Je

JENS    –    relaterede personer      

Hop til født efter   : 1700 1800

 

Ifølge Fussing fra Stiernholm lens regnskaber: (årstal angiver bruger tid på gård)

1604-36 i Østrup:  

Jens Jørgensøn Hiernøe + hustru Anna, steder en gård sammen med Laurids smed (til 1626). Jens er død senest 1636 idet hustruen kaldet Anna Jenses, da går forarmet fra gården.

På Hjarnø: 

1604-26 Jens Sørensøn, døde af pest

1610-35 Jens Thuresøn

1630-46 Jens Mortensøn

1639-?   Jens Simonsøn, sad der også i 1664, gården er mat.10/11

 

1674 Glud: Begravet Jørgen Hiernøe, hans søster Maren Jensd. betalte begravelsen.

1689 Til dåb i Glud ses Anna Jensd. fra Hjarnø

 

1733 Jens Eschesøn er tienest-karl og ses i com listerne indtil en com. i 1743 hvor han nævnes sammen med sin fæstemø. Derefter ses han ikke mere.

 

Ang. navnet SKONNING

1733-34 ses Jens skonning i com listerne, enkelte gange

Jens Skonning Alrø. 1735-36 ses Hans Skonning 1736 Jens P. Alrøes hustru Karen Jensdatter Skonning er død.    1740 ses i Offerbogen under Østrup Jens skonning + hustru.

1741 Magrete Jensd., Hjarnø vies 3-12 med Hans Knudsøn i Glud.

De er bosat i glud, første barn Maren. Til to første børns dåb ses ingen fra Hjarnø, men til 3de dåb,”Bodil” (1748), ses Jens Hansøn fra Hjarnø. Til alle dåb ses Peder Gram fra Glud.

 

1741    Jacob Hosbyes datter Else fra Horsens, ses til dåb

 

Sørul 1770 Hors. Jens Pedersøn, 74 år, gift (fc.1696)    Far??

Com. 1734: Jens Skræders ældste datter.

 

JENS RASMUSØN Tryker                     matr 7


født         1671                                            far: Rasmus Jensøn, matr.10/11

død 1-7-1753,     82 år                             mor:

 

viet    ?

KIERSTEN NIELSDATTER

født           1675                                          far: Fra Endelave se text *

død 17-2-1763,     88 år                           mor:

 

Inger                     1700     viet 1720    Hans Nielsøn

Ane Margrethe   1705    viet 1736    Mads Nielsøn

Bodil                     1707    viet 1735    Peder Sørensøn

Kirsten ?

Karen                   1706     viet 1739    Søren Pedersøn Vestergaard

Anna Kirstina ?               viet 1741    Niels Hansøn Kusk, Endelave

Rasmus                1713     viet   ?        Mette Cathrine Olufsdatter, se text.**

Niels ?

 

Sørul 1733: JENS Rasmusøn, 60 år, gift, 6-7-3 tdr htk.

Rasmus, 20 år ugift, fare på Norge fra Horsens.

 

* Kierstens f. er: 1) Niels Ras.Olufsen-Maren Nielsdatter, eller  2) Niels Niels. Sønder

Jens Rasmusøn og Oluf Rasmusøn ses til dåb i Glud i 1705 hos Peder Pedersøn i Bierregaard

i 1726 hos Hans Rasmusøn i Overglud

Konens og børnenes navne samlet fra Com.listerne, barnedåb osv.

 

Ane Margrethe 

Hun er usikker, men placeret ud fra diverse barnedåbs deltagere og  Mads Nielsøns første kone hed Ane Margrethe Jensdatter.

Anna Kierstina

Her regnet for den Anna Kirstina som Niels Hansøn Kusk fra Endelave den 1-12-1741 bliver gift med. Kongebrev, beslægtet i 2nd led.

Konfirm. 18-4-1751: Jens Rasmusøn Datters børn Kierstina og Maria Andersd. fc 1733-36 fra 1751 optræder de i com. listerne som tjenestepiger.

 

** Den Rasmus som nævnes herunder er svær at lokalisere nøjagtig men eneste mulighed jeg kan finde er Jens og Kirstens søn Rasmus, derfor:   Rasmus bliver skipper i Horsens 1742 og ved Skipper Oluf Mortensens død bliver han i 1744 gift med datteren Mette Cathrine , hvis moder er Maren Sørensdatter Monbjerg.

 

Com.

1733-53: Jens Rasmusøn og hustru + børn: Kirsten, Rasmus, Bodil,    Niels, Anna Kierstine

1741:    + svoger Søren

1742:    + Søren Pedersøn med hustru

1745-50: svigersøn Søren Pedersøn og hustru

1754-62: Jens Rasmusøns enke

 

Folk

1733: svend og pige

1734-38: Jens Pedersøn,

1738: Jørgen Christensøn og Hans Pedersøn

1739: Peder Vestergaards søn Søren og Kiersten Sørensdatter

1740: Niels Jørgensøn og Kiersten Sørensdatter ( fra Dyngbye)

1741: Magrethe Rasmusdatter

1742: Dorthe Marie fra Alrø

1743: Dorthea Sørensdatter

1744: Anne Magrethe Pedersdatter og dreng Jens Christophersøn

1745-48: Johanne Rasmusdatter

1748-50: Niels Rasmusøn

1751: Maria Andersdatter og Anna Magrethe Jørgensdatter

1752: Søren Sørensøn og Anna M. Jørgensdatter

1753-54: Søren Hansøn, 1754: Kiersten Andersdatter

 

JENS HANSØN                                       eventuelt bosat i hus, matr. ukendtfødt


1693                                                           far:

død 31-10-1759, 66 år gl.                      mor:

 

Kone ?

Anna født ca 1721   kon. 6-4-1740

JENS er svær at opklare, stifdatteren antyder at han var gift med en enke.

 

Com:

1733-36 Jens Hansøn og hustru og stifdatter

1733-56 Jens Hansøn og hustru

1740 Jens Hansøn og hustru og datter Anna

1760 Jens Hansøns enke og datters datter Bodil Pedersdatter

En Bodil Pedersd. bliver konfirmeret 1759, da født 1741-44

Jens Hansøns enke nævnes sidste gang 9.S.e.Trin. 1760

 

En Magrethe Jensdatter vies 3-12-1741 med Hans Knudsøn i Glud, deres første barn hed Maren, 2nd ?, 3die barn hed “Bodil” og nu står en Jens Hansøn fra Hjarnø fadder

1743 Anna Jensdatter er hos Hans Knudsøn

 

JENS MADSEN                                        Fisker


født ca 1693                                                  far: ?   Mads Pedersøn

død                                                                 mor:

viet

kone ?

 

Sørul 1733:

JENS Madsen, 40 år, gift, fisker. Har måske noget præste jord. 

Der er intet spor fundet af Jens Madsen bortset fra hans navn i Sørullen, end ikke Com. listerne er han eller hans kone nævnt.    Måske er han flyttet fra øen kort efter 1733.

 

JENS PEDERSØN  bådsmand                  bopæl ukendt


født                                                                 far:    Peder Hansøn ?

død                                                                 mor:

 

Hustru ses i com. listerne første gang 1737, men ingen navn.

Dorethe Cathrine     6-8-1738

Rasmus                 10-11-1740

Hendrik                   8-11-1743

Hans                       14-1-1747

 

Lidt efter Dorthe Cat. dåb 1738 ses i KB s.129:  Peder Hansøn’s søn Jens Pedersøn, hans hustru introduceret.    

Com.

1737+43: Jens Pedersøn bådsmand og hustru

1741+42+45+47: Jens Pedersøn Bådsmands hustru

1737-48: Jens Pedersøn og hustru

Peder skippers Kone ses til dåb hos Rasmus Sørensen i Vestergaard i 1737.

Til første 3 barnedåb bærer Thomas Vestergaards hustru Mette Nielsdatter, hvis fader måske er Niels Madsen.    Faste deltagere er: Thomas Vestergaard og Jens Rasmusøn.

Ved første dåb ses en Søren Pedersøn fra Endelave.    Ved sidste dåb, “Hans” bærer Peder Sørensøns hustru og Thomas Vest er ikke nævnt, derimod står Jens Rasmusøn stadig fadder.

Født efter 1700

JENS PEDERSØN Alrø                          matr 12

født           1702                                         far: Peder Nielsøn Alrø, bosat i hus

død 18-6-1751,    49 år                            mor: Karen Jensd. Skonning

tro    17-8    viet 28-12-1747

 

ANNA MAGRETHE PEDERSD   .

født             1720                                      far: Peder Sørensøn Vestergaard , matr.12

død     ?-10-1792                                     Mor: Karen Hansdatter

Karen    6-4-1750     kon 1767     viet 1780 Niels Madsøn

 

Com:

1733-34: Jens Alrø tjener hos Oluf Rasmusøn

1738: do hos Jens Rasmusøn    1739:    Peder Sø. Vest’s enke m/søn Hans og svend Jens Pedersøn.

1739-47: hos Peder Sørensøn Vestergaards enke

1747:    Jens Pedersøn og fæstemø

1748:    Jens Pedersøn og hustru

1749-50: Jens Pedersøn og hustru og svigermoder

1751:    Jens Pedersøns enke i Vestergaard

Folk:

1750-51: svend Rasmus Jørgensøn

ANNA MAGR. gifter sig igen den 9-3-1752 med Christen Sørensøn

 

JENS TORMAN ROSENDAL     Skoleholder


viet    26-2-1748

GUNDER PEDERSDATTER

født    o.1722                                                far:Peder Sørensen Vestergaard, matr.12

død                                                                mor: Karen Hansdat.

Mette Kierstine     20-2-1749

 

Jens, der er fra Glud, er reg. i Kb. fra 1745 som skoleholder på Hjarnø og bliver gift med Peder Sørensen Vestergaards datter, Gunder.    Straks efter bryllupet registreres en anden som skoleholder. Jens og Gunder ses i 1750    til alters i Bisholt

Gunder er konfirmeret 6-4-1740

Til Mette Kierstines dåb var fad.:

Jens Hansøn, Rasmus Vestergaard, Jens Pedersøn Alrøe  (stedfader til Gunder)

Peder Dams hustru af Glud og Hans Knudsøns hustru af Glud, (Magrethe Jensdatter  fra Hjarnø)

 

JENS HANSØN Daugaard                       matr 2


født               1729                                        far: Hans Nielsøn Daugaard

død    29-11-1815,    86 år                          mor: Inger Jensd.

viet 14-12-1759

MAREN PEDERSD   .  

født   29-5-1733                                         far: Peder Sørensøn

død 14-12-1815,      81 år                          mor: 1684-1760 navn ukendt

Hans                 3-4-1760     død 22-3-1763

dødfødt barn                         begr 3-10-1762

Hans                 27-9-1763    kon 4-10-1778     viet 1793 Mette Madsd.

Peder                1-2-1766       kon 4-10-1778     viet Kierstine Mikkelsd. fra Barrit

Niels                 12-1-1769                                    viet 1793 Ingeborg Jørgensd.

Søren               26-5-1775     begr 15-3-1796    21 år

 

Ved sin død anføres Jens H. som aftægtsmand.

I matriklen fra 1688 ses en Hans Nielsen Daugaard, uden tvivl en af forfædrene, måske hans farfar.

I 1733 listen ses hans søster Mette Hansd. Daugaard

I 1787 listen ses tilnavnet Daugaard ikke

 

Div. ang. Peder fra 1-2-1766:

En Peder Jensøn fra Hiernøe anløb Horsens havn 1 gang i 1793

En Peder Jensøn tog borgerskab i Horsens som skipper d. 18-3-1793

Nota fra Gl ligsten i Horsens: Peder Jensøn Hiernø, født 1766

Skipper Peder Hiernøe viet 24-2-1798 med Kierstine Mikkelsd. i Barrit Kirke

Ved en dåb 1790 hos Jens Rasmusøn var en Skipper Peter Jensøn blandt fadderne

Com.

1760-: Jens Hansøn og hustru

1763: + søster Zidsel Maria

1766-68: + søster Bodil Lene og Zidsel

Børn:

1777+79: Hans og Peder, 1782-85: Hans

folk

1791-94: pige Anna Magrethe fra Endelave

 

JENS JACOBSØN               skræder           matr 3


født          1727                                                    far: Jacob    ?

død    ?/4-1785,     58 år                                   mor:

viet    13-3-1761     kongebrev

ANNA PEDERSD   .

født 5-12-1737                                                    far: Peder Sørensen

død     se text                                                      mor: Bodil Jensdat.

 

Jacob                   15-5-1762    kon 4-10-1778    død 29-3-1786    25 år

Jens Peter           16-9-1764     kon 29-9-1783    viet 1790 Mette Sørd.

Rasmus                  9-5-1767

Bodil Cathrine   12-6-1770

Inger Maria         18-7-1774     viet 1798 Søren Jørgensen Terkelsen

Christian                9-9-1777

Hans                    16-9-1781     til Horsens som skipper se text*

En ANE Pedersd. dør 21-11-1818, 87 år gl bondekone (f.1731), er det denne Anna ?

 

JENS kaldes for skræder ved dåb i 1760 og ved Com. 1750 + 1766.

Jens Skrædder fra Rårup står fadder ved en dåb hos Mads Nielsen i 1752

Kb 1785: begravet JENS Jacobsøn som druknede nogle dage forhen da han ville gå over isen.

Kb 1786: begravet Jacob Jensøn som druknede på fiorden d. 29 marts, da han ville gå over isen.

Jens Peter overtager gården efter sin fader.

 

Hans, Søpatent i 1802, 21 år 65″ høj, søvandt, stiv højre pegefinger, fundet tjenestedygtig, gik ud 1806.

*  NB. 18-3-1811 tager en Hans Jensen Hiernøe borgerskab i Horsens som skipper men han er ikke noteret som barnefødt på Hjarnø, men hans data passer fint på ovennævnte Hans J.

Kb. 21-2-1798: Ungkarl Rasmus Jensøn død 15 d. af brystsvaghed 28 år gl.,

Rasmus her er eneste Ra.Je. født omkring den tid.

Com.

1755-60: Jens Jacobsøn skræder, 1761+ fæstemø 1762 + hustru

1762-85: Jens Jacobsøn og hustru

1779+81:       do        + søn Jacob, 1774+77+79: + svigerfader

1786-93: Jens Jacobsøns enke/Jens skræders enke

 

folk:

1765: Jens Pedersøn, 1770: Bodil Lene Pedersdatter

1773: Rasmus Lassøn, 1774-75: Anna Maria Pedersdatter

1777: Peder Sørensøn

 

JENS MADSØN       annexbonde            matr 21


født     9-10-1744                                            far: Mads Nielsøn Østergaard , matr 6

død    18-11-1822,     78 år                            mor: Ingeborg Jensd.

viet 15/12-1766

KAREN PEDERSD.

født    12/6-1741.                                           far: Peder Sørensøn Haumand , matr 21

død     26-4-1818,    77 år                             mor:    ?

 

Anna Magrethe     6-8-1767      død 20-1-1768

Anna Magrethe  25-2-1769      viet 1790 Niels Hansøn i Synderhaab

Ingeborg                 9-7-1772     se text.*

Peder                   9-11-1775      død 25-3-1779    i sit 4de år

Peder                    23-6-1779      begr 2-8-1791    12 år

Karen Marie        12-1-1784      ?    død

Karen Marie        19-1-1785      viet 1807 Klaus Rasmusøn

 

JENS M.:

Gifter sig 1766 med datteren i gaarden, mat. 21.

Har ifl. 1789 listen    0-3-3-2.5 td. Htk.    Anex. ell. Kirkejord

Anløber Horsens havn 1 gang i 1794

Er 1805 Annexbonde på Matr 21

KAREN P. kaldes ved sin død for Bondekone, mens JENS M. kaldes for aftægtsmand da han dør.

Anna Magrethe vies 5-12-1790 til Niels Hansen i Synderhaab?

 

Com:

1762-63: Jens Madsøn og Peder Haumand

1764-65: Jens Madsøn af haven

1766:    Jens Madsøn og Karen og Bodil Pedersdatter i haven

1767- :    Jens Madsøn og hustru

1789-93: + børn: Anne Magrethe og Ingeborg

folk:

1767-68: Bodil Pedersdatter, 1768: Gyde Nielsdatter

1769: Bodil Cathrine Pedersdatter

1769-74: Kiersten Rasmusdatter, 1774: Ellen Rasmusdatter

 

Boller – Møgelkjær G366 – 155:Skifte efter Ingeborg Jensdatter på Østrup Mark. 28.7.1832, fol.7, 11B, 20B. E: Christian Jørgensen. B: Jens 4. FM: morfar Jens Nielsen på Hjarnø.

* Eneste Ingeborg her fra Hjarnø passende med aldet etc. er Jens Madsens datter Ingeborg.

 

JENS RASMUSØN                                  matr 9


født     31-3-1752                                          far: Rasmus Rasmusøn , matr.5

begr 25-10-1808,    56 år                           mor: Karen Nielsd.

tro 1-7    viet 28-7-1775

ANNA MARIA MADSD.

født   17-11-1754                                         far: Mads Jørgensen , matr.9

død        9-3-1817,      63 år                       mor: Anna Kierstine Sørensd.

 

Karen                 28-3-1776     død begr 20-8-1799    måske børnekopper

Mads              19-12-1777      begr 2-4-1778

Mads              22-12-1778

Rasmus               21-3-1781     død 18-6-81

Anne Kierstine  8 -5-1782     død begr 23-6-1782

Anne                    8-5-1782      viet 1801 Rasmus Laursen, matr.4

Anne kierstine  16-9-1783     død begr 5-12-1801

Mette Marie     10-11-1786     må være død ?

Mette Marie     20-11-1790

Rasmus      døbt 18-8-1792     viet 1815 Karen Marie Nielsdatter , matr.9

 

JENS gifter sig til gården, matr. no 9.

JENS anløb Horsens Havn 1793-94, 1 gang hvert år.

Sørullen:

JENS Rasmusøn, søpatent i 1811, gaardmand på 4-7 td htk, efter fæstebrev af 2-7-1773 (er det hans faders fæste ?), reserve i 1811, gaardmand på afdøde moders gaard i 1817, gaardmandspatent i 1818.

Sørul 1799: Mads Jensøn indkaldt fra 14 Jan – 1 Juli

Rasmus Jensøn, søpatent 1814, får gaarden efter sine afdøde forældre, attest fremlagt.

Com.

1775: Jens Rasmusøn og fæstemø/hustru

1775-93: Jens Rasmusøn og hustru, 1792 + datter Karen

folk:

1776-79: svend Jørgen Madsøn

1778-79: Mette Madsdatter

 

JENS PEDER JENSØN                                                  matr 3


født   16-9-1764                                                                     far: Jens Jacobsøn, matr.4

død    12-3-1807,     42 år                                                     mor: Anne Pedersd.

tro ?/3-1790 og bryllup 6 uger senere

METTE SØRENSD.

født  20-5-1765                                                                     far: Søren Hansøn i hauen, matr.22

død 28-12-1838,      73 år 7 md                                          mor: Johanne Sørensd.

 

Ane Johanne             14-10-1790    død 8-12-1799

Jens Jacob            dåb 16-4-1792    kon 9-10-1807 , død 17-9-1833

Et dødfødt barn begr  10-2-1794

Inger Kierstine           26-11-1795    død 6-12-1799

Søren                           10-6-1798    viet 1827 Sophie Sørensdat.

Anna Johanna    dåb    30-11-1800    viet 1825 Søren Christoffersen, matr.3

Inger Kierstine             7-12-1802    se text

Christian               hjd  11-6-1805    viet 1836 Kirsten Rasmusdat. fra Åstrup, Rasmus Mikkelsens datter.

 

Skp: 1806 er gaarden ned brændt sammen med Rasmus Laursens matr 4

JENS P. er født på no 3/4

JENS ses anløbe Horsens havn 1 gang i 1793 og 1 gang i 1794.

METTE gifter sig igen med Bertel Laursøn fra Alrø

Hendes bror Søren N. Sørensen er Annexbonde

Ane Johanne og Inger Kierstine døde med 2 dages mellemrum, og ifølge Kb. begge efter overstanden børnekopper, fik halssyge og deraf qvales.

Den Ane Johanne der gifter sig med Søren Christoffersen overtager gården.

 

Sørul:

1812: Jens Jacob, søpatent 1812, søvandt.

1814: 21 år søvandt, 2 togter comd 1812+13, mødte 1814, dimit fra    Kbh. 2 togter. I fart fra Horsens med Skipper Bertel Jespersen 20-8-1814 og ej hjemme. Det samme 1815.

1817: Fra Aarhus til England 1-12-1818 med skipper J.Olesen.    mødte 1823-25

Afg.listen: afgik 1820 som Matros til Horsens

Sørul.1820: Jens Jacob, 3 togter, forfremmet til halvbef. og comd. i 1824 tilført Aarhus hovedrulle.

 

Lodspro:

1827 Jens Jacob flyttet til Horsens hvor han skal fare med Skipper Søren Jensøn Hiernøe.

1834 Jens Jacob er død i Altona 17-9-1833 efter melding fra Kaptain Raasløff.

Sørul:

1815 Søren får søpatent, er i fart fra Århus.

1817 Søren 18 år, søvandt, i fart fra Aarhus, findes i Aarhus købstads Hoved rulle No 172

 

Christian, søpatent i 1822, mødte søvandt efter ekspidition i 1826.

1835: 29 år, helbefaren, 1836 gift, et togt    dimit. 7-5-1835, attes?? hl. 8-1-1836, mødte 1836-38.

Da Christian    d. 21-12-1836 bliver gift betegnes han som Søfarende. Hans kone Kirsten er født 17-1-1805 i Åstrup, Far: Rasmus Mikkelsen, husmand i Åstrup, Mor: Ane Lisb. Jørgensd.

 

Søren og Sophie er flyttet til Horsens se Åen no 173 i 1834

Søren Jensøn fra Hjarnø, tog Borgerskab i Horsens 2-7-1827

 

Ft Horsens 1834: V/Aaen 173,    1 familie:

Kjerstine Hansen født Hiernøe 69 år enke driver brænderi

Maren Hjernøe    33 år ugift                                   )

Maria Hjernøe     31 –      –                                    ) enkens børn

Søren Pedersøn Hjernøe        29 år ugift skipper.  )

 

2 familie:

Søren Jensøn Hjernøe    36 år gift skipper

Sophie Nielsen     31 år hans kone

(Niels Hansen Høeg fra Hjarnø boer i Aaen 172)

Ft. 1845 Rårup:

Christian Jensen, Styrmand og kone Kjerstine Rasmusd. børn: Mette cath., Sørine og Rasmine

Hans Frederik Pedersen gdm i Skævlund og kone Inger Kierstine Jensdat., børn: Maren og Anne Cathrine

 

JENS NIELSEN    Vestergaard                 matr 13


født  19-7-1767                                                far: Niels Jensøn, matr.13

død    26-2-1806,    38 år                              mor: MetteJørgensdat..

viet     22-3-1793

INGEBORG SØRENSD   .

født  16-3-1771                                               far: Søren Rasmusøn, matr.3

begr    7-4-1800,     29 år                             mor: Anne Catrine Sørensdatter

 

Ellen Sophie     27-11-1793    viet 1827 Niels Chr.  Jensen, matr.18

Mette Catrine     15-2-1796    viet 1816 Jørgen Nielsen , matr.8

Niels Søren         20-1-1799    død 15-5-1799

Kirsten Catrine     2-3-1800    død august 1833, se Skp. Ras.Sør.

 

Ingeborg bliver begravet 3 uger efter fødslen i 1800.

Skp: 1800 skifte nr 13. Hun har en søster Kirsten

 

viet 2nd gang 1800    

ANNA SØRENSD.

født 11-10-1779                                         far: Søren Christensøn

død     14-6-1858                                      mor: Karen Rasmusd.

Niels Søren      hjd 9-4-1801    viet 1827 Marianne Hansd.

Søren                 24-12-1802     viet 1829 Bodil Maria Stephansd.

Rasmus                 12-3-1805    død 19-3-1809    4 år

 

Kb: JENS Nielsen af Hiarnøe som kuldsejlede d 26 feb. og blev funden d 13 maj og i dag 15-5-1806 begraven i sit alders 38 år.

Hans båd bliver fundet og bjærget ved Åkiær strand.

Ifl. skp. kommer Jens til gaarden 1796

Sørul 1803:    Jens N. 36 år helbefaren, gift 1 barn, 5-1-0-0 td htk, 2 togter 1802 mødte og møder næste SS. behandles 1804 og får fripas SS 1804.

26-6-1806 vies ungk. Jens Nielsen til enken ANNA SØRENSD.

 

JENS NIELSEN      (Vestergaard)               matr 13


født 15-4-1782                                                          far: Niels Madsøn, matr.7

død 13-5-1847,    65 år                                            mor: Karen Jensd.

viet 26-6-1806    til Jens Nielsens enke

ANNA SØRENSDATTER

født 11-10-1779.                                                       far: Søren Christensøn, matr.12

død   14-6-1858,    79 år, enke                              mor: Karen Rasmusd.

Ingeborg            26-4-1807     viet 1827 Christian Jørgensen

Jens                     3-9-1809     død 24-10-1824,    15 år,    druknet

Karen                  7-5-1812     Ingeborg, Jens og Rasmus, se text

Ane Catrine      19-3-1816

Niels               18-12-1817     død 24-2-1826    8 år gl

Chresten            22-5-1820

 

Sørul:

JENS Nielsen, ifølge fæstebrev af 13-11-1806 gaardmand på Hjarnø, gårdmandspas 1811, 7 børn, 4-7 td htk.    Sørul 1814: JENS N. 35 år, usøvandt, gift 7 børn, 4-7-0-0 td htk har gaardmandspatent, er indesluttet i Horsens købstads HR. no 170, frasagde sig fart og fiskeri, gdm. patent afgivet 1815.

Drengen Jens faldt ud af en jolle og druknede.          Ved Niels’s fødsel betegnes de som Huusfolk og bønder, men da Chresten bliver døbt kaldes JENS N. for Gaardmand og ved sin død aftægtsmand i Vestergaard.

Ang. Karen børn    Karen får 28-1-1834 tvillinger med Jens Jørgen Rasmusøn tj karl fra Bisholt, de døbes    Ingeborg Jensdatter og Jens Jensen.    Tegn på senere ægteskab ses ikke.

Rasmus Hjarnøe født 25-4-1836 af Karen Jensdatter, som barnets fader udlagdes Niels Hansen Høegh i Horsens.    Afg.list: Karen rejser 1838 til Skjold (anm: har to gange født    uægte børn)

 

I 1845 listen ses alle tre børn, Ingeborg, Jens og Rasmus benævnt almisselemmer.    Skolepro: 1840 indskrives Ingeborg og Jens af deres bedstefar Jens Nielsen og 1843 indskrives Rasmus Hjarnø ligeledes.    I April 1845 er Rasmus noteret som syg det sidste halvår.

KAREN Jensdatter’s drenge:

Sørul 1854:    JENS Jensen, helbefaren, 1 togt 1858.    I farten SS 1856, mødte i København og der udmønstret SS 1858 SS 1855 i farten, lovede at møde på Nyholm efter 1 distri?    27-3-58, stillet for sig Aalborg 115-231 efter distri.skr. 20-4-58

 

1849: Jens 15 år halvbefaren

16-2-1852 fra Kbh.    med skip. J.Holm til Norge, Island m.v.   SS 1852

24-11-1852     do     do med H.Dahl til England m.v.   SS 1853   

21-7-1853    do    do med S. Jørgensen til Brasilien    SS1854

5-1-1855    do    do    med G.C.Kromann til St. Croix, I farten SS 1855

30-6-55    –    G.C.Kromann til England.

Mødte 1851, I farten 1853

RASMUS Hjarnø, søvandt efter eksp. 1858, mødte SS 1856+58+59 Druknet 10-2-1859 efter lægdsforstanderens skrivelse 16/7-60.

 

JENS CLEMMENSEN fra Nørby


Født            1766                                           far: Clemen Nielsøn Østrup

død    21-10-1824 ,    58 år                         mor: Mette Rasmusd.     –

1ste: trolovet 29-6    viet 9-11-1798

MAREN MADSD   .

født    4/7-1768                                            far: Mads Jørgensøn

død     ?/6-1802,     34 år                           mor: Anna Kiestina Sørensd.

 

Et dødfødt barn   1799

Mette Marie 2-4-1800     viet 1827 Niels Rasmussen

 

2nd: Viet    20-8-1802 

ANNE MAGRETHE SØRENSD   .

født   16/5-1781                                            far: Søren Christensøn

død    29-9-1861,      80 år                          mor: Karen Rasmusd.

 

Søren Jørgen          2-11-1803    dør ?-2-1828 som Ungkarl

Søren Christian        9-7-1806    viet 1831 Maren Rasmusd.

Karen Marie           10-7-1810    viet 1835 Rasmus Rasmusen

 

ANNE M. der ved Jens Cl. død betegnes som enke og huuskone, gifter sig d 5-12-1824 med den jævnaldrende Jens Poulsen.    Skiftepro: Skifte efter Jens Clemmensen.    Mette Marie og Karen Marie bliver gift med to brødre.

Sørul:

1820 Søren (jørgen) Jensen, 16 år, usøvandt, søpatent 1820,    mødte 1821+23. 18-2-1826 Sejler på Horsens – Gøteborg med

Skipper H.Stein

Sørul:

1823 Søren Christian, 16 år usøvandt.    Søren Chr. kaldes for bonde og tjenestekarl sin vielse i 1831 Marens forældre er: Rasmus Lauersøn og Anna Jensdatter Ved vielsen tjente Søren Chr. hos Rasmus Sørensøn her på Hjarnø og Maren var hos sine forældre.

Søren Chr. og Maren får 12-5-1831 datteren Anne Afg.list:

Søren Chr. og Maren R. har 1832 købt hus i Glattrup sammen med dem afgår Ane Sørensdatter 1 år gammel.

Ft.1854 Rårup

Søren Chr. Jensen, husmand 40 år, kone Johanne M.Sørensen, 27 år født i rårup, børn: Anne Mag., Jens, Søren, Maren + Ane født på Hjarnø 12-5-1831 (moder Maren Rasmusd.)

 

JENS POULSEN             Skræder på Jordlod                    matr 16


født            1793                                                                       far: Poul Mortensen fra Glud

død 23-6-1884                                                                        mor: Cessel M. Jacobsd.

viet 5-12-1824,    med Jens Clemensens enke

ANNA MAGRETE SØRENSD   .

født   16-5-1781                                                                       far: Søren Christensøn, matr.12

død    29-9-1861,     80 år gl                                                 mor: Karen Rasmusd.

Karen Magrethe    1810           ifølge 1834 listen    ? Magrethe – Marie ?

Tilgl: 1824 ankom JENS poulsen 30 år skræder og huusfader.

1825 Ankom Jense’s moder Cessel Marie Jacobsd. 76 år gl enke. Hun døde her 24-4-1830, 81 år gl.

 

Da JENS dør 91 år og 2mdr gl, er han Aftægtsmand og enkemand hos Bødker og Husmand Hans Sørensen, han er født i Thygeborg i Glud.    Jens P. kaldes ved vielsen Skrædder af Glud, mens Anna M. kaldes for enke og huuskone       Ifl. Sogneforstanderskabets møde 23-8-1848:

Ang. den Asiatiske Cholera. Placat af 19-7-1848 ang. forholdsregler under Cholera epedemi, Jens Poulsens hus på Hjarnø udpeges som velegnet til   Cholera hospital.

2-8-1853 Cholera har på 7nd uge hærget i hovedstaden og nu udbredt sig til Jylland

6-9-1853 Jens Poulsens Hus udpeges igen som det bedst egnede på Hjarnø

 

JENS KRESTIANSEN                             matr 18


født Juni 1775                                                 far: Christen Bonde i As

død 22-10-1831,     56 år

viet ?-5-1800

MARIE CATRINE NIELSD   .

født  25-3-1761                                            far: Niels Olufsen, matr.18

død     7-9-1842,      83 år                          mor: Karen Sørensd.

 

Anna Katrine    25-7-1802

Niels Christian    13-6-1805    viet 1827 Elle Sophia Jensdatter, matr.18

 

JENS anføres ved vielsen at være fra Assens, hans fader er ikke ikke helt sikker, Christen Bonde er bedste bud fra As.

JENS kaldes ved sin død for Aftægtsmand, og MAREN betegnes som enke efter huusmand.

Ft 1801: Husmand uden jord .    Konens mor: Karen Sørensd. almisselem f. 1721 enke 1 gang .

Marie C. kaldes Maren i 1801 listen og ved Niels Chrs dåb.

 

Ft 1834: Niels Chr.  Husmand med jord på matr 18

Else Sofie Jensd.    konen

Inger Marie deres datter

Marie C.Nielsd. mandens moder, 74 år gl.

Anna Katrine bliver ved sin dåb i 1802 båret af Maren Krestens fra Endelave. Niels Christian bliver båret af Herman Madsens hustru.

 

JENS RASMUSEN    Smed                        Matr 14


født    20-9-1786.                                         Far: Rasmus Rasmusøn smed, matr.14

død     19-1-1860,     74 år.                          Mor: Ane Kierstine Clausd.

viet 29-10-1814

ANNE MAGRETE OLESD.

født    9-3-1793                                            Far: Ole Laursøn, matr.11

død     4-6-1873,      80 år                          Mor: Kirsten Laursd.

 

Karen                 26-3-1816     viet 1850 Niels Christian Jensen , matr.18

Rasmus               20-7-1817    til Glud

Ole                     3-10-1820     viet 1855 Karen Rasmusd., matr.14

Niels                   11-8-1823    viet o.1849 Ane Mikkelsd. fra Alrø, flytter til Alrø.

Ane Kierstine    12-5-1826     viet 1855 Hans Peter Jensen, Taulow

Laurs                  31-7-1830     død 16-10-1835    5 år gl

Jens                 19-11-1834    død 1895

 

Ved Jens’s dåb betegnes Faderen som Huusmand og Smed

Sørullen:

1803: JENS R. 16 år og ej konfirmeret, søpatent 1804 og nu konfirmeret, har ej forstandens fulde brug ifølge mandskabets vidnesbyrd.

1811, er smed på Hjarnø, flyttes til reserven, søvandt, 1 togt i 1810, 5 skp htk, 1814 eneste Smed på Øen.    Afgav patent 1824, frasagde sig fart og fiskeri.

Rasmus bor ifl Ft 1834 hos Væveren Jens Johan Jørgensen på Glud Mark og kaldes for Væverkarl

Ole bliver smed efter faderen

Niels afgår 1842 til Alrø som Smedelærling. I ft 1845 ses han som 21 årig smedelærling hos Niels Pedersen, sognesmed på Alrø

 

Sørul:

1846 Niels J. 23 år, opholdsted Alrø, søvandt, mødte 1848-50 1849 halvbefaren, gift, mødte 1851-55.

1854 Niels J. 31 år, søvandt, gift 2 børn, mødte 1857-60

Udskrevet    ?    ?    JM. skr. 8-5-61    14/61. Afsked 1862

Ane Kirstine viet 15-6-1855 med Hans P.J.,flyttet til Vilstrup.    Skolepro:Jens har da han i 1850 blev udskrevet til konfirmation været syg siden April 1844.

Ft 1890: Jens Jensen, 55 år ugift husmand

Maria Sørensen, 26 år ugift husholder, * Aslykke

Kristine Jensigne Sørensen 1 år    * Glud

 

Sørul: 1849: Jens, 15 år, usøvandt, udslettes , har en forkrøblet hånd

Sørul: 1835: Rasmus, 17 år, Usøv. mødte 1835-38

Jens Jensen der døde 1895 var fra 1885 ejer af matr.13c, købt som udstykning fra Niels marcus Nielsens gaard matr.13, skøde læst 1886

 

JENS HANSEN                 Smed i Åstrup


 

far: Hans Rasmusøn Krag

viet 26-11-1814

KAREN RASMUSDATTER

født 9-12-1779                   far: Rasmus Rasmusen Smed , matr.14

død 12-12-1814                 mor: Anna Kierstine Clausd.

Druknede 15 dagen efter vielsen, se Skp.

2nd gang viet 28-4-1815

ANE SOFIE NIELSDATTER   

født 18-7-1783                   far: Niels Rasmusøn , matr.5

død                                      mor: Ingeborg Rasmusdat.

 

26-11-1814    blev ægteviet ungkarl Jens Hansen af Åstrup til pigen Karen Rasmusdatter af Hiarnøe

19-12: blev begravet på Hiarnøe Karen Rasmusd. af Hiarnøe, som 15de dagen efterat hun var ægteviet til Jens Hansen Smed af Åstrup, druknede på sin hiemrejse til Hiarnøe tillige med Møllerens hustru Karen Marie Sørensd. og dennes søn.

Jørgen Hansen Møllers søn Hans 5 år gl, druknet d 12 dec og blev ikke funden, men hans moder som også druknede blev funden og d. 23 Dec. begravet

Sigurd: Ft 1850: Jens H. er nu gift for 3die gang med Ane Kirstine Sørensd., de har 3 børn, Kirsten på 15, Karen på 8 og Peter på 5.    Har fundet hans fæstebrev fra 1814 ang. hus i Åstrup, i Palsgårds skp.

 

JENS SØRENSEN                  matros og sømand boende i Horsens


født 24-9-1793                         far: Søren Christensen , matr.12

død                                             mor: Karen Rasmusdat.

viet 2-5-1818

EVA MARIA PEDERSDATTER

født 10-2-1794                                                                   far: Peder Madssøn , matr.1

død 1836                                                                             mor: Kirstine Pedersdat.

Søren               1-10-1818

Niels                29-4-1836    død 30-3-1837    1 mdr    se text

Mads               29-4-1836

 

EVA M.: ved hendes dåb 10-2-1794 har præsten anført Peder Nielsøn

som hendes fader, men Peder N. er hendes morfader.

Afg list 1819:

JENS S. 25 år, EVA M.P. 25 år, Søren Jensen 0 år, afgår til glud.

JENS og EVA får 19-11-1820 en datter Karen, de betegnes da som indesiddere i Glud, til dåben er fra hjarnø: gdm Steffen Jensen og Mads Pedersøn Østergaard, Ungk. Søren Jensen og pigen Ingerborg Pedersd. (Eva’s søster)

Sørul: JENS Sørensen, søvandt, togt i 1811, på Roeflåde ved

Callundborg 1812, han har gjort 4 togter i 1810-13, mødte og opgav at have tabt sit patent, søger samme tilvejebragt 1816. Har fået sit patent 1817

Do 1822: JENS Sør. Vest. og Hustru EVA M.P. med 2 børn har købt

sted i Lund, Tamdrup sogn, de havde opholdt sig i Glud 2 år.

 

Lodspro 1826: Jens Sørensen, 33 år, nu bosat i Horsens, hans søn

Peter Chr. Jensen, 3 år gl er født på Lund mark.

Thyrsted Kirke: Enkemand og sømand Jens Sørensen viet 28-4-1837 med Karen Rasmusd. i Uth, dat. af Husm. Rasmus Thomasen i Thyrsted.

Ft i Horsens 1845, Åen no 164: Jens Sørensen betegnes sætteskipper og er gift 3die gang, nu med Anne Nielsd. født i Uth.    De har 6 børn der alle undtagen Peter Chr. er født i Horsens, Peter Chr. er da 23 år og kaldes for Matros.

Tvillingerne fødtes på Hjarnø, døbtes i Horsens, moderen død i barsels seng. Deres dåbspublikation skete i Hjarnø Kirke, da de straks efter moderens død kom til øen for der at opdrages.

Ang. Niels

I Kb står Niels Sørensen og faderen kaldes Jens Søren Jensen, bosat i Horsens.

 

JENS HANSØN     bonde                      rejst til Brund


født 16-2-1795                                         far: Hans Jensøn, matr.2

død                                                             mor: Mette Madsd.

viet 27-2-1819

MAREN OLESDATTER

født 11-5-1796                                           far: Ole Lauridsen, matr.11

død                                                             mor: Kirsten lauersd.

Hans                24-6-1819

 

Ved Hans’s dåb er anført at Jens og Maren bor hos deres forældre.

Afgl: JENS og MAREN har fæstet en gaard i Brund og rejser i 1819.

Sørullen:

JENS har udygtighedspas, Mødte, har havt ? efter attest, og er efter distrikts Chirugens skriftlige vidnesbyrd, aldeles uduelig til sølimit i 1812.

Har lagt på Friederits Hospital, men har en stivhed i benet der vil gøre ham enhver anstrengelse af benet meget besværlig, efter attest fra Professor Chumacker.

Ang. Hans:

Ft 1850 Nim, Haurum Bye, et hus    Hans Jensen 31 år, gift, lever af sin jordlod, født på Hjarnø

Anne Kierstine Christendatter 31 år, hans kone født i Skjold

Inger M. Christendatter 29 år, tjenestepige

 

JENS BAGGESEN            skolelærer og kirkesanger       matr 25


født      -12-1771                                                                       far: Bagge Jensen, Stouby, Hostrupby

død      4-5-1842 ,     70 år gl                                                 mor: Anne Dorthe Olesdatter

viet  28-11-1812 i Glud kirke

MAREN JENSDATTER

født ca 1795 i Skjold

 

Dorthe Maria født udenøs     død 17-1-1836 ,    22 år gl

Ane Maria         12-9-1821  viet ? Niels Sørensen, Tønning sogn **

Ane                      9-3-1824  tjente 1845 i Glud Præstegaard

Jens Jørgen        11-3-1826

Maren             28-3-1829   viet ? Søren Sørensen *

Johanna Maria 17-7-1833   viet ? Bertel Thomasen, Glud

 

28-11-1812 Viet Ungkarl Jens Baggesen, skolelærer til pigen Maren Jensdatter af Glud, i Glud Kirke. 4-4-1813 havde de barn i kirke, døbt den 21-1 og kaldet Dorthe Marie.

1842 Rejser MAREN som enke til Glud.

Ft.1845 i Glud: Enken Maren Jensdatter 50 år, bor med sin 11 årige datter Joihanne marie og sønnen Bagge Jensen, 28 år gl., benævnt træarbeider og født i Glud sogn, han er født i Glud 23-4-1817 da var hans fader skolelærer der.

Johanne Marie var i flere år stuepige i Præstegaarden hvor Bertel Tomasen var avlskarl, de bliver gift og Bertel bliver senere sognefoged. Johanne ses som 46 årig enke i

Ft. 1880.

Anna Marie bliver gaardmandskone ved Eier, Volboelund      Ft1860:

* Maren Jensdatter 31 år, gift m/Søren Sørensen 33 år gl, 3 børn, Ovsted Sogn, Voer Herred

** Ane Maria Jensd. 39 år, gift m/ Niels Sørensen 51 år gl., 6 børn,   do  do

 

JENS NIELSEN                                            matr 10


født        9-1-1796                                           far: Niels Jensen, matr.10

død    20-11-1865                                           mor: Ingeborg Jørgensdat.

viet 14-10-1826

KAREN MARIE STEPHANSDATTER

født   19-4-1807                                             far: Steffen Hansen Høeg , matr.12

død    11-10-1859                                           mor: Bodil Marie Sørensdat.

Niels                8-2-1827     født, døbt og død samme dag

Niels              8-10-1827     do

Bodil Maria      9-5-1832     do

Bodel-Maria    2-2-1835     do

Ingeborg          5-5-1840     do

Jens Pedersen    29-12-1842     Plejesøn    viet 1861 Mette Sørensd. , matr.10

 

Sørul. JENS: Søpatent i 1813, søvandt. 1823: 26 år, hjælpende søn hos stedets Sognefoged og Lægdsmand Niels Jensen, der har haft disse bestillinger over 15 år efter beviis.    I sin stilling 1826. Mødte 1814-15-17-20-21-22-23

JPB: JENS er 1st Hjarnøer der godsejeren på Jensgaard købte sin gård til selveje i 1855 for 2500 Rd.

JENS dør 65 år gammel som aftægtsmand.

KAREN M. har fra 1827 mindst 5-6 for alt for tidlige fødsler, til sidst får hun Jens i Pleje fra sin søster Anne, der er gift med Peder Clausen.    Allerede som 18 årig bliver Jens P. gift og har da i 1860 overtaget gården

 


Født efter 1800

 

JOHAN JENSEN Borg          Styrmand fra Horsens


født 1805                                                    far:

død                                                             mor:

viet 26-10-1833

KAREN SØRENSDATTER

født 1-1-1812                                            Far: Søren Niels Sørensen , matr. 22

død                                                            mor: Karen Nielsdatter

Søren    30-12-1833

 

Lodspro:

1826, Har taget ophold i Horsens

1829, Johan Jensen Borg, født i Strandhuse, skal være i fart på

Altona eller Hamborg. der er ingen oplysninger om ham siden juni 1827 da han gik fra Kbh. til stralsund med skip.    G.G.Schoft

1831, Han må meddeles styrmandspatent, har Navigationseksamen,    har faret på Middelhavet, Batavia, Sct Thomas, England, Norge, Sverrig og østersøen samt på provindserne.

1835, opholder han sig i Horsens og er sønnen Søren hos ham ?    Afgl. 1834 Karen og sønnen Søren Rejser fra Hjarnø til Horsens.

 

JENS SØRENSEN                                    matr 8

født  4-3-1815                                             far: Søren Nielsen, matr.7

død    7-4-1893                                           mor: Anne Andersd.

viet 13-6-1835

INGEBORG JØRGENSDATTER

født 21-3-1817                                           far: gdm Jørgen Nielsen , matr.8

død    26-9-1879,     62 år gl                   mor: Mette Catrine Jensd.

 

Mette Cat.         17-1-1836      viet 1865 Søren Lauers Lauersen , matr.2

Jørgen                   9-5-1838

Søren                  18-6-1840      viet 1868 Kiersten Sørensen fra Hunds, Rye sogn

Ane                  27-11-1842      død 3-4-1843    4 mdr gl

Rasmus                 8-3-1845      død samme dag

Rasmus                 9-3-1846      død 19-8-1910 på Endelave, begr på Hjarnø, matr.8

Niels                   26-2-1849      død 27-2,    1 dag gl

Jens                     26-2-1850      død 29-7, 22 uger gl

Ane                     28-9-1852      død 18-8-1864    12 år gl, halssyge

Jens                    2-10-1855

 

Sørul 1846:

JENS S. 32 år, søvandt, gift 1 barn, gdm på 4-7-0-0 td htk.    Gaardmandspas, i sin stilling SS 1848-50, Fripas, mødte i sin stilling, patent aflerveret SS 1853.

JENS havde ifl skøde fæstebrev af 30-11-1835 og købekontrakt af 8-5-83, men afstår til sønnen Rasmus, der køber gården til selveje 21-12-83 og den 17-12-1900 mageskifter med Hans Hansen

Rasmus der var ungkarl flytter så ind på Hans Hansens ejendom i Glattrup skov og vice versa. Få år senere flytter han til Endelave og dør der, men begraves på Hjarnø.

Skolepro:    Jørgen var i efteråret 48 noteret for 25 sygedage sammen med mange andre der også var syge det år. Igen i foråret 1850 noteret som syg hele tiden. Det samme gentager sig i 1851-52 og igen i foråret 54 noteret som syg 36+6 udaf 78 skoledage.

Sammen med Ane i 64 dør 11 andre af “ondartet halssyge”.

Sørul 1854:

Søren:    14 år, f.1840, søv. efter exp. 1860, udmed til 2-3-1861    SS1861, kasseret for stedse, utjenestedygtig for krampeslag efter attest 11/61    ?    1862

Jørgen: 16 år f.1838, krøbling efter præstens skrivelse. Krøbl. I A2 udpas 1860

 

JENS NIELSEN                                        matr 13


født 7-10-1827                                           far: Niels Søren Jensen, matr.13

død    24-5-1856                                        mor: Mariane Hansd.

viet 18-10-1851

BODILD MARIE JØRGENSDATTER

født 18-6-1821                                           far: Jørgen Hansen Høegh, matr.19

død 1892                                                    mor: Ane Katrine Pedersd.

Nielsigne Magrethe   9-1-1852    død 6-2 før dåbspubl. 4 uger gl

Niels Jørgen               9-6-1853    død 14-6 5 dg gl

Niels Jørgen               3-1-1856

 

Ved Nielsignes dåb bor Jens hos sine forældre og Bodil hos Sogneforstander Niels Hansen.

Ved Niels Jørgens begravelse kaldes JENS for gaardmand.

JENS (og BODIL) får et støbt Jernkors på hans grav. Dette står nu ved det Østre dige. På korset står:

JENS NIELSEN født 7 Okt., død 24 Mai på Hjarnø, gift 1851 med Bodil Marie Jørgensdat., 3 børn heraf 2 død.

Enken BODIL M.J. gifter sig den 16-7-1860 med huusfæster og ungkarl JENS SØRENSEN, 28 år gl, født 27-7-1831 og død 1895 far: Søren Jensen på matr 17, mor: Bodil Marie Stephansd.

sørul:

1846:   Jens 19 år, søvandt, mødte 1848-49, comd. 1850, udskrivning hævet, Justitsm.skr. 9-2-1850    36/50, mødte fra 51 til 55.

1854:    Jens 27 år, ei mødt, syg efter attest, søvandt, død 1856

 

JENS SØRENSEN                                   matr 17

født    27-7-1831.                                      far: Søren Jensen, matr.17

død    (1895)                                              mor: Bodil Maria Stephensd.

viet (1ste.) ?

ANE MARIE PEDERSDATTER

født                                                             far:  se text

død                                                             mor:

Mette Christine    28-3-1847

Viet (2nd). 16-7-1860 med enken efter Jens Nielsen

 

BODIL MARIE JØRGENSDATTER

født 18-6-1860                    far: Jørgen Hansen Høegh, matr.19

død         1892                      mor: Ane C.Pedersdatter

Ved Mettes dåb kaldes JENS for indesidder.

Ellers er ingen data fundet ud over at eneste ledig Ane Marie Pedersd. her på Hjarnø er født 30-1-1822 på matr 15, far Peder Sørensen og mor Mette Catr. Andersdat.

JENS havde, ifl skøde af 21-12-83, fæstebrev af 6-7-1860, han sælger til snedker Niels Hansen 1891

 

Sørul 1854:

JENS S. 23 år, søvandt, 1 togt 1853, gift, udskrivelse hævet

JM.Skr 8-5-1861     14/61, mødte 1862

ANNE MARIES navn kendes fra Mette Christines dåb eller ikke , måske er hun fra Glud.

16-7-1860 Viet Ungkarl ?? Jens Sørensen huusfæster 28 år gl med enken Bodil Marie Jørgensdatter 38 år gl. Enke efter Jens Nielsen på mat 13.

 

Ft 1880 i hus:

Jens Sørensen 48 år + Bodil m. Jørgensd. 59 år.

Ft 1890, i Hus:    Jens Sørensen 58 år (f.ca.1832)

Bodil M.Jørgensd. 68 år gl. (f.ca.1822)

 

Til Mette Christines dåb ses:

Husm. Christen Jensen, Ungk. Jens Jørgensen, Pigen Maren Stephansd.

Ungk. Niels Thomsen, Glud og Pigen Marie Pedersd., Glud.

 

JENS VIDEBÆK MADSEN      skolelærer og kirkesanger   matr. 25,


født

viet

Ane Cecilie Marie Jensen

født 1821

Mads Christian Videbæk Madsen 13-6-1847

Jens Madsen                             6-1-1850    død 27-4-50

Jens Madsen Videbæk           25-1-1851

Christian Agatatius                 28-10-1854    død 6-10-1854

 

1847 JENS og konen kommer fra Engom

1854 Christen Christensen 22 år til seminariet i Lyngby

1855 Rejser JENS med familien til Tamdrup.

 

JENS JØRGENSEN                                    matr 3


født    1-3-1826                                             far: gdm Jørgen Nielsen , matr.8

død 15-10-1881,     55 år gl.                        mor: Mette Catr. Jensdat.

viet 1850

BODIL MARIE JENSDATTER

født 23-2-1828                                           far: Gdr Jens Jacobsen, Alrø

død 16-10-1908                                         mor: Anna Sofie Christendat.

 

Jørgen                 13-6-1851     viet Ane Catrine Sørensen, matr.19

Jens                    8-10-1853     død 26-6-1864    10½ år gl

Mette Catr.      26-10-1855     viet 1881 Jørgen Hansen, matr.12

Ane Sofie              8-8-1858     viet 1887 Thomas Chr.  Jensen

Søren               31-10-1860     død 19-7-1864    4 år gl

Jens Søren       14-11-1864     død samme dag 1 time gl

Jens Søren       28-12-1867    køber gaarden matr.3 i 1897

BODIL ankommer 1850 som JENSes hustru.

Ifl skøde: Fæstebrev af 6-10-1851

BODIL køber gaarden 21-12-83,    sælger 1897 til Jens Sørensen

Jens og Søren dør i 64 af en ondartet halssyge.

 

Ft. 1890:

Bodil Marie Jensdatter er enke, Jens Søren er bestyrer på gaarden.

Ft. 1911:

Jens Søren Jensen 29-12-67, ugift gårdejer    Jens P. Jensen    7-8-88, tjerer der

Hans A. jensen 28-7-88, tjener der

Johannes Jensen 23-1-99, slægtning

Ingrid Matilde Jensen 24-6-92, tjener der

(alle født på hjarnø)

 

JENS PEDERSEN                                   matr 10


født   29-12-1842                                         far: Peder Clausen, matr.21

død    20-10-1918                                        mor: Ane Stephansdat.

viet 15-6-1861     (kgl. bevill. 15 apr.)

METTE SØRENSEN

født   11-4-1836                                           far: Søren Christoffer Nielsen, matr.3

død    29-4-1905                                          mor: Ane Johanne Jensdat.

 

Karen Marie Pedersen    30-4-1861   viet ? Christian Jørgensen, Nørby Mark

Jensigne Pedersen           26-1-1863     død 21-7, ½ år gl

Jens Petersen                15-12-1864     viet 1890 Mette Marie Rasmusen

Søren Petersen              19-3-1867    viet ? Mette Marie Sørensen, matr.13c

Peder Pedersen                2-7-1868

Ane Pedersen                 14-2-1871

Niels Jørgen Pedersen       1-4-1872   viet ? Martha ?

Jens Mathias Pedersen   18-9-1875   viet ? Marie Steffensdat. fra Matr.22

Ane Kierstine Petrea Pedersen 4-9-1878  Viet ?  ? Klausen, mejerist på Hjarnø

 

viet 15-6, barn født 30-4 ?.

 

JENS    blev plejesøn hos sin moster Karen Marie, der var gift med Jens Nielsen på matr 10.

JENS    overtager gården den 26-2-1860 efter dem og hans søn Jens Mathias overtager den 1910

 

JENS PETER SØRENSEN                     matr 10b


født 23-11-1830                                         far: Søren Christoph. Nielsen, matr. 3

død 14-6-1875 ,    44 år gl                        mor: Ane Johanne Jensdat.

viet 5-10-1860

ANE CATRINE JØRGENSDATTER

født   2-9-1829                                           far: Møller Jørgen Høegh, matr.19

død    2-5-1868 ,    38½ år gl                  mor: Ane Catrine Pedersdat.

Ane Catrine Sørensen 30-7-1861

viet 1881 Jørgen Jensen, matr.19

Jensigne Sørensen      19-7-1864

JENS benævnes Søfarende senere husmand og han står som bruger af 10b i 1867.

 

JENS JØRGEN LAUERSEN                                      matr 4B

født 20-8-1847                                                              far: Lauers Nielsen, træskomand i Rårup

død         1909

Viet 12-10-1886

MAREN CHRISTENSEN

født 5-9-1857                                                                   far: Christen Sørensen, gdm. i Hvirring  død  ?                                                                                 mor: Birgitte Marie Christensen

Mary               27-6-1897

Octavia Marie  28-3-1891

 

JENS.J. benævnes husmand og reservelods, han  køber 1885 matr.4b ved Jørgen Juul der er gift med hans kones søster.

Ft. 1890 matr.4b

Jens Jørgen født i Rårup

Maren Chr. født i Hvirring

Mary L. datter født på Hjarnø, 2 år gl.

MAREN sælger som enke matr.4b til Niels Ferdinand Nielsen

 

JENS PEDERSEN                                                         matr 5,  flytter senere til matr. 12d


født   15-12-1864                                                            far: gdr Jens Pedersen , matr.10

død       28-3-1953                                                          mor: Mette Sørensen

viet 24-10-1890

METTE MARIE RASMUSEN

født  15-6-1867                                                              far: lods Mads Rasmusen, matr.5  død    19-3-1921                                                                                 mor: Maren Nielsd.

Plejesøn Thorvald. se text.

 

Ft.1911:

Thorvald ? Hansen født 30-7-1897 i Kbh. er plejebarn, kom fra Kbh. 1909

Thorvald bliver naturligvis sømand, men drukner desværre ved et forlis, hvilket tog hårdt på Jens og mette Marie

JENS får skøde på METTEs fødehjem 1890, sælger 1913 til Rasmus Karl Simonsen og bygger et hus ved broen, matr 12d

JENS “Pejsen” var færgemand samtidig som Jørgen Juul, men de gamle sagde altid at det egentlig var JENS der var færgemand.        Han fiskede også og havde en tid smørsejladsen til Horsens.

Katrine Lassen fra Endelave som senere blev hans husbestyrerinde var kendt og elsket af os alle under navnet “Tille” født 6-1-1875 og død 22-3-1973

 

JENS JØRGEN RASMUSEN                                       matr 5d


født 6-10-1861                                                                  far: Lods Mads Rasmusen

død 29-4-1920                                                                 mor: Maren Nielsdatter

viet 28-9-1888 i Lundum

ANNINE PETREA SØRENSEN

født 22-3-1867                                                                far:

død 15-2-1942                                                                 mor:

 

Maren Rasmusen Lodsgaard             2-11-1890

Mads Ejner Rasmusen Lodsgaard      24-5-1891

Signe Marie Rasmusen Lodsgaard     14-2-1893

Viggo Rasmusen Lodsgaard                9-7-1896

Svend Aage Rasmusen Lodsgaard       4-7-1908

 

JENS kaldes husmand og ANNINE var i mange år øens jordemoder, hun var født i Lundum i Skanderborg Amt. JENS J. får skøde på 5d 18-10-89, det er udstykket fra hans faders gaard. Sønnen Viggo overtager fra 1928 gaarden fra sin mor, der bygger et hus ved broen.    JENS J: bliver begravet som Jens Lodsgaard, idet alle de søskende tog Lodsgaard som efternavn.

Ft.1911: Annine anføres som Husmoder og Jordemoder.

 

JENS JENSEN                                         matr 14


født 5-4-1865

død    2-3-1946

viet

ANE MARIE MAGRETHE OLESEN

født 17-11-1870                                          far: Ole Jensen

død     30-9-1930                                       mor: Karen Rasmusdat.

JENS får skøde på 14 den 25-1-1894. Han blev i daglig tale kaldet for Jens Murer.

Ft.1911: Jens J. er født i i Falling og ankom 1893 fra Esbjerg, han er gift men konen er ikke opført.

 

JENS MATHIAS PEDERSEN                  matr 10

født   18-9-1875                                           far: Jens Pedersen, matr.10

død    11-3-1960                                           mor: Mette Sørensdat.

viet ?   ( kongebrev af 11-6-1908)

MARIE PEDERSEN

født  20-1-1888                                             far: Steffen pedersen, matr.22

død    14-2-1962                                            mor: Hansine Eline Marie Hansen

Svend Arne        4-9-1908

Jens Steffen       26-6-1912     død 26-5-1983, Strandgården.

Harald              29-3-1914      viet  ?  Laura

Meta Helene     14-2-1917    død  22-9-1975

Karl Eigild       23-11-1918   død  15-1-2002

Hansine Eline 19-11-1921     død     6-2-1951

Henry Ernst       17-9-1923   død  23-9-1998

I kongebrevet står Marie Pedersen af Løsning by og sogn.

 

JENS PETER JENSEN                            matr 19


født 4-3-1887                                             far: Jørgen Jensen, matr.19

død 24-6-1967                                           mor: Ane Catrine Sørensdat.

viet     Mine

født 9-11-1890

død    11-4-1956

Jørgen              30-8-1914    død 12-4-1947

Johannes

Gunnar

Ejler

JENS P. får skøde på matr.19  i 1913, sælger igen den 1925 til Sofus Wulff. hvorpå han køber matr 3.