OLE/OLUF

OLE  / OLUF  –   relaterede personer

Hop til født efter: 17001800

 

OLUF RASMUSØN              Sognefoged   matr 11


Født            1678                                             far: Rasmus Jensøn, matr.11

død    29-7-1756,       78 år                            mor:

Viet ca 1710

INGEBORG   ,   

født på Alrø ca 1682

død        16-1-1782, op imod 100 år gl.

 

Rasmus             1711                        viet 1749 Marta Laursdatter, Horsens , til Hors..

Simon               1712                        viet     ?       Birthe Sørensdatter, til Horsens

Sofie                 1713                        viet 1735 Rasmus Sørensen , matr.13

Inger                                               viet 1740 Bertel Andersøn af Alrø, til Alrø

Jørgen               1720    kon 1737      viet 1761 Anna Kierstine Sørensd., matr.10

Jens                   1721    kon 1740      1746 søfarende, 1747 skipper, til Horsens, 1803 død

Ellen                  1724    kon 1741      ?   Morten              1726    kon 1743      død 29-3-1761    36 år gl.

Anna                 1728    kon 1748      viet 1757 Jens Thomasøn af Endel., til Endel.

Laurids               1727    kon 1748      viet 1761 Maren Madsd., matr.11

 

Sørul 1733:

OLUF Rasmusøn 56 år gift, 8-4-3-1 td htk, Øvrighed paa Landet.

søn Simon Olesen, 20 ugift, første aar til skibs.

søn Rasmus Olesen, 22 år ugift, tiener Raadmand Rodenborg i Hors.

 

OLUF Rasmusøns fars navn baserer sig på navnene fra de forrige fæstere og de navne hans efterkommere får, Simon, Laurids m.fl. Der ses en tydelig sammenhæng i disse forhold.

 

Ingeborg: I Com listerne nævnt som enke sidste gang 1776 og som Jørgens Olufsøns moder sidste gang april 1779.

 

Com.

1733-56: Oluf Rasmusøn og hustru

1756-:     Oluf Rasmusøns enke

1733-59: + børnene: Simon, Sofie, Inger, Jørgen, Jens, Ellen, Morten, Laurids og Anna.

Især nævnes:

1733-42: Simon, Sophie, Inger, Jørgen, Jens

1743-50: Jørgen, Jens, Morten, Ellen, Laurids, Anna

1751-57: Jørgen, Jens, Laurids, Morten, Anna

 

1740:       nævnes en Kiersten, men kun denne ene gang, måske tj-pige.

1747+1755-56: Jens Olufsøn Skipper

1740: Simon er matros

 

Folk.

1733-34: Jens Alrø og Søren Rasmusøn, 1739: Jens Nielsøn

1740-41: Jens Eschesøn, 1741: Kiersten Sørensd+ Kiersten Dyngby

1742-43: Maren Nielsdatter fra Endelave,

1745:      Ellen Olufsdatter og Kiersten Dyngbye,

1749: Bodil   1750-51: Magrethe Jensdatter og Rasmus Olufsøn

1752:      Rasmus Thomasøn, 1752-55: Kierstine Rasmusdatter

1753-54: Rasmus Nielsøn, 1756-57: Magrethe Jensdatter

1758:      Søren Jørgensøn og Anna Pedersdatter

1759:      Kiersten Pedersdatter, 1760: Anna Mouridsdatter

 

Gården deles 1761 af Jørgen og Laurids

1761: Laurids nævnes med Anna Mouridsdatter og Søren Christensøn

1761: Jørgen nævnes med Jørgen Sørensøn og Kiersten Sørensdatter   men ellers især i starten ses de samme folk hos begge brødrene.

 

RASMUS O. får 22-3-1751 borgerskab i Horsens for Handel og Værtshushold. Han var viet 12-12-1749 med Marta Laursd.

 

SIMON kaldes i com 1740 for Matros, han flytter til Horsens hans kone Birthe S. er født ca 1709

Sørul 1770:

Simon Ollesen Hiernøe, skipper 59 år gift, bor i Horsens

Jens    Ollesen Hiernøe,      ?              49 år ugift,         do

 

Jens Olesøn bliver begravet på Hjarnø d. 9-12-1803, 82 år gl.

Trafikliste Horsens Havn:

Jens Olesen anløb Horsens havn 1 gang i 1794

Laurits Olesen  do                   do       1  –  1793

 

OLUF ANDREAS Møller                           Møllen matr 19


Øens første møller     kom hvorfra ?, og flytter inden 1781 hvorhen ?

viet 30-10-1767

BODIL LENE HANSD.

født 1730-33                                                far: Hans Nielsøn, matr.2

død                                                                mor: Inger Jensd.

Arndt Andreas  20-8-1768  viet 1797 Karen Rasmusdatter i Hvejsel

Inger Kierstine     8-8-1770

Hans Peter          22-6-1773

 

Oluf ses første gang i Kb til alters i jan. 1766, han må være øens første møller.

Kb: Lørverdagen d 31 Oct. blef Oluf Andreas Møller og Bodil Lene Hansdatter, begge af Hiarnøe copulerede med hveranden, efter at de tilforn har løst Konge-bref paa at di maatte have bryllup uden forudgående Trolovelse og tillysning.

Begge af Hiarnøe !. Selv tror jeg Oluf er kommet ind udefra, men måske har han boet en tid på øen inden han blev viet med Bodil Lene Hansdatter, hvis far er Hans Nielsøn på matr 2.

 

Diverse opl. om familien:        

Oluf er til alters noteret sidste gang 30-10-1776

JACOB J: Familien syntes at forsvinde sporløst, men blandt fattige og i reglen forældreløse børn af sognet, ses på Jensgaard i 1787 en Hans Møller14 år gl.

En Andreas Møller får Borgerskab i Horsens 17-7-1794 som Købmand, hans fødested ikke anført.

Ft. 1834 i Ørum

Anders Olesen 63 år, husmand, møllebygger

Mette C. Christendat. 29 år hans kone

Børn: Berthel Mikkelsen 6 år, Christen Andersen    3år.

 

Ft 1845 i Uldum:

Andreas Olesen, 75 år, møllebygger, født på Hjarnø

Mette Cathrine Christendatter, 43 år, hans kone født i Grejs, Vejle

Børn: Christen, Birthe, Jens, Johanne Marie


Født efter 1700                

OLUF HANSØN                                     flytter til Horsens


Født    1736                                                 Far: Hans Rasmusøn, Endelave

død                                                               mor: Anne Sørensd./Bendsdat.

Tro 17-8-1767    viet 3-11-1767

KIRSTEN SØRENSD.   

født    19-12-1745                                        far: Søren Nielsøn , matr.3

død ?                                                             mor: Mette Nielsd.

 

2nd gang viet 8-11-1771     havde kongebrev   .  

ANNA PEDERSD.   

født    8-9-1751                                             far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1

død                                                                mor: Anna Rasmusd.

 

Ingen børn reg. på Hj.

 

OLUF er ikke let at finde på Endelave, hverken før eller efter vielserne.

Men ifl. SOFUS’s Endelaves kernefamilier, kan hans familie være: Hans Rasmusøn viet 1723 med Anna (Sørensd.)

Bendsdatter De har bla.a. en søn OLE født 1736.

 

Se også Olufs broder Søren Hansøn (i Haven) på matr 22

Ifl. et skifte efter Sophie Olufsdatter er Kiersten og Oluf bosat i Horsens.

 

OLE LAURIDSØN                                       matr 11


født   18-2-1761                                                far: Laurids Olufsøn, mat.11

død    12-1-1841 ,     79 år                               mor: Maren Madsd.

tro 8-5    viet 8-6-1793 i Alrø Kirke

 

KIRSTEN LAUERSD   .  

født   22-3-1772                                              far: Laurits Jørgensøn Vestergaard, Alrø

død    25-9-1837    65 år                                mor: Anna Rasmusd.

 

Anne Magrethe     9-3-1794     viet 1814 Jens Rasmusøn smed , matr.14

Maren                 11-5-1796     viet 1819 Jens Hansen , til Brund

Laurs Jørgen      10-11-1798     viet 1829 Mette Marie Hansd. , matr.11

Laurits                   12-5-1802     død 28-11-1825    23 år, var matros

Anne                 18-10-1804     viet 1825 Niels Hansen Bæk, til Horsens

Ellen Marie             8-3-1810     viet 1836 Hans Sørensen , matr.22

 

KIRSTENs forældre viet 1771 havde kongebrev pga. slægtsk. i 3 led.

OLE anløber Hors. havn 2 gange i 1793 og 1 i 94,

Peder Laursen          do       1 gang i 1794, hver er han ??

Laurs dør 1825 på Endelave, men begraves her. Se Skp. 1825.

Laurs Jørgen får gården efter sin fader

Niels Hansen Bæk er matros fra Klakring,(se også Niels snedker.) Anne afgår 1826 til Horsens som Niels Hansen Bæks hustru, 22 år.

Horsens Avis 1841: Skipper Jørgen Hansen Bæk sejler snarest til Aalborg, er det en broder til Niels ?

Ft 1845 Øster Aae 187:

Niels Bæk, 49 år født i klakring, Baadfører

Anna Olesdatter, 39 år, hans kone, født på Hjarnø

samt børnene Jørgen 17 år, Hans, Anna, Ole, og Jens 2 år.


Født efter 1800

OLE JENSEN      smed                              matr 14


født  3-10-1820                                              far: Jens Rasmusen, smed , matr.14

død     3-3-1900                                             mor: Anne Magrethe Olesd.

viet 9-11-1855

 

KAREN RASMUSDATTER   

født   18-8-1836                                            far: gdm Rasmus Madsen , matr.6

død    22-5-1878    42 år gl                          mor: Ane Marie Magrethe Madsd.

 

Jens                        31-3-1856      død 21-4-1864    8 år gl af halssyge

Rasmus                 23-10-1859      viet 1888 Ane Beate Mortensen , matr.16

Laus                        2-10-1863

Jens                        7-11-1865      død 5-12    1 md gl

Jens                       23-12-1866

Ane Marie Mag.  17-11-1869    viet ? Jens Jensen, murer fra falling, matr.14

Carl Alfred             9-12-1873    udvandret til Minnesota.

 

OLE:  

..1840 til Stouby som tj-dreng

..ankommer 1840 fra Skjold , 18 år

..der tjente Niels Jensen rejser 1840 til Skjold, 19 år

..tjente Poul Smed i Sønderby afgår til Skiold, 23 år

..ankom som 28 årig fra Skiold 1844 som Smedesvend.

..afgår til Skiold 1846 og Ankommer igen 1848.

..1844 som Smedesvend fra Sønderby til Skjold, er her til 1846

..Skudsmål fra Sønderby, ufordelagtigt ei bekendt.

 

Ifølge skøde af 21-12-83 havde han fæstebrev fra 15-12-1858.

Jens dør i 64 af en ondartet halssyge, der i løbet af 3/4 år koster 6 børn livet her på øen.

Carl Alfred sejlede 1899 med Hekla til USA Minnesota, Sct. Pauls. reg. dato 31-5-1899

Sørul:

1846 OLE J: 26 år søvandt 1 togt 1848, comand. 14/48, Dimit.

4-10-48, 1 togt 1/49    hv.L. 20-12-48, mødte 1851-55

1854 OLE J. 34 år, søvandt, 1 togt, mødte 1856+58+59, afsked

1862.

 

Ft 1890:

Ole Jensen enkemand 67 år

Marie Olesen, 20 år, ugift, husholder

Alfred Olesen, 16 år, ugift, søn

 

OLE LAUERSEN                  husejer og reservelods        matr 5c


født   17-8-1830                                            far: Laurs Jørgen Olesen , matr.11

død    16-7-1883     52 år gl                         mor: Mette Marie Hansd.

 

viet 16-11-1861

 

ANE CATRINE NIELSDATTER   

født   19-3-1832                                           far: gdm Niels Rasmusen , matr.5

død    27-1-1904                                           mor: Mette Marie Jensd.

ingen børn reg.

 

OLE var hjælpelods for Lods Hansen og født på no 11.

Lods Hansen kalder sin 7nd søn for Ole Lauersen Hjarne Hansen, efter sin hjælpelods som ingen børn fik.

OLE står i 1867 som beboer af 5c “Hvidkilde”, før ham hed manden Adam Sørensen, født på no 7.

Sørul.1846:

OLE 16 år, søvandt, mødte 1848+49, mødte comand. SS 1850, udskr. hævet Just.M. skr. 9-7-50 36/50, mødte frilod SS 1853, mødte udcomand SS 1854, demitt. efter hv.l. 30-9-54, mødt 1854.

1854:

OLE 24 år, søvandt, 1 togt, Udmed? på nærmere ordre 1861, mødt 21-5-61    14/61, mødt SS 1862.

 

OLE HANSEN                                             matr 11


født     6-1-1842                                               far: gdm Hans Sørensen , matr.22

død 18-2-1930                                                mor: Ellen Maria Olesd.

viet 22-10-1875

 

METTE MARIE LAUERSDAT.   

født     9-2-1845                                              far: gdm Laurs Jørgen Olesen, matr.11

død 22-9-1903                                                mor: Magrethe Lene Dorthea Steffensd.

 

2nd viet ? 1904 ?        

MARIANE BIRGITTE HANSEN 

født 29-12-1877                                              far: husm. Niels Hansen, Nim

død      6-5-1954                                             mor: Rasmine Jensen

 

Mette Marie    22-4-1905

Hans Hauge     21-3-1906

Ella Minna      25-11-1908

Niels Hauge     23-6-1910

 

OLE havde iflg. skøde fra 21-12-83, et fæstebrev fra 8-2-77.

MARIANEs forældre var fra Underup sogn. I øvrigt blev Mariane altid kaldt for Birgitte her på øen. og var født i Nim, Skanderborg Amt.

Ft 1890: Enken Magrethe L.D. Steffensd. boer hos dem. 75 år gl.

Sørul.1861: Ole H., 18 år, f.1842, søvandt, mødte 1861, overført til H.R.    Møder 2/3, mødt punktligt SS1862