1700

Ældre matrikler, græslister, jordbøger etc

HARTKORN på Hiarnøe 1721

Fundet i Kronene skøder, ingen navne opgivet,men rækkefølgen den samme som fra 1688.

Til sammenligning indsat Hartkorn og navne fra 1688. Numre er ikke nuværende matr.no.

No. Htk. 1721 gl.1688 ny,1688 Fæster i 1688
1 8-5-0-0 8-5-0-0 5-4-2-0 Hans Nielsen Daugaard
2 10-6-2-0 10-6-2-0 9-2-0-0 Niels Sørensen
3 13-3-1-1 12-5-1-1 8-7-1-0 Søren og Rasmus Sørensen
4 13-3-1-1 12-5-1-1 8-4-3-1 Rasmus Jensen
5 8-5-0-0 8-5-0-0 5-2-1-2 Madz Pedersen
6 8-0-0-0 7-4-0-0 6-0-0-0 Jens Rasmusen
7 11-3-0-0 11-3-0-0 8-4-0-1 Søren Sørensen
8 7-2-1-1 7-2-1-1½ 5-0-3-1 Søren Prang
9 8-2-0-0 7-6-0-0 4-3-0-0 Therkels ødegaard
10 8-5-0-0 8-5-0-0 6-7-1-1 Hans Tryker

 

EILAND HIERNØE udi AARHUS STIFT STIERNHOLM AMT.

SØRULLE fra 1733, folkene er født og bosat på Hiernøe

Niels Madsen

søn Mads Nielsen

dito Søren      Nielsen

 60 år gift 5-4 td htk Bonde

24 år ug, Søvandt, farer fra Horsens på Norge

21 år ug hie mme, fisker

 

 

= Hans Nielsen

karl Hans Pedersen

36 gift 5-4 td htk

28 år ug bonde og fisker

 

Søren Nielsen

Karl Rasmus Jørgensen

 40 år gift 4-5 td htk

17 år ug fisker

 

 

Søren Pedersen

søn Peder Sørensen

dito Niels Sørensen

60 år gift 4-5 td htk

24 år ug tiener hiemme

21 år ug dito

 

Rasmus Jensen

Kirkejord

søn Rasmus Rasmusen

56 år gift 6 td htk

-2-2 td htk

22 år ug tiener hiemme

 

Peder Rasmussen

karl Niels Nielsen

50 år gift 8-4 td htk

30 år ug tiener

 

Jens Rasmussen

søn Rasmus Jensen

Niels Rasmusen

60 år gift 6-7-3 td htk

20 år ug søvandt fare på Norge fra Horsens

44 år gift 4-6 td htk

 

Thomas Rasmusen

karl Jens Pedersen

46 år gift 4-6 td htk

34 år, ugift, tiener og fisker

 

Ole Rasmusen

søn Rasmus Olesen

dito Simon Olesen

56 år gift 8-4-3-1 td htk Øvrighed paa landet

22 år ug tiener Rådmand Rodenborg i Horsens

20 år ug første aar til skibs.

 

Peder Sørensen

søn Søren Pedersen

dito Hans Pedersen

6024 år gift fisker

24 år ug 3-3-2-1 td htk

22 år ug fisker

 

Søren Rasmusen

søn Rasmus Sørensen

dito Jens Sørensen

56 år gift 3-3-2-1

30 år ug tiener faderen

24 år ug ditto

 

Søren Nielsen

Peder Sørensøn

60 år 3 td htk

og de er sammen om jorden.

 

Christopher Rasmusen 40 gift

 

Peder Nielsen

søn Jens Pedersen

60 år

35 år ug tiener på landet

 

Jørgen Rasmusen 44 år gift fisker

 

Søren Pedersen 23 år ugift tiener Præsten på Alrøe

 

Rasmus Bentsen

søn Bent Rasmusen

dito Søren Rasmusen

60 år gift

26 år ug tiener Præsten på Alrøe

20 år ug tiener på landet

 

Søren Pedersøn 50 år gift

 

Kirkejord -1-2- td htk

 

Jens Madsen 40 år gift fisker

 

Nok bruger af Præsten 2-3 td htk

 

Hartkorn i alt 73-4-3-0 tdr.hartkorn

 

Befarne

halv befarne

Søvandte

ingen

ikke heller

2

 

HVEM BOEDE HVOR

Under forsøg på at placere de enkelte navne på de rigtige gaarde kan man ikke følge de Hartkons specifikationerne Stiernholms skriverkarle har indført i regnskaberne fra 16 – 1700.

De følger absolut ikke gaardenes virkelige rækkefølge og skal placeres efter Hartkorns angivelserne størrelse, med lidt skelen til navnene.

Derimod er Græslisten fra opmålingen i 1683, samt Sørullen fra 1733 anvendelige. De er skrevet ved at man har gennemgået øen fra ende til anden, den første af landmåleren eller hans skriverkarl og den sidste formodentlig af Præsten.

Hartkorns listen fra 1789 følger også gaardenes virkelige rækkefølge og er udarbejdet af Godsejerens folk.Til denne række er ikke anført særskilt Hartkorns mål idet alle gaarde i 1789 var ansat til 5-1 Tdr Htk.

Hartkorns mål for 1683 og 1733 ses foran navnet og er for overskuelighedens skyld afrundet til de viste værdier.De Numre ved navnene fra 1789 listen er de nuværende Matr No.

 

Græslisten fra 1683. Sørullen fra 1733 Htk.liste fra 1789
 5-2 Mads Pedersen

5-4 Hans Nielsen

 5-4 Niels Madsen

5-4 Hans Nielsen

 1. Peder Madsen

2. Hans Jensen

9-2 Niels Sørensen  4-5 Søren Nielsen

gården delt o.1708

4-5 Søren Pedersen

 3.Jens Pedersen

 

4. Rasmus Sørensen

 6-0 Jens Rasmusen

8-4 Søren Sørensen

6-7 Hans Nielsen

5-0 Søren S. Prang

7-2 Therkels Ødegrd.

 6-0 Rasmus Jensen

8-4 Peder Rasmusen

6-7 Jens Rasmusen

4-6 Niels Rasmusen

4-6 Thomas Rasmusen

 5. Niels Rasmusen

6. Rasmus Pedersen

7. Niels Madsen

8. Rasmus Nielsen

9. Jens Rasmusen

 8-4 Rasmus Jensen  8-4 Ole Rasmusen  10. Jørgen Olesen

gården delt 1761

11. Laurids Olesen

 8-7 Søren Sørensen

Rasmus Sørensen

10 Gaarde

Annex Gaardene:

Annex Gaardene:

 3-3 Peder Sørensen

3-3 Søren Rasmusen

12 Gaarde

2-3 Jens Madsen

3-0 Søren Nielsen

 12. Søren Christensen

13. Niels Sørensen

13 Gaarde

21.Jens og Niels Madsen

22. Hans og Peder Sørensen

 

Hartkorns specifikation fra Stiernholm 1789

HIARNØE opgjort 31-12-1789, ejer Captain Hanson Mat.1 – 13 har alle 5-1 Tdr Htk

Matr no. løbe nr. Gaard fæsterne:
13 1 NIELS SØRENSEN
12 2 SØREN CHRISTENSEN
11 3 LAURIDS OLESEN
10 4 JØRGEN OLESEN
9 5 JENS RASMUSEN
8 6 RASMUS NIELSEN
7 7 NIELS MADSEN?
6 8 RASMUS PEDERSEN
5 9 NIELS RASMUSEN
4 10 RASMUS SØRENSEN
3 11 JENS PEDERSEN
2 12 HANS JENSEN
1 13 PEDER MADSEN
21+22

 

14

 

HANS SØRENSEN og NIELS? MADSEN

ere selveiere 3-0-3-2 td htk (præstens fæstere)

 

Huse med Hartkorn:
16 1 SØREN JØRGENSEN 0-5 td htk
15 2 NIELS JENSEN 0-4-3-2 do
22 3 HANS SØRENSEN 0-3-3-2½ do Annex bonde til Kirkejord
21 4 JENS MADSEN 0-3-3-2½ do do
14 5 RASMUS RASMUSEN 0-5 do do

No1. Anne Mouridsdatter

Tilhørende bemeldte Hiarnøe land i jord og huse Captain Hanson, tre søe Limiter

(Indelt til Søe Limiter med samme hartkorn som opgivet ovenfor. No1. Anne Mouridsdatter der er noteret til slut, boer hos sin mor i et hus. Ang. Niels Madsen på

Matr 21+22 er navnet forkert på den tid hedder manden Jens Madsen som det også ses under matr 21. ang. kirkejord.)

Ældre matrikler, græslister, jordbøger etc