Kilde oversigt

Kildeskrifter:

Matrikler: Jordbøger, matrikler, søruller og andre navnelister 1604 – 1875

Kirkebog: Hjarnø 1733 – 1891 + Vielses oversigt 1668 – 1891 + Konf. 1733-1891

Folketællinger: 1787-1801-1834-1840 -1845-1855-1860-1870-1880-1890-1911

Kgl.befaling: Diverse missiver og andet vedrørende Hjarnø og omegn.

Protokoller: Jensgaard skiftepro.1776-1850, Skolepro.1840-1857, 1887-1970

Dokumenter: Fæstebreve, Aftægts kontrakter, Skøder, Testamenter, Brandfors. m.v.

Bearbejdet materiale:

Forslægter: Forslægt til familien i Folketællingen 1787 og 1880

Kort & Foto: Mangler

Historie: Lærer Adsersens optegnelser

Øens familier: Alfabetisk, tidsrelateret familie oversigt påført martr. no. etc.

Øens matrikler: Fæstere og ejere på matrikel no 1-22, dækker fra o.1600-1900,;
påført diverse oplysninger fra forskellige kilder, det være sig protokoller,
realregister, brandtaxations protokoller, lægdsruller o.m.a.

Udenøs: Familie forbindelser uden for øen, især Glud, Alrø, Endelave og Horsens

Vejviser med gårdnavne, matr no, nuværende adresse