Pe

Peder og Peter  – Relaterede personer

Hop til født efter: 17001800 

 

FUS   : (årstal angiver tid på gaard)

1604-06 Peder Nielsøn matr 8

1627-       Peder Mortensøn

 

1695 Til dåb i Glud:

Fra Hiernøe, Morten Pedersøn og Anna Mortensdatter

1664 Peder Sørensøn boer i hus

1683 Søren Pedersøn bor i hus

1664 Peder Nielsøn har en gaard

1664 Peder Nielsøn med tilføjelsen “igien” har en gaard

de to gaarde matr 8 og 9 ligger ved siden af hinanden.

 

Mette Pedersd død 3-2-1737    alder ?

Bodil Pedersd.     kon 1759    fc 1741-44

 

1769 Bodil Catrine Pedersdatter vies med Jørgen Bendsøn, Kirkholm. As kb: 1 barn Bendt f. 1770, baa.afpræstens kone, fad: Rasmus Mortensøns stifsøn Jens, Anders Smed, Jens Bornemand, Haumøllers datter Else, præstens udepige Maren. Børn: 1770 Bent, 1773 Dorthe, 1775 Kirsten, 1778 Jørgen, 1780 Karen, og måske endnu flere, men der ses til nævnte dåb ingen med tilføjelsen fra Hiernøe.

Jørgen Bendsøn, Kirkholm står 1-3-1769 fadder til Jens Madsøns og Karen Pedersdatters barn Anna Magrethe.     Karen Pedersd. Og Catrine Pedersd. er eventuelt søskende  ??

Com 1736: Skipper Peder og hustru

1773 Peder Sørensøn død 66 år gl. (fc.1707)

1778 Anna Pedersd., hos Christen Sørensøn, død 48 år gl.(fc.1730)

 

PEDER NIELSØN                (ikke Alrø)      matr 3/4


født          1661                                                     far:

død    6-8-1741 ,     80 år gl.                              mor:

Viet ?

MAREN NIELSDATTER        

født 1673   død 15-10-1754     81 år gl.

Mette    1705      viet 1728 Søren Nielsøn på matr. 3

 

Com.

1733-40: Peder Nielsøn og hustru

1741-52: Peder Nielsøns enke

 

PEDER SØRENSEN            Vestergaard         matr 12


født           1669                                                     far: Søren Sørensen Vest., matr.12

død 28-1-1739 ,     70 år                                     mor:  måske Maren

viet ca 1708

KAREN HANSDATTER

(bliver enke i Vestergaard)

født   ?

død    ?

1750 eller senere

 

Søren               1709    viet 1739 Karen Jensdatter , matr.7

Hans                1711    død 31-12-1747, 34 år gl.

Anna Mag.       1720    kon 1737    viet 1747 Jens Pedersøn Alrø , matr.12

Gunder             1723    kon 1740    viet 1749 til Jens Tornam, skoleh., til Bisholt

Kirsten            1727    kon 1746    død 15-5-1746, 19 år gl.

 

Sørul 1733: PEDER Sørensen 60 år Ugift. htk. 3-3-2-1

søn Søren Pedersøn, 24 år gift, fisker.

søn Hans Pedersøn, 22 år ug., fisker.

 

NB. Det er underligt at PEDER er noteret som Ugift i sørullen og sønnen Søren som gift. Der må være skrevet forkert, så det er omvendt. Søren ses gentagne gange i Com listerne uden kone !.

KAREN HANSD. navn kendes fra Com. listerne.

Hun driver tilsyneladende gården videre efter PEDERs død, idet der i Com. listerne i en lang periode ses mange tjfolk og deriblandt en svend ved navn Jens Pedersøn Alrø der senere bliver gift med hendes datter Anna Magrethe.

 

Com 1744:

Søren Vest., Rasmus Vest. og hustru og broder Jens, Peder, Sørensøns Enke og datter Kirsten og svend Jens Pedersøn alle 7 af Vestergaard.

Da Gunder bliver konfirmeret er hun hos sin sin broder Hans, der også ses til com 1740. Det ser ud til at Hans aldrig bliver gift men driver gaarden for sin moder KAREN.

Com.

1735-48:Børn: Søren, Hans, Gunder, Kirsten

1739:  Peder Verstergaards enke med søn Hans

1739-45:svend Jens Pedersøn

1742:  Peder Vest’s enke + Hans + Ane Magrethe

1748:  Karen Hansdatter og datter Gunder af Vestergaard

1750:  Jens Pedersøn Vest. + hustru og svigermoder

Dette er sidste gang Karen Hansd. nævnes i Com. listerne men hendes begravelse ses ikke i KB.

 

Angående navnet GUNDER  eller   GUNER

1675-76: Gunder Nielsdatter af Sejet    (ang. Skrifte)

 

Guner Sørensdatter

1705: Dåb hos Peder Pedersøn i Bieregaard    “Maren”

1709: Dåb hos Niels Sørensøn i Fejgran    “Magrethe”, til samme daab ses Søren og Peder Vestergaard fra Hjarnø + Rasmus Bieregaard.

1712: Dåb hos Niels Sørensøn i Glud    “Magrethe”, til samme daab ses Søren vestergaard fra Hjarnø + Peder Pedersøn Bieregaard.

1716: Dåb hos Peder Pedersøn Bieregaard    “Ane-Mari”

1716: Dåb hos Mette saugqvinde    “Ingeborg”

1718: Guner Sørensdatter i Bieregaard til dåb hos Johan Jensdatter i Tygeborg

1719: Guner S. i Glud til dåb hos Rasmus Nielsøn i Glud    “Jeppe”

1720: Guner S. i Glud til dåb hos Søren Bendsøn i Østrup    “Søren”

1720: Guner S. i Glud til dåb hos Mourids Sørensøn i Nørbye    “Søren”

1723: Rasmus Pedersøn i Bieregaard’s datter “GUNER”

 

PEDER NIELSEN Alrøe                            Ingen jord


født ?        1670                                             far: Niels Sørensen Alrøe, matr.3/4

død    5-6-1746    76 år gl.                           mor:        viet ca 1697

KAREN JENSDATTER Skonning   

født        1660                                            far: Jens ? (måske Skonning)

død 3-1-1736     76 år                               mor:

Jens     1698    viet 1747 Anna Magrethe Pedersdat.

 

Sørul 1733:

PEDER Nielsen (60 år), ingen jord nævnt.

søn Jens Pedersøn 35 år ugift, tjener på landet.

KARENs tilnavn kendes fra hendes begravelse. I Glud boer en Jens Skonning som er gift, se offerbogen fra samme tid.

Com ang. Peder Alrø:

1733-35: Peder Alrø med hustru

1736-45: Peder Alrø

1737-46: Gl Peder Alrø

1742: Peder Alrø beredet på sengen.

1748: Jens Alrø og hustru

1749:     do     + svigermoder

 

PEDER RASMUSØN Vestergaard                                matr 6


født            1684                                                                 far: Rasmus Sørensøn Vest, matr.13.

død 31-7-1760    76 år                                                      mor: Anna Rasmusdat.

Hustru              ?     (muligvis Søren Sørensøns enke, Maren Rasmusdatter, matr.6)

født 1662 se text                                                               far:

død     25-1-1743                                                               mor:

Stifdatter Ane Marie    (muligvis født omkring 1715-20, se com 1745)

 

Sørul 1733: PEDER Rasmusøn 50 år gift, 8-4 td htk.

Hvis PEDER har giftet sig med en enke kan det eventuelt være Søren Sørensøn’s idet han havde gården før PEDER. i Så fald er Stifdatterens navn Ane Marie Sørensdatter.

29-1-1743 Blev Peder Rasmusøns hustru som døde den 25-1 begravet i sit alders 81år!.

 

Com:

1733-34: Peder Rasmusøn med hustru og stifdatter

1735:      Stifdatter Anne Marie som enkelt person

1736:      Peder Rasmusøns datter som tjener hos Søren Vest.

1733-43: Peder Rasmusøn og hustru

1739:                    –                       –                     Vest med hustru.

1733-39: Peder Rasmusøn har tjenestepiger

1743:      Konen dør og Peder kaldes fremover mest Peder Vestergaard

1747+48: Peder Vest + karl og pige

1755-59: Gl Peder Vest.

1745+46+51: Peder Vest og Maren Nielsd. hos Mads Nielsøn        folk.

1733: Tjenestepige fra Dyngby, 1738-39: pige fra Hads herred

1743: Peder Vest. og Maren Nielsdatter

1745:    Anna Marie Sørensdatter tjener hos Thomas Vestergaard

Mads Nielsøns datter Karen bliver 1776 gift med Rasmus Pedersøn Øst. der ifl. Ft 1787 har gården matr. 6

 

PEDER SØRENSØN       Haumand             matr 21


født           1693                                                     far: Gl. Søren Haumand, matr.21, se text

død    23/3-1764     71 år                                     fc. 1657 og død 1752

viet ca 1729

hustru               ?

født           1684                                                   far:

død    31-7-1760     76 år gl.                              Mor:

 

Søren                        1730       kon 7-1-1748   Til Horsens, se text *

Kjersten              1737-40       kon 6-4-1755    viet 1756 Laurids Je. se text **

Maren              29-5-1733      viet 1759 Jens Hansøn Daugaard, matr.2

Karen              12-6-1741      viet 1766 Jens Madsøn , matr.21

Niels                8-12-1745      død 26-7-1748

 

PEDER Sørensøn haumands hustru død 31-7-1760, 76 år gl.

PEDERs far kan kun være: Søren Sørensøn på hauen (gl. Søren haumand) som døde d. 16 Jan.1752 og blev begravet i hans alders 95 år.(fc. 1657)

* Søren Pedersøn tog borgerskab i Horsens 6-12-1756, angav at være født på Annexgaarden på Hiernøe. Sørul 1770: Søren Pedersøn, skipper, 38 år, ugift, boer i Horsens. Ft 1787 Horsens: Søren Pedersøn Hiernøe, ugift skipper, 57 år logerende i Fugholm no 20

Fra juli til dec 1748 dør 6 børn her på Hjarnø, der iblandt Niels, det ligner epidemi og er det også. I samme tidsrum dør 16 børn i Glud og omegn.

** 1-10-1756 trolovet Laurids Jensøn af Aggestrup og Kirsten Pedersd., Laurids døde i 1759 og Kirsten gifter sig igen med Rasmus Sørensen i Aggestrup.

 

Com.

1733-60: Peder Sørensøn haumand og hustru

1740:    Peder Sørensøn og hustru i hafven

1743+47-50: Peder haumand og hustru og sviger fader.

1748-66: Børn: Søren, Maren, Kiersten, Karen

folk

1760-65: pige Bodil Pedersdatter

1762-64: Jens Madsøn

1766: Jens M. vies med Karen der siden

1758 har været hjemme

 

Født efter 1700

PEDER SØRENSEN                                  matr. 4


født             1709                                              far: Søren Pedersøn , matr. 4

død     27-8-1786                                            mor: måske Anna

trol 21-8 og viet 20-11-1735

BODIL JENSDATTER

født         1707                                                 far: Jens Rasmusøn Tryker, matr.7

død 18-8-1760                                               mor: Kiersten Nielsdatter

Kirsten.                   14-1-1736    død 14-10-1736

Anna                       5-12-1737    viet 1761 Jens Jacobsøn , matr.4

Kiersten                  18-8-1740     kon 18-3-1759

Jens                      12-10-1743    matros i Horsens 1801 se text,*

Mette Kathrina       16-3-1746

Anna Bodil Lene 13-10-1749    viet 1785 Søren Jensøn, skibstømrerkarl, Horsens

Inger Kierstina        8-11-1754    død 15-11-54

 

Sørul 1733:

Søren Pedersøn 60 år gift, 4-5 td htk. (matr 4)

søn PEDER SØRENSØN 24 år ugift tjener hjemme   –

Niels Pedersøn 21 år ugift,      do

 

17-10-1736 Begravet unge Peder Sørensøn hans barn.

Com.

1735-72: Peder Sørensøn og hustru

1739-46: + broder Christen, 1740: + broder Niels

1740-65: + moder

1739-46: + broder Christen.

1740:        + broder Niels

1755-72: Børn: Anna, Kiersten, Jens, Mette, Mette C., Bodil Lene

1762-72: Jens er hjemme hele perioden, måske længere

1777: Jens Jacobsøn og hustru + svigerfader Peder Sørensøn

 

Folk

1749: Rasmus Christophersøn, 1750: Rasmus Olufsøn

1751-52: Rasmus Jørgensøn, 1754: Niels Olufsøn

1755: Søren Nielsøn, 1755-56: Rasmus Nielsøn

1759-60: Søren Christophersøn, 1762: Anna Mouridsdatter

1767: Kiersten Rasmusdatter

Svigersønnen Jens Jacobsøn overtager gaarden ca 1762-65 fra 1765 nævnes han få gange med en karl eller pige Jens ser ud til at flytte til Horsens da Jens Jacob og Anna overtager gaarden.

*Ft.1801: Jens Pedersøn Hiernøe, 60 år , gift, matros.

 

PEDER NIELSØN      Østergaard                 Matr 1.


født            1720                                                    far: Niels Rasmusøn Vestergaard , matr.8

begr 27-3-1801     81 år                                      mor: Ane Pedersdatter

viet 9-12-1743

INGER RASMUSD.   

født               1722                                                far: Rasmus Jensøn , matr.5

begr 15-11-1792      70 år                                   mor: Kiersten Nielsdatter

 

Rasmus            3-10-1744     kon 18-4-1762    viet 1776 Karen Madsdat., matr.6

Anna                16-11-1746     ?

Niels                   20-3-1749     kon 26-4-1767

Anna                     8-9-1751     kon 18-4-1762    viet 1771 Oluf Hansøn, Endel., til Hors.

Peder                    8-5-1754     kon 7-4-1771      viet 1810 Sophie Sørensd. , matr.20

Kiersten                       1752     kon 26-4-1767    viet 1777 Peder Madsøn , matr.1

 

PEDER N. ses i Com.1740 at sejle. Det ser ud til at han overtager fæstet på Østergaard inden sit bryllup med Inger Rasmusd.

8-11-1771 viet Oluf Hansøn af Endelave og Anna Pedersd.

Hors Havn 1794: Niels Pedersøn anløb havnen 1 gang i 94

Sørul 1777:    Niels P. var på sesion 16-8-1777

Com.

1743:                Peder Nielsøn Øst. med fæstemø og broder Rasmus

1744-89:         Peder Nielsøn og hustru

1747:               + søster Maren

fra 1780          Gl. Peder Østergaard og hustru, 1792 Gl.Peder Østerg.

fra 1788          Peder Øst. den unge

 

Børn:

1762-66:         Rasmus + Anna

1767-69:               + Niels + Kiersten

1771-72:               + Peder +    Kiersten    +    (1772 Adam?)

1774-76:         Rasmus + Peder + Kiersten

1777:                Kiersten

1778-82:         Peder

 

Folk

1745:             Niels Vestergaards datter Anna, 1747: Rasmus Jørgensøn

1748-52:         Søren Hansøn, 1750: Anna Jensd., 1751: Anna M. Jørgensd.

1752:              Rasmus Jørgensøn, 1753:Rasmus Christophersøn

1754-55:         Søren Thomasøn, 1755-58: Peder Christophersøn

1755-56:         Kiersten Nielsdatter, 1758 Niels Nielsøn

1777:              svend Peder Madsøn (der gifter sig med Kiersten)

 

PEDER MADSØN                                  Østergaard, matr 1


født    21-7-1751                                          far: Mads Nielsøn , matr.6

død    13-8-1826 ,      75 år                        mor: Ingeborg Jensd., Endelave

viet 17-10-1777

KIRSTEN PEDERSD.

Født            1752                                          far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1

død    27-8-1840     89 år                          mor: Inger Rasmusd.

Inger         27-11-1778     Viet 1800 Niels Nielsen Lavesen, Endelave, til Endel.

Ingeborg     10-3-1780     død    12-3-1780

Mads          24-3-1781     viet 1810 Maren Vilhelmsd., matr.1

Niels             3-3-1784     viet o.1814 Edel Jensdat. Endelave se text *

Ingeborg      25-6-1786     viet 1824 Niels Sørensøn Gylding, Endelave, til Endel.

Anne Cath.    5-6-1791

Peder              1787-90     kon 20-10-1805    se text

Eva Marie  10-2-1794       viet 1818 Jens Sørensen, til Hors,. ell. Glud

 

PEDER anløb Hors.havn 1gang i 93 og 1 i 94.

Ft 1787:

PEDER og KIERSTEN har Peder Nielsøn og Ingeborg Rasmusd. konens forældre, samt husbondens bror Peder Pedersen på aftægt

Sørul: PEDER Pedersen, søpat 1807, taget til Kiel 1809, skal være død, men dødsfaldet kan ikke bevises da han er faldet ved et fjendtlig skibs erobring ved Fladstrand 29-10-1809 under Falhens komando, senere opgives 1818, men er måske notat tidspunktet.

Sørul: NIELS Pedersøn, halbefaren som 18 årig, sejler med skipper Bertelsen fra Horsens, til orlogs 1802+03 med fregatten Rothe, 2 år på Middelhavet med samme, styrmandseksamen 1801 uden karakter, beviste 5 års fart, har gjort 3 togter, heraf 2 på   Middelhavet. Frilov 1805.  Sørul 1803: sejlede med skipper Jens Bertelsen fra Horsens

Sørul 1811: 26 år, fremlagde skøde på 2 skp htk 1-10-1810 og attest givet, er på Endelave    ?    1814.

Ifølge Sofus: Niels er skipper på Endelave, hans børn: Jens Peter   1815, Carl Georg 1819, Kiersten 1822, Søren 1828.

* Ft 1855 Endelave:

Niels Pedersen gift med Edel Jensdatter, begge 71 år gl. boer hos deres søn Jens Peter Nielsen, Endelave, gift med Grethe Sørensdatter som er født i Thyrsted.

 

Com.

1767-68:Peder Madsøn er dreng hos Søren Pedersøn

1777:     Peder Madsøn og Kiersten Pedersdatter af Østergaard

1777:     Peder Madsøn hos Peder Nielsøn

1777:     Peder Madsøn og kiæreste

1778-:    Peder Madsøn og hustru

1788+91:Peder Østergaard den unge

 

folk

1778:     Maren Jacobsdatter

1779:     svend Peder Pedersøn

 

PEDER PEDERSØN Østergaard                                      matr 20


Født    : 8-5-1754                                                                         Far: Peder Nielsøn Østergaard , matr.1

begr 19-11-1813 ,       59 år                                                         Mor: Inger Rasmusd.

viet 12-10-1810

SOPHIE SØRENSD.

født 27-11-1778                                                                            far: Søren Hansøn , matr.20  død                                                                                                 mor: Johanne Sørensdat.

 

1801 listen: Peder bor hos sin søster Kirsten og dennes mand

Peder Madsen i Østergaard.

30-4-1814 Vies Christen Nielsen af Østrup til enken Sophie S.

Ft 1845 Glud: Sophie S. boer hos en søn i Østrup.

 

PEDER SØRENSØN DAMMAND             matr 15


født    7-3-1789                                              far: Søren Pedersøn Dammand, Sønderby

død 8-10-1842      52 år gl                           mor: Ane Jensdat.

død 46 år gl.1793

viet 28-3-1818

METTE CATRINE ANDERSDATTER

født 3-6-1795                                                 far: Anders Jensøn , matr.15

død          1874                                               mor: Ane Kirstine Nielsdat.

Ane Kierstine    29-7-1818

Ane Marie         30-1-1822    se Jens Sørensøn på matr.17

Søren                 19-1-1824    viet 1839 Karen Marie Jensdat., Glud, til aastrup

Mariane             10-9-1827    viet    ?     Hans Nielsen, Glud , til Glud

Diliane               28-5-1830

Karen Maria      11-6-1833    viet 1859 Niels Hansen , matr.17

 

Da PEDER dør gifter METTE CATRINE sig igen med Erik Sørensen.

1794 vies en Rasmus Sørensøn Damand til Marie Nielsdatter.   1834 Afgår Søren Pedersøn Damand til Skjold

1829 Død: Søren Rasmusen Damand fc 1798.

Familie ??        Ft 1880 Aastrup matr 14f.   SØREN Pedersen H. Husejer, daglejer, 56 år født på Hjarnø   Karen Marie Jensdatter hans kone 42 år gl,      –    i Glud   + Karens forældre indesidder Jens Sørensen og kone Lene Rasmusd.        Søren og Karen Marie var viet 6-9-1839 i Rårup Kirke

MARIANE dør 25-2-1888 som husm. Hans Nielsens enke i Glud, de boede i et hus på Nord banken

Mariane og Deliane må ud at tjene som 12 årig, de kom til Glud og Østrup.

1845: Mariane tjener hos Peder Stærk i Over Glud og Diliane hos Christen Nielsen i Sønderby

 

Født efter 1800    

 

PEDER PETER MADSEN                        matr 7


født  12-8-1816                                                 far: Mads Pedersen , matr.1

død     7-7-1893                                                mor: Maren Vilhelmsdat.

viet 30-10-1841

METTE CATRINE SØRENSDATTER

født 13-10-1817.                                            far: gdm. Søren Nielsen, matr.7

død    27-6-1875 ,      57 år gl                      mor: Anna Andersdat.

 

Ane                       3-1-1842    viet 1882 Jens Jensen, til bisholt, se text

Maren              30-12-1842    viet 1871 Peder Hansen, Bisholt Mølle *

Søren                  21-2-1844    viet 1884 Anne Marie Rasmussen , matr.7

Petrea Katrine    25-4-1847    døde 26-8    4 mdr gl

Petrea Katrine    17-5-1850    død 17-9-1866    16 år gl, halssyge

Mads               20-10-1845    viet 1868 enken Ane Marie Holgersen, til Glud

 

Ifl skøde: PEDER PETER Madsen havde fæstebrev fra 24-8-1845 og en købekontrakt på gården som han overfører til sin søn SØREN, der får skøde 21-12-83.    Har Peders P.s aftægtskontrakt.

ANEs mand Jens var Enkemand og husmand fra Skjold sogn, hans far var Gdm Jens Jørgen Jensen.

* MAREN som var gift med Peder Hansen, forpagter på Bisholt Mølle begraves ved sin død 1923 her på Hjarnø, som Maren Hansen.

Endnu ved Sørens dåb bor de hver hos deres forældre, men da PETREA dør i 66 kaldes Peder P. for sognefoged. Fra andre kilder vides at han var sognefoged i 1854 og 1867.

MADS gifter sig 12-12-1868 i Glud kirke med Anne M. Holgersen, 25 årig enke efter gdm. Jørgen Jensen

Sørul:

1835:    PEDER P.    18 år, søvandt, mødte 1835, mødte søvandt som været på expedition, SS 1836, mødte 1837+38   1849: PEDER P. 33 år søvandt gdm. har engang betalt 1 Rbd. for udeblivelse 1853, beregnet 30-9-53, møder i sin stilling fra 1851 til SS 1855 hvor han overføres til E.R.

1854: Afsked 1862.

 

PEDER CLAUSEN                                     matr 21


født     16-8-1818                                         far: boelsm. Claus Rasmusen , matr.21

død 28-11-1900                                          mor: Karen Marie Jensd.

viet 6-10-1842

ANE STEPHANSDATTER  

født 30-6-1817                                           far: gdm Stephan Hansen Høegh , matr.12

død    21-1-1908                                         mor: Bodil Maria Sørensd.

Jens                  29-12-1842     viet 1861 Mette Sørensd. , matr.10

Karen Maria       21-2-1845     viet 1873 Søren Lauersen , matr.2

Carl                     30-9-1846     viet 1886 Dorthea Jensen , matr.10b

Stephan            13-12-1848     viet   1881  Hansine Eline Hansen , matr.22

pige                     28-4-1851     døde uden at være døbt. 5 uger gl

Bodil Marie        18-5-1853     død 28-10-1910 se text

Niels                    13-2-1855     død 28-10-1933 som ungkarl , matr.21

Jensigne Marie  16-2-1857     død 31-3-1857    6 uger gl

 

Jens blev plejebarn hos sin moster Karen Marie, gift med Jens Nielsen. Karen Marie fik aldrig selv et leve dygtigt barn.

Carl køber i 1876 matr 10b. og lejer den ud til Lods Søren Hansen der boer der indtil 1886 hvor det gule Lodshus bliver bygget.

Steffen og Niels Peter fiskede især ål og Sild.

Bodil Marie, ifl gravsten født 19-5-1852 og død 28-10-1910

Ft 1890: Niels betegnes fisker.

Ft 1911: Niels har gaarden og er ugift, men har en husbestyrerinde, (siden 1910), Johanne Jensen fra Tolstrup som er født 19-10-1898

 

Sørul:

1835: Peter C.    16 år usøvandt, taget i eede, mødte 1836+37, mødte og Gms. bevidst SS 1838

1849: Peter C. 36 år, søvandt, betalt 1 Rbd. For udeblivelse 30-9-1853 mødte 1851+52+54+55

1854: Peter C. 36 år, usøvandt gdm. mødte 1856, har en gang betalt mulkt for udeblivelse, afsked 1862.

1861: Jens Pedersen, 18 år, f.1842, søvandt, 1 togt 1861, 1 togt 10/1862

1861 mødt overført til H.R., udkom til møde 19/4. Dimit. 29-4-61 som stillede for sig, tillagt 1 togt, mødt til udkomd. På u ordre   SS1862, 29-4-62 stillet for sig 102-53 JENS, tillagt 1 togt 10/62

 

PEDER CHRISTENSEN                           matr 18


født 1833        på  Alrø                                  far:

død                                                                   mor:

viet 12-6-1868

INGER MARIE NIELSDATTER  

født 17-1-1828                                              far: gdm Niels Chr. Jensen , matr.18

død                                                                mor: Elle Sophie Jensd.

Niels Christian Pedersen 27-7-1869,    viet 1891 med Ane Petrea Jensen, Østrup

Ifl skøde af 21-12-83 havde han fæstebrev fra 10-10-1868, Peder sælger til Niels Chr. 1902.

Ane Petrea Jensen var 24 år ved vielsen 11-4-1891, hendes far var husmand Jens Pedersen (Madum), Nørby

Niels Chr. Pedersen overtager i 1902 ejendommen efter hans fader, samme år er “Elmely” bygget på jordlodden 18a, men fra sælges 1948 under matr.15d

Niels Chr. P. sælger 1905 til Mads P. rasmussen

 

PETER MADSEN HANSEN                             matr 9e,  senere 10b


født  16-3-1877                                                          far:

død    10-7-1956                                                       mor:

viet

OTILIA LUND

født 10-9-1881                                                        far: Søren Christian Pedersen Lund , aastrup

død    18-2-1957                                                     mor: Vilhelmine Caroline Schrøder

 

Kristian

Alma

Mary

Søren

PETER havde skøde på 9e i 1911, og fik skøde på 10b i 1946

 

Ft 1911:

Peter Madsen H. født i Århus, kom ca 1910 fra Rårup

Otilia                       –    – Rårup       do

Kristian Peder H. –    – Søvind 13-12-1901

Alma H.                  –    – Rårup   13-2-1903

Marry H.                  –    –     –         1-12-1906

Søren Lund H.       –    –     –            7-7-1909  vies med Thyra ? og overtager ejendommen 9e efter faderen P.Madsen Hansen

 

PETER BLÅBJERG                               MATR 16


født 21-12-1882                                          far:

død    27-10-1963                                       mor:

viet

CAROLINE PEDERSEN   

født 10-2-1885                                           far: Steffen Pedersen

død    23-1-1976                                         mor: Hansine Eline Marie Hansdat.

Ellen  10-12-1923          viet        Ejler Jensen