BRANDFORSIKRINGER

BRANDFORSIKRINGER


Oplysninger fra:

De kortfatted står under BrD 25-4 Protokol 1827-58 D. og under BrD 26-1.

Beskrivelserne findes i Taxations protokoller fra 1815 – 1877.

1815-21 BrD 25-46

1821-32 – 47

1832-50 – 48

1850-57 – 49

1857-77 BrD 26-6

Samt div. Protokoller der findes på Glud museum.

 

Matr nr 1


Peder Madsen

a) Et stuehus i Nord 1801: 230 Rd. 1807: 500 Rd

b) Det søndre huus 1801: 120 Rd. 1807: 260 Rd

c) Det Østre huus 1801: 80 Rd. 1807: 200 Rd.

 

Mads Pedersen

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 13 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 1 blev omtaxeret og forsikret for 960 Rd Dl, hvilke bleve omskrevne ifølge placat 13 marts 1813 til 1460 Rbd S.V.

Fandtes ved Taxering 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 15 fag, 10 1/4 alen dyb, 13 fag loft 1 Vindovn? (eller Veedovn), 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaaberkjeddel ½ Td Størrelse, deraf 13 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning og 2 fag til Tørvehuus Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 450 Rbd ansat til 360 Rbd.

b. Det søndre huus 12 fag, 10 alen dyb, til Lade. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 250 Rbd nu til 200 Rbd

c. Det østre Huus 14 fag 9 alen dyb, til Heste og Fæestald Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

 

Hele Gaardens Summa 720 RbdEr forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1460 Rbd Sølv.

 

Anders Sørensens fæstegaard under Jensgaard

Taxeringen udført April 1854

Et Stuehus i Nord 14 fag 10½ alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 3/4 alen høi, Overdelen fyr, Straaetag. Deraf de 12 fag til beboelse med Bræddeloft, 2 Skorstene, 1 Ovn, taxeret efter Oversl. til 540 Rd, de 2 fag til Lade og Faaresti, ligeledes taxeret til 40 Rd. Ialt 580 Rd

Det søndre huus 12 fag 9 3/4 alen dyb, Ege Ask og Fyrbinding, klinede vægge, 3½ alen høi. Overdelen fyr, Straatag, til Lade ligeledes taxeret til 250 Rd

Det østre huus 13 fag 9 1/4 alen dyb, Ege og Askebinding, klinede Vægge 3 Alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til heste og fæestald ligeledes Taxeret til 300 Rd

Det vestre huus 9 fag 8 alen dyb, Ege Aske og Fyrbinding, klinede vægge 3 alen høi, Overdelen fyr med Straatag, til Lade og Port ligeledes taxeret til 170 Rd

Summa 1300 Rd. Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen forsikret for 720 Rd

Taxering 1869, 4 længer bindingsværk og strå. I alt 1850

 

Matr nr 2


Hans Jensen

a) et Stuehuus i Nord 1801: 250 Rd 1807: 350 Rd

b) det Væstre Huus 1801: 120 Rd 1807: 250 Rd

c) det Søndre Huus 1801: 70 Rd 1807: 150 Rd

d) det Østre Huus 1801: 40 Rd 1807: 150 Rd

 

Hans Jensen

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 12 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 2 blev omtaxeret og forsikret for 1100 Rd Dl, hvilke bleve ifl. placaten af 13 marts 1813 omskrevne til 1680 Rbd S.V.

Fandtes ved Taxering 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 18 fag, 9 alen dyb, 14 fag loft, 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel 3/4 Td Størrelse, deraf 14 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning og 4 fag til Tørvehuus og Port, Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 400 Rbd ansat til 320 Rbd.

b. Det vestre huus 15 fag, 8½ alen dyb, til Lade. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 200 Rbd nu til 160 Rbd

c. Det søndre Huus 14 fag 8 ½ alen dyb, til Heste og Fæestald, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 200 Rbd

d. Det østre Huus 11 fag 8 1/4 alen dyb, til Lade, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag Taxeret for N.V 200 Rbd ansat til 160 Rbd

Hele Gaardens Summa 840 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1680 Rbd Sølv.

 

Niels Hansen 1830, grd ialt 840

Protokol fra Glud museum:

Aar 1868 d.7 October Kl.3 om eftermiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

 

Søren Lauersen Fæster under Jensgaards Gods Matr.No.2

a) Et Stuehus i Nord øst og vest, 18 Fag, langt 42, dybt 8 ¾ , høi 3 ¼ Alen. Egeunder og Fyrre overtømmer, Murede og Klinede Vægge og Straatag, Loft over hele huset, 3 Skorstene af Raae og Brændte Steen. Indrettet fra vest saaledes, 3 fag til Aftægtsstue med Bræddegulv, 3 fag til Storstue med leergulv, 2 fag til dagligstue og Sovekammer med Brædde og Leergulv Pa?., 4 Fag til Folkestue, Kjøkken, Pige og Mælkekammer, 1 fag til Forstue, 5 Fag til bryggers og Bagerovn med Leergulv. Dels ny og gammel Bygning, godt vedligeholdt, blev nu Taxeret saaledes. 5 fag a’ 40 er 200 Rd + 13 Fag a’ 30 er 390 Rd = i alt 590 Rd

b) En Lade i vest 16 fag lang 40 ¼ , dyb 8½, høi 3 ¼ Alen. Egeunder og Fyrre overtømmer, klinede vægge og Straatag. Indrettet til Korngulv og Tærskelo, gammel bygning, nogenlunde godt vedligeholdt, blev nu taxeret saaledes. 16 fag a’ 20 er 240 Rd.

c) En Stald i Syd øst og vest, 12 fag, langt 32 ¾ , dybt 8, høi 3 Alen. Egeunder og Fyrre Overtømmer, klinede Vægge og straatag. Indrettet til heste og Kostald og Kjøreporty, gammel bygning, godt vedligeholdt, blev nu Taxeret saaledes. 12 fag a’ 20 Rd er 240 Rd.

d) Et Hus i Øst 11 fag, langt 23½, dybt 8, høi 2 ¾ Alen, Egeunder og Fyrre overtømmer, klinede Vægge og straatag. Indrettet til Korngulv, faaresti, Tærskelo, blev nu Taxeret saaledes. 11 fag a’ 20 er 220 Rd

Tilsammen 1370 Rd.

Ildstederne forsvarlig indrettede mod Ildfare, gaarden var forhen forsikret under Forsikr. No.12 for 840 Rd, som nu udgaar. Den ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmede Bygning.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme. Hjarnø d.7 October 1868 S. Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand.Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsmanden 5 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1 mk, er i alt 2 Rd.

 

Matr. 3


Jens Peter Jensen

a) et Stuehuus i Nord 1801: 280 Rd 1807: 600 Rd

b) det Søndre Huus 1801: 70 Rd 1807: 350 Rd

c) det Væstre Huus 1801: 60 Rd 1807: 250 Rd

Oct. 1807 Tvilling gaardene Mat. 3+4 opbyggede på ny efter brand.

Ejeren kammerraad Glud til Jensgaard, og fæsteren Bertel Laursen, hvis stæd under Jens Peter Jensen have den 17 Mai 1800 hvoed No.83, bie No 11 var taxeret for 410 Rd, og som ved ulykkelig Ildebrand den 18de October 1806 blev lagt i aske, er igen af nye opbygt:

a) stuehuset i Nord 12 fag 9½ al dyb, loft overalt, 1 steen kakkelovn, 2de skorstene, 1 bageovn og 1 indmuret kaaberkjeddel paa ½ tønde størrelse, alt indrettet til værelser, beboelse og husholdning, egebindingsværk og klinede vægge og straatag, taxeret for 600 Rd.

b) Det Søndre huus 12 fag 9½ al dyb, til lade, egebindingsværk, klinede vægge og straatag, taxeret for 350 Rd

c) Det Væstre huus 11 fag, 8½ al dyb, til hæste og fæstald, samt vogn port, egebindingsværk, klinede vægge og straaetag, taxeret for 250 RdHele gaardens summa 1200 RD.Er som tilforn forsikkret for 410 Rd.

 

Bertel Lauersens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 11 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 3 blev omtaxeret og forsikret for 1200 Rd Dl, hvilke ifl. placat af 13 Marts 1813 bleve omskrevne til 1830 Rbd Sølv.

Fandtes ved taxering 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 12 fag, 9 1/4 alen dyb, 11½ fag til loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel ½ Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og huusholdning Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 400 Rbd ansat til 320 Rbd.

b. Det søndre huus 12 fag, 9 1/4 alen dyb, til Lade, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 250 Rbd nu til 200 Rbd

c. Det vestre Huus 11 fag 8 3/4 alen dyb, til Heste og Fæestald, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

d. Det østre Huus 5 fag 7 alen dyb, til Lade og Vognport Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for N.V 100 Rbd ansat til 80 Rbd

Hele Gaardens Summa 760 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1830 Rbd Sølv.

 

Bertel Laursens Gaard under Jensgaard Gods

Ønskede sin Gaard omtaxeret som staar forsikret under Hoved No 83-11 for 760 Rbd. Befandtes nu således. (Omkr.1826-27)

a) Et Stuehuus i Nord 12 fag 9½ alen dyb, 3½ alen høi. Egebindingsværk, klinede Vægge, Overtømret af Fyr, Lægterne ligeså. Tækket med Straae. Indvendig med 2de skorstene og Bagerovn og samtlige skillerum Fyr brædder og dels raae Stien 9 Karme Vinduer, 8 glatte Døre, bræddeloft over det hele. Alt til beboelse som Taxeredes til 480 Rbd

b) Det østre huus, 8 fag 7 alen dyb 3 1/4 alen høi, Egebindingsværk, klinede Vægge, Overtømret af Fyr, lægterne, ligeså, alt til Lade, Tørvehus og Port, taxeredes til 140 Rbd

c) Det søndre huus, 12 fag 9 1/4 alen dyb, 3½ alen høi, Egebinding, klinede Vægge, Overtømret af Fyr, lægterne ligeså tækket med Straae, alt til Lade. Taxeret til 360 Rbd

d) Det vester huus 11 fag 8 3/4 alen dyb 3½ alen høi Egebindingsværk klinede Vægge. Overtømret af Fyr lægterne ligeså. Indrettet til Lade, Heste og Fæstald samt tækket med Straae, taxeret til 270 Rbd

Altsaa hele forsikrings summen nu 1250 Rbd

Er forsvarlig mod Ilsdfare og forhen forsikret for 760 Rbd

Samme Eier 1 nyt Aftægtshuus tilhørende befandtes saaledes.1 Stuehus i Øster og Vester 7 fag 7½ alen dyb 3½ alen høi Fyrbindingsværk muret med raae Steen. Overtømret og lægterne af Fyr. Skorsteen, Skillerum af raae Steen, 2½ Karm Vinduer 4 glatte Døre, 3 Fag Bræddeloft. Huset tækket med Straatag som taxeredes til 110 Rbd

 

Søren Christopher Nielsen

Tax. okt. 1830: 760 Rd

Jens Jørgensen

Tax. juli 1850: 1250 Rd

 

Protokollen på Glud Museum:

Aar 1868 d.7 October Kl.1 om Eftermiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

 

Jens Jørgensen fæster under Jensgaard Gods, Matr.No.3

d) Et Hus i Øst 10 Fag, lang 28, dybt 9 ¾ , høi 9 ¾ Alen, Kampestens muur, Fyrretømmer og Straatag, indrettet til Lade, Korngulv og Tærskelo. Ny Bygning blev nu taxeret saaledes. 10 Fag a’ 40 er 400 Rd

Fremdeles bestaar ejendommen af:

a) Et Stuehus i Nord, Bindingsværk klinede vægge og straatag, gammel Assurance 480 Rd

b) En Lade i Syd, Bindingsværk, Klinede vægge og Straatag, gammel assurance 360 Rd

c) Et hus i vest, Stald, Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag, gammel Assurance 270 Rd.

e) Et Aftægshus i Syd, Bindingsværk, Klinede Vægge og Straatag, gammel Assurance 110 Rd

Tilsammen 1620 RdI

ldstederne forsvarlig indrettede mod Ildfare, Gaarden har hidtil været forsikret under forsikr. No.11 for 1360 Rd, som nu udgaar.

Den ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmede bygning.

 

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme. Hjarnø d. 7 October 1868 S.Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand

Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1mk., er i alt 1 Rd. 4mk.

 

Matr nr 4


Søren Rasmusen

a) Et Stuehus i Nord 1801: 150 Rd – 1807: 600 Rd

b) det Østre Huus 1801: 120 Rd – 1807: 350 Rd

d) det S.ell.V. Huus 1801: 90 Rd – 1807: 250 Rd

 

Oct. 1807 Tvilling gaardene Mat. 3+4 opbyggede på ny efter brand.

 

Rasmus Laursen

Ejeren kammerraad Glud til Jensgaard og fæsteren Rasmus Laursen hvis sted under Søren Rasmusen navn den 17 mai 1800 hoved no 83 og bie no 10 var taxeret for 360 Rd, og som ved ulykkelig ildebrand den 18de October 1806 blev lagt i aske, og igen af nye er opbygt:

a) Stuehuset i Nord 12 fag 9½ al dyb, loft overalt, 1 steen kakkelovn, 2 skorstene og 1 bagerovn, 1 indmuret kaaberkjeddel i grue paa ½ tønde Rum, alt indrettet til værelser, beboelse og husholdning, egebindingsværk, klinede vægge og straaetag, taxeret for 600 Rd.

b) Det Østre huus 11 fag 10 al dyb, til Hæste og Fæstald, egebindingsværk, klinede vægge og straatag, taxeret for 350 Rd

c) det Søndre huus 12 fag 9½ al dyb, til kornlade, egebindingsvær, klinede vægge og straaetag, taxeret for 250 Rd. Hele gaardens summa 1200 Rd, Er som meldt tilforn forsikret for 360 Rd

 

Jørgen Madsens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 10 og Brandtaxations protokolens hoved No 250 Bie No 3 blev omtaxeret og forsikret for 1360 Rd N.V. hvilke ifl. placat af 13 Marts 1813 bleve omskrevne til 1830 Rbd Sølv.

Fandtes ved taxeringen i 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 12 fag, 9 1/4 alen dyb, loft overalt 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel ½ Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og huusholdning Egebinding. klinede vægge og Straaetag.Taxeret før i N.V. 400 Rbd ansat til 320 Rbd.

b. Det østre huus 10 fag, 9½ alen dyb, til Heste og Fæestald. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 200 Rbd nu til 160 Rbd

c. Det søndre Huus 12 fag 9 1/4 alen dyb, til Lade Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

d. Det vestre Huus 10 fag 9 1/4 alen dyb, til Lade og Vognport Egebinding, klinede Vægge og Straaetag Taxeret for N.V 200 Rbd ansat til 160 Rbd

Hele Gaardens Summa 800 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1360 Rbd Sølv.

Taxering 1869, 5 huse bindingsværk og strå, undtagen svinesti i øst der er grundmuret med strå. I alt 1910 Rd

 

Matr nr 5


Rasmus Nielsen

a) Et Stuehuus i Sønder 1801:140 Rd 1807:500 Rd

b) det Østre huus 1801:120 Rd 1807: 200 Rd

c) det Nordre huus 1801: 60 Rd 1807: 350 Rd

 

Rasmus Nielsens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 9 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 5 blev omtaxeretog forsikret for 1200 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1830 Rbd .

Fremstaar ved taxering i 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Sønder, 16 fag, 8½ alen dyb, 14 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel ½ Td Størrelse, deraf 14 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning, 2 fag til Port Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 500 Rbd ansat til 400 Rbd.

b. Det østre huus 12 fag, 9 alen dyb, til Heste og Fæestald. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 200 Rbd nu til 160 Rbd

c. Det nordre Huus 21 fag 8½ alen dyb, til Lade og Port. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 240 Rbd

d. Det vestre Huus 17 fag 8 alen dyb, til Lade Egebinding, klinede Vægge og Straaetag Taxeret for N.V 250 Rbd ansat til 240 Rbd

Hele Gaardens Summa 1000 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1830 Rbd Sølv.

 

Mads Rasmusens Selveier Gaard

Som under H.No. 83-9 staar forsikret for 1000 Rd, befandtes nu (1856) således.

a. Et stuehus i Syd 15 fag 8 1/4 alen dyb, Egebinding klinede Vægge 3½ alen høi. Overdelen fyr og Straatag. Alt til beboelse med 14 fag bræddeloft, 2 Skorstene, 1 Ovn. Taxeret efter oversl. 700 Rd Rettet til 600 Rd

b. Det østre huus 14 fag 8 3/4 alen dyb, Egebinding klinede vægge 3 3/4 alen høi, Overdelen fyr med Straatag til Heste og Fæstald, ligeledes taxeret til 400 Rd Ligeledes foresl. værdisat med 250 Rd

c. Det nordre huus 21 fag 8 alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen Fyr, Straatag, til Lade ligeledes taxeret til 500 Rd Ligel. foresl. værdisat med 400 Rd

d. Det vetre huus 17 fag 8 alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade Ligel. taxeret til 400 Rd Ligel. foresl værdisat til 250 Rd

Summa 1500 Rd

Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen forsikret for 1000 Rd

Protokollen på Glud Museum:Aar 1866 d.24 Januar Kl.1 om Formiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

 

Mads Rasmusens Eiendoms gaard matr. No.5

b) Øster Huus 13 fag, langt 30 , dybt 10½, høi 3 alen, de udvendige Mure af Grundmuur af kampesten, 3 Qvarters tykkelse, Kampesteen Gaule, Fyrre Skillerum og Overtømmer og Straatag. Indrettede til Hæste og Kostald og Faaresti Vandport?, 2 fag Vinduer med store Ruder, 1 Dobelt og 9 glate Døre og Stran? Ny bygning. Taxeret saaledes pr fag 40 er 520 Rd de udvendige mure taxeret til 170 Rd.

Fremdeles bestaar Eiendommen af.

a) Et Stuehus i Syd Bindingsværk, straatag, gammel Assurering 600 rd

c) Nordre hus Bindingsværk og Klinede Vægge, straatag, gammel Assurence 400 Rd.

d) vestre hus Bindingsværk, Klinede Vægge, straatag, gammel assurance 250 Rd.

Tilsammen 1770 Rd.

 

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildfare. Gaarden var forhen forsikret for 1500 Rd, som nu udgaar. Gaarden ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmede Bygning, Forsikring.No.9

Brandredskaber forefandtes.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme.Hjarnø d.24 Jannuari 1866S.Hansen, formand , H.Pedersen, taxationsmand

Betalt Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1mk., er i alt 1 Rd. 4mk.

Aar 1867 d.19 October Kl.12 middag er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

 

Mads Rasmusens eiendoms gaard Matr. No.5.

Et hus i vest 12 fag, langt 29, dybt 10½, høi 3 ¼ Alen. Blandingsundertømmer og Fyrreovertømmer, murede Vægge med brændte Steen og Straatag, 4 glate? Døre. Indrettet til Lade, Korngulv og Tærskelo, ny Bygning blev nu taxeret saaledes.

12 fag a’ 50 Rd er 600 Rd.

Et Stuehus i Syd Bindingsværk, murede og klinede vægge og Straatag, gammel Assurence 600 Rd.

En Stald i Øst Kampestensmur og straatag, gammel Assurence 520 Rd.

En Ladebygning i Nord, Bindingsværk, klinede Vægge og straatag, gammel Assurence 400 Rd.

Tilsammen 2120 Rd.

Ildstederne forsvarligt indrettede mod Ildsfare. Gaarden var forhen forsikret under Fors.No.9 for 1770 Rd. som nu udgaar. Gaarden ligger over 100 Alen fra nærmest kommende Bygning under Forsi.No.23 Skolen.Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med Ed at bekræfte samme.Hjarnø d.19 October 1867

S. Hansem, formand H.Pedersen, taxationsmand.

Betalt Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Brand ? 4 mk., Stempelafgift 1 mk, er i alt 1 Rd 4mk .

Aar 1869 d.7 August Kl.8 om Formiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring.Hjarnø Sogn og By

 

Mads Rasmusens Eiendomsgaard matr.No.5.

a) Et Stuehus i Syd øst og vest, 13 fag, langt 33½ , dybt 12½, høi 4 Alen, Grundmur af brændte Steen, Fyrreovertømmer og straatag, 2 Skorstene af Brændte steen, Skillerum af raae Steen, loft over hele Huset. Indrettet fra vest saaledes, 3 fag til Storstue med Gjæstekammer, 1 fag til Forstue og Sovekammer med Brædegulv, 2 fag til Gjæstestue med Brædegulv. 2 fag til Folkestue og Kjøkken med Bræde og Steengulv, 1 fag til Forstue og Pigekammer med Brædegulv, 4 fag til Brøggers med Bageovn og Steengulv og mælkestue med Steengulv.

Ny bygning, blev nu taxeret saaledes.

9 fag a’ 80 Rd

4 fag a’ 70 Rd.

Er 1000 Rd.Fremdeles bestaar ejendommen af

b) Øster Hus, Kampesteen og Straatag, Stald, Gammel taxering 520 Rd

c) Et hus i Nord, bindingsværk Klinede Vægge og Straatag, Lade, gammel Assurence 400 rd

d) vestre Hus, lade egebindingsværk og Straatag, gammel assurence 600

Tilsammen 2520 Rd.

 

Ildstederne forsvarligt indrettede mod Ildsfare. Gaarden var forhen forsikret under Fors.No.9 for 2120 Rd. som nu udgaar. Gaarden ligger over 100 Alen fra nærmest kommende Bygning.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med Ed at bekræfte samme.

Hjarnø d.7 August 1869S.

Hansem, formand H.Pedersen, taxationsmand.

Betalt Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 8sk, er i alt 1 Rd 3mk 8sk..

 

Matr nr 5c Hvidkilde


Adam Sørensens Huus

Som befandtes således. Oct. 1855

Et stuehuus i Øst og Vest, 6 fag 9 3/4 alen dyb, Egebinding, kalk murede Vægge 3 alen høi. Overdelen fyr, Straatag. Deraf de 3 fag til beboelse med Bræddeloft, 2 fag do Gulv, 1 Skorsteen, 1 Ovn, Taxeret efter overslag til 200 Rd, de 3 fag til Lade ligeledes taxeret til 100 RD

Summa 300 Rd Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen ikke forsikret

Brandfoged Niels Jensen af Hjarnø som anden taxationsmand

Protokollen på Glud museum:

Aar 1871 d.7 August kl. 4 om eftermiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til Lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

 

Ole laursens Eiendomshus Matr.No.5c

a) Et Stuehus i Øst og vest, 9 fag, langt 24, dybt 9½, høi 3 ¼ Alen, 8 fag Fyrre over og under Tømmer, 1 fag kampestens muur fyrre over og straatag, 2 Skorsteene af raa og Brændte Steen. Indrettet fra Øst saaledes 1 fag til Brændehus, 2 fag til dagligstue og Sovekammer med brædegulv, 1 fag til Forstue og Kjøkken med Steengulv, 1 fag til lade, 1 fag til Korngulv, 1 fag til Kostald og Faaresti, 2 fag til beboelse 2 Værelse med Leergulv, ny bygning godt vedligeholdt, blev nu taxeret saaledes.

6 fag a’ 70 er 420 Rd.

3 fag a’ 60 er 160 Rd

Tilsammen 600 Rd.

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildfare. Huset har hidtil været forsikret under Forsikrings No.27 for 300 Rd, som nu udgaar. Det ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmed bygning.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med vor Ed at bekræfte samme

Hjarnø d.7 August 1871

Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand.

Betalt Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 3 mk., Stempelafgift 8sk, er i alt 1 Rd. 2mk. 8sk

 

Matr nr 6


Mads Nielsen

a) Et stuehuus i Sønder 1801: 160 Rd 1806: 500 Rd

b) det Væstre huus 1801: 30 Rd 1806: 100 Rd

c) det Nordre huus 1801: 80 Rd 1806: 200 Rd

d) det Østre huus 1801: 80 Rd 1806: 300 Rd

 

Mads Nielsens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 8 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No ? blev omtaxeret og forsikret for 1100 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1670 Rbd, men efter Ildebranden i Januarii Quartal 1819 kuns blev staaende forsikret for 1210 Rbd Sølv, og ved omtaxeringen (Oct.1819) efter opbyggelsen derefter, blev Gaarden nu i følge Brandtaxations protokollens hoved No 250 Bie No 1 forsikret for 1330 Rbd.

Fandtes ved taxering i 1823 således forandret.

a. Et stuehus i Sønder, 18 fag, 9 alen dyb, 14 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn , deraf 14 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning og 4 fag til Port og Tørvehuus Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 400 Rbd ansat til 320 Rbd.

b. Det vestre huus 10 fag, 8½ alen dyb, til Lade. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 100 Rbd nu til 80 Rbd

c. Det nordre Huus 13 fag 8 1/4 alen dyb, til Heste, Fæestald og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

d. Det østre huus 14 fag 71 alen dyb, til Lade Egebinding, klinede Vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

Hele Gaardens Summa 720 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1330 Rbd Sølv.

 

Fæster Rasmus Madsens Gaard

Som under H.No. 83-8 staar forsikret for 720 Rd, befandtes nu (1854) således.

a. Et stuehus i Syd 17 fag 9 alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 3/4 alen høi. Overdelen fyr og Straatag. Alt til beboelse og Port, med 15 fag bræddeloft, 3 Skorstene, 1 Ovn. Taxeret efter oversl. 610 Rd

b. Det vestre huus 11 fag 8½ alen dyb, Egebinding og Fyrbinding, klinede vægge 3 alen høi, Overdelen fyr med Straatag til Lade ligeledes taxeret til 230 Rd

c. Det nordre huus 13 fag 8 alen dyb, Ege og Fyrbinding, klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen Fyr, Straatag, til Heste, Fæstald og Port, ligeledes taxeret til 300 Rd

d. Det østre huus 12 fag 7½ alen dyb, Ege og Fyrbinding klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade, Faare og Svinesti. Ligel. taxeret til 160 Rd

Summa 1300 Rd Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen forsikret for 720 Rd

Taxering i 1869, 4 længer bindingsværk og strå, ialt 1880

 

Matr nr 7


Søren Nielsen

a) Et Stuehuus i Sønder 1801: 160 Rd 1807: 500 Rd

b) det Østre huus 1801: 90 Rd 1807: 250 Rd

c) det Nordre huus 1801: 90 Rd 1807: 130 Rd

d) det Væstre huus 1801: 90 Rd 1807: 120 Rd

Søren Nielsens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 7 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 6 blev omtaxeret og forsikret for 1000 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1520 Rbd.Fremstaar ved taxering i 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Sønder, 16 fag, 9 alen dyb, loft overalt 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel ½ Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og huusholdning. Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 500 Rbd ansat til 400 Rbd.

b. Det østre huus 13 fag, 7½ alen dyb, til Heste og Fæestald. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 200 Rbd nu til 160 Rbd

c. Det nordre Huus 16 fag 8 alen dyb, til Lade og Faarestie. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

Hele Gaardens Summa 880 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1520 Rbd Sølv.

 

P.P.MADSEN Taxering 1869, 4 længer bindingsværk og strå, ialt 1575

 

Matr nr 8


Rasmus Sørensen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 150 Rd 1807: 350 Rd

b) det søndre huus 1801: 50 Rd 1807: 250 Rd

c) det Østre huus 1801: 170 Rd 1807: 300 Rd

 

Rasmus Sørensens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 6 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 8 blev omtaxeret og forsikret for 900 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1370 Rbd.Fremstaar nu ved taxering i 1823 nu saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 13 fag, 9 alen dyb, 11 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel 3/4 Td Størrelse, deraf 11 fag til Værelse, Beboelse og Husholdning og 2 fag til Port Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 450 Rbd ansat til 360 Rbd.

b. Det søndre huus 11 fag, 10 alen dyb, til Lade og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 250 Rbd nu til 200 Rbd

c. Det østre Huus 15 fag 8 alen dyb, til Lade, Heste og Fæestald. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 240 Rbd

Hele Gaardens Summa 800 Rbd Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1370 Rbd Sølv.

 

Jørgen Nielsens Gaard

Som forhen den 2nd Juni 1823 under Hoved No 83 Bie No 6 og Brand taxations Protokollens hoved No 300 Bie No 4 blev omtaxeret og forsikret for 840 Rbd.Fandtes nu ved taxering i 1824 således forandret.

a. Et stuehus i Nord 20 fag, 9 3/4 alen dyb, 15 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret kaaberkjedel 3/4 Td størrelse, deraf 15 fag til Værelse, Beboelse og Huusholdning, og 5 fag til Tørvehuus og Port Egebinding, murede og klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for N.V. 700 Rbd, ansat til 590 Rbd.

b. Det Østre huus, 16 fag 8 alen dyb, til Heste og Fæestald Egebinding, klinede vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 210 Rbd

c. Det søndre huus 11 fag 10 alen dyb til Lade og Port Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 250

Hele Gaardens summa 1050 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 800 Rbd Sølv.

 

JENS SØRENSEN Grd ialt 1050

Taxering 1869, 4 længer bindingsværk og strå, ialt 1725

 

Matr nr 9


Jens Rasmusen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 150 Rd 1807: 400 Rd

b) det Væstre huus 1801: 50 Rd 1807: 200 Rd

c) det Søndre huus 1801: 130 Rd 1807: 200 Rd

 

Rasmus Jensens Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 5 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 9 blev omtaxeret og forsikret for 800 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1210 RbdFremstaar ved taxeringen 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 18 fag, 9 alen dyb, 12 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel 1/2 Td Størrelse, Deraf 12 fag til Værelse, Beboelse og Husholdning, og 6 fag til Fæestald, Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 450 Rbd ansat til 360 Rbd.

b. Det vestre huus 11 fag, 10 alen dyb, til Heste, Fæestald og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 300 Rbd nu til 240 Rbd

c. Det søndre huus 16 fag, 9 alen dyb, til Lade Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 200 Rbd.

Hele Gaardens Summa 800 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1210 Rbd Sølv.

 

Rasmus Jensens Selveier Gaard

Som under H.No. 83-5 staar forsikret for 800 Rd, befandtes nu (1856/57) således.

a. Et stuehus i Nord 16 fag 8½ alen dyb, Egebinding klinede Vægge 3 alen høi. Overdelen fyr og Straatag. Alt til beboelse med bræddeloft, 2 Skorstene, 1 Ovn. Taxeret efter oversl. 600 Rd

b. Det vestre huus 11 fag 9 3/4 alen dyb, Egebinding klinede vægge 3 alen høi, Overdelen fyr med Straatag til Heste og Fæstald, ligeledes taxeret til 300 Rd

c. Det søndre huus 15 fag 9 alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen Fyr, Straatag, til Lade ligeledes taxeret til 400 Rd

d. Det østre huus 5 fag 8½ alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 1/4 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade og Port. Ligel. taxeret til 100 Rd

Summa 1400 Rd. Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen forsikret for 800 Rd

Brandfoged Niels Jensen af Hjarnø som anden taxationsmand

Taxering 1869, 4 længer ialt 1400

 

Matr nr 9b


Niels Rasmusen

Taxering 1855 et hus 680 Rd

 

Niels Rasmusens sted (brd tax.no.83-26)

Som (1855) befandtes således.

a. Et stuehuus i nord 8 fag, 8½ alen dyb, Egebinding, kalk og leermurede vægge 3 1/4 alen høi. Overdelen Fyr, Straatag. Alt til beboelse med 5 fag bræddeloft 2 fag træegulv, 1 Skorsten, 1 Ovn, Taxeret efter overslag til 400 Rd

b. Det østre huus 8 fag, 8½ alen dyb, Ege og Fyrbinding, leermurede vægge 3 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade Heste og Fæstald, ligeledes taxeret til 280 Rd

Summa 680 Rd,Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen ikke forsikret ?? se ovenfor?

 

Niels Rasmusens sted

Som under H.No 83-26 står forsikret for 680 Rd befandtes nu forøget med Lit.c)

c) Det vestre huus 8 fag 8½ alen dyb, Fyrbinding, klinede vægge 3 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade, Ligel. taxeret for 280 Rd

Efter sammes forlangende ang. ændringen Lit.

a) , et Stuehus i nord.a. Et Stuehuus i Nord, 8 fag 8½ alen dyb Egebinding, kalk og leermurede Vægge 3 1/4 alen Høi, Overdelen Fyr, Stråtag, Alt til beboelse med bræddeloft og 2 fag do gulv, 1 Skorsteen og 1 Ovn. Taxseret efter overslag til 640 Rd

Summa 1200 Rd. Er forsvarlig mod Ildsfare, og forhen forsikret for 680 Rd

Taxering 1869, gård, Ialt 1200

 

Matr nr 10


Niels Jensen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 140 Rd 1807: 430 Rd

b) det Søndre huus 1801: 100 Rd 1807: 210 Rd

c) det Østre huus 1801: 180 Rd 1807: 250 Rd

d) det Væstre huus 1801: 80 Rd 1807: ?

 

Niels Jensens gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 4 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 10 blev omtaxeret og forsikret for 890 Rd Sølv, hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1360 Rbd. Sølv.Fremstaar ved taxering 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 14 fag, 9 alen dyb, 13 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel 3/4 Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og Husholdning, Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 500 Rbd ansat til 400 Rbd.

b. Det søndre huus 11 fag, 10½ alen dyb, til Lade og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 200 Rbd nu til 160 Rbd

c. Det østre Huus 22 fag 8½ alen dyb, til Lade og Port Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 200 Rbd

d. Det vestre huus 8 fag, 7 alen dyb, til Faarestie og Vognport Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 100 Rbd ansat til 80 Rbd.

Hele Gaardens Summa 840 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1360 Rbd.

 

Fæster Jens Nielsens Gaard

Som under H.No. 83-4 staar forsikret for 840 Rd, befandtes nu (Apr.1854) således.

a. Et stuehus i Nord 14 fag 8 1/4 alen dyb, Egebinding klinede Vægge, 3 1/4 alen høi. Overdelen fyr og Straatag. Alt til beboelse med bræddeloft, 2 Skorstene, 1 Ovn.Taxeret efter oversl. 580 Rd

b. Det søndre huus 14 fag 10 1/4 alen dyb, Egebinding og Aske- binding, klinede vægge 3 1/4 alen høi, Overdelen fyr med Straatag til Heste, Fæstald og Port ligeledes taxeret til 280 Rd

c. Det østre huus 16 fag 9 3/4 alen dyb, Ege og Askebinding, klinede Vægge, 3 1/4 alen høi, Overdelen Fyr, Straatag, til Heste, Fæstald og Port, ligeledes taxeret til 350 Rdd. Det vestre huus 10 fag 6 1/4 alen dyb, Ege og Askebinding klinede Vægge, 3 alen høi, Overdelen fyr, Straatag, til Lade, Faare og Port. Ligel. taxeret til 140 Rd

Summa 1350 Rd. Er forsvarlig mod Ildsfare, forhen forsikret for 840 Rd

Protokollen på Glud museum:

Aar 1867 d.19 October Kl. 3 om Eftermiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Hjarnø Sogn og By.

 

Jens Peter Petersens Eiendomsgaard Matr.No.10.

En Lade i Syd 14 fag, langt 34, dybt 10 ¼, høi 3 ¼ Alen, Egeunder og fyrre overtømmer, murede vægge og Straatag. Indrettet til Korngulv og Tærskelo og Kjøreport, 2 glatte Døre, ny Bygning blev nu taxeret saaledes 14 fag a’ 36 er 504 Rd..Sammenbygget med Lit.C

A. Et Stuehus i Nord Bindingsværk, murede Vægge med Brændte Steen og Straatag. Gammel Assuranse 580 Rd

C:. Østre hus Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag, gammel assuranse 350 Rd.

D. Væstre hus Bindingsværk, klinede vægge og straatag, gammel assurance 140 Rd.

I alt. 1574 Rd.

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildfare.

Gaarden var forhen forsikret under Forsi. No.4 for 1350 Rd, som nu udgaar.

Gaarden ligger 1 ¼ Alen fra Nærmeste Nabo under Fors.No.3 Gaardfæster Laurs Jørgen Olesen.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med vor Ed at bekræfte samme.

Hjarnø d.19 October 1867S. Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand.

Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1 mk, er i alt 1 Rd 4mk .

 

Matr. 10b


Aar 1860 d. 5 Novmbr om eftermiddagen kl.2, er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring.Hjarnø Sogn og Mark

Jens Peter Sørensens Ejendomshuus Matr.No.10(b)

a) Et Stuehuus i Øst og Vest 8 fag, Lang 22½, dyb 11 ¼ , høi 3½ Alen. Grundmur af kampsten 3 Qvarter tykkelse Fyre Overtømmer og Straatækt, en bagerovn og en Skorsten mest brændte sten, 5 Karme Vinduer med ? Rude en ?delt og 5 glate Døre. Indrettet fra Vest saaledes. 4 fag til Beboelse med Brædeloft samt 2 fag Brædegulv. taxeret 4 fag a’ 60 er 240 Rd Dernæst 4 fag til Lade og Fæhus taxeret pr fag til 40 er 160 Rd, I alt 400 Rd

 

Huuset er nyt og ikke forhen Forsikret og forsvarlig indrettet imod Ildsfare og ligger over 100 Alen fra nærmeste nabo.Brandredskaber forefandtes ikke

Denne Forretning have vi foretaget saaledes saa vi trøste os til under Retten at bekræfte med Eed ? d.5 November 1860.Pedersen, formand M. N? , taxationsmand

Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsm. 3 mk, Branddir. 2 mk. i alt 1 Rd, 1mk.

 

Matr nr 11


Ole Laursen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 110 Rd 1807: 450 Rd

b) det Søndre huus 1801: 80 Rd 1807: 250 Rd

c) det Væstre huus 1801: 140 Rd 1807: 300 Rd

Ole Laursens gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 3 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 11 blev omtaxeret og forsikret for 1000 Rd Dl., hvilke efter plakaten af 13 Martii 1813 bleve omskrevne til 1530 Rbd Sølv Fremstaar ved taxering i 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 19 fag, 10½ alen dyb, 10 fag loft 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaabber kjeddel 1/4 Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og Husholdning, Egebinding. klinede vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 500 Rbd, ansat til 400 Rbd.

b. Det søndre huus 15 fag, 9½ alen dyb, til Lade og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 250 Rbd nu til 200 Rbd

c. Det vestre huus 16 fag, 8 3/4 alen dyb, til Heste og Fæestald Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 200 Rbd.Hele Gaardens Summa 800 RbdEr forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1530 Rbd Sølv.

LAURS JØRGEN OLESEN Okt 1830

Taxering 1869 ialt 1350. 3 længer bindingsværk og strå

 

Matr nr 12


Søren Christensen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 240 Rd 1807: 300 Rd

b) det Østre huus 1801: 80 Rd 1807: ? Rd

c) det Søndre huus 1801: 170 Rd 1807: ? Rd

d) det Væstre 1801: 60 Rd 1807: ? Rd

Stephan Hansen Høegs Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 2 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 19 blev omtaxeret og forsikret for 960 Rd Dl, hvilke bleve omskrevne til 1460 Rbd Sølv.

Fandtes ved taxering i 1823 således forandret:

a. Et stuehus i Nord, 14 fag, 8 3/4 alen dyb, 12 fag loft, 4 fag gulv. 1 Steenkakkelovn 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaaberkjeddel 3/4 Td Størrelse, alt til Værelse, Beboelse og huusholdning Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 500 Rbd, ansat til 400 Rbd.

b. Det østre huus 10 fag, 8 ½ alen dyb, til Lade og Port Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 150 Rbd nu til 120 Rbd

c. Det søndre Huus 19 fag 9½ alen dyb, til Lade og Port. Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 240 Rbd

d. Det vestre huus 7 fag 7½ alen dyb til Heste og Fæestald. Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 100 Rbd, ansat til 80 Rbd

Hele Gaardens Summa 840 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1460 Rbd Sølv.

Tvilling gård til matr.13 begge brændt d. 9 Februar 1824

 

Stephan Hansen Høegs Gaard

Som forhen den 2nd Juni 1823 under hoved No 83 bie No 2 og Brand taxations Protokollens hoved No 300 Bie No 13 blev omtaxeret og forsikret for 840 Rbd Sølv, men som senere den 9de Februar 1824 ved ulykkelig Ildebrand blev lagt i Aske, fandtes nu igjen af nye opbygt og således taxeret:

a. Et stuehus i Nord 12 fag, 10 alen dyb, loft overalt 1 Stenkakkelovn, 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret kaaberkjedel 3/4 Td størrelse, alt til Værelse, Beboelse og Huusholdning Egebinding, murede og klinede Vægge, Straaetag Taxeret for N.V. 550 Rbd, ansat til 460 Rbd.

b. Det Østre huus, 10 fag 8 alen dyb, til Lade, Faaresti og Port Egebinding, klinede vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 170 Rbd

c. Det søndre huus 12 fag 10 alen dyb til Lade Egebinding, klinede vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 250

d. Det vestre huus 10 fag 9 alen dyb til Heste, Fæestald og Port Egebinding, klinede Vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 210 Rbd

Hele Gaardens summa 1090 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 840 Rbd Sølv.Stuehuset er taxeret i Okt. Qvartal 1824 og i 1825 er alle bygninger igen forsikret.

Protokollen på Glud Museum:Aar 1868 d.7 October Kl.9 om Formiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring.Hjarnø Sogn og By

 

Hans Steffensens Fæstegaard under Jensgaard Gods matr.No.12.

a) Et stuehus i Nord øst og vest, 12 Fag, langt 30, dybt 10, høi 3½ Alen, Egeunder og Fyrreovertømmer, murede Vægge med Brændte Steen og Straatag. En Skorsten af Brændte Steen og 1 af Raae Sten, Loft over hele huset. Indrettet fra vest saaledes, 3 fag til Storstue med Leergulv, 2 fag til dagligstue og Sovekammer med Bræddegulv og Pannel, 3 fag til Folkstue og Pigekammer med Leer Gulv, 1 fag til Forstue og Mælkekammer med Steengulv, 3 fag til Bryggers med Leergulv, gammel Bygning nylig Istandsat blev nu Taxeret saaledes.

2 Fag a’ 70 er 140 Rd

6 Fag a’ 50 er 300 Rd

4 fag a’ 40 er 160 Rd

b) Øster Hus 10 fag, langt 25, dybt 8, høi 3 ¼ Alen. Egeunder og Fyrre overtømmer og Straatag, muurede Vægge med Brændte Steen, Indrettet til Korngulv, Kjøreport, Træhus, gammel Bygning, nylig istandsat blev nu Taxeret saaledes. 10 fag a’ 25 er 250 Rd

c) Søndre Hus øst og vest 14 Fag, langt 40, dybt 10, høi 3 ¼ Alen, Egen under og Fyrre overtømmer, muurede Vægge med Brændte Steen og Straatag og Indrettet til Lade, Korngulv, Tærskelo og Faaresti, gammel bygning blev nu Taxeret saaledes. 14 Fag a’ 25 er 350 Rd.

d) Væstre Hus, Stald, 10 Fag, langt 25, dybt 9, høi 3½ Alen egeunder og Fyrreovertømmer murede vægge med Brændte Steen og Straatag. Indrettet til Heste og Kostald, Foderlo, Vognport. Gammel bygning nyelig istandsat blev nu taxeret saaledes. 10 Fag a’ 31 er 310 Rd.

Tilsammen 1550 Rd.

Ildstederne er forsvarlig indrettet mod Ildsfare. Gaarden er forhen forsikret under Forsikr. No.2 for 1090, som nu udgaar. Den liggerover 100 Alen fra nærmeste fremmede bygning

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med vor Ed at bekræfte samme. Hjarnø d.7 October 1868S. Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand.Betalt : Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1 mk, er i alt 1 Rd 4mk .

 

Matr nr 13

Jens Nielsen

a) Et Stuehuus i Nord 1801: 270 Rd 1807: 500 Rd

b) det Væstre huus 1801: 180 Rd 1807: 200 Rd

c) det Søndre huus 1801: 130 Rd 1807: 170 Rd

d) det Østre huus 1801: 20 Rd 1807: 30 Rd

 

Jens Nielsen Gaard

Som forhen den 15 Okt 1807 under hoved No 83 Bie No 1 og Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 18 blev omtaxeret og forsikret for 1000 Rd Dl, hvilke efter placat af 13 marti 1813 bleve omskrevne til 1520 Rbd Sølv.Fandtes nu ved taxering i 1823 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 18 fag, 8 1/4 alen dyb, 16 fag loft 1 Steenkakkelovn 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaaberkjeddel 1 Td Størrelse, deraf 16 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning og 2 fag til Tørvehuus Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 500 Rbd, ansat til 400 Rbd.

b. Det vestre huus 21 fag, 8 3/4 alen dyb, til Heste og Fæestald, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret før i N.V. 300 Rbd nu til 240 Rbd

c. Det søndre Huus 13 fag 10 1/4 alen dyb, til Lade og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 160 Rbd

d. Det østre huus 6 fag 6½ alen dyb til Fæestald og Vognport, Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 50 Rbd, ansat til 40 Rbd

Hele Gaardens Summa 840 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 1520 Rbd Sølv.Tvilling gård til matr.12 begge brændt d. 9 Februar 1824

 

Jens Nielsen s Gaard

Som forhen den 2nd Juni 1823 under hoved No 83 bie No 1 og Brand taxations Protokollens hoved No 300 Bie No 12 blev omtaxeret og forsikret for 840 Rbd Sølv, men som senere den 9de Februar 1824 ved ulykkelig Ildebrand blev lagt i Aske, fandtes nu igjen af nye opbygt og således taxeret:

a. Et stuehus i Nord 12 fag, 10 alen dyb, loft overalt 1 Stenkakkelovn, 2 skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret kaaberkjedel 3/4 Td størrelse, alt til Værelse, Beboelse og Huusholdning, Egebinding, murede og klinede Vægge, StraaetagTaxeret for N.V. 550Rbd, ansat til 460 Rbd.

b. Det Østre huus, 10 fag 8 alen dyb, til Lade, Faaresti og Port, Egebinding, klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 200 Rbd ansat til 170 Rbd

c. Det søndre huus 12 fag 10 alen dyb til Lade, Egebinding, klinede vægge og Straaetag Taxeret for i N.V. 300 Rbd ansat til 250

d. Det vestre huus 10 fag 9 alen dyb til Heste, Fæestald og Port, Egebinding, klinede Vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 210 Rbd

Hele Gaardens summa 1090 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 840 Rbd Sølv.Stuehuset tax. i Oct. 1824

Taxering 1869 ialt 1870

Niels Marcus Nielsen

26-12-1873: Gården er bindingsværk og strå, kun svinehuset i øst er grundmuret.

 

Matr nr 14


Rasmus Rasmusen, Smed

Et Stuehuus i Øster og Væster 1801: 130 Rd 1807: 240 Rd

 

Jens Rasmusen

Taxering 1830 360 Rd

 

Ole Jensen

Taxering 1869, Stuehus af bindingsværk og strå. I alt 570 Rd

 

Matr nr 15


Anders Jensen, Snedker

a) Et stuehuus i øster og væster 1801: 90 Rd 1807: 240 Rd

b) det Væstre huus 1801: 20 Rd 1807: 110 Rd

 

Christen Jensen

Taxering 1850 360 Rd

Taxering 1869, stuehus og stald, bindingsværk og strå.

I alt 600 Rd

 

Matr nr 16


Søren Jørgensen

Et Huus i Øster og Væster 1801: 120 Rd

 

Jens Clemmensen

Taxering 1807: 300 Rd

 

Jens Poulsen

Taxering 1830: 460 Rd

 

Rasmus Rasmusen

Taxering 1869, stuehus og lade med bindingsværk og strå, Ialt 740 Rd

 

Protokollen på Glud Museum:

Aar 1866 d. 5 September Kl. 10 om Formiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring. Hjarnø Sogn og By

Hans Sørensens Fæstehuus under Jensgaard Gods, Matr.No.16

a) Et Stuehus i Øst og vest, 6 fag langt 15, dybt 7 ¾ , høi 3 ¼ Alen. Egeunder og Fyrre overtømmer, murede Vægge med Brændte Steen og Straatag, 1 Skorsten af raa og Brændte Steen, Loft over 6 fag. indrettet fra Øst saaledes, 2 Fag til Storstue med leergulv, 1 fag til Forstue med Skorsten og bagerovn med kjøkken, 2 fag til dagligstue med bræde og leergulv, 1 Fag til kammer med Brædegulv., 8 fag Vinduer med store Ruder, 1 Dobbelt, 2 med Fyldninger , 4 glatte Døre Huset er nyt og blev nu taxeret saaledes

6 fag a’ 70 er 420 Rd.

 

b) Et hus 8 fag, lang 20, dybt 8½ , høi 3 ¼ Alen, Egeunder og Fyrre overtømmer, murede vægge med Brændte Steen og straatag, 2 glate Døre, murede Gaule, Indrettet til Lade, Korngulv, Kostald og faaresti, sammenbygget med lit.a, Ny Bygning blev nu taxeret saaledes 8 fag a’ 40 er 320 RdTilsammen 740 Rd.

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildfare. Huuset har hidtil været forsikret for 460 Rd under forsikr. No.14 som nu udgaar.det Ligger 96 alen fra nærmeste fremmede bygning under Forsikr. No.1

Brandredskaber forefandtes.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme. Hjarnø d.5 September 1866S.Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand

Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsmanden 3 mk., Branddirecteuren 3 mk., Stempelafgift 8sk., er i alt 1 Rd. 2mk. 8sk.

 

Matr nr 17


Hermand Madsen

Et Stuehuus i øster og væster, Taxeret 1801: 50 Rd 1807: 160 Rd

Søren Jensen

Taxeret 1830: 330 Rd

Jens Sørensen

Taxering 1869, Stuehus, stald og lade af bindingsværk og strå. I alt 540 Rd

 

Matr nr 18


Et Stuehuus i Øster og Væster, Taxeret 1807: 180 Rd

Niels Christian Jensen

Taxering 1830: 270 Rd

Peder Christensen

Taxering 1869, hus øst og vest, bindingsværk og strå. I alt 370 Rd

 

Matr nr 19


Hans Adolph Høeg, Veier Møller

a) Et Stuehuus i Øster og Væster 1801: 350 Rd.

b) En Vejer Mølle med indretning og Maleværk 1801: 1500 Rd

c) et huus i Sønder 1807: 250 Rd

 

Jørgen Hansen, Møller

a) Taxering April 1823: N.V. 550 Rd, sat til 440 Rd

b) do 1823: N.V. 2250 Rd, sat til 1800 Rd

c) do 1823: N.V. 200 Rd, sat til 160 Rd.

 

Jørgen Hansen ,Møller

Brandtaxations protokolens hoved No 120 Bie No 13 taxeret for 1850 Rd Dl. men som senere den 15 Okt 1807 ifølge Brandtaxations protokollen hoved no 120 Bie no 13 med tilgang af Litr c blev forsikret for 2100 Rd Dl hvilket efter Placaten af 13 Martii 1813 blev omskrevne til 3340 Rbd Sølv.Fandtes ved tax. 1824 saaledes forandret:

a. Et stuehus i Nord, 15 fag, 10 3/4 alen dyb, 10 fag loft, 7 fag gulv. 1 Jern Vindovn 2 Skorstene, 1 Bagerovn og 1 indmuret Kaaberkjeddel 1 Td Størrelse, deraf 10 fag til Værelse, Beboelse og huusholdning og 5 fag til Lade. Egebinding, murede og klinede vægge og Straaetag. Taxeret for i N.V. 550 Rbd, ansat til 440 Rbd.

b. En Vejrmølle med Indretning og Maleværk, 8 fag 12½ alen dyb, med 3de Quærne, nemlig 1 Rug, 1 Bræk og 1 Pillequærn, 4 Rhinske og 1 Sandsteen, 29½ alen Vinger med Segn? deels Eg og deels Fyrretræe, Straaetag. Taxeret for i N.V. 2250 Rbd ansat til 1800 Rbd

c. Det søndre Huus 8 fag 9½ alen dyb til Heste og Fæestald Egebinding, murede og klinede vægge, Straaetag Taxeret for i N.V. 200 Rbd, ansat til 160 Rbd.

 

Hele Møllens summa 2400 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 3340 Rbd Sølv.

For Ejeren underskriver som forvalter C.C.Stiernholm

(desuden den lokale brandfoged Niels Jensen fra Hjarnø samt to mand mere)

 

Hr Kammerraad Gluds Veirmølle

Der er bortfæstet til Jørgen Hansen, Møller og er forsikret under hoved No 83-18 for den Summa 2400 Rbd ? ?

Ved taxeringen 18?? er nu således forandret:

 

a. Et Stuehus i Nord 15 fag 11 alen dyb, deraf 10 fag til beboelse med Bræddeloft od 6 fag do gulv, en Skorsten til Bagerovnen, de 5 fag til Lade. Egebinding, murede og klinede Vægge og Straaetag Taxeret for N.V. 450 Rbd ansat til 450 Rbd

b. Den Hollandske Veirmølle, Vesten Gaarden i ?? bestaaende af 3 Etager foruden hatten og en liden Kjelder til Pillestolen. Nederste Etage er 12½ alen og 11 alen 20 tom? T??? i Diameter. Anden Etage 9 3/4 og 3die 8 1/4 alen i Tværmål. Hattens diameter er 6½ alen og i høide 4 alen. Vindfanget er 28 alen med et Krøieværk og Jernketting alt omgivet af Straatag. I Bygningen er en Rugquern med Sigte, en Brækquærn, 2de Pillequærne med de behørige ? og ? til ligemed det? fornødne gangværk.Taxeret for 3200 Rbd, ansat til 3200 Rbd

c. Det søndre Huus 8 fag 9½ alen dyb til Heste og Fæestald, Lade og Port Egebinding, murede og klinede vægge, StraaetagTaxeret for i N.V. 250 Rbd ansat til 250 Rbd.

 

Hele Møllens Summa 3900 Rbd

Er forsvarlig mod Ildsfare og forhen forsikret for 2400 Rbd Sølv.

Jens Jørgensen Høeg

Taxering okt. 1842: 3900 Rd

Taxering i 1869, Veirmølle og 2 længer, bindingsværk og strå.Møllen selv er forsikret til 2250, I alt 3300.

 

Matr nr 20


Peder Pedersen Østergaard

Et stuehuus i Øster og Væster 1807: 200 Rd

 

Niels Sørensen

Taxering 1850: 300 Rd

Taxering 1869, et hus af bindingsværk og strå. I alt 350

 

Matr nr 21


Anexfæster Claus Rasmusen

a) Et Stuehuus i Sønder, 1807: 350 Rd

b) det Væstre huus 1807: 80 Rd

c) det Nordre huus 1807: 70 Rd

 

Peder Clausen  

Taxering 1869, 3 længer , I alt 760

 

Matr nr 22


Søren Nielsens Annexgaard

a) Stuehuset i Vester 1807: 300 Rd

b) det Nordre huus 1807: 70 Rd

c) det Østre huus 1807: 30 Rd

Taxering 1869, 4 længer bindingsværk og strå. I alt 1400

 

Protokollen på Glud museum:

Aar 1871 d.7 August Kl.2 om Eftermiddagen er af undertegnede Sogne taksationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Hjarnø Sogn og By

Hans Sørensens Enkes eiendomssted matr.No.22

 

a) Et Stuehus i Vest syd og nord, 11 fag, langt 28, dybt 8 ¼ , høi 3 ¼ Alen, egeunder og fyrre overtømmer, Murede og Klinede Vægge og straatag, 1 Skorsten af raa steen, Brædeloft over 10 fag. Indrettet fra Syd saaledes. 3 fag til Storstue, med 2 Alkovesengesteder og Leergulv, 1 Fag til Forstue og Spisekammer med leergulv, 2 fag til Dagligstue med Brædegulv og Panelet? , 1 fag til Sovekammer med Leergulv, 1 fag til Kjøkken med bageovn og Steengulv, 2 Fag til Brygers med Steengulv, 1 fag til brændehus, gammel bygning, godt vedligeholdt, blev nu Taxeret saaledes.10 fag a’ 65 er 650 Rd.1 Fag a’ 51 er 51 RdI alt 701 Rd.

b) ade i Syd øst og vest 6 fag langt 14, dybt 6 ¾, høi 3 Alen, Egeunder og Fyreover tømmer, Muret og klinet Vægge og Straatag. Indrettet yil Korngulv, Tærskelo, gammel bygning blev Taxeret saaledes6 fag a’ 29 er 174 Rd.

c) Et Hus i Øst syd og nord, 7 fag langt 20 ¼ , dybt 6½, høi 2 ¾ Alen, eegunder og Fyrre overtømmer, Klinede Vægge og straatag. Indrettet til Vognport og Korngulv, gammel Bygning, Taxeret Saaledes7 Fag a’ 25 er 175 Rd

d) Et Hus i Nord 10 fag langt 24 ¾ , dybt 8½, høi 2 ¾ Alen, egeunder og Fyrre Overtømmer, Klinede og murede Vægge og straatag, indrettet til heste og Kostald, Foderlo, Tærskelo, Faare og Svinesti, gammel bygning, blev nu Taxeret saaledes10 Fag a’ 35 er 350

 

Tilsammen 1400 Rd.

Ildstederne forsvarlig indrettet mod Ildfare. Stedet har hidtil været forsikret under Forsikrings No. 21 for 900 Rd, som nu udgaar. det ligger 51 Alen fra nærmeste Nabo under forsikr. No.22, Peter Klausen Gaardeir.

Denne forretning have vi foretaget saaledes at vi driste os til med vor Ed at bekræfte samme. Hjarnø d.7 August 1871Hansen, formand H.Pedersen, taxationsmand.

Betalt: Formanden 2 mk, Taxationsmanden 5 mk., Branddirecteuren 4 mk., Stempelafgift 1 mk, er i alt 2 Rd.

 

Matr nr 25


Skolehuuset tilhørende Sognet

Et Skolehuus i Øster og Vester i Sedler 700 Rd.

Omskrevet til 530 Rd October bygt 1819

Taxering 1869, hus øst og vest, i alt 530

Skolen brandfors. ifl. sogenpro 1871 for 1260 Rd=2520 kr

 

HJARNØE KIRKE


Hoved Nr 83 Bie No 24, Kirkebygningen, 10 fag, herunder Taarnet med Klokke, 3 fag Våbenhuus ? alen dyb og Loft over alt, en Alter med Bord og tilbehør, Prædkiestol, Præste og Degnestol, alle øvrige fæste stole, Døbefond, Brandmur og Steentag.

Taxeret for N.V. 3500 Rbd

Taxering i 1869, grundmur og tegl, tårn af bindingsværk og asfalt i alt 3700

 

Matr nr ?


PEDER SØRENSEN 4-9-1860

Taxering 1869, stuehus øst og vest, i alt 400