1775-1799

1775


KONFIRMATION s.188

23-4-1775 – 1 S.e.Påske: Konfirmation i Glud Kirke

disse fra Hjarnø:

Søren Jørgensøn hos N. Sørensøn

Søren Christensøn hos sin fader Chr. Sørensøn

Hans Pedersøn hos Søren Pedersøn

Hans Sørensøn hos sin fader Søren Hansøn

Mette Madsd. hos Mads Nielsøn.

DÅB s.190

5-6-1775 – 2nd pinse:

Jens Hansøns barn SØREN f. 26 maj hjd d.27

Bå.a: Jens Madsøns hustru

Fad: Niels Madsøn, Rasmus Pedersøn, Niels Sørensøn tienendes,

Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria

DÅB s.191

3-9-1775 – 12 S.e.trin:

Niels Rasmusøns barn KAREN f. 18 jun hjd.s.d.

Bå.a. sin faster Anna Maria Rasmusd.

Fad: Jens Jensøn af Hvosbye, Rasmus Rasmusøn, Jens Rasmusøn,

Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria

TROLOVET 1-7-1775:

Jens Rasmusøn og Anna Maria Madsd.

Jens Jensøn af Hosbye og Anna Maria Rasmusd.

VIET s.192

28-7-1775: Jens Rasmusøn og Anna Maria Madsd.

VIET s.194

29-9-1775: Jens Jensøn af Hosbye og Anna Maria Rasmusd.

DÅB s.196 22-11-1775:

Jens Madsøns barn PEDER f. 9 nov. hjd d. 10

Bå.a. Jens Hansøns hustru

Fad: Niels Hansøn, Adam Madsøn, Rasmus Pedersøn,

Niels Madsøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

1776


VIET s.197

20-1-1776: I Glud Kirke:

Rasmus Lassøn af Hiarnøe og Anna Maria Pedersd. af Østrup

DÅB s.200

6-4-1776 – Påske lørdag:

Jens Rasmusøns barn KAREN f. 28 mars hjd.d.29

Bå.a. Mads Nielsøns datter Zidsel Maria

Fad: Rasmus Rasmusøn, Rasmus Rasmusøn Smed,

Niels Rasmusøn den yngres hustru, Mads Jørgensøns datter Mette

DÅB s.201

14-4-1776 – 1 S.e.Påske:

Laurids Olufsøns barn RASMUS f. 31 marts hjd.s.d.

Bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Søren Christophersøn,

Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

DÅB s.202

6-6-1776 – Chr Himmelfart:

Søren Rasmusøns barn SØREN f. 20 apr hjd d.21

Bå.a. Jens Jacobsøn hustru

Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Jørgen Olufsøn,

Niels Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

DÅB s.203

9-6-1776 – 1 S.e.trin:

Søren Hansøns barn ANNA JOHANNA f. d 18 maj hjd.d.19

Bå.a. Niels Sørensøns hustru,

Fad: Søren Rasmusøn, Rasmus Pedersøn,

Niels Sørensøn hos Hans Nielsøns enke, Jens Madsøns hustru,

Ellen Rasmusd. hos Niels Sørensøn.

DÅB s.206

15-9-1776 – 15 S.e.trin:

Niels Madsøns barn KAREN f. 11 aug hjd.s.d.

Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen

Fad: Jens Madsøn, Peder Madsøn, Christen Sørensøns søn Søren,

Laurids Olufsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten

TROLOVET 16-10-1776: Søren Jørgensøn og Mette Olufsd.

VIET s.209

25-10-1776 : Søren Jørgensøn og Mette Olufsdatter

VIET 15-11-1776: med kongebrev uden trolovelse og tillysning

Rasmus Pedersøn og Karen Madsd.

1777


DØD s.212

19-3-1777: Søren Rasmusøns barn Søren død d.12, 1 år

DØD 19-3-1777:

Niels Olufsøn død d. 1 jan. ? år gl., sådant

kunde ej skee før formedelst isliggende i Sundet.

FØD og DØD s.217

22-7-1777:

Rasmus Pedersøns barn PEDER som var født d. 13 og død d. 17

INTRO s.218

7-9-1777: Rasmus Pedersøns hustru

DÅB s.219

1-10-1777:

Jens Jacobsøns barn CHRISTIAN f. 9 sep hjd d. 10

Bå.a. Søren Rasmusøns hustru

Fad: Niels Madsøn, Niels Sørensøn Hauve, Søren Christensøn,

Jens Hansøns hustru, Karen Jensd. hos Niels Madsøn.

DÅB 12-10-1777 – 20 S.e.Trin:

Rasmus Rasmusøn Smed på Hiernøe, hans barn CLAUS f. 29 sep

thjd.d.30. Bå.a. Mette Sørensd. Tienende Niels Rasmusøn.

Fad: Søren Clausøn på Alrøe, Niels Rasmusøn, Peder Nielsøn,

Niels Madsøns hustru, Juliana Justed. tinenede på Alrøe

VIET s.220

17-10-1777: Vielse med kongebrev

Peder Madssøn og Kiersten Pedersdatter

TROLOVET 17-10-1777: Søren Christensøn og Karen Rasmusd.

VIET s.221

21-11-1777: Søren Christensøn og Karen Rasmusd.

1778


DÅB 6-1-1778 – Hellig 3 konger:

Jens Rasmusøns barn MADS f. 19 dec hjd.d.20

Bå.a. Mette Madsd. tienende

Fad: Rasmus Rasmusøn, Søren Christophersøn, Jørgen Madsøn,

Rasmus Smeds hustru, Mette Sørend. tienende

DÅB 6-1-1778 – H3K:

Søren Christensøns barn CHRISTEN f. 15 dec hjd.s.d.

Bå.a. Karen Jensd. tienende

Fad: Niels Rasmusøn, Peder Pedersøn Østergaard, Søren Jørgensøn

Smed? tienende, Niels Madsøns hustru, Ellin Rasmusd. tienende.

DØD 11-1-1778 – 1 S.e.H3k:

Anna Pedersdatter, hos Christen Sørensøn, død 4-1, 48 år

DØD s.225

2-4-1778: Jens Rasmusøns barn Mads død 6 marts, 1 år

DÅB s.228

28-5-1778 – Chr Himmelfart:

Niels Rasmusøns barn ANNA SOPHIA f.3 maj hjd.s.d.

Bå.a. Jens Jensøns hustru af Hvosbye (hendes faster)

Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Niels Sørensøn hos Hans

Nielsøns enke, Peder Pedersøn Østergaard, Jens Skræders hustru,

Mette Sørensd. hos Niels Madsøn

DÅB s.229

28-6-1778 – 2 S.e.Trin:

Rasmus Pedersøns barn INGER f. 6 jun hjd.d.7

Bå.a. Jomfrun A. Magrethe Langballe af Præstegården

Fad: Mads Nielsøn, Søren Christophersøn, Peder Pedersøn,

Niels Madsøns hustru, Fride Dorthea Johansd. af Præstegården.

DØD 23-7-1778: Niels Rasmusøns barn ANNA SOPHIA død d. 19

FØD OG DØD 27-7-1778:

Jørgen Olufsøns barn SØREN fød d 18 og hjd.d.19, død den 20.

KONFIRMATION s.232

4-10-1778 – 16 S.e.trin: Konfirmation på Hiarnøe

Thomas Madsøn hos Niels Sørensøn

Maria Nielsd. hos sin fader Niels Jensøn

Oluf Lauridsøn hos sin fader Laurids Ulufsøn

Ingeborg Jørgensd. h.s.f. Jørgen Olufsøn

Rasmus Nielsøn do Niels Rasmusøn

Jacob Jensøn hos Niels Rasmusøn hedgangen

Rasmus Sørensøn h.s.f Søren Rasmusøn

Hans og Peder Jensøn, do Jens Hansøn

Maren Jacobsd. hos Peder Nielsøn

Anna Clemensd. h.s.f. Clemen N. af Østrup

Kiersten Poulsgaard, do Poul Jensøn, Østrup.

Enhver for sig af disse 12 børn hafet given væred lovet om

meget god kundskab hvilken jeg med menigheden med stor fornøjelse

anhørte. Gud give den nu naade til og vandre efter ?

Gud til dem og dem self til saligehed som agdes på hin dag

hvoraf ? største glæde.

DÅB s.234

6-12-1778 – 2 S.i Advent:

Søren Hansøns barn SOPHIE f. 27 nov hjd.d.28

Bå.a. Niels Sørensøn Vestergaards hustru

Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Søren Christophersøn,

Søren Rasmusøns søn Rasmus, Jens Madsøns hustru,

Jørgen Olufsøns datter Ingeborg

DÅB 6-12-1778 – 2 S.i Advent:

Peder Madsøns barn INGER f. 27 nov. hjd.d.28

Bå.a. Rasmus Pedersøns hustru

Fad: Peder Nielsøn Østergaard, Mads Nielsøn, Niels Sørensøn

hos Hans Nielsøns enke, Niels Madsøns hustru, Karen Jensd. hos

Mads Nielsøn.

DÅB 26-12-1778 – 2nd juled.:

Jens Rasmusøns barn MADS f. 22 dec hjd.s.d.

Bå.a. sin Moster Mette Masdd.

Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Rasmusøn, Jørgen Madsøn tjenende,

Rasmus Smeds hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

1779


DØD s.237

19-3-1779: Søren Hansøns datter Anna Johanna død

d.14 marts, 3 år

DØD s.238

28-3-1779 – Palmesøndag:

Jens Madsøns søn, Peder død 25 marts, 4 år

DØD s.241

6-6-1779 – 1 S.e.Trin:

Christen Sørensøn som kuldsejlede og druknend i et hart vejer d.

20 april på sin tilbage reise fra Endelauge samt fundet og synet

af herreds fogeden i hads herred ved Gyldenæs hvor fra han med

tilladelse blev overbragt til fædrene sted og land og er

begravet i hans alders 60 år.

DÅB s.242

18-7-1779 – 7 S.e.Trin:

Jens Madsøns barn PEDER f. 23 juni hjd.s.d.

Bå.a. Jens Hansøns hustru

Fad:Niels Madsøn, Niels Sørensøns hauve, Peder Nielsøns søn Peder,

Rasmus Pedersøns hustru, Niels Nielsøns datter Zidsel Maria

TROLOVET s.245

16-10-1779: Anders Jensøn af Hosbye og Zidsel Marie Hansd.

DÅB s.246

24-10-1779 – 21 S.e.Trin:

Søren Christensøns barn ANNA f. 11 okt hjd.s.d.

Bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Niels Sørensøn, Niels Madsøn, Niels Rasmusøns søn Rasmus,

Jens Rasmusøns hustru, Karen Jensd. tienende Mads Nielsøn

VIET 26-11-1779: Anders Jensøn af Hvosbye og Zidsel M. Hansd.

DÅB s.247

19-12-1779 – 4 S. i Advent:

Rasmus Rasmusøn Smeds barn KAREN, f. 9 dec hjd.d.11

bå.a. Peder Nielsøn Østergaards hustru

Fad: Niels Rasmusøn, Peder Østergaards søn Peder,

Niels Rasmusøns søn Rasmus, Jens Rasmusøns hustru,

Ellin Rasmusd. tienende Niels Sørensøn.

DØD 23-12-1779:

Niels Madsøns Hustru Karen Sørensd. 37 år gl død d. 19, begravet

tillige med hendes dødfødte pigebarn.

1780


DÅB s.249

5-3-1780 – 4 S.i fasten:

Niels Rasmusøns barn NIELS f. 18 jan hjd.d.19

Bå.a. Jens Rasmusøns hustru

Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Peder Nielsøn søn Peder,

Søren Rasmusøns søn Rasmus, Jens Jacobsøns hustru,

Jørgen Olufsøns datter Ingeborg

FØDT OG DØD 15-3-1780

Peder Madsøns barn Ingeborg f. d.10 og hjd.s.d og død d 12

DÅB s.251

9-4-1780 – 2 S.e. Påske:

Laurits Olufsøns barn SØREN f. 5 apr og hiemmedøbt

bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Rasmus Pedersøn, Søren Christophersøn, Laurids Olufsøn,

Jens Rasmusøns hustru, Jørgen Olufsøns datter Ingeborg

(s.252 Skriften i kirkebogen bliver en anden)

DÅB s.253

25-6-1780 – 5 S.e.Trin:

Søren Rasmusøns barn METTE CATHRINE f. 28 apr hjd.d.29

bå.a. Niels Rasmusøns hustru

Fad: Søren Smed Jørgensøn, Søren Hansøn, Niels Sørensøn iVestergaard,

Jens Jacobsøns hustru, Jørgen Olufsøns datter

TROLOVET 19-8-1780: Niels Madsøn og Karen Jensd

DÅB 20-8-1780 – 13 S.e.Trin:

Rasmus Pedersøns barn INGER f. 4 aug hjd.d.6.

Bå.a. Niels Madsøns hustru

DØD 23-8-1780: Rasmus Pedersøns barn INGER død d.20aug

GLUD HJARNØ KIRKEBOG 1780 – 1797

Poul Christian Clausøn er nu præst

VIET s.5

10-11-1780: Enkemand Niels Madsøn og Karen Jensdatter som

havde løst kongebrev.

1781


DÅB 21-1-1781 – 3 S.e.H3K:

Hans Adolph Høeg Møller på Hiernøe, hans datter MAREN f.17-12,

Bå.a. Magrethe Høeg fra Rårup mølle

Fad: Peder Madsøn, Søren Christophersøn, Hans Adolph Høeg

fra Fyhn, Niels Madsøns hustru og Ellen i Vestergaarden.

DØD s.9

23-3-1781: Matrosen Johan Godtfried Sinok? som døde i

Hiernøe sund, ombord på et Dragøe skib.

DØD s.10

8-4-1781 – Palmesøndag:

Hans Adolph Høegs datter Maren død. 3 apr

DÅB s.11

12-4-1781 – skærtordsag:

Jens Rasmusøns barn RASMUS f. 21 marts

Bå.a. Niels Rasmusøns hustru

Fad: Niels Rasmusøn, Hans Jensøn, Søren Christophersøn,

Anna Kirstine Clausd., Mette Madsd.

DÅB s.14

6-5-1781 – 3 S.e.Påske:

Peder Madsøns barn MADS f. 24 marts

Bå.a. –

Fadd: Niels Madsøn, Peder Pedersøn, Ole Lauridsøn,

Ellen Rasmusd., Karen Pedersd.

DÅB s.15

2-6-1781:

Søren Christensøns barn ANNE MAGRETHE f. 16 maj

bå.a. Møllerens kone

Fad: Møller Hans Adolph Høeg, Niels Sørensøn,

Søren Christophersøn, Mette Rasmusd.

DØD 24-6-1781 – 2 S.e.trin:

Jens Rasmusøns barn Rasmus død 18 juni

DÅB s.17

4-11-1781 – 21 S.e.trin:

Jens Jacobsøn og Anne Pedersd.s barn HANS f. 16 sep.

Fad: Hans Høeg, Jens Madsøn, Hans Jensøn,

Ingeborg Jørgensd., Bodil Lene Pedersd.

1782


DØD s.18

19-1-1782: gamle Ingeborg som var fød på Alrøe og død

d. 16 og var imod 100 år gammel.

DÅB 20-1-1782 – 2 S.e.H3K:

Rasmus Rasmusøn Smeds datter

Bå.a. Niels Rasmusøns hustru

Fad: Jens Rasmusøn, Søren Christophersøn, Ole Lauridsøn,

Ellen i Vestgaarden, Mette Jørgensd.

DØD s.20

6-3-1782: Rasmus Rasmusøn Smeds barn

DØD 19-3-1782 – 4 S.i fasten:

Søren Pedersøn død 3 marts, 72 år

DÅB 13-3-1782:

Møller Hans Adolph Høegs søn STEPHEN hjd.

Bå.a. Knud Hendriksøns hustru

Fad: Steffen Høeg af Rårup og Hans Adolphh Høeg

DÅB s.22

24-3-1782 – Palmesøndag:

Søren Christensøns datter BODIL MARIE f. 9 feb

Fad: Hans Høeg, Niels Sørensøn, Jens Christensøn,

Bodil M. Rasmusd. og Ellen

DÅB s.23

30-5-1782 – Chr Himmelfart:

Niels Madsøns søn JENS f. 15 apr

Bå.a. Mette Madsd.

Fad: Søren Christensøn, Hans Jensøn, Peder Pedersøn, karen Madsd.

DÅB 12-5-1782 – 6 S.e.Påske: Hjemmedåb

Jens Rasmusøns tvillinger, f. 8 maj, ANNE KIERSTINE og ANNE

DÅB s.24

16-6-1782 – 3 S.e.Trin:

Jens Rasmusøns tvillinger er i kirke

ANNE KIERSTINE

Bå.a. Ingeborg Jørgensd.

Fad: Søren Jørgensøn, Søren Christophersøn, Peder Pedersøn,

Ingeborg Rasmusd. – hans datter?

ANNE

Bå.a. Maren Madsd.

Fad: Rasmus Rasmusøn Smed, Hans Jensøn, Ole Lauridsøn,

Anne Marie Pedersd.

DØD s.25

23-6-1782 – 4 S.e.Trin:

Den ene af Jens Rasmusøn. tvillinger Anna Kierstine fød 8 maj

DØD s.32

23-11-1782: Niels Rasmusøns sviger moder 72 år

1783


DÅB s.35

27-4-1783 – 1 S.e.Påske:

Rasmus Smeds barn NIELS f. 13 apr

bå.a. Ellen Rasmusd.

Fad: Niels Rasmusøn, Peder Pedersøn, Søren Christophersøn,

Mette Rasmusd.

DÅB s.37

27-7-1783 – 6 S.e.Trin:

Niels Rasmusøns datter ANNE SOPHIE f. 18 juni

Fad: Jens Jensøn fra Nørbye, Jens Rasmusøn, Rasmus Sørensøn,

Mette Madsd., Anne Pedersd.

DÅB s.38

21-9-1783 – 14 S.e.Trin:

Jens Rasmusøns datter ANNE KIERSTINE f. 16 sep

Fad: Niels Rasmusøn, Rasmus Smed, Søren Christophersøn,

Karen Christensd., Anne Marie Nielsd.

DÅB 21-9-1783 – 14 S.e.Trin:

Møller Hans A.Høeg og Bodil Rasmusd.s søn JØRGEN f. 18 marts hjd

Fad: Steffen Høeg, Jørgen Michelsøn, Rasmus Rasmusøn,

Karen Rasmusd, Anne Rasmusd.

KONFIRMATION I HJARNØ KIRKE s.41

29-9-1783: Mikkelsdag:

Søren Hansøns søn NIELS

Jens Jacobsøns søn JENS PETER

Laurids Olesøns søn MADS

Anne Mouridsdatters pige ?

Niels Rasmusøns datter ?

øren Rasmusøns Datter ?

Niels Olesøns datter MAREN

Søren Hansøns datter ?

1784


DÅB s.46

15-2-1784 – Sexagesima:

Jens Madsøns datter KAREN MARIE f. 12 jan

Bå.a. Kiersten Pedersd.

Fad: Jens Hansøn, Peder Madsøn, Ole Lauridsøn, Anne Nielsd.

DÅB s.48

4-4-1784 – Palmesøndag:

Peder Madsøns barn NIELS f. 3 marts

Bå.a. Anne Nielsd.

Fad: Hans Adolphh Høeg, Jens Madsøn, Peder Pedersøn,

Anne Kierstine Clausd.

DÅB s.53

1-8-1784 – 8 S.e.Trin:

Søren Christensøns barn RASMUS f. 28 juni

Bå.a. Karen Jensdatter

Fad: Hans Adolph Høeg, Niels Madsøn, Rasmus Nielsøn,

Sophie Olufsd.

1785


DÅB s.60

13-2-1785 – 1 S.i fasten:

Jens Madsøns barn KAREN MARIE f. 19 jan

DÅB 24-3-1785 – Skærtorsd.:

Hans Adolph Høegs søn JENS JØRGEN f. 2 marts

Fad: Steffen Høeg, Rasmus Rasmusøn, Rasmus Nielsøn,

Karen Rasmusd., Ingeborg Jørgensd.

DØD s.62

Viridium, Skærtorsdag d. 24-3-1785:

Begravet Jens Jacobsøn som druknede nogle dage forhen,

da han vilde gå over isen, 58 år gl

DØD s.69

27-11-1785 – 1 S.i Adv.:

Søren Christensøns barn der var fød i juni

1786


DØD s.73

5-4-1786:

Begravet Jacob Jensøn som druknede på fiorden den 29 Marts

da han vilde gå over isen. 25 år gl.

DÅB s.78

30-7-1786 – 7 S.e.Trin:

Peder Madsøns datter INGEBORG f. 25 juni

Fad: Niels Madsøn, Rasmus Pedersøn, Peder Pedersøn,

Karen Pedersd., Anne Magrethe Jensd.

DØD 15-8-1786

Jens Rasmusøns sviger moder, Mads Jørgensøns enke død 11 aug,

62 år gl

DØD 27-8-1786 – 11 S.e.Trin:

Mads Nielsøn død 23 aug, 78 år gl.

DØD s.79

3-9-1786 – 12 S.e.Trin: Peder Sørensøn død 27-8, 76 år

DÅB s.80

29-9-1786: Rasmus Smeds JENS født og næste søndag hjemmedøbt

DØD s.81 Sogendegnen for Glud og Hiarnø død 78 år gl

havde været i embede og ægteskab i 52 år.

s.82

DÅB 22-10-1786 – 19 S.e.Trin:

Rasmus Rasmusøn Smeds JENS f. 20 sep

Bå.a. Søren Rasmusøns hustru,

Fadd: Jens Rasmusøn, Rasmus Nielsøn, Peder Østergaard

DÅB s.83

3-12-1786 – 1 S.i Advent:

Jens Rasmusøns barn METTE MARIE f. 10 nov

Bå.a. Mette Jørgd.

Fad: Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn, Hans Jensøn,

Smedens hustru, Niels Rasmusøns datter Anna

DØD s.83

10-12-1786 – 2 S.i adv:

Søren Christensøns dødfødte pigebarn

1787


KONFIRMATION i Glud Kirke s.86-87

7-4-1787 – Påske:

fra Hiarnøe var:

Niels Jensøn

Mette Jørgensd.

Maren Madsd.

Anne Margrethe Jensd.

Bodil Cathrine Jensd.

Anna Kierstine Jensd.

Sophie Sørensd.

DØD s.98

24-10-1787: Gl Rasmus Rasmusøns kone der var død d. 18 ds.

i hendes alders 75 år.

DØD s.99 28-10-1787 – 21 S.i Trin:

Niels Madsøns og Karen Sørensd. dødfødte drenge barn.

1788


s.101

Anm: 4-3-1788 Maren Madsd. død d. 2 S.i Fasten, 16-2-1788,

i sit 99 år og 10 mdr 1 uge og 3 dage.

DØD s.102

1-4-1788 – Palmesøndag:

Maren Madsd. død d 19 feb, 100 år gl.

(s.107 En ny og til tider meget tæt håndskrift ses nu i Kb

1789


1790


VIELSE s.121

Jens Peter og Mette Sørensd. trolovet i Marts måned og bryllup

6 uger derefter

s.122

11-4-1790 – 1 S.e. Påske; Konfirmation

Niels Rasmusen

Søren Thomasen

Rasmus Nielsen

Mads Nielsen

Søren Nielsen

Søren Jensen

(NB – drengene er måske fra Glud.)

Ingeborg Sørensd

Ingeborg Jensd

Kiersten Nielsd

Kirsten Sørensd

Catrine Marie Sørensd

Ingeborg Jensd

Bodil Kierstin Sørensd

VIELSE

Søren Christoffersen holdt trolovelse med Jørgen Olesens Enke i

Juli måned og deres bryllup holdtes 6 uger derefter på Hiernøe

DÅB 2-1-1790:

Jens Peters barn ANE JOHANNE f.14 okt

Bå.a. Bodelene Cathrine

Fad: Niels Sørensen i Vesterg, Søren Niels Sørensen, Hans Jensen,

Peder Madsens hustru, Sophie Sørensd.

DÅB s.127 2-1-1790:

Jens Rasmusens barn METTE MARIE f. 20 nov

Bå.a. Mette Madsdatter

Fad: Skipper Peter Jensen Hiarnøe, Jens Nielsen,

Jens Peters hustru Ingeborg Jørgensd.

VIET 5-12-1790:

Blev Niels Hansen i Synderhaab og Ane Margrethe Jensd.

fra Hiarnøe trolovede og bryllup 6 uger senere

1791


DØD s.128

24-1-1791: Niels Rasmusen på Hjarnø og 8te dage derefter

begraven i sit alders 60 år.

INTRO 20-5 Hans Møllers hustru

(s.131 Ny skrift i Kirkebogen)

DÅB s.134

5-6-1791 – 6 S.e.Påske

Peder Madsens datter ANNE CATHRINE

DØD s.136

2-8-1791: Jens Madsens Søn Peder 12 år

DÅB s.138

28-9-1791: Søren Christensens og Karen Rasmusd. søn RASMUS

båren til kirke d.6 nov af: Niels Madsens hustru

Fad: Mølleren, Jens Christensen, Jens Pedersens hustru,

Kirsten Nielsd. af Øen?, Rasmus Skræder af Alrøe

DØD 15-11-1791:

Peder Nielsens hustru Inger Rasmusd. begravet d 15 nov, 70 gl

DØD s.141

9-12-1791 – 2 S.i.Advent:

Søren Christensens søn Rasmus 1/4 år gl

1792


DÅB s.144

16-4-1792:

Jens Peters og Mette Sørensd.s søn JENS JACOB i kirke

Fad: Søren Hansen, Søren Christensen, Søren Jensen,

Mads Jørgensens datter

KONFIRMATION i Glud Kirke

Karen Nielsd.

Karen Nielsd.

Karen Jensd.

DÅB s.147

1-7-1792 – 4 S.e.Trin:

Hans Møllers og Bodil Maries søn NIELS f. 22 maj

Bå.a. Søren Christensens hustru

Fad: Rasmus Pedersen, Rasmus Sørensen, Rasmus Skræder fra Alrø,

Rasmus Pedersens hustru

DÅB s.148

24-7-1792: Niels Madsens og Karen Jensd.s datter KAREN MARIE

DÅB s.149

18-8-1792: Jens Rasmusens og Anna Marie Madsd.s søn RASMUS

DØD s.151

?-10-1792: Anne Magrethe Pedersd. 72 år gl

VIET s.152

26-10-1792: Rasmus Sørensen ungkarl og pigen Anna Nielsd.

1793


DØD 3-1-1793: gl Rasmus Rasmussen , 81 år gl

VIET s.155

22-3-1793: Ungk. Jens Nielsen og pigen Ingeborg Sørensd.

DØD s.159

29-4-1793: Mourits Hansens enke Ane Marie Johannesd. blev

begravet, 99 år gl.

TROLOVET + VIET s.161

7-8-1793: ungk. Hans Jensen og pigen Mette Madsd. Trolovet

18-10-1793: blev disse viet

TRO + VIET s.162

4-10-1793: ungk. Niels Jensen og pigen Ingeborg Jørgensd.

22-11-1793: blev disse viet

KONFIRMATION s.162 13-10-1793 – 20 S.e.Trin:

Konfirmeredes af Hiarnøes ungdom følgende:

Rasmus Lauridtsen

Kristian Jensen

Kristen Sørensen

Klaus Rasmussen

Rasmus Nielsen fra Endelave

Sophie sørensd.

Ingeborg Rasmusd.

Inger Pedersd.

Anna Sørensd.

Mette Cathrine Sørensd.

Grethe Hansd.

Karen Rasmusd.

DÅB s.163

27-10-1793 – 22 S.e.Trin:

Søren Krestensen og Karen Rasmusd. barn JENS f. 24 sept hjd.s.d.

Bå.a. Niels Madsens datter Karen

Fad: Jens Pedersens hustru, Peder Østergaard, Niels Madsen søn

Søren, Bodil Kathrine Jensd. og Møllerens hustru.

DÅB s.165

22-12-1793 – 4 S.i Advent:

Jens Nielsens og Ingeborg sørensd. barn ELLEN SOPHIE f. 27 nov

hjd.s.d. Båret af: Søren Rasmusens datter Sophie.

Fad: Søren Rasmusen, Anders Møller svend, Rasmus Pedersen,

faderens ældste søster, Søren Christensens hustru

COM 17-11-1793 Niels Jensen og fæstemøen

1794


Ved årsskiftet dør nogle børn på fastlandet af børnekopper 3 S.e.H3K begraves 3 børn og to uger senere yderligere to.

DØD s.167

10-2-1794 – 5 S.e.H3K: Jens Peters dødfødte barn begraves

DÅB 10-2-1794 – 5 S.e.H3K:

Peder Madsen og Kierstine Pedersd.s EVA MARIA er til dåbs public.

Bå.a. Rasmus Pedersens datter

Fad: Jens Madsen, Mads Nielsen, Peder ? ,

Niels Madsens hustru, Søren Hansens datter

DØD s.168

14-3-1794: Søren Rasmusens datter Mette Catrine 14 år gl.

TROLOVET 9-3-1794 – 1 S.i fasten:

Ungk. Rasmus Sørensen Damand med pigen Maria Nielsdatter

DÅB 9-3-1794 – 1 S.i fasten:

Ole Laursen og Kirsten Laursd. deres barn ANNE MAGRETHE

Bå.a. Søren Nielsens hustru på Alrøe,

Fad: Mads Laursen, Mads Nielsen, Mølleren,

Søren Christensen, Rasmus Østergaards datter

VIET s.169

17-4-1794 – Skærtorsdag

Ungk. Rasmus Sørensen Damand og pigen Marie Nielsdatter

DÅB 17-4-1794 – Skærtorsdag:

Rasmus Sørensen og Anna Nielsd.s søn NIELS født og døbt d 12

marts. Bå.a. moster Kirsten Nielsd., født Jensd.

Fad: Søren Rasmusen, unge Peder Østergaard, Søren Hansen,

Søren Rasmusen’s datter Kirsten, Søren Christensens hustru.

KONFIRMATION s.175

5-10-1794 – 16 S.e.Trin:

Konfirmeret i Hjarnø kirke

Mads Jensen

Niels Nielsen

Søren Laursen

TROLOVET s.177

8-11-1794: ungk. Anders Jensen og pigen Ane Kirstine Nielsd.

30 jan 1795 blev de VIET

DÅB 8-11-1794:

Niels Jensens og Ingeborg Jørgensd.s søn JØRGEN, fød og

døbt d.21 okt og til dåbs public.

Bå.a: Mette Jørgensd.

Fad: Jens Hansen og søn Peder, Søren Nielsen,

Ole Lauridsens hustru, Jens Madsens datter Ingeborg

1795


DÅB s.181

3-4-1795 – Langfredag:

Hans Jensen og Mette Madsd.s barn JENS, født og døbt d 16 feb

Bå.a. Niels Rasmusens hustru

Fad: var: Farbrødrene Niels og Peder og farfar Hans Jensen,

mostrene …

DØD 3-4-1795:

Rasmus Sørensens barn Karen født d 17 og død d. 22 marts 4 dg gl.

DÅB s.186

2-8-1795 – 9 S.e.Trin:

Anders Jensen Møller og Anne Krist.Nielsd.s barn METTE CATHRINE

som var født og døbt d 3 juni. Det var deres førstefødte.

Bå.a. Jens Rasmusens datter Karen

Fad: Niels Vestergaard, Søren Jørgensen, Niels Sørensen,

Jens Vestergaards hustru, Grethe Hansd. i Møllen.

DÅB s.187

11-10-1795 – 19 S.e.Trin:

Mølleren Hans Adolphh Høeg og Bodild Maria Rasmusd.s søn, var

døbt d 3 sep og kaldet POVEL GLUD.

Bå.a. Søren Kristensens hustru

Fad: Niels Vestergaard, Mads Nielsen, Mølleren i Rårup,

Ole Lauridsens hustru, Kristine Sørensd.

VIET s.188

16-10-1795: ungk. Søren Nielsen Sørensen og pigen Sophie

Sørensd de havde konge bevilling at måtte vies uden forudgående

trolovelse.

DØD s.189

8-11-1795 – 23 S.e.Trin: Niels Rasmusen 51 år gl

DÅB s.192

13-12-1795 – 3 S.i Advent:

Jens Peter Jensens og Mette Sørensd.s barn INGER KIERSTINE som

den 26 nov var født og døbt.

Bå.a. Anne Sørensd.

Fad: Søren Rasmusen, Søren Niels Sørensen, Kristen Jensen,

Inger Marie Jensd, Peder Madsens hustru

anm: død 1799

DØD 14-12-1795: Hans Jensens hustru Mette Madsd. 35 år gl

1796


DÅB 7-2-1796 – Fastelavnsendag:

Niels Jensens og Ingeborg Jørgensd.s søn JENS,født og døbt d.9 jan.

Bå.a. Niels Madsens Datter Karen.

Fad: Søren Kristophersen, Ole Lauridsen, Søren Jensen,

Møllerens hustru, Mette Jørgensd.

VIET 2-2-1796: Ungk. Niels Madsen til Pigen Ingeborg Rasmusd.

DØD 15-3-1796: Jens Hansens søn Søren, 21 år gl

DÅB 28-3-1796 – 2nd påsked:

Jens Nielsen og Ingeborg Sørensd.s barn METTE CATRINE, født og

døbt d 15 feb.

Bå.a. Mostren KirstenFad: Niels Vestergaard, Rasmus Jensen, Rasmus Laursen,

Anders Snedkers hustru, Søren Hansens datter Bodil Catrine

DÅB s.194

19-6-1796 – 4 S.e.Trin:

Ole Laursen og Kirsten Laursd.s datter MAREN hjd.d. 11 maj

Bå.a. Mette Jørgensd.

Fad: Søren Rasmusens datter Kirstine, Mads Nielsen,

Niels Jørgensen, Søren Laursen

DÅB 26-6-1796 – 5 S.e.Trin:

Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters datter KAREN, født og

døbt d. 4 maj

Bå.a. Niels Madsens datter Karen

Fad: Jens Madsens datter Ingeborg, Niels Madsen, Ole Lauritsen,

Peder Østergaard

DÅB 31-7-1796 – 10 S.e.Trin:

Søren Kristensens og Karen Rasmusd.s datter ELLEN CATRINE som var

født og døbt d 26 juni

Bå.a. Jens Olesens hustru ved Hovelskouv?

Fad: Rasmus Østergaard, Søren Jørgensen, Søren Nielsen,

Møllerens datter Grethe?

DØD s.195 11-9-1796 – 16 S.e.Trin:

Rasmus Sørensens hustru Anna Nielsd. 31 år

KONFIRMATION s.196 9-10-1796: Konfirmeret i Glud kirke

Rasmus Sørensen

Steffen Hansen møller

Mads Pedersen

Hans Jensen

Jens Nielsen

Søren Sørensen

Hans Kristensen

Anna Magrete Sørensd.

Bodil Maria Sørensd.

Anna Jensd.

Anna Sophie

DÅB 23-10-1796 – 22 S.e.Trin:

Søren N. Sørensen og Sophie Sørensd.s datter JOHANNE f.9 sep

Bå.a. Fasteren

Fad: Søren Rasmusen, Rasmus Sørensen, Jens ? ,

Niels Jensens hustru, Sophie Sørensd.

VIET s.197

25-11-1796: enkem. Hans Jensen og pigen Karen Nielsd.

TROLOVET 25-11-1796:

ungk. Rasmus Nielsen og pigen Catrine Marie Rasmusd.

1797


DØD s.198

19-2-1797: Rasmus Sørens søn Niels 3 år gl

VIET 24-2-1797: Rasmus Nielsen og pigen Catrine Marie Rasmusd.

DÅB 12-3-1797:

Anders Jensen snedker og Anna Kirstine Nielsd.s søn JENS

født d. 25 jan d.å.

Bå.a. Søren Hansens datter Sophie

VIET s.199

9-6-1797: Enkemand Rasmus Sørensen og pigen Kirsten Nielsd.,

hans afdøde kones søster og derfor havde kgl bevilling.

VIET s.3

15 juli bleve Morten Isaachsen ungkarl af Østrup og

pigen Anne Magrethe Nielsdatter Endelave ægteviede i

Hjarnø kirke. (begge havde tjent her på øen)

s.4

VIET24

nov. bleve copulerede på Hiarnøe ungkarl Søren Nielsen

og pigen Mette Jørgensdatter begge af Hiarnøe.

1798


s.5 DØD 21 feb.

ungkarl Rasmus Jensen af Hiarnøe som døde

den 15 ds af bryst-svaghed 28 år gammel.

DÅB 25 feb: Rasmus Nielsens og Katrine Marie Rasmusd. datter

som var født d 3 Jan og i dåben kaldet INGEBORG,

Bå.a. Hans Jensens Hustru.

Fadd: Niels Sørensen Vestergrd. Skipper Rasmus Smed,

Niels Nielsens, Mads Nielsøns hustru og Karen Rasmusd. Smed

VIET 2 marts ungkarl Rasmus Laursen og

pigen Kirsten Sørensdatter, begge af Hiarnøe

DØD 18 Marts Begraven Søren Nielsens førstefødte søn

Niels af Hiarnøe 5 dage gammel

s. 6

INTRO 2 apr Søren Nielsens hustru Mette af Hiarnøe

hvis barn af 18 marts var begravet.

s.7

VIET 28 apr.

Bleve i Hiarnøe kirke ægteviet ungkarl af Østrup Søren

Jørgensen Terkelsen og pigen af Hiarnøe Inger Marie

Jensdatter

DÅB s. 8

24-6 3de søndag efter trinitatis:

havde Niels Jensen af

Hiarnøe og hustru Ingeborg Jørgensdatter i kirke en søn,

der var født og døbt d. 8 Maj og kaldet SØREN Cristophersen.

Bå.a. Rasmus Nielsens hustru

Fad: Niels Vestergaard, Steffen Hansen Møller

Søren Christoffersen, Ole Laursens hustru.

TROLOVET 29 juni

ungkarl Jens Clemensen af Østrup

til Pigen Maren Madsdatter af Hiarnøe

DÅB 22-6 7 S.e.Trin.:

have Jens Peder Jensen af Hiarnøe og Hustru

Mette Sørensdatter en søn til kirke, son var født og døbt

den 10 juni og kaldet SØREN.

Bå.a. Søren Jørgensens hustru i Østrup

Fadderne: Søren Jørgensen af Østrup, Søren Sørensen,

Kresten Sørensen, Rasmus Nielsens hustru

og Sophie Sørensd. alle af Hiarnøe

s. 9

DØD 10-9: Rasmus Laursens Hustru Kirsten Sørensen 25 år

DÅB 23-9, 16 S.e.Trin.:

Var Hans Møller og hustru Bodild Marie

Rasmusdatter, deres Datter MARIE ANNA 1ste fød i kirke

til dåbspublicationen,

Bå.a. Niels Kanbors hustru i Hvosbye.

Fadderne var: Mølleren i Raarup mølle Niels Jensen,

Kresten Sørensen, Inger Pedersdatter og

Anders Jensens hustru alle af Hiarnøe

DÅB 7-10 18 S.e.Trin.:

Havde Rasmus Laursen af Hiarnøe et barn i kirke, som var

født d 31 august og i dåben kaldet SØREN

Båren af Rasmus Sørensens hustru.

Fadder Ole Lauridsen, Niels Sørensen, Hans Nielsen,

Jens Peder H. og Anna Sørensdatter

Barnets Moder Kirsten Sørensdatter var død og beg. d.10-9

VIET 9 Nov. Blev Jens Clemensen af Nørbye viet i Hiarnøe kirke

til pigen Maren Madsdatter af Hiarnøe

DÅB 18-11, 24 S.e.Trin.:

Havde Søren Niels Sørensen af Hiarnøe et barn i kirke som

var født og døbt d. 1 oktober og kaldet SØREN. Moderen

hedder Sophie Sørensdatter

Bå.a. Anna Sørensdatter,

Fad: Rasmus Sørensen, Hans Jensen og Peder Østergaard,

Sophie Sørensdatter og Jens Peters hustru.

anm. død i 1800

DÅB Søn. d 25

Var Mads Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn nævned

INGER CATRINE født 2 okt i kirke.

Båret af Søren Nielses hustru.

Fad: Jens Krestensen, Søren Nielsen, Peder Pedersen

Østergaard, Inger Pedersdatter og Rasmus Nielsens hustru

Anm. død i 1799

s. 10

DÅB 3 søn. adv:

Havde Hans Jensen og Karen Nielsdatter af Hiarnøe en Søn

i kirke, der var født og døbt d 2 Nov. og kaldet NIELS

Bå.a. Rasmus Nielsens hustru,

Fad: Jens Hansen, Niels Jensen, Mads Nielsen

og Søsterog Peder Jensens hustru

1799


DÅB 1 Søn. eft. Helligtrekonger:

Var Søren Jørgensen af Østrup og Inger Marie Jensdatter

deres søn JØRGEN i kirke, han var født og døbt 27-11-1798

Båren af Jens Peters hustru på Hiarnøe.

Fad: Jens Peter og Broder Hans og Søster Bodild

Katrine alle af Hiarnøe, Jens Andersen og Rasmus

Rasmusens hustru af Østrup.

DÅB s.10 Mandagen d 14 jan.

Havde Ole Laursen af Hiarnøe og Kirsten Laursdatter en

Søn i kirke som var fød og døbt d. 10 nov. f.å. og

kaldtes LAURS JØRGEN,

Bå.a. Søster Krestensens datter Anna

Fad: Niels Sørensen, Rasmus Laursen, Stephen Hansen

Møller, Inger Pedersdatter og Niels Jensens Hustru

DÅB Mandagen d 18 feb

blev Jens Nielsens og Ingeborg Sørensd., deres barn

NIELS SØREN, født d 20 nov f.å.

båren i kirke af Rasmus Sørensens hustru.

Fad: Niels Sørensen, Søren Jørgensen, Niels Nielsen,

Anders Snedkers hustru, Karen Jensd.

Anm. dør 15 maj 1799

DØD 13 marts.: Begraven Søren Hansens hustru Johanne

Sørensdatter af Hiarnøe 61 år

s. 12

DØD Dom. Cantat. begravet Jens Clemnensens dødfødte datter

COM 5 maj 6 S.e.Påske:

Jens Klemensens hustru introduceret efter et dødfødt

barns fødsel

DØD 15 maj: Søren Nielsens hustru Mette Jørgensd. 29 år

DØD 19 Mayi Jens Nielsens søn af Hiarnøe navnegivet

Niels Søren ½ år gl.

VIET 5 Juli: Havde Enkemanden Rasmus Laursen Brøllup med

Pigen Mette Sørensd.

s. 13

DØD 20 August:

Jens Rasmusens datter Karen af Hiarnøe 24 år

DØD 19 Søn p. Trin: Begraven Mads Nielsens Datter af Hiarnøe

Marie Inger Catrine 1 år gammel

s. 14

VIET 2 Nov. blev ungkarl Herman Madsen af Endelave viet til

Pigen Bodild Kirstine Sørensdatter, Hiarnøe

DØD 11-11 Rasmus Rasmusen Smeds søn på Hiarnøe navned

Niels som døde d. 5te af børnekopper 16″ år gammel

DØD 1 Søn i Advent:

blev på Hiarnøe begravet en dreng fra Endelave

navn Anders Johan Bernt Jensen, tjenet Søren Rasmusen.

Han døde af Børnekopper og i sit 17 år.

DØD 13 Dec.

Begravet 2 af Jens Peder Jensens børn på Hiarnøe, navned:

Anne Johanne død d 8 dec. 9 år

Inger Kirstine død d 6 Dec 4 år

begge efter overstanden Børnekopper fik Hals syge og deraf qvales.