ØENS FAMILIER – 1600 – 1900

A-G Ha  Je    K-L-M  Ni  Ole  Pe  Ra    T-V

Angående familie oversigten

I denne oversigt der dækker tidsrummet fra 1600 til 1900, er øens gamle familier samlet med oplysning om hvilken gård eller hus de på deres tid har beboet og efter 1856 måske ejet.  Hver familie, der er placeret efter mandens fornavn, har sin egen side, påført alle fundne oplysninger. Ifølge sagens natur er de ældste familieoversigter langt fra komplette, men også senere er der usikre punkter og materialet har foruden en del mangler, sikkert også nogle fejl. De ældste familier står altid først.

Kildematerialet er:  kirkebøger, matrikler, søruller, folketællinger, div. protokoller m.v.    

Kirkebogen indeholder ud over fødsler, dåb, vielser, begravelser og den slags, lange lister over de der var til communion. I daglig tale kaldet altergængere. Disse lister indeholder mange oplysninger, her ses husbond med kone, børn og folk, tilnavne som Vestergaard, Østergaard, Alrø m.fl.. Det har ved systematisk gennemgang af disse lister været  muligt at bestemme en del fæsteskifter på forskellige gårde..  De ældste familier er især samlede på grundlag af altergangs listerne, en sørulle fra 1733, Stjernholms gamle matrikler fra 1600-1688, samt en markopmåling fra 1683.

Konens navn

Det var den gang helt almindeligt i kirkebøgerne, at undlade konens navn, i stedet skrives f.eks Niels Hansøns hustru. Selv ved et barnedåb er det sjældent at moderen nævnes ved navn, og det bliver ikke bedre op imod 1800. Mandens navn var i alle sammenhænge det vigtigste og er det derfor også i denne familie oversigt.

 

Tilnavne

Til mændenes navn, og undertiden også til kvindernes, knyttes i visse tilfælde et tilnavn. Det kan stamme fra det sted man er kommet fra eller bor på, til eksempel Hans Nielsøn Alrø, i daglig tale kaldet Hans Alrø, eller Jørgen (Rasmusøn)Vestergaard, hvis rigtige efternavn heller ikke brugtes, hvorfor også præsten brugte Vestergaard i kirkebogen.  Det betyder derimod ikke, at han med sikkerhed bor i Vestergaard, men at han stammer derfra, eller er flyttet dertil. Et andet tilnavn er haumand, f.eks gl Søren haumand, det stammer fra de østligste gårde der fra gammel tid kaldtes Havgårdene.

 

Hvor der er anført et årstal uden angivelse af dag og eller måned, er dette tal usikkert og må kun betragtes som vejledende . 

Modsat er tidsangivelserne med dag-måned-år hentet direkte i Kirkebogen. Et ? angiver en usikkerhed, fx manglende navn, dato, alder, hjemsted, ord, bogstav o.s.v.  Alle oplysninger er, hvis ikke anden kilde er anført, hentet fra Kirkebøgerne, folketælings lister, matrikelkort, søruller m.v. Alle personer er bosat på Hjarnø, og alle kirkehandlinger så vidt vides sket her, hvis ikke andet er anført.

Matrikel numre er påført hvor det var muligt og disse oplysninger er især hentet fra matrikelskortet fra 1805, realregistret, samt fra folketællings listerne der i det følgende er benævnes som: 1787, 1801, 1834, 1845 listen osv.

Lige under  …relaterede personer ,  er undertiden anført en del oplysninger og  personer, der har været vanskelige at placere i øens familier.

Familiesiderne starter med mandens navn der står over en streg sammen med matr.no., under denne streg står hans data, født-død-farog mor, herunder vielsesdato, hvorpå Konens navn kommer med diverse data og derunder børnenes navne med  fødsels dato/år,  konfirmeret, viet og med hvem, død m.v.

Derpå følger diverse fundne oplysninger, begivenheder, årstal m.v. vedrørende familen.

 

Nogle anvendte forkortelser: 

afgl. = afgangslisten, folk der rejste fra øen, modsat tilgl. = tilgangslisten

com   = Comuniering, altså altergang

ft.   = folketælling

hjd   = hjemmedøbt, dåb = kirkedøbt

htk   = Hartkorn

intro. = Introduktion efter fødsel

ifl. = ifølge  kb = kirkebog

Matr = matrikkel nummer

opl. = oplysninger

pro   = protokol

Sørul = Sørullen,

SS   = sesion

skp. = Skifteprotokol

tj   = tjeneste fx tj pige

Udover diverse kildeskrifter har forskellig hjulpet med oplysninger, Bla.a.:

Fussing (Stiernholm Len 1603-1661), J.P.Baungaard (Glud Hjarnø sogns historie), Jacob Jacobsen, Sigurd Zacho, Tove og Arne Tunbo, div slægtsbøger m.v.  Ang. Endelave er en del oplysninger hentet i “Endelaves Kernefamilier” der er samlet af Sophus Gyldings, Koldby på Samsø.