A – G

A – relaterede personer


Anders Sørensen, ifl. Stiernholms skattelister, bosat i hus fra 1611 til efter 1624

(1664 ses Søren Andersen bosat i hus)

Adam Sørensen fik skøde på Hvidkilde 12-5-1857, han er født på matr.7,

Forældre: Søren Nielsen ~ Anna Andersdatter

 

ANDERS JENSØN              Matr.15                 Husmand og Snedker

født: o.1763                               far: Jens ?

død : 10-5-1835, 72 år             mor:

viet: 30-1-1795    tro 8-11-1794

 

ANE KIERSTINE NIELSD.

født: 11-10-1770                       far: Niels Jensøn skrædder, matr 15

død : 4-3-1858, 87 år              mor: Mette Jørgensd.

Mette Cath.    3-6-1795           viet 1818 Peder Sørensen, bosat på matr 15

Jens                 25-1-1797          se text

Dines               5-4-1800          viet 1825 Karen Jørgensd., Borre, flyttet fra Øen

Niels                5-3-1803           viet 1846 Anne Marie Jacobsd., Glud, do

Jens Niels      14-4-1806          se text

Hans Jørgen  22-10-1810       se text

Karen Marie  22-10-1810       død o. 18-2-1833

Søren              19-12-1815        død 26-12 7 dg gl.

 

ANDERS kaldes ved Mette Catrines dåb for møller men benævnes ved sin død som indesidder og aftægtsmand.Da Ane dør 23 år senere regnes hun som enke efter husmand og snedker.

Ifl Søren Knudsen er Anders Jensøn møller født i Møllen som søn af huset.

ANE KIRSTINE anføres i Ft.1834 som væverske

Jens: Div.sørul: Søvandt, søpatent i 1814. Været i fart på Norge, 1816-19 med Skipper Borg og N.Sørensen. Mødte 1820-23. I fart Horsens-Amsterdam 1824.Lodspro.1830: Har ophold hos skipper Høeg i HorsensAfgl. 1831: Afgår til Horsens, 29 år gl, søfarende.

Dines: Viet 27-11-1825, Karens far er Jørgen Christiansen på Borre.Sørul: 16 år usøvandt, søpatent 1817, mødte 1818-20.

 

Niels: Sørul: Ikke søvandt, Søpatent 1819, Mødte 1820-23. 1835, 24-9 med Bek fra Horsens til Ålborg, helbefaren 1846 søfarende, viet 15-3-1846 med Anne M. der er 29 år og betegnes som indesidder i Glud. Sørul 1846: 44 år gl. befaren. Fra Helsingør til Danzig med skipper Sørensen 5/6-1847, Horsens-England 20/7-1847 med skipper Bendzen . Ved Ses. 1848-49 i fart, mødte 1850. Anføres som død 1850 ?.

Jens N.: Afgl.1824, i lære som Skræderdreng i Horsens.

Sørul: 17 år, usøvadt, søpatent 1822, mødte 1823-26.

Lodspro.1827: Hos skrædddermester Aabye i Horsens

Hans J.: Afgl.1831, 21 år til Horsens.

Lodspro.1831: Søvandt, har ophold i Horsens

 

ANDERS SØRENSEN                  Matr. 1                                                           Østergaard

født: 12-3-1810                                   far: Søren Nielsøn matr. 7

død : 2-9-1875                                    mor: Anna Andersd.,

viet: 16-7-1843    i Hjarnø Kirke

 

INGER KIERSTINE MADSDATTER

født: 8-1-1812                                        far: Mads Pedersøn, matr. 1

død : 11-11-1882                                    mor: Maren Vilhelmsd.

 

Maren                      23-4-1844            viet 1880 Mads Peter Rasmusen, matr 18 senere matr 16

Mads                        25-10-1846          viet 1880 Rasmine Marie Rasmusdat, matr 1

 

ANDERS: Afgår 1828, til Horsens som snedkerdreng, 18 år gl.Lodspro.1833: hos snedkermester Hans Nielsen, Horsens betegnes som usøvandt, har en øjenskade.Tilgl.1835: ankom som snedker fra Horsens

ANDERS gifter sig til gaarden, ved vielsen anføres Anders som Snedker.

Ved Marens dåb: begge hos sine forældre.

Ved Mads’s dåb anføres Anders som gårdmand.

28-5-1864 dør en tj pige, Karen Marie Johansen Nielsen fra Endelave af den ondartede halssyge sammen med 11 andre. Hun tjente hos Anders Sørensen

 

ANDERS (JØRGENSEN ) JUUL       Matr. 13              Vestergaard

født: 14-4-1881                                             far: Jørgen Jørgensen, matr. 4

død : 7-4-1851                                               mor: Jensigne Christensen

viet: 4-5-1906    i Skivum

 

KIRSTINE KRISTENSEN

født: 22-3-1881                                            far: Jens Christensen, Gdm. i Skivum

død : 7-4-1951                                              mor: Dorthea Marie Krebs

 

Jensigne             14-4-1907                         viet 1929 Hans Juul Pedersen

Dorthea M.        28-3-1910                         viet 1932 Richard Hansen

Jens H.              11-12-1911                          viet 1937 Helga marie Nielsen

Ester S.L.          12-4-1915                           viet 1938 Niels Johan Henriksen

Jørgen               16-1-1918                           viet 1943 Eli Alice Sørensen

Karen                7-8-1923                             viet 1944 Jesper Schultz Jespersen

 

Navneforandring fra 1905 til Anders Juul

Ifølge slægtsbog fortæller svigersønnen Hans Juul-Petersen:

Anders gik i øens skole hos lærer Lodsgaard ligesom sine søskende og tjente som ung bla. på Alrø, Samsø, i Gylling samt 1 år på Sjælland. En vinter var han elev på Vestbirk højskole hvor han lærte sin tilkommende hustru Kierstine Christensen at kende. Hun havde været elev på det forudgående sommerhold og fortsatte som stuepige på skolen, hvor også hendes mors halvbroder, Christen Lange, var lærer.

Efter brylluppet i 1906 bosatte Kirstine og Anders sig i Himmerland og ernærede sig ved landbruget.

Men Anders længtes tilbage til Hjarnø og købte i 1918 Vestergaarden der tidliger havde tilhørt hans faster Mette Kierstine og dennes mand Niels Markus Nielsen.I 1929 solgte de imidlertid atter gården og flyttede ind i huset ved anløbsbroen hos hans far Jørgen Juul, der nu var aflægs og ikke mere kunne klare færgefarten, som Anders derfor overtog og drev indtil 1938, da han døde pludseligt, kun 3 år efter faderen. Datteren Ester og svigersønnen Niels Henriksen overtog færgeriet efter ham.

 

Christen Peter ANTON SIMONSEN            Matr. 9

født: 23-6-1870                                                     far: Simon Christensen, Alrø

død :                                                                        mor: Ane Kirstine Jørgensen

viet:

 

MAREN JØRGENSDAT.

født: 11-10-1874                                                    far: Jørgen Jørgensen (Juul), matr 4

død :                                                                        mor: Johanne Christensen

 

Sigfred                4-3-1897                                    viet med Herta

Asger                  8-3-1898                                    viet 1928 Sørine K.J.Krogh, Lødderup

Johanne            6-7-1901                                     viet 1923 Sofus Wulff, Brædstrup

Hagbard           20-6-1903                                   viet 1828 Anna Kristine Hansen, Horsens

Ane Kirstine    18-3-1905                                    død 25-7-1955

 

ANTONs forældre flyttede 1905 til Hjarnø og boede på Mat. 11d

Simon Jørgensen 3-6-1851

Ane – 15-8-1852

Begge var fra Alrø og Simon blev i 1911 benævnt som partikulier.

 

Sigfred Simonsen, Viet 20 Apr. 1922 i Silkeborg

Herta Christensen F: Graves Christensen og Anne Kierstine Pedersen, Them sogn

Herta f.30-10-1899, død 22-4-1982, Sigfred død 25-1-1975

Børn:

Asger 23-1-1923 viet 1953 Edit Emilie Brynhilde Poulsen, Linå

Ragnhild 29-11-1925 viet 1950 Knud Børge Jensen, Stourop

Dorthea 10-1-1938 viet 1964 Per dam Sørensen, Frederiksberg

Gunhild 2-8-1942 viet 1963 Carsten Borgquist Jørgensen, Horsens

 

Hagbard Simonsen

Viet 4-11-1928

Anna Hansen f.15-1-1902 F: Søren Christian Hansen og Inger Kristine Rasmussen, Horsens

Børn:Emmy, Søren Christian, Anna Kirstine

 

B – Relaterede personer m.v.


1610-1618 Peder Bendsen som inderste i hus

1610-27 Sidder Bent Jørgensen ifl. Fussing på en gård

1691 Til dåb i glud hos Niels Rasmusøn’s Rasmus ses Maren Bendsd. fra Hjarnø.

1694 Skrifte i Glud for hor: Michel Tomesøn i Østrup m/ Maren bendsdat. født på Hjarnø

1712 Viet i Glud Maren Bendsd. fra Hjarnø til Christen Jørgensøn på Heden.En Christen Jørgensøn ses i Assens-Klakring KB.,2 S.i Adv 1715 blive viet til Inger Handsd. (Assens-Klakring KB.) spor efter Maren Bendsdat. er ikke fundet.

 

BERTEL LAUERSØN                 Matr. 3

født: 4-7-1779                                    far: Laurits Jørgensen Vestergaard, Alrø

død : 2-10-1857                                 mor: Elle Marie Bertelsdatter

viet: 7-8-1807                                    med enken efter Jens Peder Jensøn

 

METTE SØRENSDATTER

født: 20-5-1765                                 far: Søren Hansøn i Hauen, matr.22

død :                                                   mor: Johanne Sørensd.

 

Præsten skriver godtnok “enken Anna Sørensd.” da han indfører vielsen i Kb, men ved sin død og i 1834 listen kaldes hun Mette.

BERTEL: Søvandt, søpatent 1802, 65.5″ høj, 2 togter, gårdmandspas 1807, 4-7 td htk, Fripas til fart og fiskeri 1814.

Elle Marie’s forældre er: F: Berthel Andersen på Alrø,M: Inger Olufsdatter fra Hjarnø,

MF: Oluf Rasmusen på matr. 11, MM: Ingeborg fra Alrø

 

Da Inger Olufsdatter’s mand Berthel dør i 1758 gifter hun sig året efter med Jens Sørensen på Alrø, de måtte have kongebrev idet de var beslægtede i 2 og 3 led.

Måske er det ad den vej muligt at finde frem til Ingeborgs slægt på Alrø

 

C – Relaterede personer


Gl. CHRISTEN JØRGENSØN, Mulig fader: Jørgen Bendtsøn fra 1664 matr

Ifl. com: 26-12-1739: Gl Christen Jørgensøn blev betient i sit hjem af Hr. Zoega i Schiolde. Herefter ses han ikke mere til com.

 

Gl. CHRISTEN RASMUSØN          Matr. bosat i hus

født: o.1636                                               far: Se text

død : 22-9-1744, 108 år                          mor:

viet: 1697           gift som 60 årig! se text

KAREN JØRGENSDATTER

født:                                                            far: far: se text

død : inden 1733                                      mor:

Jørgen        1698                                      druknet 23-4-1747 49 år

Inger           ?                                             viet 1745 Joust Povelsøn fra Endelave.

 

Gl.CHRISTEN:Hans fader må være Rasmus Christensøn der ifl.1664 matr. boede i et hus.Christen havde muligvis en broder der hed Niels, fød o.1635, som flyttede til Endelave og blev viet 1668 med Kiersten Lasdatter

 

1688: CHRISTEN ses til barnedåb i Glud, “Sophie” hos Jørgen Mouridsøn i skovhuset, sammen med Niels Rasmusøn.

Glud KB. 18 S.e.Trin 1697: (en overstreget indførsel s.118) Blef Christen Rasmusøn oc Karen Jørgensdatter viede tilsammen i æcteskab.Eneste Karen Jørgensd. fra den tid født i Glud er Jørgen Offers datter Karen født 1668

 

KB: 26-4-1747:

Jørgen Christensøn skræder på Hiarnøe, som døde d 23 d. om morgnen tidlig på vejen eler rejsen fra Endelauge, da det var et stærk blæsende koldt vejir, da hand, som et meget svag menske iser af et meget stort bræek, han ville ?oget sig på roen og tillige frosen forsvandt, begravet i hans alders 49 år; ellers var med ham på reijsen Mors: Rube fra Horsens og Peder Sørensøn fra Hiarnøe, som vidner at der snart irke? vendtes? til at han fløde noget før han var næsten død.

Og to mænd af landet fante ham saa snart han kom til landet, som og vidnede, at ? ? kunde for noget ? kunde forårsage hans hastige død.

 

Inger Christendatter viet med Joust P.:

Der Spores ingen efterslægt hverken på Hjarnø eller Endelave, men Jørgens besøg på Endelave tyder på at de var bosat der. Joust var skolemester her på Hjarnø ca 1733-37, hans forældre er Povel Jensøn viet 1681 med Tyre Olufsdatter, Endelave

Com: 1733-40: Gl. Christen Rasmusøn og Søn og datter

Com. 1740-43: Gl. Christen Rasmusøn fik sakramentet på sin seng i sit hus.

Com: 1744: Gl. Christen Rasmusøn som blev beredt på sin seng efter sædvane.

 

CHRISTOFER RASMUSØN      Vestergaard              bosat i hus

født: 1696                                                                                far: Rasmus Sørensen Vestergaard matr 12/13

død : 21-5-1746, 50 år gl                                                      mor: Anna Rasmusdatter

viet: o.1725

 

BODIL JENSDATTER

født: 1702                                                                              far: Jens ?

død : 3-2-1768, 66 år gl                                                      mor:

 

Jens                                         1726                                       kon 6-10-1743, i 1746 søfarende, bosat i Svendborg

Rasmus                                   1730                                       bosat i Svalvig i Norge

Peder                                       21-4-1734                             kon 6-4-1755

Ane M.                                    21-4-1734                             kon 6-4-1755 viet 1790 enken Ane Kierstine Sørensd., matr 10

 

Sørul 1733: CHRISTOFER Rasmusøn 40 år gift. Ingen Jord nævnt.

BODIL Jensdatters navn kendes fra introduktioner efter fødsel og fra hendes begravelse

Se skifte efter Søren i 1817 ang. hans brødre.

Ifl.Com. listerne:

1733-46: Christofer Rasmusøn Vestergaard og hustru

1746-67: Christofer Rasmusøns Enke

1733-59: Børn: Jens, Rasmus, Søren, Peder, Thomas og en datter

 

“Jens”

1744: dreng hos Jens Rasmusøn, 1746: Matros og søfarende

1747: Jens Christophersøn ses sidste gang til com.

 

“Rasmus

“1748-49: dreng hos Peder Sørensøn 1752: Christophers enke med søn Rasmus

1753: ses nu sidste gang til com, som svend hos Peder Østergaard

 

“Peder”

1755: hos Søren Nielsøn og Peder Østergaard, 1755-58: hos Peder Østergaard

 

“Søren” 1769: Matros

1755: hos Oluf Rasmusøn, 1756-58: hos Mads Nielsøn, 1759-60: hos Søren Nielsøn, 1761-64: hos Mads Nielsøn, 1765-68: hos NielsSørensøn, 1768-69: hos Laurids Olufsøn 1770-90: hos Jørgen Olufsøn, vies 1790 til Jørgen Olufsøns enke

 

“Thomas”

1757-59: hos Rasmus Rasmusøn, 1759-61: hos Søren Pedersøn, 1762-64: hos Niels Sørensøn, 1764: hos Laurids Olufsøn, 1765-67: hosChristen Sørensøn, 1767-69: hos Jørgen Olufsøn

 

CHRISTEN SØRENSØN                               Matr. 12

født: 1719                                                               far: Søren Pedersøn, matr. 4

død : 20-4-1779, 60 år                                        mor: (måske Anna) Nielsdatter

viet: 9-3-1752        med enken efter Jens Pedersøn Alrø

 

ANNA MAGRETHE PEDERSD.

født: 1720                                                               far: Peder Sørensøn Vestergaard, matr 12

død : ?/10-1792, 72år                                          mor: Karen Hansdatter

Anna                         20-9-1752                            død 18-10-52

Jens                          14-4-1753                             kon 7-4-1771 ? død 12-1-1831 almisse lem.

Søren                       20-12-1756                           kon 23-4-1775 viet 1777 Karen Rasmusd., matr 12

 

Ang. CHRISTENKb.

1779: 1 S.e.Trinitatis blev Begravet Christen Sørensøn som kuldsejlede og druknend i et hart vejer d. 20 april på sin tilbage reise fra Endelauge samt fundet og synet af herreds fogeden i Hads herred ved Gyldenæs hvor fra han med tilladelse blev overbragt til fædrene sted og land og er begravet i hans alders 60 år.

Christen Sørensen fra Hiarnøe (Glud Sogn) og Anna Margretha Pedersdatter, Bønderfolk, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet, at Hand og Hendes forrige ved Døden afgangne Mand Jens Pedersen, skal have været Sødskende Børn.Christiansborg den 19 Novembris 1751. Til Aarhuus Hospital 2 Sldr.

Att. om Slægtskab. C S og A M P begge af Hjarnøe Land. Sign af Sognepræsten Glud og Søren Pedersøn – Jens Rasmussen begge af Hiarnøe Land.

 

CHRISTEN er farbroder til Jens Pedersøn og Mette Pedersdatter der begge blev konfirmeret 1762, født o.1744-47.

Ifl.Com.listerne:

1741:Unge Peder Sørensøn og hustru og hans broder Christen.

1740-46: hos sin broder Peder Sørensøn

1747-51: hos Rasmus Rasmusøn

1752: Christen Sørensøn og fæste kone/ hustru

1761: + moder, 1767-68+78 + stifdatter Karen, 1771-77 + søn Jens

1777-79: + Jens og Søren og stifdatter Karen

1780-92: Søren Christensøns enke.

 

Folk:

1755: Niels Olufsøn, 1755-59: Thomas Sørensøn

1763-64: Jens Pedersøn, 1765-68: Thomas Christophersøn

1769-70: Mette C. Pedersdatter

1759: Gl. Søren Pedersøns datter Karen og datters søn Søren Christensøn

 

Hors 1794: Jens Christensøn anløb i 1794 havnen 2 gange.

Sørul 1802: Jens Ch. Helbefaren, Søpatent i 1802, sejler fra Horsens med skib i Kgl.transport, 4 togter.

Lodspro: Søren var til sesion 16-8-1777

 

CHRISTEN NIELSEN                                   Matr. 20

født: 13-3-1784                                                     far: far: Niels Corfitsen, Østrup

død :                                                                        mor: mor: (Inger Christend.)

viet: 30-4-1814    med enken efter Peder Pedersøn,(ingen børn).

 

SOFIE SØRENSDATTER

født: 27-11-1778                                                    far: Søren Hansøn i hauen, matr. 22

død : (se Glud KB)                                               mor: Johanne Sørensd.

 

Peder                                22-1-1815

Niels Johan                     3-11-1816                    viet ? Hermandine Julie Jensen, flytter til Østrup

Søren                               31-3-1818

Inger Kierstine               7-5-1821                     ugift, boer 1845 i Østrup, se text

Hans                                1-12-1822                    død 2-12 1 dg gl

 

CHRISTEN: ankom 1817 fra Glud sogn, hans fader var husmand og dagleier og gift 2nd gang med Inger Christend.

CHRISTEN og SOFIE kaldes for Væver og huusfolk

Søren: Er i 1845 gift med Hermandine Julie Jensen fc.1808 i Kbh. De bor på Østrup mark, benævnes husmand og væver, Sørens søster Inger Kirstine bor hos dem og kaldes for inderste og væver. Hans moder Sofie Sørensd. bor der ligeledes som 67 årig aftægts kone.

1832: Christen Nielsen fæster et hus på Bisholt mark, 3skp. 1alb. hartkorn.

Ses i fæstepro B66C – 58 fol.260

 

CHRISTIAN JØRGENSEN       Borg          bosat i Snaptun, Baadfører

født:24-1-1793                                                far: Jørgen Christiansen, Borre

død :                                                                 mor: Maren Jensd.

viet: 17-3-1827

 

INGEBORG JENSDATTER

født: 26-4-1807                                              far: Jens Nielsen, matr 13

død : 7-4-1832                                                mor: Anna Sørensd

Jens Jørgen                 29-1-1828

 

CHRISTIAN Kaldes ved vielsen i 1827 for hidtil søfarende, ved Jens Jørgens dåb for husmand.

Flytter 1829 til Glud m/familien, kaldes da Bådfører.

Ansat ved lodseriet 12-10-1835. ” er allene for indlodsning af fartøjer fra Gyllingnæs eller Hjarnø til Horsens”. som bopæl anført Hjarnø. Efter begæring afskediget 3-3-1841.

Ifl. JPB. byggede han det andet hus ved Snaptun. (nu JH) Var ifl. Ft 1834 gift 2nd gang med Ane Barbara Hansdat. Kaldtes da for fisker og bådfører.

Jens Jørgen: ses i Ft 1845 hos faderen i hus i Østrup.og betegnes søfarende og faderen som bådfører.

Forslægt:

Jørgen Povlsøn ~ 1717 ~ Clara Elisabeth Rosenmeyer fra alrø

Chr Jørgensen ~ 1762 ~ Johanne Jensdatter fra Alrø, de bliver bosat på Borre

Jørgen Chr. Borg ~ ? ~ Maren Jensdatter

Chr. Jørgensen Borg ~1827 ~Ingeborg Jensdatter

 

CHRESTEN JENSEN                               Matr. 15                fra Alrø

født: 30-4-1807                                         far:Jens Pedersen, Alrø

død: 26-11-1882                                        mor:Inger Michelsdatter

viet: 6-12-1844                                          med Erik Sørensøns enke,(hendes 3de ægteskab)

 

METTE CATRINE ANDERSDATTER

født: 3-6-1795                                           far:Anders Jensøn, matr. 15

død: 15-10-1874                                       mor:Ane Kirstine Nielsdatter

 

CHRESTEN ankommer 1844 fra Alrø og har fæstet hus på Hjarnø.

 

CARL PETERSEN                                   Matr. 10b

født: 30-9-1846                                       far: Peder Clausen, matr. 21

død: o.1922                                               mor: Ane Stephansd.

viet: 30-9-1886          i Glud Kirke

 

DORTHEA JENSEN

født: 27-3-1857                                      far: Jens Thomasen husfolk på

død:                                                         mor: Inger Henriksd. Nørby mark

Emma Marie Pedersen  15-8-1887

Petra Annine Pedersen  16-12-1896

 

CARL:

Skøde lyst på 10b den 17-1-1876, hans enke sælger til Sigfred Simonsen i 1922Han sejlede smør til Horsens de første år Mejeriet var startet.Betegnes husmand og Fisker i Ft 1890

 

DORTHEA:

Er en søster til Thomas Chr. Jensen på matr no 3b.Ved hendes vielse i 1886 er hendes fader død, moderen gifter sig igen med Knud M. NielsenIfl.Ft 1911, er hun enke, husmoder og landbruger. Petra bor hos hende.

 

Opl.fra Arne:

CARL var lidt skrøvlet i det og kunne ikke lave så meget, og han var en lille spinkel mand og farbror til Mathias.

Lods Søren Hansen bliver bosat her på Matr. 10b, idet han lejer ejendommen af Carl Petersen indtil denne skal giftes. Der var i 1886 ingen andre muligheder for at leje en bolig på øen og Lodsvæsnet beslutter derfor selv at bygge et Hus.

 

CRESTEN PETER NIELSEN.                     Matr. se text

født: 16-10-1865                                            far: Niels Hansen, Snedker, matr. 15

død : 10-11-1945                                            mor: Karen Marie Pedersd.

viet:

 

INGRID MARIANE (Nielsen)

født:16-9-1877                                                far:

død: 2-5-1950                                                 mor:

 

Skøde på 11d i 1901, solgt til Simon Jørgensen 1905.

Skøde på 15c og 17d i 1906, solgt til Ejler Jensen 1946

Ft.1911: Matr 15c+17d. Ingrid er født i Grønbæk, Viborg.

 

11d købt af Ole Hansen i 1901

15c + 17d købt af Niels Hansen i 1909

Chr.Peter og Ingrid byggede landbrugsejendom på 15c i 1910

11d solgt 1914 til Karlinius Nielsen, søn af Snedker NIELS hansen og ejer af matr.no.15

 

CARLINIUS får skøde på matr 15 i 1909

Ft.1911:

Carlinius er landmand og snedker på matr 11c+11a+15a+17?+18Maries moder, Karen Marie er pensioneret jordemoder og boer hos sin datter og svigersøn.

ifl.skolepro:

Carlinius’s børn: Niels H.V.-Nielsen født 4-2-1911 og Carl A.F.Nielsen født 24-4-1916

“Linius” lavede fx skriveborde, Sengemøbler, Slagbænke osv.

Slagbænke har han fx lavet til både Mathias P. og Hans P.

 

CARLINIUS NIELSEN                      Matr. 15                      Snedker

født:       15-12-1879                             far: Poul Nielsen, Alrø

død : 13-11-1952                                   mor:

viet:

 

Nielsigne Karoline MARIE NIELSEN

født: 7-5-1875                                      far: Snedker Niels Hansen, matr 15

død:17-11-1929                                    mor: Karen Marie Pedersd.

Niels H.V. Nielsen     4-2-1911

Carl A.F. Nielsen  24-4-1916

viet: 2nd gang

 

ANNA

født: 4-1-1913                                      far:

død: 31-12-1986                                  mor:

 

CHRISTIAN JØRGENSEN         Matr. 11d+11i

født: 15-9-1867                                    far: Anders Jørgensen, gårdfolk i

død: 30-12-1918                                  mor: Elisabeth Knudsen , strup

viet:

KAREN MARIE PEDERSEN

født: 30-4-1861                                    far: Jens Pedersen, matr nr 10

død: 9-4-1945                                      mor: Mette Sørensen

 

Christian Jørgensen køber i 1916 Matr nr 11d + 11i af Simon Jørgensen.Karen bor der til sin død og kaldes i daglig tale for Karen Jørgensen, hun er søster til: Jens Pejsen, Søren fisker, Mathias, osv.

 

D. og E. relaterede personer


Ane Dyngbye 1733 listen Com.Kirsten Dyngbye 1743 listen Com.På Alrø ses også nogle Dyngby’er som tj.folk hist og her.

Dyngby ligger 7-8 km norf for Hou.

 

DUSINIUS PETER RASMUSEN       Matr. 6

født: 1-6-1850                                               far: Gdm Rasmus Madsen, matr 6

død: 30-7-1914                                             mor: Ane Marie Magrethe Madsd.

viet: 10-4-1891

NIELSIGNE OLESEN

født: 6-7-1859                                              far: husm Ole Peter Sørensen, Åstrup

død: 12-2-1944                                            mor:Ingeborg Sørensd. (fra hjarnø), matr 3

Peder Sørensen  8-4-1880                        efter vielsen; Peter Rasmusen

 

DUSINIUS køber gaarden til selveje i 1883 idet hans far afstår sin ret fra købe kontrakten til ham, og går på aftægt.Dusinius sælger til sønnen Peder i 1911. Dusinius dør på St Josep hosp. Horsens.

NIELSIGNE bor i et hus der lå mellem matr 3 og 4, indtil Dusinius endelig gifter sig med hende. Da er hans søn 11 år.Nielsigne dør i Juelsminde, på hendes gravsten står hun er født i Rårup.Til hendes dåb i 1859 var hendes moster Mette Sørensd. fra Hjarnø med.

Peder der er født før vielsen, får fra 1905 efternavnet Rasmusen

Hans 1913-1991 (sten på deres grav) ??

 

I Ft 1890: Dusinius er ugift, har en husholder Maren K. Rasmusen, og har begge sine forældre på aftægt.

Ft 1890:

Nielsigne Olesen 27 år, ugift, sypige født i RårupPeter Sørensen 9 – , søn født på HjarnøAne Johanne Jensd. 90 år, aftægtskone, fra matr nr 3. (Ingeborgs mor og Nielsignes mormor.)

1911 har Dusinius en stenhugger fra Ørting, Mogens Simonsen, boende.

 

ERIK SØRENSEN                   Matr. 15

født: 23-3-1795                            far: Søren Pedersøn Damand, Sønderby

død: 15-2-1844                            mor: Kirsten Christofferd.

viet: 7-4-1843                              med Peder Sørensen Damand’s enke

METTE CATRINE ANDERSDATTER

født: 3-6-1795                              far: Anders Jensøn, matr 15

død: 15-10-1874                          mor: Ane Kirstine Nielsdatter

ERIK gifter sig med sin halvbroders enke idet hans fader er gift for 2nd gang, 18-1-1794, med Kirsten Christoferdatter. Ved vielsen står om Erik: Tjener i ØstrupDa Erik dør gifter Mette C. sig for 3de gang med Chresten Jensøn der tjente på Alrø.