Matr. 12

Forslægter til familier i folketællingen 1787 og 1880

Hjarnø 1787  Matr. 12

 
Søren Christensøn

1756 – 1806

 

viet 1777

 

Christen

Anna

Anna Magrethe

Bodil maria

Rasmus

Jens

Ellen Cathrine

Niels

 

Karen Rasmusd.

1756 – 1804

Christen Sørensøn

1719 – 1779

 

Matr 12.   viet enke 1752

 

Ane Magrethe Pedersd.

1720 – 1792

Søren Pedersøn

1664 – 1739

Matr 9.   viet ?

(muligvis Anna ?)

1684 – 1766

 
 
Peder Sørensøn Vest.

1699 – 1739

Matr 12 .   viet o.1708

Karen Hansdatter

? – 1750

Søren Sørensen Vest.

Matr 12+13

 

 
 

Rasmus Jensen, Skrædder

1723-1791

bosat på Alrø, viet 1754

 

Anna Nielsdatter fra Hjarnø

 

Jens Rasmusen, Alrø  
 
Niels Rasmussen

Matr. 8

Ane Pedersdatter

Rasmus Sørensen, Vestergaard

Matr.13

Anna Rasmusdatter

?

?

 

Hjarnø 1880  Matr.12

Afdøde

Hans Stephansen

1821 – 1871

 

viet 1851

 

Jørgen

Bodil Marie

 

enke

Mariane Jørgensd.

1823 – ?

Stephan Hansen Høeg

1782 – 1853

 

Matr 12.  viet 1806

 

Bodil Maria Sørensdatter

1782 – 1866

Hans Adolph Høeg

1751 – 1823

Matr 19. viet i Rårup 1778

Bodil Maria Rasmusd.

1757 – 1825

Steffen Hansen Høeg

fra Rårup

Magrethe L.D. Ulriksdatter

 Rasmus Jensøn Skræder 

på Alrø

Inger Nielsdatter, fra Hjarnø

Søren Christensen

1756 – 1806

Matr 12. viet 1777

Karen Rasmusdatter

1756 – 1804

Christen Sørensøn 1719-1779

Matr 12. viet enke 1752

Ane M.Pedersd. 1720-1792

Rasmus Jensøn Skræder 

på Alrø

Inger Nielsdatter, fra Hjarnø

Jørgen Hansen Høeg

1783 – 1843

 

Matr 19.  viet 2nd 1815

 

Ane Cathrine Pedersd.

1790 – 1884

 

 

Hans Adolph Høeg

1751 – 1823

Matr 19. viet i Rårup 1778

Bodil Maria Rasmusd.

1757 – 1825

 

Steffen Hansen Høeg

fra Rårup

Magrethe L.D. Ulriksdatter

Rasmus Jensøn Skræder 

på Alrø

Inger Nielsdatter, fra Hjarnø

Ane Cath. kom fra Hundslund sogn