1668-1891 vielser

VIELSER VEDRØRENDE HJARNØ 1668 – 1891


1. VIELSER 1668 – 1891, årstal fundet udenøs eller skønsmæssigt anslået.

2. VIELSER PÅ HJARNØ 1733-1891, Opl. fra kirkebøgerne, kort oversigt

3. VIELSER PÅ HJARNØ 1815-1891, incl. forloveres navne m.v.

 

1. Vielser, 1668 – 1891, årstal fundet udenøs, eller anslået.


1668: Niels Rasmusøn – Kiersten Larsd., Endelave

1669: Søren Pedersøn Prang – Karen Sørensd., Glud

1670: Rasmus Jensøn – ?

1673: Mads Pedersøn – ?

 

1676: Søren Laugmand, Østrup – Kiersten La?datter, enke fra Hjarnø

1676: Rasmus Sørensøn Vest. – Anna Rasmusd.

 

1686: Niels Rasmusøn – Karen Kandbore, Glud

 

1697: Jens Pedersøn matros – Maren Sørensdatter,  Jens P. var fra Dyngby

1697: Peder Jensøn Skonning – Anne Jensdatter

1697: Peder Nielsøn Alrø – Karen Jensd. Skonning

1697: Christen Rasmusøn – Karen Jørgensd., Glud

 

1699: Jørgen Clemmensøn,Østrup – Anna Jørgensd.

1700: Jens Rasmusøn Tryker – Kiersten Nielsd.

1702: Søren Rasmusøn Vest. – ?

1704: Jens Rasmusøn Tryker – Kiersten Nielsd.

1706: Rasmus Bendsøn – ?

 

1707: Rasmus Jensøn – Kiersten Nielsd.

 

1708: Niels Madsøn – Eva Sørensd., Østrup

1708: Peder Sørensøn Vest. – Karen Hansd.

1708: Søren Pedersøn – ?

 

1710: Oluf Rasmusøn – Ingeborg fra Alrø

 

1712: Christen Jørgensøn,Heden – Maren Bendsd.

 

1713: Jørgen Rasmusøn – Maren Madsd.

 

1718: Niels Rasmusøn – Ane Pedersd.

17??: Thomas Rasmusøn – Mette Nielsd.

 

1720: Hans Nielsøn Alrø – Inger Jensd.

 

1723: Søren Nielsøn haumand – Anna Maria Nielsd.

1723: Søren Pedersøn haumand – ?

 

1725: Chrisoffer Rasmusøn – Bodil Jensd.

 

1728: Søren Nielsøn, Endelave – Mette Pedersd.

 

1729: Peder Sørensøn haumand – ?

 

1730: Mourits Hansøn, Alrø – Ane Marie Johannesd., Alrø

 

1733: Bent Rasmusøn – Maren Jensd., Alrø

 

1737: Jens Pedersøn Bådsmand – ?

 

1739: Søren Mouridsøn, Østrup – Anna Rasmusdatter, Hjarnø

 

1740: Bertel Andersøn, Alrø – Inger Olufsd.

 

1742: Rasmus Rasmusøn – Karen Nielsd. , Alrø

1742: Rasmus Jensøn – Mette C. Olufsd., Horsens

 

1748: Søren Nielsøn – Anna Bodilene Mikkelsd.,Endelave

 

1749: Rasmus Olufsøn – Marta Laursd., Horsens

17??: Simon Olufsøn – Birthe Sørensd., Horsens

 

1752: Rasmus Nielsøn – Karen Jørgensd., Alrø

 

1754: Rasmus Jensøn, Alrø – Anna Nielsd.

 

1764: Claus Jensøn, Alrø – Maren Mouritsd. (Alrø)

 

1771: Rasmus Rasmusøn – Ane Kirstine Clausd., Alrø

 

1773: Søren Lauesen, Horsens – Eva Madsd.

 

1778: Hans Adolph Høeg, Rårup – Bodil Maria Rasmusd., Rårup ?

 

1780: Adam Madsen – Bodil Sørensdatter, Samsø

 

1785: Søren Jensøn, Horsens – Anna Bodilene Pedersd.

 

1793: Oluf Lauridsøn – Kiersten Lauersd., Alrø

 

1798: Peder Jensøn – Kierstine Mikkelsd. , Barrit

 

1806: Rasmus Rasmusen – Marianne Helene Jensd., Horsens

 

1809: Jørgen Hansen Høegh – Karen Marie Sørensd., Glud

 

1812: Niels Nielsen – Johanne Dorthea Preuthun, Horserns

 

1814: Niels Pedersen – Edel Jensd., Endelave182

 

2: Niels Sørensen – Sophie Hedvig Hiernøe, Horsens

 

1825: Dines Andersen – Karen Jørgensd., Borre

1825: Hans Gregersen – Karen Nielsd., Klakring

 

1832: Jørgen Sørensen – Christine Hoffman, Gluckstadt

 

1833: Søren Sørensen – Johanne K. Jensd., Endelave

 

1834: Rasmus Madsen – Karen Sørensd., Alrø

1834: Niels Sørensen – Ane K. Ovesen, Kerteminde

 

1836: Christian Jensen – Kiersten Rasmusdatter, Aastrup

 

1837: Rasmus Klausen – Ane M. Villumsd., Glud

 

1839: Søren Pedersen – Karen Marie Jensd., Glud

 

1845: Ole P.Sørensen, Åstrup – Ingeborg Sørensd.

 

1846: Niels Andersen – Anne Marie Jacobsd., Glud

 

1850: Jens Jørgensen – Bodil Marie Jensd., Alrø

 

1868: Mads Pedersen – Ane Marie Holgersen, Glud

 

1884: Søren Pedersen – Anne Marie Rasmusen, ?

 

1886: Carl Petersen – Dorthea Jensen, Nørby

 

1888: Jens Jørgen Rasmusen – Anine Petrea Sørensen, Alrø

 

1891: Niels Chr. Pedersen – Ane Petrea Jensen, Nørby

 

Søren Christensen ca 1845 viet med Hermandine J. Jensen, Kbh.

Mariane Pedersen ca 1847-50 viet med Hans Nielsen, Glud

Niels Sørensen ca 1822 viet med Sophie H. Hiernø, Horsens

 

2. VIELSER FRA HJARNØ KIRKEBOG 1733 – 1891, Kort oversigt


1734: Niels Sørensøn, Østrup – Ane Rasmusd.

 

1735: Rasmus Sørensøn – Sophie Olufsd.

1735: Peder Sørensøn – Bodil Jensd.

 

1736: Mads Nielsøn – Ane Magrethe Jensd.

 

1739: Søren Pedersøn Vest – Karen Jensd.

 

1741: Søren Rasmusøn – Maren Sørensd.

1741: Niels Hansøn, Endelave – Anna Kierstine Jensd.

1741: Hans Knudsøn, Glud – Magrethe Jensd

 

1743: Peder Nielsøn – Inger Rasmusd.

 

1745: Just Povelsøn, Endelave – Inger Christend.

 

1747: Jens Pedersøn Alrø – Anna Magrethe Pedersd.

 

1749: Morten Thomasøn, Brund – Johanne Rasmusd.

1749: Jens T. Rosendal, Glud – Gunder Pedersd.

1749: Jørgen Michelsøn, Rårup – Maren Nielsd.

 

1751: Jørgen Eriksøn, Alrø – Maren Nielsd.

 

1752: Christen Sørensøn – Anna Magrethe Pedersd., enke

 

1753: Mads Jørgensøn – Anna Kirstine Sørensd.

 

1755: Søren Hansøn, Endelave – Anna Sørensd.

 

1756: Niels Sørensøn – Sophie Olufsd., enke

1756: Laurids Jensøn, Aggestrup – Kiersten Pedersd.

 

1757: Jens Thomasøn, Endelave – Anna Olufsd.

 

1758: Søren Hansøn, enkemand – Johanne Sørensd.

 

1759: Jens Hansøn – Maren Pedersd.

 

1760: Niels Olufsøn – Karen Sørensd.

 

1761: Niels Jensøn Skrædder – Mette Sørensd.

1761: Jens Jacobsøn – Anna Pedersd.

1761: Jørgen Olufsøn – Anna Kierstine Sørensd.

1761: Laurids Olufsøn – Maren Madsd.

1761: Niels Rasmusøn – Karen Nielsd.

 

1762: Søren Rasmusøn – Anna Cathrine Sørensd.

 

1766: Jens Madsøn – Karen Pedersd.

 

1767: Jørgen Sørensøn, Rårup – Anna Kierstine Nielsd.

1767: Oluf Andreas Møller, ? – Bodil Lene Hansd.

1767: Oluf Hansøn, Endelave – Kiersten Sørensd.

 

1768: Niels Madsøn – Karen Sørensd.

 

1769: Jørgen Bendsøn,Kirkholm – Bodil Cathrine Pedersd.

 

1770: Niels Rasmusøn – Ingeborg Rasmusd.

 

1771: Oluf Hansøn, Endelave – Kiersten Sørensd.

 

1772: Rasmus Pedersøn, Hvosbye – Anna Magrethe Jørgensd.

 

1775: Jens Rasmusøn – Anna Marie Madsd.

 

1775: Jens Jensøn, Hosbye – Anna Maria Rasmusd.

 

1776: Søren Jørgensøn – Mette Olufsd.

1776: Rasmus Pedersøn – Karen Madsd.

 

1777: Peder Madsøn – Kiersten Pedersd.

1777: Søren Christensøn – Karen Rasmusd.

 

1779: Anders Jensøn, Hosbye – Zidsel Maria Hansd.

 

1780: Niels Madsøn, enkemand – Karen Jensd.

 

1790: Jens Peter Jensøn – Mette Sørensd.

1790: Søren Christophersøn – Anna Kierstine Sørensd., enke

1790: Niels Hansøn, Synderhaab – Ana Magrethe Jensd.

 

1792: Rasmus Sørensøn – Anna Nielsd.

 

1793: Jens Nielsøn – Ingeborg Sørensd.

1793: Hans Jensøn – Mette Madsd.

1793: Niels Jensøn – Ingeborg Jørgensd.

 

1794: Rasmus Sørensøn Damand – Maria Nielsd.

 

1795: Anders Jensøn – Ane Kirstine Nielsd.

1795: Søren Nielsøn Sørensøn – Sophie Sørensd.

 

1796: Niels Madsøn – Ingeborg Rasmusd.

1796: Hans Jensøn, enkemand – Karen Nielsd.

 

1797: Rasmus Nielsøn – Cathrine Maria Rasmusd.

 

1797: Rasmus Sørensøn, enkem. – Kiersten Nielsd.

1797: Morten Isacsøn, Østrup – Anna M. Nielsd., Endelave

1797: Søren Nielsøn – Mette Jørgensd.

 

1798: Rasmus Lauersøn – Kiersten Sørensd.

1798: Søren Jø.Terkelsen, Østrup – Inger Maria Jensd.

1798: Jens Clemmensøn, Nørby – Maren Madsd.

 

1799: Rasmus Lauersøn, enkemand – Mette Sørensd.

1799: Herman Madsøn, Endelave – Bodil Kierstine Sørensd.

 

1800: Niels N. Lavesøn, Endelave – Inger Pedersd.

1800: Jens Nielsøn, enkemand – Anna Sørensd.

1800: Søren N.Sørensøn,enkemand – Inger Nielsd.

1800: Søren Nielsøn, enkemand – Anna Andersd., Endelave

 

1801: Hans N. Lassen, Endelave – Anna Sørensd.

1801: Rasmus Lauersøn, enkem. – Anna Jensd.

 

1802: Jens Clemmensøn, enkem. – Anna Magrethe Sørensd.

 

1806: Jens Nielsøn – Anna Sørensd. enke

1806: Steffen H. Høeg – Bodil maria Sørensd.

 

1807: Claus Rasmusen – Karen Marie Jensd.

1807: Bertel Lauersen, Alrø – Anna Sørensd. Je.P.s enke

 

1810: Peder Pedersen Øst – Sophie Sørensd.

1810: Mads Pedersen Øst – Maren Wilhelmsd.

 

1814: Christen Nielsen, Østrup – Sophie Sørensd., enke

1814: Jens Rasmusen, Smed – Anna Magrethe Olesd.

1814: Jens Hansen, Åstrup – Karen Rasmusd.

 

1815: Jens Hansen, Åstrup – Ane Sofie Nielsd.

1815: Jørgen Hansen Møller – Ane Catrine Pedersd.

1815: Rasmus Jensen – Karen Marie Nielsd.

 

1816: Jørgen Madsen, Rårup – Ane Jensd., enke

1816: Jørgen Nielsen – Mette Catrine Jensd.

 

1817: Poul Glud Hansen – Magrethe C. Albertsd., Horsens

 

1818: Peder Sørensen Damand – Mette Catrine Andersd.

1818: Peder Rasmusen, skoleholder – Ellen Catrine Sørensd.

 

1819: Jens Hansen – Maren Olesd.

 

1820: Niels Hansen Høeg – Ingeborg Rasmusd.

 

1822: Hans Gregersen, Rårup – Mette Kjerstine Rasmusd.

 

1824: Niels Sørensen, Endelave – Ingeborg Pedersd.

1824: Jens Poulsen, Glud – Ane Magrethe Sørensd., enke

 

1825: Søren C.Nielsen – Ane Johanne Jensd.

1825: Niels Hansen, Klakring – Ane Olesd.

 

1826: Jens Nielsen – Karen Marie Stephansd.

 

1827: Niels Søren Jensen – Mariane Hansd.

1827: Christen Jørgensen – Ingeborg Jensd.

1827: Niels Christen Jensen – Elle Sophia Jensd.

1827: Søren Jensen, Horsens – Sophia Sørensd.

1827: Niels Rasmusen – Mette Marie Jensd.

 

1828: Niels Sørensen – Ane Kierstine Rasmusd.

 

1829: Laurs Jørgen Olesen – Mette Marie Hansd.

1829: Søren Jensen – Bodild Maria Stephansd.

 

1831: Søren Christian Jensen – Maren Rasmusd.

1831: Niels Hansen – Magrethe L.D.Jørgensd.

 

1832: Wilhelm L. Jensen – Ane Catrine Clausd.

 

1833: Johan Jensen, Horsens – Karen Sørensd.

 

1834: Jens P. Rasmusen, Nebel – Karen Marie Nielsd.

 

1835: Søren Rasmusen – Zidsel M.Thomasd., Åstrup

1835: Rasmus Rasmusen – Karen Marie Jensd.

1835: Rasmus Madsen, enkemand – Ane Magrethe Madsd.

1835: Jens Sørensen – Ingeborg Jørgensd.

 

1836: Christian Jensen – Kiersten Rasmusd., Åstrup

1836: Hans Sørensen – Ellen Maria Olesd.

 

1837: Søren Stephansen – Ane Marie Rasmusd.

 

1839: Rasmus Hansen – Karen Maria Jørgensd.

 

1840: Jørgen Laursen, Sejet – Ingeborg Hansd.

 

1841: Peder Peter madsen – Mette Cathrine Sørensd.

 

1842: Peder Clausen – Ane Stephansd.

 

1843: Erik Sørensen, Sønderby – Mette Catrine Andersd., enke

1843: Anders Sørensen – Inger Kierstine Madsd.

 

1844: Lauers J.Olesen, enkemand – Magrethe L.D. Stephansd.

1844: Chresten Jensen, Alrø – Mette Cathrine Andersd., enke

 

1845: Hans Rasmusen, Østrup – Ingeborg Clausd.

 

1847: Jørgen Jørgensen, Skjold Else M. Pedersd., Hoseballe

 

1848: Peder St. Kjær, Horsens – Karen Marie Madsd.

 

1850: Niels C. Jensen, enkemand – Karen Jensd.

1850: Anders Madsen, Odde – Ane Katrine Madsd.

 

1851: Hans Stephansen – Mariane Jørgensd.

1851: Jens Nielsen – Bodil Marie Jørgensd.

 

1852: Niels Rasmusen – Maren Stephansd.

 

1854: Søren Hansen, enkemand – Mette Cathrine Jensd.

1854: Mads Rasmusen – Maren Nielsd.

 

1855: Hans Peter Jensen, ? – Ane Kirstine Jensd.

1855: Ole Jensen – Karen Rasmusd.

 

1858: Niels Jensen, Østrup – Bodeline Jørgensd.

 

1859: Niels Hansen, Klakring – Karen Marie Pedersd.

 

1860: Rasmus Rasmusen – Ane Magrethe Nielsd.

1860: Jens Sørensen – Bodild Marie Jørgensd., enke

1860: Jens Peter Sørensen – Ane Catrine Jørgensd.

 

1861: Jens Pedersen – Mette Sørensen

1861: Ole Laursen – Ane catrine Nielsd.

 

1864: Laust Knudsen, ? – Pouline T.Hansen Pallesen, ?

 

1865: Jens Jørgen Rasmusen – Maren Rasmusd.

1865: Hans Sørensen, Bisholt – Catrine Marie Rasmusen

1865: Søren Lauers Lauersen – Mette Cathrine Jensen

 

1866: Julius Nicolaisen,Framlev Else K. Lauersd., Amstrup

 

1868: Søren Jensen – Kiersten Sørensen, Hunds

1868: Peder Christensen, Alrø – Inger Marie Nielsd.

 

1871: Peder Hansen, Bisholt – Maren Pedersen

1871: Andreas C.Houmand, Botrup – Maren Jensen, Kolby

 

1873: Niels Marcus Nielsen – Mette Kirstine Jørgensen

1873: Søren L. Laursen, enkemand – Karten Marie Pedersen

 

1874: Jørgen Jørgensen – Johanne Christensen, Gedved

 

1875: Ole Hansen – Mette Marie Laursen

 

1879: Jørgen Jørgensen, enkem. – Jensigne Christensen, Hverring

 

1880: Mads Andersen – Rasmine Marie Rasmusen

1880: Mads Peter Rasmusen – Maren Andersen

 

1881: Jørgen Jensen – Ane Catrine Jensen

1881: Steffen Pedersen – Hansine Eline Marie Hansen

 

1882: Jens Jensen, Skjold – Ane Pedersen

 

1884: Niels Nielsen – Elle M.B.Christiansen, Randers

 

1885: Harald E.T.Orneborg,Thim – Jensine Sørensen

 

1886: Jens J.Laursen, Rårup – Maren Christensen, Hverring

 

1887: Thomas C. Jensen, Glud – Ane Sofie Jensen

 

1888: Rasmus Olesen – Anna Beate Mortensen, Frø? sogn

 

1890: Jens Pedersen – Mette Marie Rasmusen

 

1891: Dusinius Peter Rasmusen – Nielsine Olesen, Åstrup

1891: Anders P.Andersen,Virkllund – Ane Jensen

 

HJARNØ KIRKEBOG 1815 – 1891 incl. dato og forlovere


Uden anden angivelse er personerne fra Hjarnø. f: = forlovere

 

COPULEREDE

 

Enkemand Jens Hansen, smed af Åstrup

Pigen Ane Sofie Nielsd. Væverske af Hjarnø

28-4-1815

forlover: Rasmus Nielsen Hjarnø og Søren Andreasen i Østrup

 

Enkemand Jørgen Hansen Møller 31 år

Pigen Ane Catrine Pedersdatter 21 år

17-6-1815

f: Knud Kejsen Skoufoged, Hans Adolp Høeg Møller

 

Rasmus Jensen, bonde karl, 33 år

Karen Marie Nielsd., 34 år

20-10-1815

f: Søren Sørensen og Jørgen Nielsen

 

Jørgen Madsen, 33 år landmand af Rårup sogn

Ane Jensd. enke kone , 34 år

10-4-1816

f: Jørgen Andersen og Jens Madsen af Rårup sogn

 

Jørgen Nielsen, 33 år bonde

Mette Chatrine Jensd. bonde pige, 22 år

7-12-1816

f: Niels Jensen og Rasmus Nielsen

 

Poul Glud Hansen, 21″ år, hidtil søefarende

Margrete Cicilie Albertd. tjeneste pige fra Horsens, 27 år

12-4-1817

f: gdm Steffan Hansen og Møller Jørgen Hansen

 

Peder Sørensen Damand, 28 år, bonde og huusmand

Mette Cahatrine Andersd., 23 år bondepige

28-3-1818

f: Anders Snedker og Hermand Madsen

 

Jens Sørensen, 24½ år matros

Eva Marie Pedersd. bondepige, 24 år

2-5-1818

f: Steffan Hansen og Mads Pedersen

 

Peder Rasmussen 17 år , skoleholder på hiernøe

Ellen Catrine Sørensd. 22 år , bonde pige

3-10-1818

f: Steffan Hansen og Rasmus Mortensen i Nørby

 

Jens Hansen, 24 år bonde karl

Maren Olesd. 23 år, bondepige

27-2-1819

f: Ole Laursen og Hans Jensen

 

Niels Hansen Høeg, 28½ år søfarende (senere lods i horsens)

Ingeborg Rasmusd. 22 år, var bondepige

25-11-1820

f: Rasmus Nielsen og Stephan Hansen

 

Hans Gregersen af Rårup, 27 år bondekarl

Mette Kjerstine Rasmusd. 19 år, bondepige

17-5-1822

f: Skolelærer Jens Baggesen og Jørgen Madsen

 

Niels Sørensen Gylding, hiulmand af Endelave, 38 år

Ingeborg Pedersd. 38 år bondepige

31-7-1824

f: Sognefoged Niels Jensen og Mads Pedersen

 

Jens Poulsen Skræder af Glud, 30 år

Ane Magrete Sørensd. enke og huuskone

5-12-1824

f: Niels Jensen Sognefoged og Stephan Hansen

 

Søren Christophersen Nielsen, bondekarl 27 år

Ane Johanne Jensd. bondepige, 24 3/4 år

17-9-1825

f: Niels Jensen Sognefoged og Bertel Laursen

 

Niels Hansen Bæk matros fra Klakring, 27 år

Ane Olesd. bondepige 21 år

22-10-1825

f: Ole Laursen paa holdenpen? og Niels Jensen Sognefoged

 

Jens Nielsen, bondekarl, 30 år

Karen Marie Stephansd. bondepige, 19 år

14-10-1826

f: Niels Jensen Sognefoged og Stephan Hansen

 

Niels Søren Jensen (matros), Gaardmand, 25 år,

Mariana Hansd., 28 år bondepige

17-3-1827

f: Jørgen Hansen Høeg Møller og Jens Nielsen

 

Christian Jørgensen, 34 år, hidtil søfarende

Ingeborg Jensd. 19 år, bondepige

17-3-1827

f: Jørgen Hansen Høeg Møller og Jens Nielsen

 

Niels Christen Jensen 22 år, bondekarl

Elle Sophia Jensd. 32 år bondepige

16-5-1827

f: Jens Christiansen og Rasmus Sørensen

 

Søren Jensen, skipper af Horsens, 29 år

Sophia Sørensd. 24 år bondepige

5-10-1827

f: Bertel Laursen og Søren Nielsen

 

Niels Rasmusen 27 år, bondekarl

Mette Marie Jensd. bondepige, 27 år

25-11-1827

f: Rasmus Njelsen og Jens Poulsen

 

Niels Sørensen, bondekarl 21 år

Ane Kierstine Rasmusd. 21 år, bondepige

18-10-1828

f: Rasmus Nielsen og Søren Njelsen

 

Laurs Jørgen Olesen, bondekarl 30 år

Mette Marie Hansd. 24 år gdm hans Jensens datter

11-4-1829

f: Ole Laursen og Hans Jensen

 

Søren Jensen, ungk. og huusm. 27 år

Pigen Bodild Marie Stephansd. 17 år gdm Stephan Hansens datter

12-12-1829

f: gdm Stephan Hansen og gdm Njels Søren Jensen

 

Søren Christian Jensen, bonde og tjenestekarl 24 år

Maren Rasmusd. 22 år afdøde Rasmus Laursens datter

11-3-1831

f: gdm Jørgen Madsen og husm Jens Poulsen

 

Niels Hansen 32 år, søn af Gdm Hans Jensen

Magrethe Lene Dorthea Jørgensd. 18 år, gdm Jø. Hansen møller dat.

19-3-1831

f: Hans Jensen gdm og Jørgen Hansen Møller

 

Wilhelm Lemborg Jensen, 30 år tjenestekarl

Ane Cathrine Clausd. 25 år, Claus Rasmussens datter

14-4-1832

f: gdm Mads Pedersen og boelsm Claus Rasmusen

 

Ungkarl Johan Jensen Borg, Styrmand fra Horsens 28 år

pigen Karen Sørensd. 21 år, Søren Niels Sørensens datter

12-10-1833

f: gdm Søren Christopher Nielsen og Boelsm Klaus Rasmusen

 

Ungk. Jens Peter Rasmussen, 25 år Tj.karl fra Nebel Rårup sogn

Karen Marie Nielsd., Niels Østergaards datter på endelave, tjente

på hjarnø, 25 år.

26-10-1834

f: husm Rasmus Jensen, Glattrup og gdm Anders Andersen Nebel

 

ungk. Søren Rasmusen 36 år tj.karl

pigen Zidsel Marie Thomasd. datter af Thomas Sørensen af Aastrup

tj.pige på Hjarnø, 46 år

3-4-1835

f: gdm Thomas Laversen og gdm Jørgen Jørgensen begge af Glud

 

ungk Rasmus Rasmusen, 32 år Rasmus Nielsens søn

pige Karen Marie Jensd., Jens Poulsens datter

12-4-1835

f: gdm Rasmus Nielsen og husm Jens Poulsen

 

Enkemand Rasmus Madsen 28 år gdm

pigen Ane Marie Magrete Madsd. 21 år, gdm Mads Pedersens datter

25-4-1835

f: gdm Mads Pedersen og gdm Søren Nielsen

 

ungk Jens Sørensen 20 år gdm, søn af gdm Søren Nielsen

pigen Ingeborg Jørgensd. 18 år, afdøde gdm Jørgen Nielsens datter

13-6-1835

f: gdm Søren Nielsen Sognefoged og Niels Jensen

 

ungk Christian Jensen, søfarende, 30 år

pigen Kirsten Rasmusd., 31 år. Rasmus Mikkelsen datter i Aastrup

21-2-1836

f: gdm Søren Christopher Nielsen og Jens Rasmusen af Åstrup

 

ungk Hans Sørensen, 27 år, søn af Boelsmand Søren Niels Sørensen

Ellen Maria Olesd. 26 år, datter af gdm Ole Laursen

8-10-1836

f: Ole Laursen og Jørgen Olesen

 

Ungk Søren Stephansen 26 år, søn af gdm Stephan Hansen

pigen Ane Marie Rasmusd. 26 år, datter af gdm Rasmus Nielsen

27-5-1837

f: gdm Stephan Hansen og Rasmus Nielsen

 

ungk Rasmus Hansen 30 år, afdøde gdm Hans Jensens søn

pigen Karen Maria Jørgensd. 19 år, Møller Jørgen Hansens datter

2-8-1839

f: Jørgen Hansen Møller og gdm Niels Hansen

 

Enkemand Jørgen Lauersen 46 år gdm i Seieth

pigen Ingeborg Hansd. 25 år gdm Hans Jensens datter

14-2-1840

f: gdm Niels Hansen og Laurs Jørgen Olesen

 

ungk Peder Peter Madsen 25 år, gdm Mads Pedersens søn

pigen Mette Cathrine Sørensd. 24 år gdm Søren Nielsens datter

30-10-1841

f: gdm Mads Pedersen og Søren Nielsen

 

ungk Peder Clausen 23 år, boelsm Claus Rasmussens søn

pigen Ane Stephansd. 25 år, gdm Stephan Hansens datter

6-10-1842

f: Boelsmand Claus Rasmusen og gdm Stephan Hansen

 

ungk Erik Sørensen, 48 år tjener i Østrup

enken Mette Cathrine Andersd. huusm Peder Sørensens enke, 48 år

7-4-1843

f: gdm Niels Søren Jensen, Hjarnø og Søren Just Jeppesen, Østrup

 

ungk Anders Sørensen 33 år, Snedker på Øen

pige Inger Kirstine Madsd. 31 år, gdm Mads Pedersens datter

16-7-1843

f: Søren Nielsen og Mads Pedersen

 

enkemand Lauers Jørgen Olesen 45 år gdm 2nd ægteskab

pigen Magrete Lene Dorthea Stephansd. 30 år gdm Steph. Hansens

dattter.

22-6-1844

f: Sognefoged Niels Jensen og gdm Stephen Hansen

 

ungk Chresten Jensen, 37 år, tjenende på Alrøe

enkem Mette Catrine Andersd. 49 år, husm Erik Sørensens enke

3die ægteskab.

6-12-1844

f: gdm Mikkel Jensen af Alrø og Niels Søren Jensen af Hjarnø

 

ungk Hans Rasmusen, fæster af et hus i Østrup, 24 år

pigen Ingeborg Clausd. 30 år, gdm Claus Rasmussens datter

15-5-1845

f: gdm Peder Clausen af Hjarnø og Just Jeppesen af Østrup

 

ungk Jørgen Jørgensen Skjold 30 år

pige Else Marie Pedersd. 18 år, Jørgen Madsens stifdatter på Hiarnø

( fader Peder Laursen i Hoseballe)

23-4-1847

f: Peder Jørgensen Juul, Stenderup og Jørgen Madsen på Hjarnø

 

ungk Peder Steffensen Kjær af Horsens, karetsmagersvend, 30 år

pige Karen Marie Madsd. 30 år gdm Mads Nielsens datter

10-12-1848

f: Sognefoged Mads Nielsen af Overglud og Rasmus Madsen af

Hjarnø

 

enkemand Niels Christian Jensen, 45 år huusmand, 2ndet ægteskab

pige Karen Jensd. 35 år, husm. Jens Rasmusens datter

2-10-1850

f: Jens Rasmusen og Jørgen Laurs Oles

 

enenkemand Anders Madsen, husm i Odder , 56 år 2nd ægteskab

Ane Kathrine Madsd. 28 år, gdm Mads Nielsens datter

19-11-1850

f: Knud Madsen af Odder og Rasmus Madsen af Hjarnø

 

ungk Hans Stephansen 30 år gdm

pige Mariane Jørgensd. 27 år, af

døde Jørgen Hansen Høegs datter

14-6-1851

f: Aftægtsmand Stephen Hansen og gdm Niels Hansen

 

ungk Jens Nielsen 24 år

pigen Bodild Marie Jørgensd. 30 år, afdøde Møller Jørgen Hansen

Høegs datter

18-10-1851

f: Niels Søren Jensen og Niels Hansen

 

ungk Niels Rasmusen 32 år

pigen Maren Stephansd. 33 år, gdm Stephan Hansens datter

2-10-1852

f: Rasmus Jensen og Stephan Hansen

 

enkemand Søren Hansen(Lyst i Skjold viet på Hjarnø)

pige Mette Kathrine Jensdatter

29-1-1854

 

ungk Mads Rasmussen 31 år, lods

pigen Maren Nielsd. 25 år, afdøde gdm Niels Rasmusens datter

8-12-1854

f: Rasmus Jensen og Peder Peter Madsen

 

ungk Hans Peter Jensen 23 år tjener på Hjarnø

pige Ane Kirstine Jensdatter 29 år, husm Jens Rasmusens datter

15-6-1855

f: Peder Peter Madsen og Ole Jensen

 

ungk Ole Jensen 34 år, Smed

pigen Karen Rasmusd. 19 år, gdm Rasmus Madsens datter

9-11-1855

f: Rasmus Madsen af Hjarnø og Rasmus Jensen af Glud

 

ungk Niels Jensen 28 år, tømrer på Østrup mark

pige Bodelline Jørgensd. 32 år, Møller Jørgen Hansen Høegs datt

25-9-1858

f: Jens Nielsen Dige, Østrup mark, Hans Stephansen, Hjarnø

 

ungk Niels Hansen af Bolbroholt, Klakring sogn, Snedker 25 år

pige Karen Marie Pedersd. 25 år, gdm Peder Sørensens datter

13-5-1859

f: Jens Hansen, Sønderby og Christen Jensen, Hjarnø

 

ungk Rasmus Rasmusen 28 år gdm

pige Ane Magrethe Nielsd. 26 år, afd. gdm Niels Rasmusens datter

15-6-1860

f: Niels Sørensen og Rasmus Jensen

 

ungk Jens Sørensen huusfæster, 28 år

enken Bodild Marie Jørgensd. 38 år, enke efter Jens Nielsen

16-7-1860

f: Niels Søren Jensen og Hans Stephansen

 

ungk Jens Peter Sørensen, søfarende, 29 år

pigen Ane Catrine Jørgensd. 31 år, Møller Jørgen Høegs datter

5-10-1860

f: Hans Stephansen og Jens Jørgensen

 

Gårdeier og ungk Jens Pedersen 18 år

pigen Mette Sørensen 25 år, Søren Christoffer Nielsens datter

15-6-1861 (bevilling d 15 April)

f: Peder Klausen og Jens Peder Sørensen

 

ungk Ole Laursen 31 år, gdm L.J.Olesens søn

pigen Ane Cathrine Nielsd. 29 år, dat. af afd. gdm Niels Rasmusen

16-11-1861

f: Laurs Jørgen Olesen og Mads Rasmusen

 

Ungk Laust Knudsen 24 3/4 år, skolelærer

pigen Pouline Tobine Hansen Pallesen 21 år

6-2-1864

f: Peder Peter Madsen Sognefoged og Mads Rasmusen Lods

 

ungk Jens Jørgen Rasmusen, 29 3/4 år, Muurarbeider

pigen Maren Rasmusd. 26 år gdm Rasmus Madsens Datter

21-4-1865

f: Husm Jens Poulsen og gdm Rasmus Madsen

 

ungk Hans Sørensen af Bisholt mose, 30 årpigen Cathrine Marie Rasmussen, 27 år

23-5-1865

f: Husm Jens Poulsen af Hjarnø og bødker Jens Hansen, Bisholt

 

ungk Søren Lauer Lauersen, 27 3/4 år

pigen Mette Kathrine Jensen, 29 år

28-7-1865

f: gdm Laurs Jørgen Olesen og gdm Jens Sørens

 

enenkemand Julius Nicolaisen, 34 år husm. i Framlev

pigen Else Kirstine Lauersd., 36 år, Lars Andersens datter i

Amstrup, tjener Jørgen Jørgensen

28-2-1866

f: gdm Jørgen Jørgensen og Jens Jørgensen

 

ungk Søren Jensen, 27 år

pigen Kirsten Sørensen, 22 år datter af husm. Søren Mogensen i

Hunds, Rye sogn. Tjener Jens Sørensen

14-4-1868

f: gdm Jens Sørensen og Rasmus Rasmusen

 

ungk Peder Christensen af Alrø, 35 år

pigen Inger Marie Nielsd., 40 år, gmd Niels Chr Jensens datter

12-6-1868

f: husm Niels Chr. Jensen, Hjarnø og husm Chr. Pedersen, Alrø

 

ungk Peder Hansen, 28 år, forpagter af Bisholt Mølle

pigen Maren Pedersen 28 år, gmd Peder P. Madsens datter

24-3-1871

f: P.P.Madsen, Hjarnø og Møller Søren Chr. Hansen, Bisholt Mølle

 

ungk Andreas Carl Houmann Hansen, 24 år født i Botrup

pigen Maren Jensen, datter af Jens Peder Jensen, gmd i Koldby,tjenende på Hjarnø

28-10-1871

f: Niels Rasmusen og Mads Rasmusen

 

ungk Niels Markus Nielsen, 28 år, gdm.

pigen Mette Kirstine Jørgensen, 25 år datter af afd. gdm Jørgen

Jørgensen Juul, hjemme hos moderen

3-10-1873

f: Niels Søren Jensen og Jørgen Jørgens

 

enenkemand Søren Laurs Laursen, gdm, 36 år

pigen Karen Marie Pedersen, 28 år, datter af gdm Peder Clausen

31-10-1873

f: Ole Laursen og Peder Clausen

 

ungk Jørgen Jørgensen, 24 år

pigen Johanne Christensen 19 år, datter af Christen Sørensen gmd

i Gedved, ligeledes opholdende sig på øen

3-1-1874

f: Ungkarl Jørgen Peder Jørgensen og gdm Niels Markus Nielsen

 

ungk Ole Hansen 33 år, søn af afd. gmd Hans Sørensen

pigen Mette Marie Laursen 30 år, datter af afd. gdm Laurs Jørgen

Olesen

22-10-1875

f: Boelsm Chr. Juelsen, Bisholt mark og husm Ole Laursen, Hjarnø

 

Enkemand Jørgen Jørgensen 29 år, gmd og søn af afd. gmd Jørgen

Juul, 2nd ægteskab

pigen Jensine Christensen 23 år, datter af afd. gmd Christen

Sørensen i Hverring

17-6-1879

f: gdm Niels Markus Nielsen og ungkarl Jørgen Peder Jørgensen

 

ungk Mads Andersen 34 år, søn af afd. Anders Sørensen

pigen Rasmine Marie Rasmussen 33 år, dat af gmd Rasmus Madsen

20-11-1880

f: gdm Peder Madsen og ungkarl Mads Peder Rasmusen

 

ungk Mads Peter Rasmussen 32 år, søn af gmd Rasmus Madsen

pigen Maren Andersen 36 år, datter af afd. gmd Anders Sørensen

20-11-1880

f: gdm Peder Madsen og ungkarl Mads Andersen

 

ungk, Mølleejer Jørgen Jensen 29 år, søn af gmd Jens Jørgensen

pigen Ane Cathrine Sørensen 19 år, datter af afd. husm. Jens

Peter Sørensen

9-4-1881

f: Gdm Niels Rasmusen og husm Jens Sørensen

 

ungk Jørgen Hansen 24 år, søn af afd. gmd Hans Steffensen

pigen Mette Catrine Jensen 25 år, datter af gmd Jens Jørgensen

9-4-1881

f: Gdm Niels Rasmusen og husm Jens Sørensen

 

ungk Steffen Pedersen 32 år, søn af gmd Peder Clausen

pigen Hansine Eline Marie Hansen 27 år, datter af afd. gdm Hans

Sørensen

29-10-1881

f: Gdm Peder Clausen og gdm Ole Hansen

 

enkemand, huusmand Jens Jensen 39 år , Skjold mark, søn af gmd

Jens Jørgen Jensen, Hosbypigen Ane Pedersen 40 år, datter af gmd Peder Madsen

3-6-1882

f: gdm Jens Jørgen Jensen, Hosby og gdm Peder Madsen, Hjarnø

 

ungk Niels Nielsen 41 år, søn af gdm Niels Rasmusen

pigen Else Marie Bolette Christiansen 22 år, født i Randers

datter af Peder Rasmus Christiansen

1-11-1884

f: Husm Jens Jørgen Rasmusen i Glud og Jens Jørgen Nielsen

Stourup skov

 

ungk og møllersvend i Hjarnø Mølle Harald Emil Theodor Orneborg

søn af Peter Orneborg af Thim sogn, 26 år

pigen Jensine Sørensen 20 år, datter af afd. husm Peter Sørensen

25-1-1885 vielsen er forrettet ifølge bevilling af 10-1-1885 og

skete i Hjemmet, Hjarnø Møllegaard

f: Gaardeier Jens Pedersen og Møller Jørgen Jensen

 

ungk Jens Jørgen Laursen af Hjarnø, søn af Træskomand Laurs

Nielsen af Rårup sogn, født 20 oktober 1847

pigen Maren Christensen af Hjarnø, datter af gdm Christe

nSørensen i Hvirring, født 5-9-1857

12-10-1886

f: Gdm Jørgen Jørgensen Juul, Hjarnø og Landmand Chr. Christensen

Molgier af Horsens

 

ungk og gårdbestyrer Thomas Christian Jensen, søn af Jens Thomsen

af Glud født 13-3-1852

pige Ane Sofie Jensen, datter af gdm Jens Jørgensen, f. 8-8-1858

24-5-1887

f: Møller, Gardejer Jørgen Jensen, Hjarnø og gaardejer Marcus

Nielsen af Glud sogn

 

ungk Rasmus Olesen, søn af Smed Ole Jensen, f. d. 23-10-1859

pigen Anna Beate Mortensen 36 år var fraskilt og datter af

jordbruger Morten Svendsen frø??? sogn, født 22-10-1852

10-11-1888

f: Smed Ole Jensen, Hjarnø og husm Hans Jensen af Palsgaard

 

ungk Jens Pedersen f. d. 15-12-1864 og søn af gdr Jens Pedersen

pige Mette Marie Rasmussen f. 15-6-1867 datter af fhv lods og gdr

Mads Rasmussen

24-10-1890

f: gdm Jens Pedersen og husm Jens Jørgen Rasmusen (Lodsgaard)

 

ungk Dusinius Peter Rasmussen f. 1-6-1850, søn af gdr Rasmus

Madsen

pige Nielsine Olesen f.6-7-1859 og datter af husm. Ole Peter

Sørensen af Aastrup

10-4-1891

f: gdm Jens Pedersen og Mads Andersen

 

ungk Murer Anders Peter Andersen på Hjarnø, f. 16-10-1861 og søn

af husm Anders Petersen på Virklund Mark.

pigen Ane Jensen, f 22-5-1868 og datter af gdr Søren Jensen

16-5-1891

f: gdm Søren Jensen og Sognefoged Rasmus Rasmusen