Alrø

HJARNØ FAMILIERS FORBINDELSER TIL ALRØ

Alrø KB starter 1698. Fra 1736 indførtes Konfirmationerne i Alrø KB

Ved visitation 1792 anmodes præsten om også at skrive konernes navne ind i Alrø kirkebog ved dåb og dødsfald.

 

BENT RASMUSØN fra Hjarnø viet 1733 med MAREN JENSD. på Alrø

Bent er ikke anført som værende fra Hjarnø men det passer meget godt, han er ifølge 1733 sørullen fra Hjarnø, 26 år gl, ugift og tjener præsten på Alrø. I samme rulle ses hans far Rasmus Bendsøn, 60 år gift, og bosat uden jord på Hjarnø.

I Alrø Kirkebog ses ingen der døbes Bent omkring 1708.

 

BENT dør 69 år gl i 1777, og er da fc 1708

MAREN dør 76 år gl i 1778, far: Jens Jensen, Alrø

 

Børn:

1733 Karen bå.a Anna Sophie Rosenm.

fad. Jep Sørensen, Anders Jørgensen, Peder Bertelsen, Kirsten Nielsd., Anna Pedersd.(Karen død 1735)

 

1736 Marie Cathrine bå.a. Præstens kone

fad. Jens Jensen Tærpker?, Anders Rasmusen, Clara Rosenm., Kirsten Bertelsen, Karen Nielsd.

 

1738 Rasmus bå.a. Anna Sophie Rosenm.

fad. Jøregn Andersen, Liborius Jørgensd., Kirsten Bertelsen, Anna Pedersd.

 

1741 Kirsten bå.a. Anna Sophie Rosenm.

fad. Jørgen Povelsen, Bertel Andersen, Jørgen Andersen Vesterg., Rasmus Jensen, Kirsten Nielsed.

 

1743 Søren bå.a. Anna Sophie Rosenm.

fad. Jørgen Andersen, Christen Ibsen, Jørgen Povelsen, Søren Justesen J Rosenmejer, Kirsten Nielsd.

 

1748 Johanne bå.a. Inger Olufsd.

fad. Søren Nielsen, Peder Jørgensen, Jens Sørensen Rosenm., Kirsten Nielsd., Ane Jensd. Tærpkers

 

1750 Jens bå.a. Præstens kone

fad. Jørgen Andersen Vesterg.,Jens Sørensen

Rosenm., Peder Jensen Tærpker, Else Jespersd.,Kathrine Marie Jensd.

 

Ingen til barnedåb med tilføjelsen fra Hiernøe, men “Johanne” bliver båret af Inger Olufsdatter som er fra Hjarnø .

Hun blev viet 1740 med Berthel Andersøn fra Alrø.

 

Ft 1787 Familie no 33:

Søren Bendtsøn 44år, gift, husmand, ernærer sig ved snedker og bødker arbejde.

Hans kone: Anne Jørgensdatter 35 år

Børn: Jens 10år, Maren 9år, Cathrine 7år, Kiersten 5år

 

Ft 1787 Familie No 34:

Marie Bendsdatter 52år og Johanne Bendsdatter 41år,

2 søstre der boer i eet hus, ernære sig mest ved at væve, undertiden går de dagleje hos bonden.

Hos dem boer Rasmus Bendsen 49år, deres broder, Han er meget vanfør i ansigtet. Alle 3 er ugifte.

 

Ft 1801:

Rasmus Bentsen 63 år, ugift mand i huset, jordløs huusmand

Marie Kathrine Bentsdatter 65 år, søster

Johanne bentsdatter 65 år, søster

 

RASMUS NIELSØN fra Hjarnø viet 1752 med KAREN JØRGENSD. fra Alrø

Børn:

1753 Barbera bå.a. Inger Olufsd.

fad. Jørgen Andersen Vesterg., Bertel Andersen,Jørgen Jørgensen Møller,Karen Pedersd., Catr.Justd. Rosenm.

 

1755 Elle bå.a. Præstens kone

Jørgen Andersen Vesterg., Bertel Andersen, Anders Jørgensen Vesterg., Kirsten Nielsd., Karen Nielsd.skrædderens fæstemøe.

1757 Anna bå.a. Præstens kone

fad. Christen Ibsen, Bertel Andersen, Jens Sørensen Degn, Anna Nielsd. skræderens kone, Maren Christensd.

 

1759 Jørgen bå.a. Præstens kone

fad. Jøregn Andersen Vesterg., Christen Ibsen, Jens Jørgensen vesterg., Kirsten Nielsed., Anne Marie Sørensd.

 

1761 Niels bå.a. Kirsten Jørgensd. vesterg.

fad. Jørgen vesterg., Just Rosenm., Anders Jørgensen Vesterg., Kirsten Nielsd., Else Jespersd.

 

1763 Jens bå.a. Maren Nielsd. fra Rårup

fad. Jørgen Mikkelsen fra Rårup, Jørgen vesterg.,Vilhelm Justesen, Kirsten Nielsd., Kirsten Jørgensd. Vesterg.

 

1766 Kirsten bå.a. Kirsten Jørgensd. Vesterg.

fad. Jørgen Vesterg., Anders Jørgensen, Laurids Jørgensen, Ane Nielsd., Karen Justd.

 

Af personer der kommer fra Hjarnø ses til barnedåbene: Inger Olufsdatter og Maren Nielsdatter fra Rårup,sidstnævnte er født på Hjarnø og gift med Jørgen Mikkelsen der er skoleholder i Rårup

 

Rasmus dør 47 1/2 år gl. i 1768

 

Karen vies 2nd. 1771 til Simon Jensen

 

Skifte efter Rasmus Nielsen på Alrø. 20.6.1769, fol.684.

E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Eriksen sst. Børn: Barbara 17, Ellen 15, Anne 12, Jørgen 10, Niels 8, Jens 6, Kirsten 4.

FM: morfar Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø Land, morbror Jens Jørgensen sst, mosters mand Anders Jørgensen sst, Peder Nielsen på Hjarnø, Niels Rasmussen sst>, Eskild Sørensen. Første ægteskab med Barbara Gødesdatter, datter af Gøde Christian Rosenmeier og Anne Jensdatter.

 

BERTHEL ANDERSØN viet 1740 med INGER OLUFSDATTER på Hjarnø

BØRN:

1741 Kirsten bå.a. Præstens kone

fad. Øste Anders Jørgensen, Peder Smed, Jørgen, Andersøn Vesterg., Elle Pedersd., Anna Andersd.

 

1743 Ingeborg bå.a. Elle Pedersd.

fad. Øster Anders Jørgens., Jørg. Andersøn Vest., Jørgen Olufsøn og Elle Olufsd. fra Hjernø, Elle Simonsd.

 

1744 Anna bå.a. Sofie Olufsd. fra Hjarnø

fad. Jens Rasmusøn og Jens Olufsøn fra Hjarnø, Øster Anders Jørgensøn, Jørgen Andersøn Vesterg., Elle Olufsd. fra Hjarnø.

 

1746 Kierstine bå.a. Præstens kone

fad. Jørgen Andersen Vesterg.,Jørgen Molboe, Jens, Sørensen Rosenm.,Kirsten Nielsd., Else Jespersen.

 

1750 Karen bå.a. Præstens kone

fad. Rasmus Olufsen Hiernøe fra Horsens, Jørgen, Andersøn Vesterg., Simon Jensen, Inger Rasmusd.Elle Simonsd. (Karen død 1751)

 

1751 Karen bå.a. Else Pedersd.

Anders Jørgensen, Rasmus Sørensen Vesterg. Fra Hjarnø, Jørgen Olufsen fra Hiernøe, Kathrine Maren Jensd., Karen Jørgensd. Vesterg.

 

1754 Sophia bå.a. Elle Pedersd.

fad. Jørgen Andersen vesterg., Jens Pedersen, Simon Jensen, Inger Rasmusd., Anna Marie Sørensd.

 

1757 Elle Marie bå.a. Præstens kone

fad. Jens Pedersen, Rasmus Nielsen, Jens Jensen Bager, Jørgen Olufsen fra Hjarnø, Inger Rasmusd.

 

Ft 1787: Familie no.5, Jens Sørensøn, 55år, bonde og gaardbeboer, hans kone Inger Olufsdatter 70år, 2det ægteskab.

Tj-karl Niels Andersøn 23 år og gift. Tj-dreng Berthel Jensøn 11år, og tj-pige Anne Jensdatter 17år.

 

Bertel der er født i 1713 (f: Anders Jørgensøn) dør 1758 45 år gl

 

INGER Olufsd. gifter sig igen 7-6-1759 med JENS SØRENSØN

Kongl bevill. de er beslægtet i 2nd og 3de led

 

JENS Sørensen dør 57 år gl i 1790, f.1732, far Søren S. Degn., Alrø

INGER Olufsd. dør 79 år gl i 1795. far Oluf Rasmusen, Hjarnø

 

Skifte efter Bertel Andersen på Alrø. 5.3.1759, fol.469B.

E: Inger Olufsdatter. LV: Liborius Jørgensen sst.

Børn: Kirsten 17, Ingeborg 16, Anne 14, Anne Kirstine 12, Karen 7, Sofie 4, Ellen Marie 1.

FM: farbror Jørgen Andersen Vestergaard på Alrø.

 

Skifte efter JENS SØRENSEN på Alrø. 4.5.1790, fol.726.

E: Inger Olufsdatter. LV: Jens Jørgensen Vestergaard.

A: søster Marie Sørensdatter, død, var g.m. Peder Jensen Degn på Alrø Land.

3Børn: Jens 25, styrmand, farer på Norge, Søren 21, Anne Kirstine 15.

 

SØREN NIELSØN viet på Alrø 1742 med METTE PEDERSDATTER

Børn:

1743 Eskild bå.a. Anne Sophie Rosenm.

fad. Niels Jensen, Jesper Povelsen, Jens Nielsen Rasmus Jensen, Kirsten Nielsd.

 

1744 Mette bå.a. præstens kone

fad. Thomas Rasmusøn. Vest og Rasmus Rasmusøn fra Hjarnø Jens Nielsen og kone, Else Jespersd., Kirsten Andersd.

 

1747 Peder bå.a Præstens kone

1748 død fad. Niels Jensen, Peder Bertelsen, Jørgen Jørgensøn Møller, Else Jespersd., Inger Rasmusd.

 

1749 Anna bå.a Præstens kone

fad. Jens Nielsen den unge, Peder Bertelsen, Julius Sørensen Rosenm., Elle Pedersd., Johanne Sørensd.

 

1752 Niels bå.a. Præstens kone

fad. Peder Bertelsen, Jørgen Eskildsen, Kirsten Nielsd., Anna Kat. Rasmusd., Johanne Sørensd.

 

1756 Peder bå.a. Elle Pedersd.

fad. Niels Jensen, Jørg. Anders. Vesterg., Rasmus Jensen, Else Jespersen, Kiersten Nielsd.

 

Mette Pedersd. død 56 år gl. 1767, da fc 1711, hendes dåb ses ikke i Alrø KB

Søren Nielsøn død 68 år gl, 1769, da fc 1701, hans dåb ses ikke,

(eneste Niels på Alrø der får børn omkring den tid er Niels Jørgensen)

Ifl. Svend Hansen og Liborius Jensens anetavle, er Søren Nielsøn født1717 på Alrø og død 1786 sammesteds.

 

PEDER BERTELSØN viet på Alrø 1745 med KIERSTEN NIELSDATTER

Kiersten Nielsd. er så vidt jeg kan se en søster til Rasmus Rasmusøns kone Karen Nielsd. som er fra Alrø.

Rasmus R. er fra Hjarnø

børn:

1746 Mette bå.a. Anna Sophie Rosenm.

fad. Niels Jensen, Jens Nielsen, Jens Sørensen Rosenm., Kirsten Nielsd., Mette Pedersd. (Mette død 1746)

 

1747 Mette bå.a Anna Sophie Rosenm.

fad. Niels Jensen, Søren Nielsen, Jens Sør. Rosenm. Else Jespersen, Kirsten Nielsd.

 

1749 Niels bå.a. Præstens kone

Niels Jensen, Jens Nielsen den yngre, Søren Nielsen Else Pedersd. Vesterg., Anna kathrine Rasmusd.

 

1753 Jens bå.a. Anna Sop. Rosenm.

fad. Niels Jensen, Niels Sørensen Rosenm.,Rasmus Jørgensen, Mette Pedersd., Anna Mikelsd.

 

1756 Anna død 12 uger gl

 

1757 Anna bå.a Præstens kone

fad. Rasmus Rasmusøn fra Hjarnø, Jens Nielsen d.yngre, Cort Sørens. Rosenm. Mette Pedersd. Anna Jensd. (Anna død 1764)

 

1760 Søren bå.a. Præstens kone

fad. Jens Nielsen, Rasmus Nielsen, Anders Jørgensen,Anne Jensd., Johanne Eskildsd.

 

1763 Karen bå.a. Præstens kone

fad. Søren Nielsen, Niels Jørgensen, Cort Rosenm. Anna Pedersd. , Johanne Jensd.

 

1766 Hans bå.a. Præstens kone

fad. Jens Nielsen, Jeppe Jensen, Eskild Sørensen, Johanne Sørensd. og Johanne Jensd.

 

kiersten N. dør 1772, 48 år gl, f.1724, far Niels Jensen

Peder Bertelsøn dør 62 år gl i 1775, hans dåb ikke fundet, eneste Peder fra den tid er Peder Nielsens søn Peder fra 1712.

 

JØRGEN ERIKSØN Smed, viet på Hjarnø 1751 med MAREN “NIELSDATTER” ?

Men det ser ud til at være Søren Nielsøns datter Maren “Sørensdatter”

Jørgen Smeds kone Maren Sørensdatter død 1790, 61 år gl, f.p. Hjarnø.

Børn:

1752 Erik som døde 1 dag gammel

1753 Mette bå.a. Præstens kone

fad. Bertel Andersen, Søren Ibsen, Jens Sørensen Rosenm., Inger Rasmusd, Johanne Christensd.

 

1756 Søren bå.a. Præstens kone

fad. Bertel Andersen, Søren Pedersen, Jeppe Jensen Johanne Sørensd. og Karen Nielsd. fra Hjarnø

 

1760 Niels bå.a. Præstens kone

fad. Niels Sørensen og Søren Hansen fra Hjarnø Cort Rosenm., Ane Fyvlingsd., Ane Katrine Sørensd. fra Hjarnø.

 

1763 Erik bå.a. Præstens kone

fad. Jørgen Vesterg., Rasmus Skræder, Anders Jørgensen, Karen Jørgensd., Maren Christensd. (Erik død 1764)

 

1767 Karen bå.a. Præstens kone

fad. ? Ibsen, Jørgen vesterg., Giødet Sørensen, Ane Jensd., Mette Sørensd.

 

1772 Kirsten bå.a. Præstens kone

fad. Jørgen vesterg., Jens Liboriusen, Mikkel Rasmusen, Ane Jensd., Mette Jensd.

 

Ft 1787: Familie no22:

Jørgen Eriksen 67år, husmand, forhen smed, har vævet lidt.

Konen: Maren Sørensdatter 57år og barn Kiersten Jørgensdatter 15 år.

 

Jørgen Eriksen Smed dør 1794, alder ikke anført.

Hans dåb er ikke fundet på Alrø Ingen ved Navn Erik får børn i dette tidsrum.

 

Skifte efter Maren Sørensdatter på Alrø. 10.11.1790, fol.783.

E: Jørgen Eriksen Smed.

Børn: Niels Jørgensen Smed 30 på Alrø Land, Mette g.m. Jens Liboriussen på Alrø, Karen 23, Kirsten 18. FM: Julius Sørensen.

 

Skifte efter Jørgen Eriksen Smed på Alrø. 10.11.1795, fol.253B.

[Enkemand efter Maren Sørensdatter, skifte 10.11.1790 lbnr.857].

Børn: Niels Jørgensen Smed på Alrø Land, Mette g.m. Jens Liboriussen på Alrø, Karen 27, Kirsten 24. FM: Peder Jensen Degn, Julius Rosenmeier på Alrø.

 

RASMUS JENSØN Skræder på Alrø viet 1755 med ANNA NIELSDATTER fra Hjarnø

Rasmus J. er viet 2nd gang 1755 med ANNA NIELSD. fra Hjarnø, men Vielsen er ikke fundet.

Hendes far er Niels Rasmusøn Vestergaard, Hjarnø, ifølge Skpr. 1776.

Børn 2. ægteskab:

1755 Niels bå.a. Maren Nielsd. fra Rårup (Annas søster)

fad. Niels Rasmusen og Peder Nielsen fra Hjarnø (Annas far og broder)Jørgen Andersen Vesterg., Karen Jørgensd. Vesterg., Karen Nielsed. fra Hjarnø

(søster til Anna og Maren)(Niels død 1755)

 

1756 Karen bå.a. Maren Nielsd. fra Rårup

Jørg. Anders. Vesterg., Peder Jensen, Anders Jørgensen, Karen Jørgensd. og Kirsten Jørgensd. alle af Vestergaard.

Karen bliver 1777 viet med Søren Christensen på Hjarnø

 

1758 Bodil Marie bå.a. Anne Pedersd.

fad. Bertel Andersen, Rasmus Nielsen, Cort Sørensen Rosenm., Kirsten Jørgensd., Inger Olufsd.

Bodil Marie bliver 1778 i Raarup kirke viet med Hans A.Høeg, møller på Hjarnø

 

1759 Niels bå.a. Elle Pedersd.

fad. Jørgen Vesterg., Liborius jørgensen, Jens Jørgensen Vesterg., Karen Jørgensd. Maren Sørensd.

 

1761 Jens + Peder

bå.a. Maren Nielsd., Rårup og Kiersten Jørgensd. Vestergaard

fad. Jørgen Mikkelsen fra Rårup, Peder Nielsen ,Niels Rasmusen og Anna Kirstine Nielsd. de 3 fra Hjarnø, Karen Jørgensd. Vesterg.

(Peder død 1762 og Jens død 1765)

 

1763 Jørgen bå.a. Kirsten Jørgensd. Vesterg.

fad. Rasmus Nielsen, Just Jørgensen, Karen Marie Sørensd.? (Jørgen død 1764)

 

1766 Anna bå.a. Kirsten Jørgensd.

fad. Jørgen Vesterg., Rasmus Nielsen, Anders Jørgensen, Inger Rasmusd., Karen Justd.

 

Ifl Ft 1787:

Familie no25. Rasmus Jensøn 65år, Husmand og Skræder, hans kone: Anne Nielsdatter 60år, samt datteren Anna Rasmusdatter 22 år, væver.

 

Rasmus Jensøn skrædder var viet 1748 på Alrø med Karen Pedersd. der dør 1754 i barselseng 32 år gl. Børn 1. ægteskab: 1749 Mette, 1752 Elle

Rasmus Jensøn Skræder dør 71 år gl i 1793. (f. 1723 f: Jens Rasmusøn)

1805 begravet Rasmus Skræders enke noget over 70 år gl

 

Skifte efter Rasmus Jensen Skrædder på Alrø Land. 14.1.1794, fol.102.

E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen sst.

Børn: Mette g.m. Niels Nielsen Laurbo i Hvillerup i As sogn i Bjerre herred, Ellen Rasmusdatter g.m. Jens Olufsen i Gangsted, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Hansen i Hundslund, Karen Rasmusdatter g.m. Søren Christensen på Hjarnø, Bodil Rasmusdatter g.m. Hans Adolf Høgh, møller på Hjarnø.

 

Jørgen Pedersøn Møller, hans vielse ikke fundet ej heller konens navn.

Børn:

1720 Peder bå.a. præstens kone

fad. Rosenmeyer, Niels Jørgensen, Jørgen Sørensen Karen Storms, Anna Sofie Rosenmeyer

 

1724 Jørgen båret af præstens kone

fad. Peder Smed, Niels Jørgensen, Karen Storms,Søren Vestergaard fra Hjarnø, Anna Sofie Rosenmeyer.

 

Jørgen Pedersøn død 70 år gl i 1759, født o.1689

Jørgen Møllers enke dør i 1798, måske 73 år gl.

 

1730 Mourits Hansøn, viet i Alrø K. til Anna Marie Johannesd.

Børn:

1731 Hans

1737 Maren

1740 Anna

 

Ft 1787: Enken Anna Marie Johannesd. bor på Hjarnø.

1742 Rasmus Rasmusøn, Hjarnø viet med Karen Nielsd. fra Alrø, hendes far er Niels Jensøn, Alrø

 

2-3-1766 Anne Mouridsdatters uægte barn Anne Marie.

Båret af Anne Rasmusd. Som fader er udlagt Niels Rasmusen på Hiernøe.

 

21-6-1771 Rasmus Rasmusøn, Hjarnø viet i Alrø K. med Ane Kirstine Clausd.

Hendes forældre er Claus Sørensen og Catrine M. Pedersd. på Alrø.

 

1771 Laurids Jørgensen viet med Anna Rasmusd.,de var beslægtede i 3de led.

Børn:

1772 Kirsten

1773 Laurits Jørgensen Vest Viet med Elle Marie Bertelsd.

Elle Marie’s forældre er Bertel Andersen, Alrø og Inger Olufsd. fra Hjarnø.

Børn:

1774 Peder

1777 Jørgen

1779 Bertel (flytter til Hjarnø idet han ægter enken Mette Sørensdatter på matr. No3)

1782 Jørgen

osv.

 

Laurits Jørgensen dør 43 år gl i 1789

 

Ft 1787: Familie no??

Laurits Jørgensøn Vestergaard 41år, 2det ægteskab, Bonde og Gaardbeboer,

hans kone: Elle Marie Berthelsdatter 31år, hans datter af første ægteskab: Kiersten Lauridsdatter 16år.

Børn af 2det ægteskab: Peder 14år, Berthel 8år, Jørgen 6år, Jens 3år og Anders 1år.

Mandens moder: Elle Pedersdatter 80 år.

Tj-karl Søren Chrestensen 38år, gift, husmand på Boller gods.

 

Skifte efter Ellen Marie Bertelsdatter på Alrø. 21.3.1796, fol.258.

E: Søren Jensen.

Børn: Ellen 3. Første ægteskab med Laurids Jørgensen Vestergaard, skifte 3.11.1789 lbnr.806. B: Peder 21, Bertel 16, Jens 10, Anne 6. FM: Jens Jørgensen på Alrø Land, Peder Jensen Degn sst, Anders Jørgensen Vestergaard sst.

1780 Karen Jensdat., Alrø viet med enkemand Niels Madsen, Hjarnø.

Karens forældre er: Jens Pedersøn og Anne Magrethe Pedersd., Alrø

 

1786 Niels Jørgensen Smed viet med Johanne Rasmusd.

Børn:

1787 Claus bå.a. Anne Sørensd.

fad. NIELS SØRENSØN fra HJARNØ, Jens Jørgensen Vesterg., Niels Christensen, Kirsten Lauritsd. Hans Skræders kone.

+ flere børn

 

Smeden Niels Jørgensen dør 39 år gl i 1799

 

Ft 1787: Fam no23:

Niels Jørgensøn 27år, husmand og Smed, hans kone: Johanne Rasmusdatter 38år, 2det ægteskab,hendes barn af første: Anne Kierstine Klausdatter 12år.

 

1801: Johanne boer hos sin datter Anne Kierstine C. der er gift med Peder Iversen, jordløs husmand, som er øens Smed.Johanne “forretter Jordemoder tjeneste på Øen”

 

1793, 28-6 Oluf Lauritsen af Hiernøe viet med Kirsten Lauritsd. Vesterg.

 

1790 Ungkarl Søren Jensen viet med enken Elle Marie Bertelsd.

Børn:

1794 Elle bå.a. Jesper? Jensens kone

fad. Anders Jørgensen, Niels Jensen af Østrup, Oluf Lauridsøn af Hiernøe, Ane Kirstine Jeppesd. Jørgen Rasmusens kone

+ flere børn

Elle Marie Bertelsd. dør 39 år gl i 1795

 

1796 Enkemand Søren Jensen og Elle Andersd. viet på Alrø

Kgl bevil. beslægtet i 2nd led

 

1797 Peder Lauritsen viet med Ane Kirstine Jeppesd.

Peders forældre er Laurids Jørgensen og Elle Marie Bertelsd.

Børn:

1804 Jens bå.a Maren Rosenmeyer i Præstegaardenfad. Mølleren Hans Høegh på Hiernøe, Jørgen? Rasmusen, Peder Pedersen, Inger Jørgensd.,Søren Giødersens kone, Christen?,

+ flere børn

1807 Bertel Lauridsen, Alrø viet med Enken Mette Sørensd. på Hjarnø.

 

1834 Rasmus Madsen, Hjarnø viet med Karen Sørensd.

Hendes fader er Søren Pedersen Degn på Alrø

 

1844 Chresten Jensen, Alrø viet med enken Mette Cathrine Andersdat. f.på Hjarnø

 

1850 Jens Jørgensen, Hjarnø viet med Bodil Marie Jensdat. fra Alrø

Hendes forældre er Gdr. Jens Jacobsen og Anna Sofie Christend.

 

Skifte efter Gøde Christian Rosenmeier på Alrø. 23.12.1738, fol.102B.

E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen Smed på Alrø.

Børn: Cathrine g.m. Søren Ibsen på Alrø, Ingeborg 12, Jens 9, Barbara 2.

FM: farbror Just Rasmussen sst, fasters mand Jørgen Poulsen sst.

 

Skifte efter Anne Jensdatter på Alrø. 28.6.1751, fol.332.

Enke efter Gøde Christian Rosenmeier, [skifte 23.12.1738 lbnr.22].

Børn: Cathrine Gødesdatter g.m. Søren Ibsen på Alrø, Ingeborg Gødesdatter, død, var g.m. Anders Molbo i Skablund.

2B: Maren, Sidsel, Barbara Gødesdatter 16. FM: Rasmus Nielsen, der ægter

 

Opl. modtaget fra Johs. Jacobsen

For en dame på Alrø har jeg læst forskellige dokumenter. Nu, hvor jeg ser dem igennem, opdager jeg, at et af dem har relation til en af mine aner på Hjarnø. Det er Rasmus Nielsen, der låner penge til en vis Søren Christensen på Alrø. En vis forbindelse skulle man mene, de har haft. Men ligemeget.

De betaler promte, men på et tidspunkt beder de om dokumentation for, hvem der er arvinger til Rasmus Nielsen, hvor Søren på Alrø har lånt penge. Bekræftelse får de så fra præsten i Glud. Hvad de så skal bruge en sådan oplysning om i 1876, når Rasmus Nielsen dør i 1847 ?

Du får ordlyden her,No 2. – Fr VII – Fierde Klasse til Documenter efter Stempelpapirs Forordningens § 5 litt. b 10 Skilling

Wroblewsky 1856. Malling const.

 

Aftægtsgaardmand. paa Hjernøe Rasmus Nielsen, som afgik ved Døden d. 24. April 1847, efterlod sig følgende Arvinger.

1. En Søn Rasmus Rasmussen,

2. En Søn Niels Rasmussens efterladte Kone og Børn,

3. En Datter Anne Marie Rasmusdatter, gift med Gaardmand Søren Steffensen i Skjold,

4. En Datter Anne Kirstine Rasmusdatter, gift med Gaardmand Niels Sørensen paa Hjarnøe,

5. En Datter Ingeborg Rasmusdatter, gift med Lods Niels Høegh i Horsens.

At disse og ikke flere var Arvinger efter Rasmus Nielsen attesteresGlud Præstegaard d. 2den Septbr.1876

M.Plesner, Sognepræst