K-L-M

K og L . –   Relaterede personer 

Ang. K se også C

Fussing:

1604-11 sad Laurids Rasmusøn på en gaard.   (matr 10/11)

Hop til L M

KLAUS RASMUSØN                              matr 21


født    29-9-1777                                           Far: Rasmus Rasmusøn smed, matr.14

død    31-1-1848 ,   71 år                              Mor: Ane Kierstine Clausd.

 

viet 23/1-1807

 

KAREN MARIE JENSD .

født  19/1-1785                                              far: Jens Madsøn , matr.21

død    6-4-1863 ,       79 år                           mor: Karen Pedersd.

 

Anne Catrine   25-4-1807   viet 1832 Wilhelm Lemborg Jensen , til Breth

Jens           hjd 21-8-1809

Rasmus         19-11-1811   viet 1837 Anne Marie Villumsd. fra Glud, til Glud

Ingeborg           2-1-1814   viet 1845 Hans Rasmusen, Østrup ?

Niels               23-3-1816   anmeldt druknet 1837

Peter               16-8-1818   viet 1842 Ane Stephansd., matr.21

Søren Peter     24-9-1820

Ane Kierstine  28-2-1823   død 29-9-1823   9 mdr gl

 

KLAUS benævnes Boelsmand, men da Karen dør kaldes han for gårdmand.

 

Sørul 1799: Klaus er indkaldt og i 1800 med Orlogs sk. Oldenborg som halvbefaren.Sørul 1803. Klaus er gaardmand på 1 1/2 td htk efter fæstebrev af  12-1-1801, søpatent 1802, 61 3/4½ høj, halvbefaren, 5 søtogter, 1799 og 1801 til Ostindien, sejler eller i Nord og Østersøfart, 1803 frilov, 1807 gaardmandspas, 1811 er 32 år, 3 børn, helbefaren har gårdmandspas, 1-4 td htk. Gdm. patent aflerveret 1815

 

Anne Catrine vies 14-4-1832 til Wilhelm, som var tj karl her på øen hos sin moster Maren der var gift med Mads Pedersen på no 1.1831 afgår Ane Cat. og Vilhelm til Breth hvor de har købt hus. Vilhelm var født i Dallerup 15-10-1801.

 

Jens afgår 1826 som 17 årig snedkerdreng til Horsens.

 

Sørul. 1835: Jens, 25 år, opholder sig i Kbh., usøvandt, blind på venstre øje, har amtspas fornyet 11-7-1834 med faderens caution og været multiseret på 3 Rbd sølv for udeblivelse fra sesion 2de gange.

 

Sørul 1835: Rasmus 22 år, søvandt, mødte 1835-38

Rasmus ankommer 1836 fra Uth som hjulmand og afgår 37 til Glud som hjulmand

Rasmus boer 1845 i hus i Glud, han kaldes for husmand og træarbeider, han er gift med Anne M. Villumsd. f. 16-10-1813 i Glud. Ved vielsen 26-2-1837 kaldes han Hiulmand af Hiernøe. Hans fader Klaus var forlover. Hos dem er Anne M.s moder som aftægtekone. Anne M.s forældre er Villum Hansen og Maren Jensd.

 

Ingeborg vies 15-5-1845 til Hans Rasmusen der er født ca 1820.

Hans har fæstet et hus i Østrup efter sin far Rasmus Mortensøn der var født i Assens 1776 og gift med Karen Nielsd.

 

Sørul 1835: Niels 19 år, søvandt sejler fra Horsens med Berg til England, ei hjemkommen 1836, formodes druknet ved totalforlis SS1837, dødsfald ubevist SS1838

Sørul 1854: Niels 39 år, søvandt, 1837 anmeldt druknet som ikke kan bevises, fraværende siden 1836, slette SS 1862.

 

Ved Nielses dåb i 1816 har præsten skrevet Ingeborg Jensd. som moder.

Sørul 1854: Søren Peter 34 år, søvandt, mødte 1856+58+59, afsked 1862, syg 1848, mødte fra 1849-55.


L

LAURIDS OLUFSØN                         matr 11


født        1727                                              far: Oluf Rasmusøn, matr.11

død 6-5-1812 se text                                 mor. Ingeborg tro   30-3   viet   24-7-1761

 

MAREN MADSDATTER

født 16-7-1739                                           far: Mads Nielsøn, matr.6

død   24/1-1819                                         mor: Ane Magrethe Jensd.

 

Oluf                   18-12-1761    kon 4-10-1778 viet 1793 Kirsten Lauersd., matr.11.

Mads                  12-6-1765     kon 29-9-1783

Rasmus               26-6-1772     død 28-6-1772

Anna Mag.        21-11-1774     død 1-12-1774

Rasmus                31-3-1776    viet 1ste 1798 Kirsten Sørensd., matr.4

Søren                     5-4-1780    død 12-3-1809   30 år   druknet

 

Oluf kaldes senere Ole Lauridsøn, og endnu senere Ole Lauersen.

Se Baungård ang skiftet til ældste søn Oluf, (1/2 fæste i 1779)

Hans kone Kirsten Lauersd. er fra Alrø

 

text:

6-5-1812 begravet Ole Lauersen 84 år gl, hvor kommer han fra ?

det er fristende at tro præsten har skrevet forkert, så der er tale om Lauers Olesen, som Laurids Olufsøn blev kaldt i daglig tale. Det passer meget godt med fødselsåret.

 

Sørul 1799:

Mads L. indkaldt fra 14 jan. til 10 Okt., samt indk. i 1800 + 1802, helbefaren, Pat.no 20.

Mads besvangrede 1797 Karen Laursdatter i Lerkenfeldt, anmeldt til Aarhus amtstue.

 

Sørul 1803:

Mads: 36 år i 1803, opholdsted Rimmerslund, halvbefaren, søpatent i 1802, gift 1 barn, 6 søtogter, sejler fra Horsens, flyttet til Hedensted sogn 1802.

Mads L. fra Rimmerslund, 37 år, søpatent 1802, gift, 1 barn, 6 søtogter, 19 Okt. 1803 sejler fra Horsens med skipper Hans P. Glud af Horsens, 1803 faaet følgenhed? til Hedensted.

 

Sørul 1797:

Søren L. søvandt, indkaldt, med Fregatten “Iris”

Søren også indkaldt i 1798 og 1802.

Sørul 1803:

Søren L. 23 år, halvbefaren, 3 togter, 1802 i fart med Captain

Bøegh fra København. Findes i Kbh’s H.R. no 5816, ubestemt om han

kommer tilbage 7/3, gik ud SS 1804.

 

Kb 1809: Skibskarl Søren Laursen, druknet 30 år gl. Matros i 1801.

 

LAUES JØRGEN OLESEN                     matr 11


født          1799                                                 far: Oluf Laursøn , matr.11

død 15-5-1873 ,   74½ år gl                          mor: Kirsten Laursd.viet 11-4-1829

 

METTE MARIE HANSDATTER

født         1805                                                far: Hans Jensøn , matr.2

død 17-2-1844 ,   39 år gl                            mor: Karen Nielsd.

 

Ole               17-8-1830       viet 1861 Ane Catrine Nielsd, matr.5c.

Hans             19-5-1832      død 30-6-1849   17 år se text

Kirsten          26-2-1835      død 15-8-1847   12″ år gl

Søren Laurs  31-7-1837       viet 1865 Mette Catrine Jensd., matr.2

 

METTE M. dør 1844 af tæring (Brummers oplysning)

 

viet 2nd gang   22-6-1844

 

MAGRETHE LENE DORTHEA STEPHANSDATTER

født 11-8-1814                                             far: Steffen Hansen Høegh, matr.12

død                                                                mor: Bodil Maria Sørensd.

 

Mette Marie 9-2-1845   viet 1875 Ole Hansen, matr.11

Stephan       26-2-1848   død 14-1-1875

 

Sørul 1814+20:

 

LAURS søpatent 1815, gdm 1820, bevist gdm. 1823,   4-7 td htk,

27-3-1820 sejlet fra Horsens med skipper Hans Stein

21-6-1821     –     –                  –     til Norge med skipper G.Jepsen

6-11-1824     –     –                  –     til Altona med skipper N.N.Hiernøe

Mødte 1818-20+21+23

 

Hans druknede 17 år gl den 30-6, ved Endelave, men liget blev først fundet den 7-7.

Stephan dør i 75 af diphteritis halssyge, efter 4 dages sygdom.

Mette Marie og Ole overtager 1877 gården efter Mettes mor der er blevet enke.

 

LAURS JØRGEN LAURSEN   (født Sørensen)  matr 2


født   16-7-1882                                 far: Søren Laurs Laursen

død   24-5-1962                                 mor: Karen Marie Pedersdat.

viet

 

ANNA

født 20-10-1882

død   23-10-1964

 

Plejedatter Kierstine Magrethe 5-7-1916   død 17-4-2002

 

LAURS sælger til Ejnar Pedersen.

Egentlig var han og hans søskende født Sørensen, men antog fra 1906 navnet Laursen til efter slægts navn.

 

Ft.1911:

Anna der kom i 1910 er fra Galtrup,  Begge Laurs’ forældre er på aftægt, desuden Alma Pedersen 9-7-96, ugift slægtning.

Ifl.Peter: Anna kom til Hjarnø som mejeristenke


Mads og Morten –   relaterede personer :

Hop til født efter 1800

1695 til dåb i Glud hos Povel Mortensøns “Jens” ses fra Hjarnø Anna Mortensdatter og Morten Pedersøn

Com. 1735: Madz Bendsøns enke

15-7-1797: Viet Morten Isacsøn fra Østrup til pigen Anna Magrethe Nielsdatter fra Endelave, begge havde tjent paa Hjarnø. Børn: Poul født 5-7-1803

 

MADS PEDERSØN                              matr 1


født  ?                                                         far: Peder ?

død  antagelig omkr.1728-29                mor:

viet senest 1673

Kone ? død o.1737 se text*

 

Børn:

Niels     1674   viet         1708  Eva Sørensdatter, Østrup, matr.1

Maren   1688   viet ca    1713  Jørgen Rasmusøn Vest., bosat i hus.

Jens       1693   ses        1733   i sørullen, eller ikke.

 

MADS P. ses fx fra opmålingen 1683 i græslisten og i matriklerne.

Hartkornet bliver ændret 1688. fra 12-5-1-1 til 5-2-1-2

 

Sørul 1733:

Niels Madsen, 60 år gift, har gården

Jens Madsen, 40 år fisker

Maren dør i 1788, 99år 10mdr 1uge 3dage gl. Da født 22-4-1688

Jørgen Rasmusen Vestergaard har fra 1729 været noteret i Offerbogen med sin svigermoder indtil Julen 1736, det samme billede ses i Com.listerne hvor hans svigermoder ses sidste gang i 1736.

 

Madz Østergaard nævnes i Offerbogen Pinsen 1730, men det kan være et af hans børnebørn der er tale om her, nemlig Niels’ søn Mads der i 1730 er 21 år gl.

 

MOURITS HANSØN         fra Alrø               Bosat i, hus eventuelt matr.17


født           1682                                          far: Hans    ?

død 16-6-1765      83 år gl. på Alrø

tro 2-6   viet 1-10-1730   i Alrø Kirke

 

ANE MARIE JOHANNESD.

Født       1694

død   29-4-1793                     99 år gl, som enke på Hjarnø

 

Hans      11-2-1731   Alrø K. død   1735 Alrø K.

Maren 17-11-1737     do     viet 1764 Claus Jensen, Alrø K.

Anne      9-10-1740     do     se text

 

1787 listen:

Enken ANNE MARIE bor i et hus og ernærer sig med spinderi og liden almisse, Anna bor hos sin moder.

Maren M. som blev gift d. 25-2-1764 dør samme år d. 22-5

Anna Mouridsd. udstod d 29-1-1766 på Hiarnøe kirkens disiplin for hendes forsyndelse imod det 6te bud, bedrevet med Niels Rasmusøn af Hiarnøe.

Alrø Kb: 2-3-1766 Anna Mouridsdatters uægte barn bragt til dåben ved Anna Rasmusdatter og benævnt Anne Marie, barnets fader udlagt

Niels Rasmusøn på Hiernøe.

Konfirm. 29-9-1783: Anne Mouritsd. pige

Om børnene er flyttet med til Hjarnø er uvis, måske er et af dem gift her og har forældrene på aftægt.

Trafikliste Horsens havn 1793: Niels og Peder Mouritsen anløber havnen 1 og 3 gange det år, de benævnes Hiernøer.

Jens Pedersøn Skoning er med til Marens dåb. i 1737 på Alrø

 

MADS NIELSØN Østergaard                            matr 6


født           1708                                                             far: Niels Madsøn , matr.1

død   23-8-1786 ,   78 år                                            mor: Eva Sørensd.

tro   5-8   viet 21-11-1736

 

ANE MAGRETE JENSD.

Født          1705                                              far: Jens Rasmusøn, matr.7

død   25-9-1740 ,   35 år                              mor: Kiersten Nielsd.

 

Eva          21-9-1737    kon 1755 viet ca 1773 Søren Lauesen, Horsens, flyt. dertil

Maren      16-7-1739   viet 1761 Laurids Olufsøn, matr.11

 

Trolovet 17-3 og viet 2nd.  2-6-1741 på Endelave

 

INGEBORG JENSDATTER

født  17-1-1712                                                   far: Jens Michelsøn, Endelave

begr 18-3-1803 ,     91 år                                 mor: Karen Jensd.

 

Niels                  17-4-1742     kon 18-3-1759   viet 1768 Karen Sørensd., matr.7

Karen                12-7-1743     kon 18-3-1759   viet 1776 Rasmus Pedersøn , matr.6

Jens                   9-10-1744     kon 18-4-1762   viet 1766 Karen Pedersd., matr.21

Adam               13-10-1746    død 2-10-1748   epedemi

Adam                 22-5-1749    kon 26-4-1767   flytter til Samsø ca 1780

Peder                 21-7-1751    kon 26-4-1767   viet 1777 Kierstine Pedersd, matr.1.

Michel Gylding  5-12-1752   dør   21-3-56   4 år

 

I 1733 Sørul: MADS, ugift 24år, fare fra Horsens på Norge.

I 1748 dør 6 børn i løbet af ½ år, der iblandt Adam, det ligner noget meget smitsomt idet der i Glud og omegn, i samme tidsrum, dør 16 børn.

TOVE: Ingeborgs far: Jens Michelsøn gdm Endelave 1661-1746, farfar: Michel Knudsøn 1621-1687 Endelave, mor: Karen Jensd.

1670-1746 Endelave, morfar: Jens Madsen fra Hjarnø 1627-1707.

 

Ingeborg er altså flyttet fra Endelave hertil. At de har kaldt det sidste barn Michel Gylding viser drengen både er opkaldt efter sin morfars far og sin morfars 1ste kone Ane Sørensd. der havde til- eller slægts- navnet Gylding og efter Ingeborgs broder Mikkel Gylding viet o.1727 med Bodil Sørensdatter, hvis datter Bodillene var gift med Mads Nielsens broder Søren.

 

Ft 1787 Horsens Aaen 10:

Søren Lauesen, hosbonden,   47 år   gift 1 gang, Skipper

Eva Madsdatter, hans kone, 49 år        do

Deres børn: Laue Sørensen 13, Mads Sørensen 11, Anne Magrethe Sørensd. 10,

Maren Sørensd. 6,  + en tjpige + Jochum Lauesen, hosbondens broder.

 

Angående Mads Nielsøn 1708-86:

 

Adam tog borgerskab i Horsens 20-2-1775 som skipper, og få år senere flytter han til Samsø.

Da det har knebet med piger fristes man til at tro Adam er opkaldt efter sin farmor Eva.

COM:

1733: Mads Nielsøn og Søren Nielsøn af Østergaard

1736: Mads Nielsøn og fæstemø1737-59: Mads Nielsøn og hustru   (han er gift to gange)

1739+41: Mads N. og hustru og broder Søren

1742: 7 S.e.Trin. Mads N.s hustru beredt på sengen (alters)

1742-51: Mads N. og hustru + Moder Eva

1750: Mads N. og hustru, + svigerfader

1753: + søster Anna1754: + søster Maren

1755: + datter Eva, 1757: datter Maren1758: + søster Anna

1759-60: + Niels, Karen og Maren

1760-76: + Karen1768-76: + Peder

1767-76: + Adam 1775-86: Mads Nielsøn og hustru

1786-93: Mads Nielsøns enke

 

Tjeneste folk:

1738: pige

1740: Maren Nielsd. og Rasmus Jørgensøn

1742: Jens Eschesøn1744: Peder vest. og Anna Madsd. / Mads N.s pige fra Endelave

1745: Maren Nielsd. og Søren Hansøn og Peder vest.

1746: Maren N. og Søren Hansøn

1749: Maren N. og Søren Hansøn og Peder Rasmusøn

1750: Maren N. og Rasmus Nielsøn

1751: Maren N. og Rasmus N. og Peder Vest.

1752: Maren N. og Rasmus N.

1753: Maren N. og Peder Vest. og Rasmus Thomsøn

1754: Rasmus Thomsøn

1755-64: Søren Christophersøn, 1761-62: + Maren Pedersd.

1764-69: Søren Jørgensøn og Mette Olufsdatter

1770: Mette Olufsd. og Karen Jernsd.

1770-79: Karen Jensdatter, 1776: + Niels Andersøn

 

MADS JØRGENSØN                             matr no. 9


født          1719                                               Far: Jørgen Rasmusøn Vestergaard, bosat i hus

død   8-5-1773 ,    54 år                               Mor: Maren Madsdat.

 

tro 13-7   viet 26-10-1753

 

ANNA KIERSTINA SØRENSD.

født            1724                                                    far: Søren Nielsøn Haumand, matr.22

død   11-8-1786 ,   62 år                                      mor: Anna Marie Nielsdat.

Anna Maria    17-11-1754    kon 7-4-1771   viet 1775 Jens Rasmusøn, matr.9

Jørgen              7-11-1755    kon 7-4-1771

Mette                16-6-1760   viet 1794 Hans Jensøn , matr.2

Thomas             6-10-1762

Maren                 8-9-1766   død 17-5-1767

Maren                 4-7-1768   viet 1798 Jens Clemmensen, matr.16

 

MADS tjente 12 år hos sin farbror Thomas Ras. Vest. hvis gaard han overtager fæstet på ca 1755. Thomas Vest og Mette N. fik ikke selv børn, men Mads opkalder 2 af sine børn efter dem.

KONGEBREV: de var næstsøskende børn. Vidner var Mads J.s farbrødre Thomas og Niels Rasmussen

Signe: ANNA Ks f: Søren Jørgensen. (kan være gl Søren haum.)

Kb 1786: Jens Rasmusøns svigermoder, Mads Jørgensens enke død 11-8-1786, 62 år gl.

Jørgen var på Sesion 1777

 

COM:

1740-52: Mads Jørgensøn og Anna K. Sørensd. hos Thomas Vestergaard

1753:     Mads Jørgensøn og fæstemø, 1754: Mads J. og hustru

1755:     Mads J. og hustru + søster Mette og Thomas Sørensøn

1757:     Mads J og hustru + Niels Sørensøn

1758-63: Mads J. og h. + Niels Sørensøn og Anna Mag. Jørgensd.

1763-69: Mads J. og h. og Niels Sørensøn

1763-64: + Maren Pedersd.,1766:     + Søren Jørgensøn

1769-72: Mads J. og h. og Søren Jørgensøn,1769:     + Ras. Jørgensøn

1771:     + broder Søren

1771-74: + børn: Jørgen og Anna marie

1773-75: Mads Jørgensøns enke og børn + Jens Rasmusøn

1774-80: Enken og Mette og Jørgen

 

MADS NIELSEN                                   matr 6


født     8-8-1770                                         far: Niels Madsøn , matr.matr.7

død   14-4-1829 ,    57 år Gdm.               mor: Karen Sørensd. viet 2-2-1796   se text

 

INGEBORG RASMUSD.

født     6-6-1778                                          far: Rasmus Pedersøn , matr.6

død 16-10-1858 ,    80 år enke                mor: Karen Madsdat.

 

Karen               4-5-1796

Inger Catrine   2-10-1798   død begr. 29-9-1799 børnekopper

Niels               10-2-1801  ?

Catrine            17-3-1803   flytter til Karen Marie i Aastrup

Et barn            ?-10-1805   død 14 dg gl

Rasmus    hjd  2-11-1806   viet 1834 Karen Sørensd. fra Alrø , matr.6

Peder            12-11-1809   som moder opgivet Ingeborg Jensd.

EVA      dåb 17-10-1812   Peder Madsen   18-6-1843 se text

Ane Mette        7-5-1816   flytter til Horsens

Karen Marie   13-4-1818   viet 1848 Peter S. Kjær, Horsens

Ane Catrine      9-2-1822   viet 1850 Anders Madsen, Odder

 

Sammenlign:

Kb. 2-2-1796: Viet ungk. Niels Madsøn og pigen Ingeborg Rasmusd.,

med:

Kb:12-11-1809 fød og døbt Mads Njelsens og Ingeborg Jensd.s søn PEDER, gårdfolk på hiarnø.

Jeg tror præsten har skrevet fejl ved vielsen i 1796, det er Mads’s faders navn , ligesom han ved Ane Mettes dåb skriver hendes søster Karen som moderen.

MADS ses anløbe Hors havn 1 gang i 1794

Sørul. MADS: søpatent 1802, 2 børn, 64″ høj, 5-1 td htk, 1 søtogt, halvbefaren, fik gårdmandspas 1804, 1805 ej mødt som gaardmand, 1811 35 år ?, 5 børn, fik fripas 1814.

 

Ft 1801:

INGEBORGs f: Rasmus Pedersen – Karen Madsd. og hendes mormor Ingeborg Pedersd., 90 år. De er på aftægt.

 

RASMUS’s kone dør i 1835, hendes far er Søren Pedersøn Degn, Alrø

 

EVA får 18-6-1843 en søn som Døbes Peder Madsen, som fader udlagdes tj karl Peder Lauersen, Kragelund.

Eva bor hos sin moder der er enke. Hun afgår til Horsens 1843

Ft 1845 Horsens Borgergade 438:ANE METTE Madsen, 24 år ugift   f. HjarnøPeter 2 år, døbt Peter Madsen 19-1-1844 i Horsens    f.Hors.

I Kb. står tj pige Ane M.M., som barnefader skomager Hans Jørgen Kraul.

Til dåben ses ingen med tilføjelse fra Hjarnø, men Ane M.s kusine Ane Magrethe Sørensen er med.

 

KAREN MARIE 1818 viet 10-12-1848 Peder Steffen Kjær af Horsens, karetmagersvend fc. 1816.

Ft 1880 Østrup: matr 17a

Peter Steffen Kjær, 62 år, daglejer født i Norge

Karen Marie Madsen   62 år, hans kone          Hjarnø

Børn: Mads Peter 30 år f. Skjold og Bertil Emanuel 27 år, f. Rårup

?Inga? Kathrine Madsd. 77 år f. Hjarnø, nyder fattigdoms understøttelse, Karen Maries søster.

 

ANE CATRINE får 1-10-1850 en datter som døbes KAREN Madsdatter, som fader er udlagt en vis Christian der tjente tillige med Ane på Møballegaard i Kattrup sogn. Hun boer lidt hos broderen Rasmus. Ane Catrine blev viet 19-11-1850 til den 56 årige enkemand Anders Madsen, husmand i Odder.

Føder en pige 1-11 og vies 19-11.

1854 får Mads Nielsens enke på Hjarnø i Marts måned 3skp. Rug og 3 skp. Byg til nedsat pris fra Forstanderskabets lager af korn beregnet til hjælp for de fattige.

 

MADS PEDERSEN    Østergaard                              matr 1


født   24-3-1781                                                                    far: Peder Madsøn , matr.1

død    26-5-1869                                                                   mor: Kirsten Pedersd.

viet 3-11-1810

MAREN VILHELMSD.

født     2-1-1780                                                                   far: Wilhelm Pedersen/Jespersøn, Ørnstrup

død    22-4-1858 ,       78 år                                               mor: Grethe Sinelsdatter

Inger Kirstine                      8-1-1812    viet 1843 Anders Sørensen , matr.1

Anne Marie Magrethe    hjd 6-3-1814    viet 1835 Rasmus Madsen , matr.6

Peter Peder                      12-8-1816    viet 1841 Mette Cat. Sørensdat.,matr.7

 

MAREN far Wilhelm var væver, hun er hjemmedøbt og fremvist i Thorsteds kirke, hvor hun også er konfirmeret.   MADS i sørullen, søpatent 1803, 66 1/4 ” høj, sejler fra Horsens med skipper Jens bertelsen, styrmand siden 1797, 1811 32 år, 4-7 td htk, afgået 1815.

MADS og MAREN får Landhusholdningsselskabets sølvmedaille for Landboflid. Den medalje opbevaredes stadig på gården i 1948 (ifølge JPB) og bar følgende inskription: “Bevis paa en god Borgers Udviste Patrioske Flid, Oprettet 29 Jannuar 1769″ Selskabets protokol skal findes i erhvervsarkivet (ca 1810-1850).

Sørul 1803: Mads P. 25 år, 66 1/4” høj, søpatent 1803, 15-10-1803 sejlede med skipper Jens Bertelsen af Horsens    ? 10/4 4/3 3/4 9/4 ? Styrmand siden 1797, afgl?. Novb. 1803  (Mads bestod sin skipper eksamen 5-10-1797)

 

Sørul 1814: Mads P., søpatent 1803, Gdm. på 4-7-0-0 td htk, frasagde sig fart og fiskeri, certifik. afgivet 1815.     Kystmilitsen 1807: …………da bønderne ikke kan see forskel paa de skibe der eventuelt anløber fjorden, om der ikke som i 1801 maa antages en søevæsnet erfaren mand der bestandigen maa være ved signalet for at holde udsigt om det er fiendtlige skibe  der nærmer sig.. Styrmand Mads pedersen Hiarnøe var aar 1801 dertil antagen mod 3 mk. daglig, at der ellers let kan ske allarm, erfaredes i forgaars da 2de skibe kom indseilende i Horsens Fiord, Vagten giorde strax allarm, til lykke uden at antænde, det erfaredes siden at Skibene vare fra dragøe og kom fra Veile fiord.  

Mads P. bliver i begyndelsen af 1832 beskyldt for uberettiget lodseri af Thunø lodsen Ole Pedersen, angaaende losning af en saakaldt Kronebaad, dvs. et skib sejlende i kongens tjeneste. Forhør optaget i Hatting herreds Politiprotokol.   Inger Kierstine og Anders Sørensen får Østergaard. matr.1

 

Ft.1801 i Tyrsted:

Wilhelm Pedersen, 63 år, Wæver, i Kb. kaldet Wilhelm Wæver og en gang Wilhelm Jespersen Grethe Sinelsdatter, 54 år, hans kone Lisbeth 12 år og Sindel 10 år

Ft.1801 i Dallerup:

Edel Wilhelmsdatter, 31 år, gift med jens pedersen, 48 år, Inderste og tjener. de får 15-10-1801 en søn Wilhelm Lemborg Jensen der som tjenestekarl kommer til Hjarnø og der bliver gift med Ane cathrine Clausdatter i 1832, de flytter til breth hvor de har købt et hus.

Født efter 1800

 

MADS RASMUSEN      Landmand og lods på matr 5       “Lodsgaarden”


født  30-12-1822.                                                       far: Rasmus Jensen , matr.9

død     22-3-1890 ,     67 år gl                                  mor: Karen Marie Nielsdat.

viet 8-12-1854

 

MAREN NIELSDATTER

født 15-2-1829                                                           far: gdm Niels Rasmusen , matr.5

død                                                                               mor: Mette Marie Jensdat.

 

Mette Marie       7-5-1855       død 19-3-1866    11 år gl, halssyge

Niels                    1-1-1857   Rasmus           20-10-1858      død 13-4-1866    7 år gl

Jens Jørgen      6-10-1861       viet 1888 Anine Petrea Sørensen, matr 5d

Karen Marie 30-12-1864

Mette Marie    15-6-1867        viet 1890 Jens Pedersen , matr.5

Rasmine Caroline Marie 13-4-1870    død 6-5-1870 22 dage gl

 

I løbet af et årstid dør ialt 12 af Ondartet Halssyge, deriblandt Mette Marie og måske Rasmus

Alle børn får Rasmusen til efternavn, men i 1905 antager de navnet “Lodsgaard” som slægtenavn.

Skøde af 29-12-56 på 5a og (5c Hvidkilde), sælger 1890 til Svigersønnen Jens Pedersen

Jens Jørgen bliver husmand på Matr 5d “Solbakken”

 

Sørul 1846:

Mads R. 24 år, søvandt, SS 1845 comd. og beordret at møde i Aarhus 2-4-1848, demiteret 5-10-48, tillagt 1 togt 1/49 hv.L. 20-12-48, Reservelods på Hiernøe og det er af vigtighed at han fritages for ? efter ? attest 18-8-49. Meddelt patent som reservelods efter    ?    skr. 26-8-1850.

Sørul 1854:

Mads R. 32 år, søvandt, 2 togter, fastlods på Hjarnø, mødte i sin stilling 1856+58-61. Afsked 1862.

 

MIKKEL SØRENSEN                          smed på matr. 7d


født 13-2-1841                                             han var født i grejs og ankom fra Glud i 1897

 

Johanne Marie Petersen

føst o. 1855

død inden 1911

 

Amalie Sørensen      21-4-1885, født i Glud

Marie Mikkeline S.  4-10-1904, født på Hjarnø

 

Amalie ankom 1914 fra Nebsager, anført som barn og hosholderske

 

ft.1911

Mikkel Sørensen, f.10-2-1841, enkemand, *Grejs

Amalie Sørensen, 21-4-1885, datter og husholder, *Glud

Marie Mikkeline S. 4-10-1904, datter

Glud Kb. ved Amalies daab 25-5-1885: Smed Mikkel Sørensen i Sønderby og hustru Johanne M. Petersen, 30 år.

 

MADS ANDERSEN                                matr 1


født 25-10-1846                                          far: Anders Sørensen , matr.1

død                                                                mor: Inger Kirstine Madsdat.

viet 20-11-1880

 

RASMINE MARIE RASMUSEN   

født 26-4-1845                                            far: gdm Rasmus Madsen , matr.6

død                                                                mor: Anne Marie Magr. Madsdat.

 

Kirstine Andersen Østergaard  13-6-1881    viet 1900 P.M.Rasmusen , matr.1

Anine Andersen Østergaard      18-4-1884    død 8-9-1884

 

MADS får skøde på gården 21-12-83 og ifl skøde havde han fæstebrev fra 23-12-1880. Prisen var 11000 kr, han sælger til sin svigersøn P.M.Rasmusen i 1913

KIRSTINE er den første der er døbt med slægtsnavnet Østergaard.

Ft 1911:

Mads er enkemand, og Peder M. Rasmusen m/ børn ses også i listen, men hvor er Kirstine, er hun på sygehuset.

 

MADS PETER RASMUSEN                 matr 18 senere 16


født  2-12-1847                                             far: gdm Rasmus Madsen, matr. 6

død     7-1-1934                                            mor: Anne Marie Magr. Madsdat.

viet 20-11-1880

 

MAREN ANDERSEN   

født  23-4-1844                                            far: gdm Anders Sørensen , Matr.1

død    12-8-1900                                          mor: Inger Kirstine Madsd.

 

viet 2nd gang

MAGRETHE KATRINE SØRENSEN   

født 2-2-1870                                             far: Søren Laurs Laursen , matr.2

død    3-3-1948                                          mor: Mette Catrine Jensen

 

Købmand MADS Peter Rasmusen Skøde 18-6-95 på 6b, købt fra Dusiniuses gård, sælger 1905 til  Jens Chr Jensen.   Mads P. køber matr.18 af Niels Chr. Petersen i 1905 og sælger igen til Søren Peter Pedersen i 1909

 

MORTEN GRØN                                                        matr 13


født   29-11-1897

død     12-6-1979

viet

 

METTE MARIE HANSEN   

født   22-4-1905                                                        far: Ole Hansen, matr.11

død    30-1-1958                                                       mor: Mariane Birgitte Hansen

Johannes  20-4-1936    viet Birgit Stobberup

Morten var i mange år Sognefoged og blev for lang og tro tjeneste R.af D.