Endelave

Hjarnø familiers forbindelse til Endelave

JENS MADSEN, smed 1627-1707, død 25 Nov . 80 år gl.

Antaget af Sofus Gylding for at være fra Hjarnø, dette kan ikke påvises.

Viet med Mette Sørensdatter

Jens smeds søn Niels * 15 April 1668

Jens Madzens datter Karen * 10 Maj 1670

Karen Jensdatter 1670-1746 viet med Jens Michelsen som får mange børn bla. Ingeborg fød 1712, gift 1741 (på Endelave) med Mads Nielsen Østergaard fra Hjarnø, og bosat her.

 

SØREN SØRENSEN på Hjarnø viet ? med MAREN RASMUSDAT. fra Endelave

Forbindelsen kendes fra et tingvidne hvor Søren S.og Marens R.s datter Maren skal giftes med Jens Pedersøn fra Dyngby.

 

NIELS RASMUSØN fra Hjarnø viet 1668 med KIRSTEN LARSDAT. på Endelave

Viet 23 Aug.1668 på EndelaveNiels 1635-1690, Kiersten 1640 – ?, deres forældre er ukendte

Børn:

Iver 1669 viet 1704 Birgitte Rasmusd.

Maren 1672

Mette 1674

Anne 1678

 

KIERSTEN NIELSD.fra Endelave viet 1700 med JENS RASMUSØN på Hjarnø

Viet 6 Okt. 1700 på Endelave

Kierstens f:

1)* 1680 f:

Niels Ras. Olufs+Maren Nielsd.

2)*1671 f: Niels Niels. Sønder

Jens f: Rasmus Jensøn matr 7

 

KIERSTEN NIELSD. fra Endelave viet 1714 med RASMUS JENSØN på Hjarnø

Trolovet 3.påskedag, viet 23s.e.trin 1714 på Endelave

Kierstens f: Niels Sørensen skipper+Johanne Jensdat.

Rasmus f: Jens Rasmusøn matr.5

 

SØREN NIELSØN fra Endelave Viet o.1728 med METTE PEDERSDATTER på Hjarnø

Viet på Hjarnø o.1728 . De er bosat på Hjarnø matr 3.

Sørens f: Niels Sørensøn Gylding og Johanne Jensdatter på Endelave

Mettes f: Peder Nielsøn og Maren Nielsdatter på Hjarnø

 

ANNA KIRSTINE JENSD., Hjarnø viet 1741 med NIELS HANSØN KUSK fra Endelave.

Viet på Hjarnø 1741 med kongebrev, beslægtet i 2nd led, bosat på Endelave

Anna K’s F: Jens Rasmusøn+Kiersten Nielsd.

Niels Hansøn’s F:Hans Rasmusøn Kusk+?

Børn: 1742 Hans, 1744 Jens, 1747 Rasmus, 1749+1750 Kiersten,

 

INGEBORG JENSDATTER fra Endelave viet 1741 med MADS NIELSEN, Hjarnø

Trolovet 17 marts, viet 2 juni 1741 på Endelave, bosat på Hjarnø matr.6

Ingeborgs F: Jens Michelsøn+Karen Jensd.

Mads F: Niels Madsøn+Eva Sørensd.

Børn: Niels, Karen, Jens, Adam, Peder, Michel Gylding

Ifl.skifte i 1755 efter Ingeborgs søster Anna er en datter af deres broder Michel Jensen, ved navn Bodillene gift med Søren Nielsen Hiernø i Horsens og han er broder til Mads Nielsen.

 

INGER CHRISTEND. på Hjarnø viet 1745 med JOUST POVELSØN fra Endelave

Viet på Hjarnø, flytter strax efter vielsen, men hvorhen ?

Inger’s F: Christen Rasmusøn+Karen Jørgensd.

Joust’s mulige F: Povel Jensøn+Tyre Olufsd., Joust var skolemester på Hjarnø fra o.1733-37

 

ANNA OLUFSDAT. Fra Hjarnø viet 1757 med JENS THOMASØN fra Endelave

Viet på Hjarnø, Efterslægt ikke fundet på Hjarnø eller Endelave

Anna’s F: Oluf Rasmusøn+Ingeborg fra Alrø, matr 11

Jens Thomasøn var måske enkemand hans f. kendes ikke

Ifl. skp. 1784: Afdøde Anna Olufsdat. var gift 2nd med Peder Olufsen på Endelave

Børn: 1ste Oluf, Anne Magr., Ingeborg, Bodil. 2nd. Magrethe, Anna Sofie.

 

SØREN HANSØN fra Endelave Viet 1755 med ANNA SØRENSD. på Hjarnø

Viet og bosat på Hjarnø

Sørens F: Hans Rasmusøn+Anna Sørensd./Bendsd.

Anna’s F: Søren Pedersøn haumand

Søren Hansøn Viet igen 1758 med JOHANNE SØRENSD. På Hjarnø

Johannes F: Søren Nielsøn og Mette Pedersd.

 

OLUF HANSØN fra Endelave Viet på Hjarnø 1767 med KIRSTEN SØRENSD. på Hjarnø.

Oluf’s F: Hans Rasmusen+Anna (Sørd.)Bendsd.

Kierstens F: Søren Nielsøn+Mette Pedersd,

FF: Niels Sør. Gylding+Johanne Jensd., Endelave , MF: Peder Nielsøn+Maren Nielsd.

OLUF H. viet igen 1771 med ANNA PEDERSD. på Hjarnø,Annas F: Peder Nielsøn Østg.+ Inger Rasmusd.

FF: Niels Madsen+Eva Sørensd. MF: Rasmus Jensøn+Kirsten Nielsd.

Ingen registrering om dødsfald eller børn på Hjarnø og Endelave.

 

HERMAND MADSEN fra Endelave viet 1799 med BODIL K. SØRENSD. på Hjarnø.

Hermand’s F: Mads H.Madsen+Bodil Sørensd.

Bodil’s F: Søren Hansøn+Johanne Sørensd.

NB. Søren H. er fra Endelave, F:Hans Rasmusøn+Anna Sø/Be-dat.

 

Enkem. SØREN NIELSEN på Hjarnø Viet 1800 ANNA ANDERSD. fra Endelave

Søren’s F: Niels Madsen+Karen Sørensd.

FF:Mads Nielsen+Ingeborg Jensd. MF: Søren Pedersen+Karen Jensd.

Anna’s F: Anders Nielsen+Helene Pedersd.

Børn: Mette, Jørgen, Niels, Anders, Adam, Jens, Mette Catrine

 

INGER PEDERSD. fra Hjarnø viet 1800 med NIELS NIELSEN LAVE fra Endelave

Viet på Hjarnø, bosat på Endelave

Ingers F: Peder Madsen+Kirsten Pedersd.

FF: Mads Nielsøn+Ane M.Jensd. MF: Peder Nielsøn Ø+Inger RasmusdNiels’s F:

Niels Nielsen Lave+?, FF: Niels Hansen lave+Kirsten Nielsd.

 

Ft 1801: N.N.Larsen 31 år, Gaardmand, Inger P. 25 år, hans kone, Børn: Anne Kierstine 1 år

 

ANNA SØRENSD. på Hjarnø viet 1801 med HANS NIELSEN LAVE fra Endelave

Viet på Hjarnø og bosat på Endelave

Anna’s F: Søren Hansøn+Johanne Sørensd. matr 22

Hans’s F: Niels Ha.Lave+Kirsten Nielsd.

FF: Hans Nielsøn Lave+Anne Rasmusd.Kusk, MF: Niels Sørensen+Anne Jensd.

 

JOHANNE SØRENSD. fra Hjarnø

Johannes F: Søren N.Sørensen+Sophie Sørensd.

FF: Søren Hansen+Joh. Sørensd. MF: Søren Rasmusøn+Ane C.Sørensd.

Johanne flytter i 1814 (18 år gl) over til sin barnløse faster Anna På Endelave, der er gift med Hans Nielsen Lave.

Ifl.Ft 1845 Johanne er gift med Hans Peder Rasmussen. .Ft 1855 Johanne bor som enke hos sin søn Rasmus .

 

NIELS PEDERSEN fra Hjarnø viet ca 1814 med EDEL JENSDAT. på Endelave

Bosat på Endelave

Niels’s F: Peder Madsen + Kirsten Pedersd.,FF: Mads Nielsøn+ Ingeborg Jensdatter fra Endelave. MF: Peder Nielsøn Ø+Inger Rasmusd

Edels F: Jens Christen Sørensen og Karen Rasmusdatter. Ifl ft 1801: husmand m/jord

børn: Jens Peter 1815, Carl Georg 1819, Kirsten 1822, Søren 1828

Ifl. Ft 1855: Begge boer hos sønnen Jens Peter og er 71 år gl.

 

INGEBORG PEDERSD. fra Hjarnø viet 1824 med NIELS SØRENSEN GYLDING

Viet på Hjarnø. Niels er Hjulmand på Endelave hvor de boer

Ingeborg’s F: Peder Madsen + Kirsten Pedersd.,

FF: Mads Nielsøn+Ane M. Jensd. MF: Peder Nielsøn Ø+Inger Rasmusd

Niels’s F: Søren Nielsen Gylding+ Kirsten Nielsd. Kusk

FF: Niels Gylding Sørensen Stigsøn+Karen Rasmusd. Østerg., MF: Niels Hansen Kusk+Anne Kirstine Jensd. (fra Hjarnø)

Børn: Kiersten 1826

 

SØREN SØRENSEN, Hjarnø, Viet 1833 på Endelave med JOHANNE KIRSTINE JENSD. Endelave

Søren’s F: Søren N.Sørensen+Karen Nielsd.

FF: Søren Hansøn+Joh.Sørensd. MF: Niels Madsen+Karen Sørensd

Johanne’s F: Jens Holgersen+Karen Pedersd.

MF:Peder Rasmussen (Iversen)+?

 

Da Søren S. som var husmand på Østrup mark døde giftede Johanne sig igen med Peder Knudsen fra Endelave som blev lods her ved fjordmundingen fra 1841 – 49 med bopæl i Snaptun.

Peder K. født ca 1805, F: Knud Rasmusen+Kirstine Pedersd.

FF: Rasmus Søren Povelsen+?, MF:Peder Rasmusen (Iversen)

 

Ungkarl NIELS RASMUSØN, fra Hjarnø

Udlagt som barnefader til Jens Rasmussen, døbt 10-3-1874 på Endelave

Mor: KIRSTEN RASMINE SØRENSD. 24 år,

Ved drengens konfirm er hun gift med Jens Holger Jensen, Endelave.

 

Ifl Sofus er hun først gift med Niels R fra Hjarnø der dør 1876 og derpå med Jens Holger Jensen F: Holger Je.+Ingeborg Thomasd.

 

Personer der i Hjarnø Kirkebog er forbundet med ordet Endelave.

1734 Just skolemester fra Endelave

1735+38 Søren Pedersøn, Endelave og hustru

1735+37 Søren Nielsøn, Endelave og hustru

1737 Skolemestren fra Endelave

1737 Oluf Nielsøn, Endelave hos Søren Nielsøn, Endelave

1738 Knud Sørensøn fra Endelave

1741 Niels Hansøn, Endelave viet med Anna K. Jensdatter

1742 Rasmus Vestergaards pige Maren som er kommet fra Endelave

1743 Oluf Rasmusøns do do

1743 Peder Jensøn, Endelave til dåb hos Mads Nielsøn “Johanne”

1744 Oluf fra Endelave, svend i Østergaard

1744 Søren Hansøn, Endelave hos Søren Nielsøn

1744 Mads Nielsøns pige fra Endelave

1745 Michel Tomasøn fra Endelave

1745 Just Poulsøn, Endelave viet med Inger Christensdatter

1757 Jens Thomasøn, Endelave viet med Anna Olufsdatter

1790 Søren Jørgensøns Anna Mag. Jensdatter fra Endelave

1791 Niels fra Endelave

1792 Niels Sørensøns enke fra Endelave

1793 Niels Sørensøn fra Endelave

1793 Konfirmeret Rasmus Nielsøn fra Endelave

1794 Karen Madsdatter fra Endelave

1794 Jens Hansøns pige Anna Mag. fra Endelave

1794 Maren Madsdatter fra Endelave

1795 Anna Marie, Anna Mag. og Maren, alle 3 fra Endelave

1795 Herman fra Endelave

1797 Anna Magrethe Nielsdatter, Endelave viet med Morten Isacsøn

1799 Hermen Madsøn, Endelave viet med Bodil K. Sørensdatter

1799 Anders J.B. Jensøn, Endelave død 17 år gl. af børnekopper

1800 Niels Nielsøn Lassen,Endelave viet med Inger Pedersdatter

1801 Hans Nielsøn Lassen, Endelave viet med Anna Sørensdatter

1802 Maren Krestens, Endelave til dåb hos Jens Krestensen

1805 Kiersten Andersdatter, Endelave, Død

 

Personer der ifl. Sofus Gylding i Endelave K.B. er fra Hjarnø

Niels Rasmusøn af Hjarnø viet 1668 med Kiersten Larsdatter

Mads Nielsøn Østergaard, Hjarnø viet 1741 med Ingeborg Jensdatter

Anna Sørensdatter fra Hjarnø viet 1800 med Hans Nielsøn Lave

Inger Pedersdatter fra Hjarnø viet 1800 med Niels Nielsøn Lave

Niels Pedersen, Hjarnø viet ca 1814 med Edel Jensdatter

Ingeborg Pedersd. fra Hjarnø viet 1824 med Niels Sørensøn Gylding