1845

17871801183418401845185518601870188018901911


Hjarnø Sogn 1st Februar 1845, sammentalt af skolelærer Th.Hansen

 

1. – matr nr 19

Ane Cathr. Pedersd. 54 år enke, har mølle i fæste.* Hundslund

Jens Jørgensen 28 – ugift, søn og Møllersvend

Mariane Jørgensd. 22 – – datter

Ane Bodilene Jørgensd. 20 – – –

Ane Cath. Jørgensd. 16 – – –

Rasmus Hansen 53 – – almisselem

 

2. – matr nr 20

Niels Sørensen 38 år, gift, husmand lever af sin jordlod

Ane Kirstine Rasmusd 38 – hans kone

Cathrine Marie N.d 11 – deres barn

Søren Nielsen 8 – – –

Rasmus Nielsen 5 – – –

Niels Nielsen 2 – – –

 

3. – matr nr 13

Niels Søren Jensen 45 år, gift gårdmand

Mariane Hansd. 47 – hans kone

Jens Nielsen 8 – deres barn

Ane Bodilene N.d 5 – – –

Niels Marcus N. 1 – – –

Thomas Jensen 20 – tjeneste karl, * As

Karen Marie Jensd. 27 – tjeneste pige, * Skanderborg

Jens Nielsen 63 – gift mandens forældre på aftægt

Ane Sørensd. 65 – – – –

Ingeborg Rasmusd. 12 – almisselem

Rasmus Hjarnø 9 – –

 

4. – matr nr 16

Jens Povelsen 52 år gift husmand, * Glud

Ane Marie Sørensd. 64 – hans kone

Karen Marie Jensd. 35 – enke, datter, lever af håndgerning

Jens Jørgen Rasmusen 10 – hendes barn

Cathrine Marie Ras. 8 – – –

 

5. – matr nr 12

Steffen Hansen 64 år gift gårdmand

Bodil Marie Sørensd. 63 – hans kone

Hans Steffensen 24 – deres søn

Jens Steffensen 20 – – -Maren Steffensd. 26 – – datter

Jens Hansen 18 – tjenestefolk * Alrø

Karen Nielsd. 18 – tjenestefolk * Endelave

 

6. – matr nr 18

Niels Chr. Jensen 40 år gift husmand med jordlod

Ellen Sophie Jensd. 52 – hans kone

Jens Chr. Nielsen 10 – deres søn

 

7. – matr nr 15

Christen Jensen 38 år gift husmand med jordlod, * Alrø

Mette Catr. Andersd. 50 – hans kone, gift 3de gang

Karen Marie Pedersd. 12 – deres datter

Ane Kristine Nielsd. 73 – enke, Konens moder

Niels Andersen 42 – ugift hendes søn, matros

 

8. – matr nr 17

Søren Jensen 43 år gift husmand med jord

Bodil M. Steffensd 33 – hans kone, jordemoder

Jens Sørensen 14 – deres søn

Steffen Sørensen 10 – – -Rasmus Sørensen 8 – – –

 

9. – matr nr 11

Laurs Jørgen Olesen 47 år gift gårdmand

Magrethe L.D.Stef.d. 31 – hans kone

Ole Laursen 15 – deres barn

Hans Laursen 13 – – –

Kirsten Laursen 10 – – –

Søren Laursen 8 – – –

Peder Hansen 40 – ugift tjenestefolk, * Endelave

Karen Laboriusen 29 – – – * Alrø

 

10. – matr nr 10

Jens Nielsen 50 år gift gårdmand

Karen Marie Stef.d 38 – hans kone

Jens Pedersen 3 – deres plejesøn

Niels Jensen 77 – enkem. mandens fader på aftægt, sognefoged

Jens Jørgensen 19 år tjenestefolk

Inger Marie Nielsd. 18 – –

Jens Jensen 12 – almisselem

 

11. – matr nr 9

Rasmus Jensen 52 år gift gårdmand

Karen Marie Nielsd 53 – hans kone

Mads Rasmusen 23 – deres søn, søfarende

Niels Rasmusen 25 – – – , søfarende

Rasmus Rasmusen 14 – – –

Karen Rasmusd. 10 – – datter

Ane Rasmusd. 21 – tjenestepige, * Endelave

 

12. – matr nr 8

Jens Sørensen 30 år gift gårdmand

Ingeborg Jørgensd. 28 – hans kone

Mette Catr. Jensen 10 – deres barn

Jørgen Jensen 7 – – –

Søren Jensen 5 – – –

Anders Laursen 25 – tjeneste karl * Halling

Joh.Marie Rasmusd 25 – tjenestepige * Skjold

Ane Magdal. Nielsd. 16 – tjenestepige * Glud

 

13. – matr nr 14

Jens Rasmussen 59 år gift husmand og Smed

Ane Magr. Olesd. 52 – hans kone

Ole Jensen 25 – deres søn, smedesvend

Karen Jensen 30 – – datter

Jens Jensen 11 – – søn

 

14. – matr nr 7

Peder Peter Madsen 29 år, gift gårdmand

Mette Cathr. Sørensd. 28 – hans kone

Ane Pedersen 4 – deres barn

Maren Pedersen 3 – – –

Søren Pedersen 1 – – –

Adam Sørensen 33 – ugift tjeneste karl * Endelave

Ingeborg Thomasd. 27 – ugift tjenestepigepige

Søren Nielsen 72 – gift Konens forældr

eAne Andersd. 63 – – – –

 

15. – matr nr 6

Rasmus Madsen 39 år gift gårdmand

Ane Marie Mag.Madsd. 31 – hans kone

Karen Rasmusen 9 – deres barn

Maren Rasmusen 6 – – –

Ingeborg Rasmusen 3 – – –

Ole Sørensen 19 – søfarende * Endelave

Karen Samulesd. 27 – tjeneste pige * Glud

Maren Jensd. 19 – – – * Glud

Ingeborg Rasmusd. 67 – enke Mandens moder

Inger Catr. Madsd. 40 – ugift datter lever af sin håndgerning

Peder Madsen 2 – almisselem

 

16. – matr nr 5

Niels Rasmusen 46 år gift gårdmand

Me’tte Marie Jensd. 45 – hans kone

Maren Nielsen 16 – deres børn

Ane Catr. Nielsen 13 – – –

Ane Magr. Nielsen 12- – –

Rasmus Nielsen 10 – – –

Jens Jørg. Nielsen 5 – – –

Niels Nielsen 2 – – –

Rasmus Nielsen 73 – enkem. mandens fader på aftægt

Søren P.Clausen 24 – tjenestefolk

Karen Marie Madsd. 17 – –

 

17. – matr nr 4

Jørgen Madsen 60 år gift gårdmand, * Rårup

Mette Nielsd. 49 – hans kone, * Langerskov

Else Marie Pedersen 17 – deres børn, * Uldum

Laurs Pedersen 14 – – – , * Uldum

ElsePedersen – 12 – – – , * Uldum

Johan Ulrik Laursen 4 – – plejebarn, * Rårup

Niels Jørgensen Hass 21 – tjenestefolk, * Glud

Cathr.Marie Jørgensd 21 – – , * Klakring

 

18. – matr nr 3

Søren Christ. Nielsen 47 år gift gårdmand

Ane Johanne Jensd. 45 – hans kone

Ingeborg Sørensen 19 – deres børn

Jens Peter Sørensen 15 – – –

Niels Jørg. Sørensen 12 – – –

Mette Sørensen 9 – – –

Søren Sørensen 6 – – –

Jens Jacob Sørensen 3 – – –

Bertel Laursen 66 – enkem. mandens fader på aftægt * Alrø

 

19. – matr nr 2

Niels Hansen 47 år gift gårdmand

Magrethe H.D.Jørg.d. 32 – hans kone

Trine Hansd. 5 – deres plejedatter

Rasmus Rasmusen 44 – enkemand

Rasmus Nielsen 19 – tjenestekarl * Endelave

Bodil Marie Jørgensd. 24 – ? (konens søster)

Karen Nielsd. 71 – enke, faderens moder

 

20. – matr nr 1

Anders Sørensen 35 år gift gårdmand

Inger Kirstine Madsd 34 – hans kone

Maren Andersd. 1 – deres datter

Peder Chr. Sørensen 23 – matros, * Tamdrup

Søren Peter Rasmusen 18 – tjeneste karl, * Endelave

Niels Rasmusen 17 – – –

Ane Johanne Nielsd. 22 – – pige

Mads Pedersen 64 – gift konens forældre

Maren Wilhelmsd. 66 – – – * Torsted

 

21. – matr nr 22

Hans Sørensen 36 år gift gårdmand

Elle Marie Olesd. 25 – hans kone

Søren Hansen 3 – deres børn

Ole Hansen 6 – – –

Susanne Hansen 8 – – –

Ane Kirstine Jensd. 19 – tjeneste pige

 

22. – matr nr 21

Claus Rasmusen 68 år gift gårdmand

Karen Marie Jensd. 62 – hans kone

Ingeborg Clausen 31 – ugift datter

Peder Clausen 27 – gift søn, bestyrer

Ane Stephansd. 28 – hans kone

 

23. – matr nr 25

Thomas Hansen 33 år gift skolelærer * Jernved

Cathrine Nielsd. 26 – hans kone * Engom

Niels Chr. Hansen 2 – deres søn

Jens Thomsen Nielsen 18 – forberedes til elev på seminariet. * Engom

 

I alt 162 personer, Hjarnø Skole 1 Febr. 1845. Th. Hansen