1801

17871801183418401845185518601870188018901911


Familie nr 1 – Matr nr 19

Hans Adolph Høg 50 år, manden, gift, Mølle

Bodil MariaRasmusd. 44 – konen

Steffen Høg 18 – deres barn, farer til søs

Jørgen – 16 – – – farer til søs

Jens – 15 – – –

Rasmus – 12 – – –

Niels – 10 – – –

Povel – 6 – – –

Grete – 21 – – – ( Magrethe L.D.)

Marianne Høg 3 – – –

 

Familie nr 2 – Matr nr 13

Jens Nielsen 32 år, hosbonde, gift 2nd. Gaardmand

Anna Sørensd. 21 – konen

Ellen Sofie 7 – hans barn

Mette Catrine 4 – – –

Kirsten Catrine 1 – – –

Rasmus Jensen 26 – tienest folk

Kirsten Andersd. 16 – – –

Inger Katrine 15 – – –

 

Familie nr 3 – (på aftægt fra matr 13)

Niels Sørensen 69 år, manden, gift, haver aftægt

Sophie Olesd. 89 – konen

Bodil Jensd. 30 – tienest pige, væver pige

 

Familie nr 4 – Matr nr 12

Søren Kristensen 49 år, hosbond, gift. Gaardmand

Karen Rasmusd. 49 – konen

Kristen Sørensen 23 – deres barn

Niels – 10 – – –

Jens – 6 – – –

Anna Magrete 17 – – –

Bodil 16 – – –

Ellen 4 – – –

Hans Kristensen 50 – mandens broder, farer til søs

 

Familie nr 5 – Matr nr 16

Jens Klemmensen 35 år, manden, gift. Husmand med jord.

Maren Madsd. 32 år konen

Mette Marie 1 – deres datter

 

Familie nr 6 – Matr nr 16

Søren Jørgensen 64 år, manden, gift, Inderste og træskomager

Mette Olesd. 65 – konen

Jens Olesen 74 – hendes broder, nyder almisse.

 

Familie nr 7 – Matr nr 18

Jens Kristensen 25 år, manden, gift. Huusmand uden jord

Maren Nielsd. 40 – konen

Karen Sørensd. 80 – konene moder, enke. Almisse lem

 

Familie nr 8 – Matr nr 15

Anders Jensen 38 år, manden, gift. Huusmand med jord og snedker

Anne Kristine 27 – konen

Jens Andersen 4 – deres barn

Dines – 1 – – -Mette Katrine 6 – – –

 

Familie nr 9 – Matr nr 15

Niels Jensen 74 år, manden, gift. Inderste og skræder.

Mette Jørgensd. 60 – konen

 

Familie nr 10 – Matr nr 17

Herman Madsen 26 år, manden, gift. Husmand og skræder.

Bodil K.Sørensd. 26 – konen

Sophie Sørensd. 22 – konens søster. Væverske.

 

Familie nr 11 – Matr nr 11

Ole Laursen 39 år, hosbonde. Gaardmand.

Kirsten Laursd. 29 – konen

Lars 2 – deres børn

Anne Magrethe 7 – – –

Maren 5 – – –

Maren Madsd. 26 – tienest pige.

Laurs Olesen 75 – mandens forældre. Har ophold af gaarden.

Maren Madsd. 64 – – –

 

Familie nr 12 – Matr nr 10

Niels Jensen 32 år, hosbonde, gift. Gaardmand.

Ingeborg Jørgensd. 39 – konen

Jørgen 6 – deres børn

Søren Kristoffer 5 – – –

Jens 2 – – –

Anna M. Andersd. 22 – tienest pige

Søren Kristoffers. 64 – konens stiffader. Har ophold af gaarden.

Anne Kirstine 59 – konens moder.

 

Familie nr 13 – Matr nr 9

Jens Rasmussen 51 år, hosbond, gift. Gaardmand

Anna M. Madsd. 48 – konen

Rasmus 8 – deres barn

Anna 19 – – -Anna Kirstine 17 – – –

Hans Pedersen 46 – tieneste karl

 

Familie nr 14 – Matr nr 8

Rasmus Sørensen 37 år, hosbonde, gift. Gaardmand.

Kirsten Nielsd. 27 – konen

Jens Jensen 23 – tineste folk

Karen Rasmusd. 23 – – -Rasmus Nielsen 34 – konens broder. Afsindig og hospitals lem

Karen Nielsd. 71 – – moder, enke.

 

Familie nr 15 – Matr nr 4

Rasmus Laursen 26 år, hosbonde, enkemand 2nd gang, Gaardmand

Søren Rasmusen 2 – hans søn

Søren Lauridsen 21 – hans broder. Enrulleret matros.

Søren Jensen 10 – tieneste folk

Kirsten Nielsd. 14 – – –

Søren Rasmusen 65 – svigerforældre

Anna Sørensd. 61 – – –

 

Familie nr 16 – Matr nr 14

Rasmus Rasmusen 52 år, hosbonde, gift. Huusmand med jord og smed

Anna Kirstine 54 – konen

Rasmus Rasmusen 34 – deres søn, Skipper.

Klaus – 30 – – -, enrulleret matros.

Jens – 9 – – –

Karen – 21 – – datter

 

Familie nr 17 – Matr nr 7

Niels Madsen 60 år, hosbonde, gift 2nd gang. Gaardmand

Karen Madsd. 50 – konen

Søren Nielsen 28 – deres søn, gift 2nd gang

Anna Andersd. 20 – dennes kone.

Jens Nielsen 19 – de gamles børn

Karen M.Nielsd. 8 – – – –

Hans Madsen 12 – tieneste dreng

 

Familie nr 18 – Matr nr 6

Mads Nielsen 30 år, hosbonde, gift. Gaardmand

Ingeborg Rasmusd. 23 – konen

Karen Madsd. 4 – deres datter

Rasmus Pedersen 56 – konens forældre. Har ophold af gaarden.

Karen Madsd. 56 – – –

Ingeborg Pedersd. 90 – – mormoder, enke.

Anna Sørensd. 32 – tieneste folk

Morten Rasmusen 10 – – –

 

Familie nr 19 – Matr nr 5

Rasmus Nielsen 28 år, hosbonde, gift. Gaardmand

Katr. Marie Rasmusd. 26 – konen

Niels 1 – deres børn

Ingeborg 3 – – -Niels Nielsen 26 – mandens broder

Ingeborg Rasmusd. 60 – – moder, enke. På aftægt.

 

Familie nr 20 – Matr nr 3

Jens Peter Jensen 36 år, hosbonde, gift. Gaardmand

Mette Sørensd. 36 – konen

Jens Jacob 8 – deres børn

Søren 2 – – –

Anna Johanne 1 – – –

Kristian Jensen 24 – mandens broder. Enrulleret matros.

Hans Jensen 19 – – –

Anna Pedersd. 64 – – moder, enke.

 

Familie nr 21 – Matr nr 2

Hans Jensen 40 år hosbonde, gift 2nd gang. Gaardmand

Karen Nielsd. 26 – konen

Jens Hansen 5 – deres børn

Niels – 2 – – –

Jens Hansen 74 – mandens forældre. Har ophold af gaarden.

Maren Pedersd. 70 – – –

Søren Iversen 60 – tieneste folk

Anna Sophie 18 – – –

 

Familie nr 22 – Matr nr 1

Peder Madsen 50 år, hosbonde. Gaardmand

Kirsten Pedersd. 50 – konen

Mads 25 – deres børn

Peder 17 – – –

Niels 9 – – –

Ingeborg 14 – – –

Anna katrine 7 – – –

Eva 5 – – –

Peder Nielsen 82 – konenes fader, enkemand. Nyder ophold af gaarden.

Peder Pedersen 54 – konens broder

 

Familie nr 23 – Matr nr 22

Søren Niels. Sørensen 30 år, hosbonde, gift 2nd gang, Gaardmand

Karen Nielsd. 34 – konen

Johanne Sørensd. 4 – hans datter af 1st ægtesk.

Maren Kirstine 17 – tieneste pige

Søren Hansen 74 – mandens broder, enkemand.

 

Familie nr 24 – Matr nr 21

Jens Madsen 60 år, manden. Boelsmand

Karen Pedersd. 60 – konen

Ingeborg 27 – deres børn

Karen Marie 16 – deres børn

Hiernøe Sogns Summa 146

Dettes rigtighed tilskriver Glud Præstegaard d. 1st Februar 1801 Crist. Plesner.