Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv

Gludvej 54, 7130 Juelsminde

1890

17871801183418401845185518601870188018901911


Udført af Søren Petersen den 2nd Februar. 19 gaarde og 13 huse,

164 personer ialt. 81 Mandekøn og 83 Kvindekøn.

 

1.Gård – Matr nr 12

Jørgen Hansen 33 år, Gift husfader, landmand

Mette Katrine Jensen 34 – gift husmoder

Marianne Hansen 8 – Barn

Hansigne M. Hansen 5 – –

Hans Steffen Hansen 3 – –

Niels Johan Hansen 22 – tj.karl * Nørby

Marie Rasmine Sør. 18 – tj.pige * Endelave

 

2. Huus – Matr nr 18

Peter Christensen 56 år, gift husfader, landmand, * Alrø

Inge Marie Nielsdat. 62 – gift husmoder

Niels Chr. Petersen 20 – søn

 

3. Huus – Matr nr 15

Niels Hansen 55 år, gift, husfader,

landmand og Snedker * Klakring

Karen Marie Petersen 56 – , – husmoder, Jordemoder

Christen P. Nielsen 24 år, søn, snedker

Nielsigne K.M.Nielsen 14 – datter

Else Marie K.Nielsen 12 – –

 

4. Huus – Matr nr 17

Jens Sørensen 58 år, gift, husfader, landmand

Bodil marie Jørgensen 68 år, – husmoder

 

5. Gaard – Matr nr 11

Ole Hansen 44 år, gift, husfader, landmand

Mette Marie Laursen 44 år – husmoder

Magrete L.D. Steffdat. 75 – enke

Christen M. Kjeldsen 19 – tjenestekarl * Hosbye

Maren Hansen 15 – tjenestepige *Glud

 

6. Gaard – Matr nr 10

Jens Petersen 47 år gift, husfader, landmand

Mette Sørensdat 53 – – husmoder

Jens Petersen 25 – søn, fisker

Søren Petersen 22 – – –

Ane Petersen 19 – datter

Niels Jørgen Petersen 17 – søn

Jens Mathias Petersen 14 – –

 

7. Gaard – Matr nr 9

Rasmus Rasmusen 53 år, gift, husfader,landmand,sognefoged

Ane Magr. Nielsdat. 56 – – husmoder

Ane Petrea Jensen 23 – tjenestepige * Nørbye

Bertel Elisius Hansen 17 – tjenestekarl * Sønderbye

 

8. Gaard – Matr nr 8

Jens Sørensen 74 år, enkem. på aftægt

Rasmus Jensen 43 – husfader og landmand

Jens Jensen 17 – tjenestekarl

Kjerstine Olsen 50 – enke, husholder * Vorladegaard

Julius Rasmussen 12 – tjenestedreng

 

9. Huus – Matr nr 14

Ole Jensen 67 år, enkem., husfader, landmand og smed

Marie Olesen 20 – husholder

Alfred Olesen 16 – søn

 

10. Huus – Matr nr 25

Niels Rasm. Lodsgård 33 år gift, husfader og Lærer

Birthe Marie Jensen 29 år gift, husmoder * Vitved

Svend Aa.Jepsen Bredal 6 år, barn * Rårup

 

11. Gaard – Matr nr 6

Dusinius P. Rasmusen 39 år, husfader, landmand

Marie Kjerstine Rasm. 36 – husholder

Rasmus Madsen 83 – gift, på aftægt

Ane M.M. Madsen 75 – – – –

Marie Emilie Petersen 17 år tjenestepige * Endelave

Karl Marius Andersen 15 år tjenestekarl * Østrup

 

12. Gaard – Matr nr 5

Mads Rasmussen 67 år, gift, husfader og landmand

Maren Nielsdat. 61 – – husmoder

Karen Marie Rasm. 25 – datter

Mette marie – 21 – –

Hans Jørgen Nielsen 24 – tjenestekarl * Møen

 

13. Huus – Matr nr ?

Ane Joh. Jensdatter 90 år, på aftægt

Nielsigne Olesen 27 – sypige (* Rårup)

Peter Sørensen 9 – hendes søn

 

14. Gaard – Matr nr 3

Bodil Marie Jensdat. 61 år, enke og husmoder,* Alrø

Jens Søren Jensen 22 – bestyrer og landmand

Karen Marie Petersen 28 – tjenestepige

Jens Peter Nielsen 11 – tjenestedreng * Gjerstruplund

 

15. Gaard – Matr nr 1

Mads Andersen 43 år, gift, husfader og landmand

Rasmine Marie Rasm. 43 – – husmoder

Kjerstine An. Østergaard 8 – datter

Ane Marie Petersen 18 – tjenestepige * Nøttrup

Peter Gunner Petersen 16 – tjenestekarl * Aalle

 

1. Gaard – Matr nr 4a

Jørgen Jørgensen 40 år gift husfader og landmand

Jørgen Juul Jørgensen 13 – søn

Kresten Sørensen – 11 – –

Anders Jørgensen 8 – –

Jens Jørgensen 5 – –

Jens Otto Jørgensen 3 – –

Peter Vilhelm Jørg. 2 – –

Jensigne Christensen 34 – gift, husmoder

Maren Jørgensen 15 – datter * Hvirring

Kirstine B.M. Jørg. 13 – –

Johanne Jørgensen 11 – –

Else Marie Jørgensen 7 – –

Mette Kirstine Jørg. 0 – –

Maren Jensen 80 – enke, aftægts kone, * Rårup

 

2. Gaard – Matr nr 3b

Thomas Chr. Jensen 36 år, gift husfader og landmand, * Nørby

Ane Sophie Jensdat. 31 – – husmoder

Jensigne M. Jensen 1 – datter

 

3. Huus – Matr nr 4b

Jens Jørgen Laursen 42 år, gift husfader og landmand * Raarup

Maren Christensen 32 – – husmoder * Hvirring

Mary Laursen 2 – datter

 

4. Huus – Matr nr 5d

Jens Jørgen Rasmusen 28 år, gift husfader og landmand

Anine Petrea Sørensen 22 – – husmoder

Maren Rasm. Lodsgaard 1 – datter

 

5. Huus – Matr nr 5c

Niels Nielsen 46 år, gift husfader og landmand

Else M.B.Christensen 27 – – husmoder * Glud

Ane Karoline Nielsdat 57 – enke husmoder

 

6. Gaard – Matr nr 9b

Niels Rasmussen 69 år, gift husfader og landmand

Maren Steffensdat. 70 – – husmoder

Steffen Nielsen 31 – søn og bestyrer

Bodil Sophie Hansen 16 – tjenestepige, * Bisholt mark

 

7. Huus – Matr nr 10b

Karl Petersen 43 år, gift husfader og fisker

Dorthea Jensen 32 – – husmoder * Nørby mark

Emma marie Petersen 2 – datter

 

8. Huus – Matr nr 13f

Søren Hansen 44 år gift, husfader,lods, * Bredballe strand

Ane Kjerst. Eskildsen 41 år gifthusmoder, * Elbæk mark

Søren Hansen 13 – søn

Johan H. Hansen 12 – –

Emil Hansen 9 – –

Otto Klaus Hansen 7 – –

Ole L.H. Hansen 6 – –

Axel Mikael Hansen 4 – –

Peter C.E. Hansen 2 – –

Ane Abelone Hansen 1 – datter

 

9. Huus – Matr nr

Jens Jensen 55 år, husfader og landmand

Maria Sørensen 26 – husholder * Aslykke

Kjerstine J.Sørensen 1 – datter

 

10. Huus – Matr nr 16

Rasmus Olsen 30 år , gift husfader og fisker

Ane Mortensen 37 – – husmoder * Sverig

Morten P. Nielsen 11 år barn * Rårup

Kirstine Magr. Olesen 0 – –

 

11. Gaard – Matr nr 19

Jørgen Jensen 38 år gift husfader, landmand og møller

Ane Katrine Sørensen 28 – – husmoder

Jens Jørgen Jensen 7 – søn

Bodil marie – 6 – datter

Jens Peter – 2 – søn

Hans Adolph – 1 – –

Drenge barn 0 – –

Harald E.T.Orneborg 30 – møllersvend * Hjøsballe?

 

12. Gaard – Matr nr 20

Søren Jensen 49 år gift husfader, landmand

Kjersten Sørensen 45 – – husmoder * Rye

Ane Jensen 21 – datter

Ane Magrethe Jensen 7 – –

Agnes Kjerst. Andersen 1 – (Anes og Anders datter)

Anders Peter Andersen 28 – muresvend * Virklund

 

13. Gaard – Matr nr 13

Hans Sørensen 54 år gift husfader, landmand * Glud

Katrine M. Rasmussen 52 – – husmoder

Jens Søren Sørensen 23 – søn

Marie Sørensen 15 – datter

Hansigne M. Sørensen 9 – –

Karen Marie jensdat. 80 – enke

 

14. Gaard – Matr nr 7

Søren Petersen 45 år gift husfader, landmand

Ane Marie Rasmussen 37 – – husmoder

Peder Peter Madsen 73 – enkemand på aftægt

Hansigne Jensen 30 – tjenestepige * ??

Hans Peter Hansen 20 – tjenestekarl * ??

 

1. Gaard Matr nr 2

Søren Laursen 52 år gift husfader, landmand

Karen Marie Pedersen 42 – – husmoder

Magrethe K. Sørensen 19 – datter

Mette K. Sørensen 15 – datter

Niels Sørensen 14 – søn

Ane Dorthe Sørensen 10 – datter

Laurs Jørgen Sørensen 7 – søn

Petra Oline Sørensen 5 – datter

Rasmus P. Nielsen 19 – tjenestekarl * Overbye

 

2. Gaard – Matr nr 22

Steffen Petersen 41 år gift husfader, landmand

Hansigne E.M.Hansen 35 – – husmoder

Hans Pedersen 7 – søn

Karoline Pedersen 4 – datter

Marie Pedersen 2 – -Elle Marie Olesdat 79 – enke på aftægt

Johanne M. Jensen 16 – tjenestepige * Endelave

 

3. Gaard – Matr nr 21

Peter Klausen 71 år, gift husfader, landmand

Ane Steffensdat. 72 – – husmoder

Niels Petersen 34 – søn, fisker

Bodil Marie Petersen 37 – datter