1600

Ældre matrikler, græslister, jordbøger etc

STIERNHOLMS LENS JORDBOG FOR HIERNØE 1604 – 1656


Samlet og bearbejdet af Fussing, rækkefølgen som i hans bog.

Her med anførsel af mængde hartkorn, Årstal på gården,Mandens navn,

og der under de Naturalierne der modsvarende hartkorns mængden.

 

8-0-2-0 td htk1

1604-46 PEDER NIELSEN

1 fj. smør, 1td ærter, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin.

1630 fri for landgilde, 1631 ½ landg., 1635 fri for 8 skp byg, 2 skp ærter og 2 skp havre

 

8-0-0-0 td htk.

1604-27 NIELS NIELSEN

1627-46 NIELS NIELSEN, efter sin afdøde far

1 td ærter, 1pd byg, 1 pd havre, 1 svin.

1630 fri for 2/3 landg. 1631 fri for 8skp byg, 1653 fri for 10 skp byg, 2 skp ærter og 2 skp havre

Stedmål i 1627, 28 Rdl

 

13-7-1-1 td htk

1604-39 LAUERIDZ RASMUSEN

1639 JENS SIMONSEN, ægtede enken

1½ pd byg, 1½ pd havre, 1 svin, 5mk. 5 sk. 1 alb., 1 td torsk.

1630 fri for ldg. pga. brand, 1631 fri for 1 ørte byg, 1635 fri for 12 skp byg og 10 skp havre.

Jens Simonsøn stedte 11-7-1639 og ægtede enken efter Laurids Rasmusøn var her 1646.

 

13-7-1-1 td htk

1604-05 MAREN JØRGENS

1610-27 BEND JØRGENSEN

1630-46 JENS MORTENSEN

1½ pd byg, 1½ pd havre, 5mk. 5sk. 1 alb., 1 td torsk.

1630 desuden 1 svin, formentlig glemt 1604-5. 1630 fri for 2/3 korn og torsk.

1631 fri for 1 ørte byg. 1635 fri for 12 skp byg og 10 skp havre. Stedmål i 1630 4 Rdl

 

9-1-0-0 td htk

1604-10 THURE JENSEN

1610 JENS THURESEN, efter sin afdøde far, (+ kirkejord på livstid)

1635 SØREN SØRENSEN, der skulle ægtede enken

1645 JENS JENSEN, ½ gaard

1650 DORTHE NIELSDATTER

1650 NIELS PEDERSEN

1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for ldg. pga. brand. 1631 fri for 4 skp byg, 15 skp havre, 1 td torsk.

1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.

Stedmål: 1610 16 Rdl og 2 øxne, 1635, 20 Rdl., 1645, ½ gaard 10 Rdl,

15-5-1650 Dorthe N. 40 Rdl. og 13-11-1650 Niels P. 60 Rdl.

 

7-6-1-1 td htk1

1604-22 NIELS THERKELSEN, oplod til sønnen

1622 PEDER NIELSEN, søn

1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 1 mk. 5 sk. 1 alb., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for ldg. 1631 fri for ½ ldg. 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.

Stedmål i 1622 var 2 øxne. Peder N. var her i 1646.

 

11-7-0-0 td htk

1604-56 SØREN PEDERSEN

1656 SØREN SØRENSEN, søn

2½ ørte byg, 2½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for 2/3 korn og torsk. 1631 fri for 1 ørte havre.

1635 fri for 12 skp byg og 6 skp havre. Stedmål i 1656, 15 Rdl.

Søren P. bødede i 1611 1 oxe, fordi han for nogle år siden besov Boel Hoffuers på Hjarnø i hendes enkesæde.

Han døde i 1656 og enken Inger Ibsdatter oplod ½ gaard til sønnen Søren.

 

9-1-0-0 td htk

1604 RASMUS THURESEN, døde

1627 PEDER MORTENSEN

1637-56 NIELS RASMUSEN

1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for ldg., 1631 ½ ldg., 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre. 1645 ½ ldg.

Stedmål i 1627, 28 Rdl.

Peder M. var her i 1635. Niels R. var i 56 så vanfør at han ikke kunne være over sin næring, som han burde.

 

9-1-0-0 td htk

1604-18 JØRGEN PRANG

1618 RASMUS JØRGENSEN PRANG, søn

1½ ørte byg, 1½ ørte havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for ½ td byg., 1631 fri for ½ td byg, 1635 fri for 8 skp byg og 4 skp havre.

Stedmål i 1618 16 Rdl., 2 øxne.

Jørgen Prang oplod i sin velmagt til sønnen Rasmus der på livstid stedte kirke tienden – 3½ ørte – for 3½ Rdl.

 

11-2-2-0 td htk

1604-26 JENS SØRENSEN, død af pest

1626-56 SØREN JENSEN

1 pd 4 skp byg, 1 pd 5 skp havre, 4 mk., 1 svin, 1 td torsk.

1630 fri for 2/3 korn og torsk. 1631 fri for 4 skp byg og 5 skp havre.

1635 fri for 10 skp byg og 5 skp havre. 1645 ½ ldg.

Stedmål i 1626, 38 Rdl

 

TIENDER:

1½ ørte byg og 2 ørte havre.

1604 Niels Therkelsen havde kongebrev (dette mangler)

1626 Hr. Søren (Andersen Jelling)

 

Iøvrigt skriver Fussing i sin dejlige bog der kan lånes på Bibloteket og hedder “STIERNHOLM LEN 1603 – 1661” Studier i Krongodsets forvaltning, ang Hjarnø: Torsk afløstes altid med penge. Det ydes kun fra Hjarnø og var Saltet Torsk. Der er tale om 7 td til landgilden men de blev som nævnt næsten altd afløst til stigende priser, pr td: 1604-15 2Rd 1625-27 2½ Rd og 1636-57 3½ Rd.

 

STIERNHOLMS LEN matrikel fra 1621-22


Peder Nielsen

Niels Nielsen

Lauridz Rasmusen

Bend Jørgensen

Jens Thyresen

Peder Nielsen

Søffren Pedersen

Rasmus Thyresen

Rasmus Jørgensen

Jens Søffrensen

 

Stiernholms amts matrikul 1664


Morten Michelsens pantsatte godtz, af Hans May(estæt).

Rækkefølge som i protokol.

Fæster  tdr.hartkorn
PEDER NIELSEN 7-6-0-0
NIELS NIELSEN 7-4-0-0
JENS SIMONSEN 12-5-1½-0
JØRGEN BENDTZEN 2-5-1½-0
NIELS PEDERSEN 8-5-0-0
PEDER NIELSEN igien 7-2-1½-0
SØREN SØRENSEN 11-3-0-0
NIELS PEDERSENS Enke 8-5-0-0
NIELS RASMUSEN 8-5-0-0
SØREN JENSEN 10-6-2-0

 

Husene:
PEDER SØRENSEN 1 Hus
JENS MICHELSEN 1 hus
RASMUS CHRISTENSEN 1 hus
SØREN ANDERSEN 1 hus
Summa Hiernøe 95-7-2½-0

 

Hr Søren i Glud hafuer den i fæste, Kongens tiende 4-6-0-0

 

Markbog fra Stjernholm amt, RTK 312.6 – 1689


SØREN OG RASMUS SØRENSEN

Fra sin hauge årligt 2½ læs godt høSønder mark 2½ læs godt hø og 1 læs mos hø

Nørre mark 3 læs godt hø og 1 læs Mos hø

Græsmål 14 Høveder

 

RASMUS JENSEN

Fra sin hauges avl 1 læs godt hø

Sønder mark 2 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 2 læs mos hø

Græsmål 14 Høveder

 

SØREN SØRENSEN PRANG (Karen Prang, nu Søren Prang)

Fra sin hauges avl 3 læs godt hø

Sønder mark ½ læs godt og 1 1/4 læs mos hø, Nørre mark 1/4 læs godt og 1½ læs mos hø

Græsmål 9 Høveder

 

TERKELS gaard ( Karen Prang, nu Søren Prang, Therkels gaard havde været øde)

Fra hauge avl 2½ læs godt hø

Sønder mark 1 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø

Græsser 7 høveder

 

HANS NIELSEN TRYKER

Fra sin hauges avl 2 læs godt hø

Sønder mark 1/4 læs godt og ½ læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og ½ læs mos hø

Græsmål 7 høveder

 

SØFREN SØFRENSEN

Fra sin hauges avl 2 læs godt hø

Sønder marken 1 læs godt og 1½ læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø

Græsmål 10 høveder

 

JENS RASMUSEN

Fra hans hauges avl 2/3 læs godt hø, Sønder mark 3/4 læs godt og ½ læs mos hø

Nørre mark 1 læs godt og ½ læs mos hø

Græsmål 7 (9) høveder

 

NIELS SØRENSEN ALRØE

Fra sin hauges avl 1 læs godt hø

Sønder mark 1½ læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 2 læs godt og 1 læs mos hø

Græsmål 10 høveder

 

HANS NIELSEN DAUGAARD

Fra sin hauges avl 1/4 læs godt hø

Sønder mark 3/4 læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og 1 1/4 læs mos hø

Græsmål 7 høveder

 

MADZ PEDERSEN

Sønder mark 3/4 læs godt og 1 læs mos hø, Nørre mark 1 læs godt og 1 1/4 læs mos hø

ræsmål 7 høveder

 

PRÆSTENS ? i Glud hans Annex som hand med ploug jord ? det fulde kand græsse 3 høveder

Sønder mark 1/4 læs godt og ½ læs mos hø, Nørre mark ½ læs godt og 3/4 læs mos hø

Græsmål 5 høveder

 

Til Hjarnø Kirke nøedt? 1/4 godt hø auflet ? hiiles med marken.

 

HUSENE PÅ DERES GRUND

Hans Daugaard 1 Hus som Bent Bentsen megen? herlighed det til uden 1 Kaalhauge.

Rasmus Jensen 1 hus, beboes af Søren Pedersen 1 Kaalhauge.

Niels Alrøe 1 hus beboes af Rasmus Rasmusen, 1 Kaalhauge

Søren Sørensen 1 hus som er øde hafd? veret en Kaalhauge ? ? en Kaalhauge til sin gaard

 

Stiernholms amts matrikul 1688


Proprietarius Baron Juuel

No er ikke de nuværende matr nr.

No Fæster Gl.hartkorn Ny htartkorn
1 HANS NIELSEN DAUGAARD 8-5 5-4-2
2 NIELS SØRENSEN 10-6-2 9-2
3 SØREN OG RASMUS SØRENSEN 12-5-1-1 8-7-1
4 RASMUS JENSEN 12-5-1-1 8-4-3-1
5 MADZ PEDERSEN 8-5 5-2-1-2
6 JENS RASMUSEN 7-4 6-0
7 SØREN SØRENSEN 11-3 8-4-0-1
8 SØREN PRANG 7-2-1-1½ 5-0-3-1
9 THERKELS øde gaard 7-6 4-3
10 HANS TRYKER 8-5 6-7-1-1
11 Præstens Annexgaard 3-0-3-2
12 Kierke jorden 0-7-3-2
Summa bøndergods 95-7-2-½ 72-4-3-2

Hans Daugaard 1 hus, beboes af Bent Bentsen

Rasmus Jensen 1 hus beboes af Søren Pedersen

Niels Alrøe 1 hus beboes af Rasmus Rasmusen

Søren Sørensen 1 hus , som er øde.

Ældre matrikler, græslister, jordbøger etc