Nye Matrikler med brugere påført

Disse sider indeholder det samlede materiale omkring den fæster eller ejer der har siddet på det relevante matrikel nummer. Tidsmæssigt rækker det fra o.1600 til 1900 og indeholder alle de oplysninger, det indtil nu har været mig muligt at samle over øens hovedmatrikler.

Først og fremmest er der oplysning om fæsteren og hans familie.

Oplysningerne er samlet fra Kirkebøger, matrikler, søruller, opmålinger, skifteprotokoller, brandtaxation, realregistret folketællinger, matrikelkort, dombøger, og mange andre steder.

Finn nåede desværre kun at samle materiale om matr. 1 og 2