie og Brugs, Broen, Horsens damperen, Mejeri, Forsamlingshus, Smør sejlads, Kapsejlads, harefangst, Krigen 1864, Rævejagt etc.

Diverse:
Ildebrand, Valborg aften, Personer, Tåge og is, Jordemoderen, Steder og navne, Grundlovstenen, uddrag fra sogneprotokollen, om skolen, Erindringer fra Hjarnø 1854-55.