Register til skifteprotokol

Under“Diverse dokumenter” findes skifteforretninger hentet fra andre kilder

Personel extracts af skifteprotokol fra Jensgaard 1719-90


Registreret i Landsarkivet som: G 368-1
I dette kortfattede afskrift fandtes der kun et sted hvor der nævnes personer fra Hjarnø:

25-9-1755
Skiftes efter Søren Mouritsen i Østrup, gift med Anna Rasmusd.
Børn: Niels 12 år, Thomas 8 År og Sidsel 16 år
Til stede er: Morbroder Rasmus Rasmusen fra Hjarnø og
Morten Thomsen på Hjarnø

Suplerende oplysninger fra Kirkebogen:
Søren og Anna blev trolovede og viede i 1739.
Anna er da enke efter sin 1ste mand Niels Povlsen?.
Søren døde den 19 Aug 1755, 47 år gl. (da født 1708)

Register til Skifteprotokol fra Jensgaard 1776 – 1850.


Protokollen er registreret i Landsarkivet som: G 368-2 I denne protokol er der bortset fra skifte nr 2, 3 og 4 kun tale
om skifter der foregår på Hjarnø.

En del anmeldte dødsfald af børn der ikke udløste noget egentligt skifte er ikke medtaget her, men findes i protokol afskriftet.

Niels Nielsen ungkarl på Matr nr 8, død 1776
Forældre: Niels Rasmusøn Vest. – Anna Pedersd.
Værge: Søren Pedersøn
Vidner: Mads Nielsøn og Laurids Olufsøn

Jens Jacobsen gaardmand på Matr nr 3, død 1785
Enken Anna Pedersdatter + børn
Værge: Søren Rasmusøn og Niels Vestergaard
Vidner: Jens Hansen og Søren Hansen

Karen Nielsd. hustru på Matr nr 5, død 1787
Enkem. Rasmus Rasmusen + børn
Vidner: Rasmus Pedersen og Søren Rasmusen

Rasmus Rasmusen aftægtsmand på Matr nr 5, død 1797
Vidner: Rasmus Pedersen og Søren Christophersen

Niels Rasmusen aftægtsmand på Matr nr 8, død 1791
enke: Karen Nielsdatter + børn
Værge: Rasmus Pedersen
Vidner: Jens Rasmusen og Søren Christophersen

Niels Rasmusøn gaardmand på Matr nr 5, død 1795
enken Engeborg Rasmusdatter + børn
Værge: Niels Vestergaard samt børnenes
farbrødrene Rasmus og Niels Rasmussøn
Vidner: Sognefoged Rasmus Østergaard og
Søren Christophersen

Mette Madsd. hustru på Matr nr 2, død 1796
Hans Jensen og 1 barn
Værge: Gdm Jens Rasmusen
Vidner: Sognefoged Rasmus Østergaard og
Niels Jensen

Anne Nielsd. hustru på Matr nr 8, død 1796
gaardmand Rasmus Sørensen og 1 søn
Værge: Sognef. Rasmus Østergaard
Vidner: Jens Nielsen og Jens Rasmusen

Kirsten Sørensd. hustru på Matr nr 4, død 1798
Rasmus Lauersen og 1 søn
Værge: Søren Rasmusen
Vidner: Sognef. Rasmus Pedersen og
huusmand Rasmus Rasmusøn

Ingeborg Sørensd. hustru på Matr nr 13, død 1800
Jens Nielsen + børn
Værge: Søren Rasmusøn
Vidner: Sognef. Rasmus Østergaard og
Gdm. Rasmus Sørensen

Maren Madsd. hustru på Matr nr 16, død 1802
Huusmand Jens Clemensen og 1 datter
Værge: Barnets bedstefader Søren Jørgensen
Vidner: Sognef. Rasmus Pedersen og gdm J. Nielsen

Karen Rasmusd. hustru på Matr nr 12, død 1804
Gaardmand Søren Christensen + børn
Værge: Møller Hans Adolph Høegh, slægtning.
Vidner: Sognefoged Rasmus Pedersøn Østergaard
og gaardmand Søren Nielsen.

Søren Christensen gaardmand på Matr nr 12, død 1806
7 Børn
Værger: Søren Nielsen og Hans Adolph Høegh
Vidner: Mads Nielsen og Niels Jensen

Jens Nielsen gaardmand på Matr nr 13, død 1806
enken Anna Sørensdatter + børn
Værger: Møller Hans Adolph Høeg, Søren Rasmusøn
og Anders Jensen
Vidner: Sognef. Rasmus Pedersen Østergaard og
gaardmand Niels Jensen

Jens Peter Jensen gaardfæster på Matr nr 3, død 1807
Enken Mette Sørensd. + børn
Værger: Gdm. Hans Jensen og Bertel Lauersen
Vidner: Sognefoged Niels Jensen og
gaardmand Mads Nielsen

Jens Rasmusen gaardfæster på Matr nr 9, død 1808
Enken Anne Marie Madsd. + børn
Værger: Hans Jensen og Rasmus Rasmusen
Vidner: Sognef. Niels Jensen og Mads Nielsen

Rasmus Laursen gaardfæster på Matr nr 4, død 1813
Enken Anna Jensdatter + børn
Værger: Søren Nielsen, Søren Rasmusen og
Ole Lauersen
Vidner: Sognef. Niels Jensen og Mads Nielsen

Karen Rasmusd. hustru på Matr nr 14, død (druknet) 1814
Enkemanden Jens Hansen smed i Østrup
Værger: Søren Nielsen
Vidner: Niels Jensen, Mads Nielsen og Rasmus Sørensen

Karen Marie Sørensd. hustru på Matr nr 19, død (druknet) 1815
Enkem. Jørgen Hansen Høegh og 1 datter
Værge: Morbroder Sognef. Michel Nielsen, Glud
Vidner: Sognef. Niels Jensen og Mads Nielsen

Anne K. Clausd. huusfæster på Matr nr 14, ikke død
Værge: Gaardmand Rasmus Jensen
Vidner: Niels Jensen Sognef. og Mads Nielsen

Rasmine Rasmusd. barn på Matr nr 4, død 1823
Mor Anna Jensd. gift med Gdm Jørgen Madsen
Vidner: Sognef. Niels Jensen og Gdm Rasmus Nielsen

Jens Clemensen huusmand på Matr nr 6, død 1824
Værger: Stephan Hansen, Søren Nielsen og
Rasmus Jensen
Vidner: gdm’er Ole Laursen og Rasmus Jensen

Mette Rasmusd. hustru på Matr nr 17 ell 20, død 1825
enkem. Hans Gregersen + børn
Værge: gdm Jørgen Madsen
Vidner: Sognf. Niels Jensen og gdm Ole Laursen

Jørgen Nielsen gaardmand på Matr nr 8, død 1827
Enke Mette Catrine Jensd. + børn
Værge: Bedstefader sognef. Niels Jensen
Vidner: Mads Nielsen og Rasmus Jensen

Søren Jørgensen Jensen ungkarl på Matr nr 14, død 1828
Moder og søskende
Vidner: Niels Jensen og Mads Nielsen

Mads Nielsen gaardmand på Matr nr 6, død 1829
Enken Ingeborg Rasmusd. + børn
Værger: Rasmus Jensen og Søren Nielsen
Vidner: Sognf. Niels Jensen og gdm Rasmus Nielsen

Kirsten Nielsd. hustru på Matr nr 8, død 1831
Enkem. Rasmus Sørensen
Vidner: Niels Jensen og Jens Rasmusen

Ane Jensd. hustru på Matr nr 4, død 1831
Enkem. Jørgen Madsen + børn
Værger: Rasmus Jensen
Vidner: Niels Jensen og Rasmus Nielsen

Jens Rasmusen ungk. på Matr nr 9, død i Antverpen 1835
Fader Gdm. Rasmus Jensen

Rasmus Sørensen gaardfæster på Matr nr 8, død 1835
Testamente til søskende børn
Værger: Sognef. Niels Jensen
1st Vidner: Rasmus Jensen
2nd Vidner: Sognf. Peder Mikkelsen og Gdm.
Rasmus Lauersen, begge fra Glud

Karen Sørensd. kone fra Matr nr 6, død 1835
Enkem. Tienestekarl Rasmus Madsen
Vidner: Sognf. Niels Jensen og
Aftægtsmand Rasmus Nielsen

Peter Sørensen huusfæster på Matr nr 15, død 1842
Enke Mette Catrine Andersd. + børn
Værger: Niels Søren Jensen og
Sogneforstander Niels Rasmusen af Hjarnø
Vidner: Sognf. Niels Jensen og Gdm. Rasmus Jensen

Jørgen Hansen Høegh møllefæster på Matr nr 19, død 1843
Enke Ane Catrine Pedersd. + børn
Værger: Husmand Hans Pedersen Thorup mark og
Farbroder Steffen Hansen
Vidner: Niels Jensen og Laurs Jørgen Olesen

Erich Sørensen huusfæster på Matr nr 15, død 1844
Enke Mette Catrine Andersd. med Testamente

Mette Marie Hansd. hustru på Matr nr 11, død 1844
Enkem. Gaardfæster Laurs Jørgen Olesen + børn
Værge: Morbroder Gaardfæster Niels Hansen
Vidner: Niels Jensen og Rasmus Jensen

Niels Rasmusen Gaardfæster på Matr nr 5, død 1846
Enke Mette Marie Jensd. + børn
Hensidder i uskiftet bo.

Kirsten Lauersd. datter på Matr nr 11, død 1847
Arvinger: fader og søskende
Værge: Morbroder Gdm Niels Hansen
Vidner: Peder Laursen, Lundum og
Christen Jensen, Hjernøe

Else Sophie Jensd. hustru på matr nr 18, død 1850
Enkem. Niels Chr. Jensen
Værge: Morbroder Sognf. Niels Søren Jensen
Vidner: Gaardm. Rasmus Jensen og Jens Sørensen