Hjarne.dk

Lokalarkivets tidligere leder, Finn Østergaard, lavede i 2001 en hjemmeside over Hjarnø.
Gennem årene indsamlede han en masse materiale om øen, og vi har nu flyttet indholdet fra www.hjarne.dk over på arkivets hjemmeside.
Finns opfordring nederst om yderligere oplysninger er stadig gældende og kan sendes til

Finn skrev dette om sin side:

“Hjarnø 2001

Formålet med at offentliggøre dette lille lokalarkiv over Hjarnø og den befolkning, der engang levede og boede her, har været at række en hjælpende hånd til dem, der har interesse i den slags gamle sager.
Hovedvægten er lagt på slægten og hvor den har boet. Folk med familierødder, der går her til øen, vil i nogle tilfælde kunne føre denne gren af familien ned til først i 1700-tallet.
Min interesse for lokalhistorie og slægtsforskning startede med at min bedstemor Maren Rasmussen Østergaard fortalte, at hendes slægt altid havde siddet på Østergaard, som har matr.nr. 1, og at den familie, ifølge hendes mor, var lidt i familie med nogle kulsviere. Det første passede. Med en enkelt undtagelse så har Østergaard-familien siddet på den gård i over 300 år som fæstere og senere ejere. Kulsvierne er det endnu ikke lykkedes mig at opspore, men måske kan en af læserne en dag hjælpe med det.
Jeg vil i det hele taget være glad for rettelser og tilføjelser til dette lille arkiv, og enhver oplysning der bare lugter af Hjarnø vil være meget velkommen.

Med venlig hilsen
Finn Østergaard

(Oplysninger, der lugter af Hjarnø, kan f.eks. være nærmere oplysninger om mennesker der er flyttet til Hjarnø, eller hvor de, der er flyttet fra øen, er endt og sammen med hvem. Det kan være noget, hvor navnet Hjarnø – eller som det hed engang – Hiernøe, indgår.
Alle oplysninger, hvad enten det er fra lægdsruller, protokoller, dombøger, eller indberetninger af den ene eller den anden art, kan sendes til arkivet.
Det vil alt sammen blive modtaget med tak.)