Ha

H relaterede personer


Markopmåling 1683: HANS NIELSØN Tryker har gård på 6-7-1-1 td htk

Den ansees her for at være matr 7

1676 Til Dåb i Glud, ang. Mickel smed’s tvillinger, Hans og Anders, ses: Hans Nielsøn fra Hjarnø

1697 Ifl. ægteskabsbevilling (Aarhus)

Peder Jensen Skonning og Anne Jensdaatter afgangne Hans Trøchers, paa Hiernøe Land ved Horsens, maa udj Egteskab sammen komme, uanseet at de hinanden udi tredie leed skal være beslegtede.Kiøbenhafn Slot den 1 May Anno 1697. Christian (LS)

1700 Ifl. mandtalsliste tjente Hans Pedersøn fra Alrø (18 år gl.) på Hjarnø

1804 Sørul: Hans Madsen fra Endelave ses i sørul ang. Hjarnø, 1804, søvant, i søtjeneste 1807-09 og 1811, flyttet til Århus amt 1805, syg 1812, fripas 1814, husmand på 4 skp htk.

Hans kone Ane Kirstine Nielsd.s mor Inger Pedersd. er fra Hjarnø, viet 1800 med Niels N. Lave, Endelave. Hendes forældre: Peder Madsøn og Kiersten P. i Østergaard

 

HANS NIELSØN Daugaard  bosat på matr 2


ses i 1683-88 listerne, må ansees for at være død inden 1733

Hans Nielsøn Daugaards moder 1662 – 29-11-1749 82 år

 

De eneste “Daugaard” nævnt i Com. listerne 1733-93 er:

1733: Mette Hansd. Daugaard1734: Mette Daugaard

1735: Gl Mette Hansdatter1759: Hans Daugaards datter Marie

1764: Hans Daugaards datter Zidsel Maria

1768: Karen Sørensdatter hos Hans Daugaard

1772: Hans Daugaard og hustru

1777: + datter Zidsel Maria

1779: Jens Hansøn Daugaard og hustru

1780: Hans Daugaards enke

1784-93: Hans Jensøn Daugaard + Niels og Søren Jensøn Daugaard

I Konfirmations listerne ses tilnavnet Daugaard ikke.

 

HANS NIELSØN (Alrø ell. Daugaard)    Matr. 2


født: 1695                                                          far: Niels Sørensøn Alrø, matr 3

død: 17-8-1774, 79 år                                      mor:


viet: o. 1720


INGER JENSDATTER

født: 1701                                                          far: Jens Rasmusøn, matr 7

død:i/efter okt. 1780                                      mor: Kiersten Nielsdatter


Niels                                    1724                       kon 1740 1747 søfarende

Kiersten                              1725                       kon 1741

Anna                                    1726                      kon 1743

Jens                                     1729                      kon 1748 viet 1759 Maren Pedersdatter, matr. 21

Bodil Lene                          1731                      kon 1748 viet 1767 Oluf Andreas Møller, matr. 19

Marie                                   5-12-1734            kon 1751

Zidsel Marie                       10-11-1737          død 1742 5 år gl.

Niels Peter                          2-8-1741              kon 1759 flyttet til Horsens, snedker

Zidsel Maria                       23-5-1744           kon 1762 viet 1779 Anders Jensøn, Hosby, flyttet dertil

Karen ?

Sørul

1733:HANS Nielsøn, 36 år, gift. 5-4 td htk. (alder passer) +

karl Hans Pedersøn, 26 år, ugift, bonde og fisker

 

HANS Nielsøn levede 54 år i ægteskab med sin hustru og havde 18 børn og børnebørn.

Tilnavnene “Alrø” og “Daugaard” ser ud til at bruges lidt i flæng.

INGER Jensdatters navn kendes fra div. Intro. efter fødslerne.

Niels Hansøn ses anløbe Horsens havn 2 gange i 1793 og 1 i 94.

Niels Peter Hansøn tog borgerskab i Horsens 11-1-1790 som Snedker

 

COM:

1733: Niels Nielsøn Alrø

1733-34: Hans Nielsøn Alrø og moder

1733-49: Hans Nielsøn med kone og moder (måske H.Daugaard)

1749: Hans Nielsøn Daugaards moder dør. ?

1749-59: Hans Nielsøn med kone.

Sidste Com for enken er 5 April 1780

 

Børn:

1740-47 Niels, 1744-48 Anna, 1745-47 Karen, 1748-55 Bodil Lene, 1748-59 Jens, 1752-59 Maria, 1755 Kiersten, 1759-60 Niels Peter. 1762-79 Zidsel Marie, 1765-66 Bodil Lene

Tjeneste folk:

1738 Maren Sørensd., 1739 Niels Sørensøn, 1751 Kiersten Andersd. 1760 Kiersten Pedersd., 1769 Kiersten Jensd., 1770-1779 Niels Sørensøn, 1774 Rasmus Lassøn, Rasmus Rasmusøn 1775 Rasmus Lassøn, Jens Olufsøn, 1775-77 dreng Hans Pedersøn

 

HANS ADOLPH HØEGH               Matr. 19                         Møllen


født: 1751                                                 far: Steffen Hansen Høeg

død: 10-9-1823, 72 år                           mor: Magrethe L.D. Ulriksdatter


viet: 24-10-1778   i Raarup Kirke, trolovet 16-9


BODIL MARIA RASMUSD.

født: 1758                                               far: Rasmus Jensen skræder på Alrø

død: 19-3-1825, 68 år                          mor: Anne Nielsdatter fra Hjarnø, matr.8


Magrethe LD      25-2-1779              begr 16-5-1809, 30 år gl, født i Rårup

Maren                  17-12-1780            død 3-4-81

Steffen                 13-3-1782              kon 9-10-1796 viet 1807 Bodil M. Sørensd., matr. 12

Jørgen                  18-3-1783             kon 19-10-1800 viet 1809 Karen M. Sørensd., matr 19

Jens Jørgen         2-3-1785                kon 19-10-1800 begr 30-4-1809 23 år

Niels                     22-5-1792              kon 9-10-1807 viet 1820 Ingeborg Rasmusd., til Horsens

Povel Glud          3-9-1795                 viet 1817 Magrethe Cecilie, flyttet fra øen

Mariane               23-9-1798              viet 1827 Niels S. Jensen, matr 13

Hans Adolph                                       begr 13-12-1801 levede 7 dage

 

MØLLEREN ses anløbe Horsens 3 gange i 1793 og 1 i 94.

Magrethe L D står for Magrethe Lene Dorthea.

Jørgen Krags hustru stod fader ved hendes dåb.

Lodspro:

Niels bliver senere lods i Horsens. Hans kone Ingeborg er registreret som enke i 1880 og afgår ved døden 26/3-1882. De var bosat i Horsens.

1801 listen: Steffen og Jørgen farer til søs.

Sørullen 1803:

Jens Jørgen, Styrmand siden 180?, søpatent 1803, 62″ høj, sejlet fra Horsens med Jens P. Horn af Horsens 10-4-1803 ej hjemkommet 4-3, til SS 1804

Steffen, søpatent 1802, aflerveret patent 1803 ??

Sørul 1814:Poul H. Høeg 17 år, søpatent 1813, mødte søvandt efter ekspedition

Mødte 1818-1822. I rullen flyttet til Århus 1820, mødte gift og bosat i Gangsted

 

Povel Glud ses viet 12-4-1817 til en pige fra Horsens ved navn Magrethe Cecilie Albertsdatter. Ved vielsen betegnes Poul som hidtil Søfarende.

Rasmus Hansen Høeg: ??

Ikke søvandt, patent 1807, syg 1807, 17 år, mødte 1808. Skal på admiralitets forlangende flyttes til Århus, ej mødt, er under Adtion for kvægtyveri under Århus Amt 1810, aflerveret til hans familie efter skrivelse med afskrift af den over ham fældede dom for vanvittighed i 1812. (født ca 1790)

Opl. fra Jacob Angående Hans Adolph Høegh:

Hans og Bodil er tro 25-9 og viet 27-10-1778 i Rårup

Hans Adolphs søster er: Magrethe Dorthea Steffensdatter viet 1782 med Rasmus Rasmusøn, de beboer ifl. ft. 1787 Møllen iRaarup. Hos dem boer konens fader Steffen Hansen Høeg, 68 år, enkemand og afskediget trompeter med pension.Hans kone Magrethe L.D.Ulriksdatterer død juni 1776, 52 år gl.

Ft 1801 Rårup:

Christian Henriksen, 45 år, Møller

Magrethe Dorthe Stephansd. 48 år, hans kone, gift 2nd gang

Hendes Børn: Magrethe Rasmusd. 19 år, Stephan Rasmusen, 17 år, Ane Cathrine Rasmusd. 15 år, Jens Jørgen Rasmusen 9 år.

 

HANS JENSØN             Matr. 2


født: 27/9-1763                far: Jens Hansøn daugaard, matr. 2

død: 16-7-1836, 72 år     mor: Maren Pedersd.


viet: 8-10-1793   Trolovet 7-8-1793


METTE MADSD.

født: 16-6-1760                  far: Mads Jørgensøn, matr 9

død: 14-12-1795, 35 år     mor: Anna Kierstine Jørgensd


Jens  16-2-1795   viet 1819 Maren Olesdatter, flytter til Brund


viet: 2nd gang 25-11-1796


KAREN NIELSD.

født: 18/6-1775                far: Niels Rasmusøn, matr 5

død: 1/8-1857                  mor: Ingeborg Rasmusd.


Niels               2-11-1798              viet 1831 Magrethe Lene Dorthea Jørgensd., matr 2

Søren             19-2-1802             flyttet til Horsens

Mette Marie  21-7-1804            viet 1829 Laurs Jørgen Olesen, matr 11

Peder             9-5-1807              død begr 7-2-1808

Peder             13-1-1809            viet ca 1841 Marie Elisabeth Rye, Horsens, flytter dertil

Rasmus         13-1-1809           viet 1839 Karen Maria Jørgensd., flyt. til Glattrup skov

Hans              27-3-1811

Ingeborg       28-6-1814          viet 1840 Jørgen Lauersen, Seith, flytter dertil

 

HANS J. ses anløbe Horsens havn 2 gange 1793-94

KAREN N. dør i 1857 som enke efter aftægtsmand

NIELS overtager gården efter sin fader

SØREN

Sørul 1820: Søren Hansen, 17år, søvandt, søpatent 1818, 1820 ej mødt, i farten, 1823 halvbefaren.

13-10-1819 Aarhus – Lisabon med skipper Johan J.Gaaren?

17-2-1821 Horsens – Lybech – – M. Nielsen

17-2-1825 Horsens – Norge – – S.J.Hiernøe

26-10-1825 Aarhus – Hull – – Sørensen

 

Lodspro 1828: Søren Hansen 25 år gl. opholder sig hos skipper Søren Jensen i Horsens.

Afg.Listen 1834: Søren H. 32 år, søfarende, til Horsens

Horsens Ft.1834: Boer hos Niels Hansen Høeg

RASMUS

Sørul 1835: Rasmus 26 år, søvandt, mødt 1835-38

Skp.1843: Rasmus er Husmand i Glatrup Skov.

 

INGEBORG

Ingeborg gifter sig med Jørgen, der er enkemand, 46 år gl og gaardmand i Seith.Ifl. Ft. 1845 har hun 6 børn.

PEDER

Sørul 1835: 26 år, halvbefaren, 2-6-33? Fra Aarhus med Schmidt til St.Petersborg, ei hjemkommen SS 1836, Styrmand A.R., 3-5-36betalt 4? Patent afgivet 27/36

Måtte erholde styrmand ifølge resulotion 15 Maj 1834, 1835 i farten til Horsens Købstads E.R. No13, som skipper A.R. af 22-9-36.

Styrmandspatent afgivet 1/37, Rigtig A. Skipper Eksamen 23-12-1833

Lodspro 1834:No 121/17 Peder Hansen 25 år i 1831, halvbefaren skal bo hos Niels Hansen Høeg.

Ft 1845 Horsens:

Peder Hansen 37 år skipper født på Hjarnø, hans kone Marie Elisabeth Rye 29 år, født i Horsens,og sønnen Hans Søren, 3 år, sammmen med dem, Anna Rye 55 år, enke.

HANS

Sørul 1835: 23 år, opholder sig i Horsens, søvandt, 25-2-36 mødte Af.? Fornyet SS1836, mødte Af fornyet 3-3-37,SS1837, mødte Af. Fornyet 3-3-38, SS1838, har Amtspas fornyet 4-2-1835, kautionist broderen Niels Hansen, afg. B.m. 1835.

Ft.1845 RårupRasmus Hansen, husmand og daglejer ~ Karen M.Jørgensd. begge født på Hjarnø.

 

HERMAND MADSEN                         Matr. 17                  flytter til Rårup


født:1775                                                     far: Mads Hermand Madsen, Endelave

død:                                                             mor: Bodil Sørensdatter


viet: 2-11-1799


BODILD KIERSTINE SØRENSDATTER

født: 26-10-1774                                      far: Søren Hansøn i Hauen, matr 22

død:                                                           mor: Johanne Sørensdatter


Ft 1801.

Hermand Madsen 26 år, Husmand og Skræder

Bodil K. Sørensdatter 26 år, hans kone

Sophie Sørensdatter 22 år, Konens søster, Væverske.

 

Da familien i 1823 flytter til Rårup ser den således ud:

Hermand Madsen 48 år, Hjulmand og Skræder

Bodil K.Sørensdatter 48 år, hans kone

Inger Kierstine Jensdatter 20 år, deres plejedatter.

 

Inger Kierstines er Bodils søsterdatter og hendes forældre er

Jens P. Jensen og Mette Sørensdatter på Matr. 3.

Hermands broder Ole ses i sørullen 1814, 20 år gl., søvandt, 2 togter, opholdende sig på Hjarnø.

 

HANS GREGERSEN                Matr. 17           huusmand, flytter til Rårup


født: 1795                                        far: Gregers Lauersen, Hvejsel sogn

død:                                                  mor: Dorthea Christend.


viet: 17-5-1822


METTE KJERSTINE RASMUSDATTER

født:5-2-1803                               far: Rasmus Lauersen, matr 4

død: 25-2-1825                            mor: Anna Jensd.


Rasmus                       1819                  er født udenøs., flytter til Glud

Dorthea Maria           11-7-1824         død 23-2-1825 8 mdr gl


viet:2nd. 1825            i Klakring


KAREN NIELSDATTER

født:                              1799                 far: Niels Jørgensen, Klakring

død:                                                       mor: Birthe Katrine Nielsdatter


Mette Kjerstine          16-6-1826

 

Tilgl: HANS ankommer 1820 sammen med METTE K. og søn Rasmus 1 år gl fra Rårup.

Tilgl: KAREN ankommer 1825 fra Klakring og er da gift med HANS.

 

Afgl: HANS og KAREN med datter Mette afgår 1827 til Rårup

 

HANS G.s forgænger på matr 17 var Hermand Madsen, Hjulmand og Skræder, hans kone hed Bodil Kirstine Sørensd. de har en pleje datter Inger Kirstine Jensd. som er 20 år gl da de i 1823 flytter til Rårup, Hermand og Bodil er da 48 år.

 

Skp 1825: Rasmus kommer op til enkemandens søster i Kragborg, Glud, hvor han skal opdrages

 

HANS SØRENSEN              Matr. 22


født: 10-2-1809                    far: Søren Niels Sørensøn, matr 22

død: 13-2-1871, 63 år          mor: Karen Nielsd.


viet: 8-10-1836


ELLEN MARIA OLESDATTER

født: 8-3-1810                      far: Ole Lauersen, matr 11

død: 1905                              mor: Kirsten Lauersd.


Susane Johanne            10-2-1837        viet Chresten Juulsen, Glud, flytter dertil

Søren                                7-11-1839

Ole                                    6-1-1842         viet 1875 Mette Marie Lauersen, matr 11

Karl                                  8-5-1849        se text

Kirstine                           8-6-1851

Hansine Eline Marie   8-8-1854        viet 1881 Steffen Pedersen, matr 22

 

Ft Glud 1880:

Grd. Chresten Juulsen, født i Assens

hans kone Susanne Johanne Hansen, 42 år født på Hjarnø

 

Ifl Anna Laursen:

Karl Hansen f. på Hjarnø 1840?, fætter til Mattias P. og Hans P. Dør i Tåning 1883 af Trikiner, han er far til Karl Juulsen.

Karls enke tager til Hjarnø med 3 små børn, tilligemed er hun gravid, det nye barn døbes Hjarne Havgaard Hansen og sættes i pleje på Hjarnø.

Sørul 1835: HANS, 26 år, søvandt, GbEs?? I sin stilling, udtaget 1836 og SS1837-38

 

Sørul 1854: SØREN 15 år, født 1839, søvandt efter expedition 1857

1860 halvbefaren, 1 togt 30/60, antaget SS1856, mødte 1858-59, anlæg til brok, en stiv pegefinger på venster hånd, Udkomand, møder 1-5 på Nyholm SS1860, Dimiteret 27-10-60 30/60, udmed til 1-3-61, SS1861, Dimit. 12-6-61, tillagt 1 togt 25/61, mødte B no 13, stiv og krum pegefinger, mindre tjenestedygtig SS1862.

Søren Hansen er den mand der senere fortæller om de gamle sagn fra Hjarnø.

 

HANS STEPHANSEN               Matr. 12


født: 10-2-1821                                far: Stephan Hansen Høegh, matr 12

død: 19-6-1871, 50 år gl                mor: Bodil Marie Sørensd.


viet: 14-6-1851


MARIANE JØRGENSDATTER

født: 20-10-1823                            far: Jørgen Hansen Høegh, matr 19

død:                                                   mor: Ane Catrine Pedersd.


Jørgen             11-1-1857                 viet 1881 Mette Cathrine Jensdatter, matr 12

Bodild Marie  19-5-1855               død 2-8-1863, 8 år gl, halssyge

 

Bodild dør sammen med 12 andre børn af “ondartet halssyge”

Sørul:

1846: HANS St. 26 år, søvandt, gdm. 4-7-0-0 td htk, i sin stilling 1848-50.

1849: 1 Rbd. for udeblivelse, bet. 30-9-53, 22/53 R., Gift, møder fra 1851 til 56 undtagen 53. Møder 58+59, Afsked 1862.

 

HANS SØRENSEN             Matr.16 og 13  husmand og bødker


født: 23-12-1835                     far: Søren Jensen, Glud

død: 13-7-1902                       mor: Maren Jensdatter.


viet: 23-5-1865


CATRINE MARIE RASMUSEN

født: 16-12-1838                    far: Rasmus Rasmusen, matr 16

død:                                          mor: Karen Marie Jensd.


 

Jens Søren Sørensen              8-3-1866   viet Kirstine Sørensen, Horsens

Maren Sørensen                      5-2-1868

Søren Sørensen                       11-2-1871

Marie Sørensen                       4-4-1874

Hansigne Cat. M. Sørensen  7-5-1880

 

Signe: HANS døde i Hjarnø Vestergaard 13-7-1902 som han købte i 1885 (matr 13a).

Han kom fra bisholdt mose.Iflg. skøde på matr 16 af 21-12-83 havde HANS fæstebrev af 24-11-1866 på samme, sælger i 85 til Rasmus Olesen og køber da matr 13, skøde fra 5-9-1885.

Ft 1890: Catrine’s mor Karen Marie, 80 år og enke, boer hos dem, Hans kaldes da for gaardmand.

Jens Sørens kone Kirstine Sørensen er født 1-8-1881

Ft 1845 Glud: Et Huus

Søren Jensen 59 år inderste og Bødker

Maren Jensdatter 45 år

Jens Søren 15 år

Hans 10 år

Marius 7 år