1787

17871801183418401845185518601870188018901911


NB Alt ungt mandskab paa Hiernøe er fra vuggen af indrullert til

Kongens Søe tieneste, undtagen Møllerens sønner, de har ikke en

fæste men ikun en leje Mølle.

 

1st Familie – Matr nr 21

Jens Madsen 44 år, gift, hosbonde. Bonde og boelsmand.

Karen Pedersd. 47 år, gift, madmoder

Peder Jensen 7 år, deres søn

Ingeborg Jensd. 14 år, datter

Karen Marie – 2 år, datter

 

2nd familie – Matr nr 22

Søren Hansen 61 år, gift 2nd, hosbonde. Bonde og boelsmand.

Johanne Sørensd. 50 år, gift, madmoder

Hans Sørensen 16 år, søn

Bodil Cristine? 12 år, datter

Sophie Sørensd. 7 år, ligeledes

 

3de familie – Matr nr 1

Peder Madsen 36 år, gift hosbonde, Bonde og gaardmand

Kirsten Pedersd. 36 år, gift, madmoder

Mads Pedersen 6 år deres søn

Niels Pedersen 3 år ligeledes

Inger Pedersd. 7 år deres datter

Ingeborg – 1 år ligeledes

Peder Pedersen 33 år Konens broder

Ane Kirstine Nielsdat. 15 år, tieneste pige

Peder Nielsen 68 år, gift: konens forældre som lever af deres aftægt

Ingeborg Rasmusd. 66 år, gift

 

4de familie – Matr nr 2

Jens Hansen 59 år, hosbonde gift.Bonde og gaardmand

Maren Pedersdat. 55 år, gift, madmoder –

Hans Jensen 26 – , deres søn

Niels Jensen 17 – , deres søn

Søren Jensen 11 – , ligeledes

Mette Sørensd. 22 – , tieneste pige

 

5te familie – Matr nr 3

Søren Rasmusen 51 år, hosbonde gift. Bonde og gaardmand

Ane Cath. Sørensd. 47 – madmoder –

Rasmus Sørensen 25 – deres søn

Sophie Sørensd. 15 – deres datter

Kiersten – 10 – ligeledes.

Mette Cath. – 6 – ligel.

Jacob Simonsen 20 – Skoleholder

 

6te familie – Matr nr 4

Ane Pedersd. 50 år madmoder, enke 1st.ægteskab, Gaardbeboer

Jens Peter Jensen 22 – hendes søn

Rasmus Jensen 20 – – –

Bodil Catrine 16 – – datter

Inger Marie 14 – – -Christian Jensen 9 – – søn

Hans Jensen 6 – – –

 

7nd familie – Matr nr 5

Niels Rasmusen 42 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Ingeborg Rasmusd 47 – madmoder –

Rasmus Nielsen 14 – deres søn

Niels Nielsen 7 – – –

Karen Nielsd. 10 – – datter

Ane Sophie Nielsd. 4 – – –

Rasmus Rasmusen 76 – hosbondens fader, gift, Lever begge af

Karen Nielsd. 73 – hosbondens moder – , deres aftægt.

Peder Nielsen 33 – tienest karl

 

8nd familie – Matr nr 6

Rasmus Pedersen 45 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Karen Madsd. 46 – madmoder –

Ingeborg Rasmusd 8 – deres datter

Rasmus Sørensen 29 – tienest karl

Ane Magr. Jensd. 16 – – pige

Ingeborg Jensd 75 – konens moder enke af 1st ægteskab.

Lever af hendes aftægt.

 

9nd familie – Matr nr 7

Niels Madsen 46 år, hosbondee, gift 2nd., Gaardmand

Karen Jensd 39 – madmoder -Mads Nielsen 15 – søn af 1st ægteskab

Søren Nielsen 12 – ligeledes

Karen Nielsd. 10 – datter af 1st –

Jens Nielsen 4 – søn af 2nd –

Ane Knudsd. 24 – tienest pige

 

10nd familie – Matr nr 14

Rasmus Rasmusen 38 år, hosbonde, gift. Huusmand og smed

Ane Kirstine Clausd. 40 – madmoder –

Claus Rasmusen 9 – deres søn

Cath. Marie Rasmusd. 13 – – datter

Niels Rasmusen 3 – – søn

Jens – 1 – – -Karen Rasmusd. 7 – – datter

 

11te familie – Matr nr 8

Niels Rasmusen 56 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Karen Nielsd. 55 år madmoder –

Rasmus Nielsen 24 – deres søn

Ane Nielsd. 22 – – datter

Kiersten Nielsd. 13 – – –

 

12de familie – Matr nr 9

Jens Rasmusen 35 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Ane Marie Madsd 33 – madmoder –

Mads Jensen 6 – deres søn

Karen Jensd. 10 – deres datter

Ane – 4 – – –

Ane Kirstine 3 – – –

Mette Marie Jensd 1 – – –

 

13de familie – Matr nr 10

Jørgen Olufsen 57 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Ane Kirst. Sørensd. 45 – madmoder –

Ingeborg Jørgensd. 25 – deres datter

Mette 15 – – –

Søren Christoffersen 50 år, tienest karl

 

14de familie – Matr nr 11

Laurids Olufsen 60 år, hosbonde, gift. Bonde og gaardmand

Maren Madsd. 48 – madmoder, –

Ole Lauridsen 26 – deres søn

Mads – 24 – – –

Rasmus – 10 – – –

Søren – 6 – – –

 

15de familie – Matr nr ?

Ane Marie Owesd. 78 år enke Ernære sig af spinden

Anne Mouridsd. 46 – hendes datter, og liden almisse.

 

16de Familie – Matr nr 15

Niels Jensen 60 år, mand, gift. Huusmand og skræder

Mette Jørgensd. 57 – kone –

Jens Nielsen 16 – deres søn

Marie Nielsd. 24 – – datter, vanfør.

 

17de familie – Matr nr 16

Søren Jørgensen 51 år, huusmand, gift. Træskoe mand

Mette Olesd. 52 – kone –

Maren Madsdatter 100 – hans moder, enke. Underholdes af hendes søn.

 

18de familie – Matr nr 12

Søren Christensen 31 år, hosbonde, gift. Gaardmand

Karen Rasmusd. 31 – madmoder –

Christen Sørensen 9 – deres søn

Anne Sørensd. 7 – – datter

Anne Magr. Sørensd. 4 – – –

Bodil Marie Sørensd. 3 – – –

 

19de familie – Matr nr 13

Niels Sørensen 63 år, hosbonde gift. Bonde og gaardmand

Sophie Olesd. 74 – madmoder, gift 2nd gang

Niels Sørensen 21 – tienest folk

Søren Sørensen 15 – – –

Ingeborg Jensd. 23 – – –

Ingeborg Sørensd. 15 – – –

 

20de familie – Matr nr 19

Hans Adolph Høegh 36 år, mand, gift. Møller i en leje=mølle

Bodil Marie Rasmusd. 31 – madmoder, gift.

Magrethe Lene D. 8 – deres datter

Steffen Høegh 4 – – søn

Jørgen Høegh 3 – – –

Jens Jørgen Høegh 1 – – –

Knud Keysen 24 – tienest folk

Maren Rasmusd. 25 – – –

 

Summa Hiernøe Sogn 121 Personer

 

Glud Præstegaard den 24 August 1787 Poul Christ. Clausen

 

(Phontoppidan skriver i sit Danske Atlas 1763-1781, at Hiarnøe haver omtrent 110 mennesker)