Søgning

Lokalarkivernes fælles database – www.arkiv.dk – er nu lagt på internettet til fri afbenyttelse.

Dvs. at alle, der er interesseret i den lokale kulturarv

  • Menneskers vilkår, liv og valg
  • Foreningers, virksomheders og institutioners gøren og laden
  • Steder med særlig historier
  • Og meget, meget mere

vil kunne finde ud af, om lokalarkivet ligger inde med informationer om det søgte eller billeder af begivenheden, personen, stedet eller om emnet.

Der er begrænsninger i, hvad der kan findes:

  • Arkivalierne skal først registreres i det tilhørende databaseprogram. Vi har været i gang i flere år, men det vil tage adskillige år, før vi nærmer os projektets afslutning. Færdige bliver vi forhåbentligt aldrig – der skulle gerne komme nye arkivalier.
  • Det er kun information om arkivaliets eller billedets eksistens, der kommer på nettet. Selve arkivaliet/billedet vil stadig ligge i arkivet, som skal besøges, hvis man vil se den originale sag, dokument eller billede.

Man vil f.eks. kunne finde ud af at idrætsforeningens bestyrelsesprotokol findes i arkivet, men at læse i protokollen kræver en henvendelse eller aftale om arkivets åbning.

Det er danmarkshistoriens største fotoalbum, der pludselig er gjort tilgængeligt, ligesom kilometervis arkivkassers indhold nu vil kunne søges.

Brug mulighederne! Informationerne kan gå begge veje. Ofte mangler arkivet f.eks. oplysninger om et godt billede. Det kan være, at du kan give dem.

Enkelte billedregistreringer bliver vist uden billede. Dette kan skyldes, at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder, eller at de af andre årsager er klausuleret. En stor del af disse billeder vil det være muligt at se på arkivet.

Finder du billeder, hvor du mener, at billedteksten eller dateringen er forkert, eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig på . Ligeledes hvis du kan sætte navne, tid og sted på nogle af de mange billeder, hvor informationerne om billederne ikke er fuldstændige.