1890

17871801183418401845185518601870188018901911


Udført af Søren Petersen den 2nd Februar. 19 gaarde og 13 huse,

164 personer ialt. 81 Mandekøn og 83 Kvindekøn.

 

1.Gård – Matr nr 12

Jørgen Hansen 33 år, Gift husfader, landmand

Mette Katrine Jensen 34 – gift husmoder

Marianne Hansen 8 – Barn

Hansigne M. Hansen 5 – –

Hans Steffen Hansen 3 – –

Niels Johan Hansen 22 – tj.karl * Nørby

Marie Rasmine Sør. 18 – tj.pige * Endelave

 

2. Huus – Matr nr 18

Peter Christensen 56 år, gift husfader, landmand, * Alrø

Inge Marie Nielsdat. 62 – gift husmoder

Niels Chr. Petersen 20 – søn

 

3. Huus – Matr nr 15

Niels Hansen 55 år, gift, husfader,

landmand og Snedker * Klakring

Karen Marie Petersen 56 – , – husmoder, Jordemoder

Christen P. Nielsen 24 år, søn, snedker

Nielsigne K.M.Nielsen 14 – datter

Else Marie K.Nielsen 12 – –

 

4. Huus – Matr nr 17

Jens Sørensen 58 år, gift, husfader, landmand

Bodil marie Jørgensen 68 år, – husmoder

 

5. Gaard – Matr nr 11

Ole Hansen 44 år, gift, husfader, landmand

Mette Marie Laursen 44 år – husmoder

Magrete L.D. Steffdat. 75 – enke

Christen M. Kjeldsen 19 – tjenestekarl * Hosbye

Maren Hansen 15 – tjenestepige *Glud

 

6. Gaard – Matr nr 10

Jens Petersen 47 år gift, husfader, landmand

Mette Sørensdat 53 – – husmoder

Jens Petersen 25 – søn, fisker

Søren Petersen 22 – – –

Ane Petersen 19 – datter

Niels Jørgen Petersen 17 – søn

Jens Mathias Petersen 14 – –

 

7. Gaard – Matr nr 9

Rasmus Rasmusen 53 år, gift, husfader,landmand,sognefoged

Ane Magr. Nielsdat. 56 – – husmoder

Ane Petrea Jensen 23 – tjenestepige * Nørbye

Bertel Elisius Hansen 17 – tjenestekarl * Sønderbye

 

8. Gaard – Matr nr 8

Jens Sørensen 74 år, enkem. på aftægt

Rasmus Jensen 43 – husfader og landmand

Jens Jensen 17 – tjenestekarl

Kjerstine Olsen 50 – enke, husholder * Vorladegaard

Julius Rasmussen 12 – tjenestedreng

 

9. Huus – Matr nr 14

Ole Jensen 67 år, enkem., husfader, landmand og smed

Marie Olesen 20 – husholder

Alfred Olesen 16 – søn

 

10. Huus – Matr nr 25

Niels Rasm. Lodsgård 33 år gift, husfader og Lærer

Birthe Marie Jensen 29 år gift, husmoder * Vitved

Svend Aa.Jepsen Bredal 6 år, barn * Rårup

 

11. Gaard – Matr nr 6

Dusinius P. Rasmusen 39 år, husfader, landmand

Marie Kjerstine Rasm. 36 – husholder

Rasmus Madsen 83 – gift, på aftægt

Ane M.M. Madsen 75 – – – –

Marie Emilie Petersen 17 år tjenestepige * Endelave

Karl Marius Andersen 15 år tjenestekarl * Østrup

 

12. Gaard – Matr nr 5

Mads Rasmussen 67 år, gift, husfader og landmand

Maren Nielsdat. 61 – – husmoder

Karen Marie Rasm. 25 – datter

Mette marie – 21 – –

Hans Jørgen Nielsen 24 – tjenestekarl * Møen

 

13. Huus – Matr nr ?

Ane Joh. Jensdatter 90 år, på aftægt

Nielsigne Olesen 27 – sypige (* Rårup)

Peter Sørensen 9 – hendes søn

 

14. Gaard – Matr nr 3

Bodil Marie Jensdat. 61 år, enke og husmoder,* Alrø

Jens Søren Jensen 22 – bestyrer og landmand

Karen Marie Petersen 28 – tjenestepige

Jens Peter Nielsen 11 – tjenestedreng * Gjerstruplund

 

15. Gaard – Matr nr 1

Mads Andersen 43 år, gift, husfader og landmand

Rasmine Marie Rasm. 43 – – husmoder

Kjerstine An. Østergaard 8 – datter

Ane Marie Petersen 18 – tjenestepige * Nøttrup

Peter Gunner Petersen 16 – tjenestekarl * Aalle

 

1. Gaard – Matr nr 4a

Jørgen Jørgensen 40 år gift husfader og landmand

Jørgen Juul Jørgensen 13 – søn

Kresten Sørensen – 11 – –

Anders Jørgensen 8 – –

Jens Jørgensen 5 – –

Jens Otto Jørgensen 3 – –

Peter Vilhelm Jørg. 2 – –

Jensigne Christensen 34 – gift, husmoder

Maren Jørgensen 15 – datter * Hvirring

Kirstine B.M. Jørg. 13 – –

Johanne Jørgensen 11 – –

Else Marie Jørgensen 7 – –

Mette Kirstine Jørg. 0 – –

Maren Jensen 80 – enke, aftægts kone, * Rårup

 

2. Gaard – Matr nr 3b

Thomas Chr. Jensen 36 år, gift husfader og landmand, * Nørby

Ane Sophie Jensdat. 31 – – husmoder

Jensigne M. Jensen 1 – datter

 

3. Huus – Matr nr 4b

Jens Jørgen Laursen 42 år, gift husfader og landmand * Raarup

Maren Christensen 32 – – husmoder * Hvirring

Mary Laursen 2 – datter

 

4. Huus – Matr nr 5d

Jens Jørgen Rasmusen 28 år, gift husfader og landmand

Anine Petrea Sørensen 22 – – husmoder

Maren Rasm. Lodsgaard 1 – datter

 

5. Huus – Matr nr 5c

Niels Nielsen 46 år, gift husfader og landmand

Else M.B.Christensen 27 – – husmoder * Glud

Ane Karoline Nielsdat 57 – enke husmoder

 

6. Gaard – Matr nr 9b

Niels Rasmussen 69 år, gift husfader og landmand

Maren Steffensdat. 70 – – husmoder

Steffen Nielsen 31 – søn og bestyrer

Bodil Sophie Hansen 16 – tjenestepige, * Bisholt mark

 

7. Huus – Matr nr 10b

Karl Petersen 43 år, gift husfader og fisker

Dorthea Jensen 32 – – husmoder * Nørby mark

Emma marie Petersen 2 – datter

 

8. Huus – Matr nr 13f

Søren Hansen 44 år gift, husfader,lods, * Bredballe strand

Ane Kjerst. Eskildsen 41 år gifthusmoder, * Elbæk mark

Søren Hansen 13 – søn

Johan H. Hansen 12 – –

Emil Hansen 9 – –

Otto Klaus Hansen 7 – –

Ole L.H. Hansen 6 – –

Axel Mikael Hansen 4 – –

Peter C.E. Hansen 2 – –

Ane Abelone Hansen 1 – datter

 

9. Huus – Matr nr

Jens Jensen 55 år, husfader og landmand

Maria Sørensen 26 – husholder * Aslykke

Kjerstine J.Sørensen 1 – datter

 

10. Huus – Matr nr 16

Rasmus Olsen 30 år , gift husfader og fisker

Ane Mortensen 37 – – husmoder * Sverig

Morten P. Nielsen 11 år barn * Rårup

Kirstine Magr. Olesen 0 – –

 

11. Gaard – Matr nr 19

Jørgen Jensen 38 år gift husfader, landmand og møller

Ane Katrine Sørensen 28 – – husmoder

Jens Jørgen Jensen 7 – søn

Bodil marie – 6 – datter

Jens Peter – 2 – søn

Hans Adolph – 1 – –

Drenge barn 0 – –

Harald E.T.Orneborg 30 – møllersvend * Hjøsballe?

 

12. Gaard – Matr nr 20

Søren Jensen 49 år gift husfader, landmand

Kjersten Sørensen 45 – – husmoder * Rye

Ane Jensen 21 – datter

Ane Magrethe Jensen 7 – –

Agnes Kjerst. Andersen 1 – (Anes og Anders datter)

Anders Peter Andersen 28 – muresvend * Virklund

 

13. Gaard – Matr nr 13

Hans Sørensen 54 år gift husfader, landmand * Glud

Katrine M. Rasmussen 52 – – husmoder

Jens Søren Sørensen 23 – søn

Marie Sørensen 15 – datter

Hansigne M. Sørensen 9 – –

Karen Marie jensdat. 80 – enke

 

14. Gaard – Matr nr 7

Søren Petersen 45 år gift husfader, landmand

Ane Marie Rasmussen 37 – – husmoder

Peder Peter Madsen 73 – enkemand på aftægt

Hansigne Jensen 30 – tjenestepige * ??

Hans Peter Hansen 20 – tjenestekarl * ??

 

1. Gaard Matr nr 2

Søren Laursen 52 år gift husfader, landmand

Karen Marie Pedersen 42 – – husmoder

Magrethe K. Sørensen 19 – datter

Mette K. Sørensen 15 – datter

Niels Sørensen 14 – søn

Ane Dorthe Sørensen 10 – datter

Laurs Jørgen Sørensen 7 – søn

Petra Oline Sørensen 5 – datter

Rasmus P. Nielsen 19 – tjenestekarl * Overbye

 

2. Gaard – Matr nr 22

Steffen Petersen 41 år gift husfader, landmand

Hansigne E.M.Hansen 35 – – husmoder

Hans Pedersen 7 – søn

Karoline Pedersen 4 – datter

Marie Pedersen 2 – -Elle Marie Olesdat 79 – enke på aftægt

Johanne M. Jensen 16 – tjenestepige * Endelave

 

3. Gaard – Matr nr 21

Peter Klausen 71 år, gift husfader, landmand

Ane Steffensdat. 72 – – husmoder

Niels Petersen 34 – søn, fisker

Bodil Marie Petersen 37 – datter