1750-1774

1750


DÅB s.173

12-4-1750 – 2 S.e.Påske:

Jens Pedersøn Alrøe barn, født d. 6 apr, døbt og i sin dåb kaldet

KAREN, Bå.a. Unge Søren Pedersøns Hustru.

Fadd: Unge Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard, Søren Nielsøn,

Rasmus Rasmusøns hustru,Peder haumands hustru

 

6.S.e.Trin. Jens Pedersøn Alrø’s hustru intro.

 

1751


TROLOVELSE s.184

6-4-1751:

Jørgen Eriksøn fra Alrøe og Maren Nielsd. af Hiarnøe

 

KONFIRMATION s.185

18-4-1751 – 1 S.e.Påske: Konfirmation

Søren Nielsøns søn NIELS

Søren haumands søn NIELS

Jørgen Vestergaards datter ANNA MARGRETHE

Hans Nielsøns datter MARIA

Niels Madsøns datter ANNA KIERSTINA

Niels Vestergaards datter KAREN

Jens Rasmusøns datters børn KIERSTINA og MARIA Andersd.

 

VIELSE s.187

30-6-1751:

Jørgen Erichsøn fra Alrøe og Maren Nielsdatter fra Hiarnøe

 

DØD s.188

22-6-1751:

Jens Pedersøn Alrøe, på Hiarnøe, død d. 18 d., 49 år gl

 

DÅB s.189

25-7-1751 – 7 S.e.Trin:

Mads Nielsøns barn, født d. 21 juli og i dåben kaldet PEDER,

blev Bå.a.: Hans Nielsøns hustru.

Fadd:Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard ,Peder Østerg.,

Peder Sørensøns hustru, Eva Sørensd.s yngste datter

 

13.S.e.Trin. Mads Nielsøns hustru intro

 

DÅB

15-9-1751:

Peder Nielsøn Østergaard hans barn f.d.8 sept og i dåben kaldet

ANNA, Bå.a. Niels Vestergaards hustru.

Fadd: Niels Vestergaard, Thomas Vestergaard, Rasmus Rasmusøn,

Peder Sørensøn, Niels Vestergaard’s datter Karen.

 

19.S.e.Trin. Peder Nielsøn Østergaard’s hustru intro

 

1752


TROLOVELSE s.194

16-1-1752 – 2 S.e.H3K:

Christen Sørensøn og Anna Margrethe Pedersdatter, begge af

Hiernøe

 

DØD

Onsdag d 19 Jan.

Søren Sørensøn i haven døde d. 16 d, 95 år gl.

 

VIELSE s.196

9-3-1752: Vielse

Christen Sørensøn og Anna Margrethe Pedersdatter.

 

DÅB s.197

23-5-1752 – 3de Påskedag:

Rasmus Rasmusøns barn fød d. 31 marts, døbt og ved sin dåb

kaldet JENS, Bå.a.: Peder Nielsøns hustru.

Fadd: Thomas og Niels Rasmusøn, Oluf Rasmusøns søn Jørgen,

Mads Nielsøns hustru, Mads Nielsøns søster Anna Kierstina.

 

2nd Pinsedag. Rasmus Rasmusøns hustru intro.

 

DÅB s.201

24-9-1752 – 17 S.e.Trin:

Christen Sørensøns barn f.d. 20 sept, døbt og kaldet ANNA,

Bå.a.: Søren Pedersøns Hustru

Fadd: Søren Pedersøn, Peder Sørensøn, Rasmus Vestergaard,

Hans Nielsøns datter Bodil, Niels Vestergaards datter Karen.

 

DØD

22-10-1752 – 21 S.e.Trin:

Christen Sørensøns datter ANNA døde d. 18 okt, 1 md. gl.

 

DÅB s.203

10-12-1752 – 2 S. i Advent:

Mads Nielsøns barn f.d.5 dec døbt og kaldet Michel Gylding,

blev Bå.a.: Rasmus Vestergaards hustru.

Fadd: Peder haumands søn Søren, Jens Skræder af Raarup,

Rasmus Rasmusøns hustru, Oluf Rasmusøns hustru, og

Niels Madsøns datter Anna Kierstina

 

1753


COM s.206 comun bla.a. Peder Johansøn skoleholder

 

DØD s.209

4-7-1753:

Jens Rasmusøns som døde d. 1 juli, 82 år gl

 

TROLOVELSE

13-7-1753: s.109-10

Mads Jørgensøn og Anna Kierstina Sørensdatter,

Løste kongebrev da de var nær=sødskende=børn.

 

VIELSE s.212

26-10-1753:

Mads Jørgensøn og Anna Kierstina Sørensdatter

 

1754


DÅB s.218

15-4-1754 – 2nd Påske dag:

Christen Sørensøns barn født d. 14 apr. døbt og kaldet JENS og

blev Bå.a.: Søren Pedersøns Hustru.

Fadd: Peder Sørensøn, Søren Pedersøn, Rasmus Vestergaard,

Peder Nielsøns hustru, Hans Nielsøns datter Bodil Lene.

 

3.Pinsed. Christen Sørensøns hustru intro

 

DÅB s.220

26-4-1754 – 2nd fredag efter påske:

Peder Nielsøns barn f.d. 8 maj, døbt og kaldet PEDER, Bå.a.:

Rasmus Rasmusøns hustru.

Fadd: Rasmus Rasmusøn, Niels Vestergaard , Mads Sørensøn,

Hans Nielsøns hustru, Jørgen Vestergaards datter Mette.

 

2.S.e.Trin. Peder Nielsøn Østergaards hustru intro.

 

DØD

20-10-1754 – 19 S.e.Trin:

Søren Nielsøns svigermoder Maren Nielsd. død d.15 okt, 81 år gl.

 

FØDT OG DØD s.225

17-11-1754 – 23 S.e.Trin:

Peder Sørensøns barn der blev født d. 8 Nov. og samme dag

formedelst svaghed hjemmedøbt og ved sin dåb kaldet

INGER KIERSTINA, begravet, da det tilforn var dødt d.15 Nov.

 

2nd. Juledag Peder Sørensøns hustru intro

 

DÅB

24-11-1754 – 24 S.e.Trin:

Mads Jørgensøns barn f.d. 17 nov, døbt og kaldet ANNA MARIA,

Bå.a.: Rasmus Vestergaards hustru.

Fadd: Thomas Vestergaard, Søren haumand, Søren Hansøn,

Peder Nielsøns hustru, Mette Jørgensd. hos Mads Jørgensøn

 

TROLOVELSE

29-11-1754: Søren Hansøn og Anne Sørensd

 

1755


Epiph. Mads Jørgensøns hustru intro.

 

DØD

22-1-1755:

Rasmus Sørensøn Vestergaard død d. 19 ds, 50 år gl

 

KONFIRMATION s.227

6-4-1755 – 1 S.e.Påske:

SØREN Rasmusøn hos sin moder Rasmus Vestergaards Enke

ANNA Pedersdatter hos Christen Sørensøn

Søren haumands børn THOMAS og METTE

Christopher Vestergaard 2de sønner PEDER og SØREN

Søren Nielsøns datter JOHANNE

Niels Vestergaards datter ANNA KIERSTINA

Peder Sørensøns datter ANNA

Mads Nielsøns datter EVA

Peder haumands datter KJERSTEN

Jørgen Vestergaards søn SØREN

 

VIELSE s.229

4-7-1755:

Søren Hansøn og Anna Sørensdatter

 

DÅB s.234

9-11-1755 – 24 S.e.Trin:

Mads Jørgensøns barn født d. 7 nov, døbt og kaldet JØRGEN, båret

af: Søren Hansøns hustru i Haven?

Fadd: Thomas Vestergaard, Søren Hansøn, Niels Rasmusøn tienendes,

Peder Østergaards hustru og Jøren Vestergaards Datter Mette.

 

DÅB

30-11-1755 – Advent:

Rasmus Rasmusøns barn f.d. 24 nov, døbt og kaldet ANNA MARIA, og

blev Bå.a.: Peder haumands hustru

Fadd: Søren Nielsøn, Niels Vestergaard, Niels Rasmusøn tienendes,

Peder Østergaards hustru, Søren Nielsøns datter Johanne.

 

SKRIFTE s.234-35

3-12-1755:

Udstod Karen Sørensdatter på Hiernøe, kirkens disiplin for hendes

forseelse imod det 6te bud og udlagde til sin barnefader Niels

Olufsøn fra Alrøe, vare den tiid tienendes Christen Sørensøn paa

Hiernøe

 

10-12-1755:

Udstod Niels Olufsøn fra Alrøe Kirkens Disiplin for hans

begangen forseelse imod det 6te Bud bedrevet med Karen Sørensd.

af Hiernøe.

 

4.S.i.Adv. Mads Jørgensøns hustru intro.

3.Juledag Rasmus Rasmusøns hustru intro.

 

1756


TROLOVELSE s.238

5-3-1756:

Niels Sørensøn og Sophie Olufdatter

 

DÅB

Dom. Invoc. (født 7-3-1756): Dåb af uægte barn

blev Karen Sørensdatter hendes uægte barn, som var født d 7 Marts

og var avlet med Niels Olufsøn af Alrøe, døbt og kaldet PEDER

Ved dåben var nærværendes:

Søren Pedersøn den ældre, Christen Sørensøn, Mads Jørgensøn,

Søren Pedersøn den yngres hustru, Oluf Rasmusøns datter Anna.

 

DØD s.239

21-3-1756 – 3 S.i Fasten:

Thomas Rasmusøn Vestergaards Hustru døde d.17 marts, 59 år gl

 

DØD

4-4-1756 – 5 S.i Fasten:

Mads Nielsøns barn Michel Gylding døde d.21 marts, 4 år gl

 

DØD

21-4-1756:

Niels Madsøns uægte datter Maren Nielsd. døde d.17 apr, 60 år gl

 

VIELSE s.241

3-7-1756 – Juli: Vielse

Niels Sørensøn og Sophia Olufsdatter

 

DØD s.242

4-8-1756:

Oluf Rasmusøn død d. 29 juli, 78 år gl

 

TROLOVELSE

5-10-1756:

Laurids Jensøn af Aggestrup og Kirsten Pedersd. af Hiarnøe

 

VIELSE s.245

9-11-1756:

Viet Laurids Jensøn af Aggestrup og Kiersten Pedersd. af Hiernøe.

 

DÅB s.247

26-12-1756 – 2nd Juledag:

Christen Sørensøns barn f.d.20 dec, døbt og kaldet SØREN, båret

af: Peder Sørensøns ældste datter Anna.

Fadd: Søren Pedersøn, Rasmus Rasmusøn, Peder haumands søn Søren,

Mads Jørgensøns hustru, Hans Nielsøns datter Marie.

 

1757


VIELSE s.252

6-7-1757:

Jens Thomasøn af Endelave og Anna Olufsdatter, de havde løst

kongebrev og blev deraf viet uden forudgående trolovelse.

 

KONFIRMATION i Glud Kirke 17 S.e.Trin. s.255

Fra Hjarnø var:

NIELS Sørensøn hos Mads Jørgensøn

NIELS Nielsøn hos sin fader Niels Vestergaard

THOMAS Christophersøn hos Søren Pedersøn

INGEBORG Rasmusd. hos sin stiffader Niels Sørensøn

MAREN Madsd. hos sin fader Mads Nielsøn

ANE CATHRINE Sørensd. hos sin fader Søren Nielsøn

ZIDSEL Sørensd. hos Rasmus Rasmusøn

KAREN Pedersd. hos sin fader Peder haumand

 

1758


DØD s.260

29-3-1758:

Søren Hansøn i haven, hans hustru døde d. 23 , 35 år gl.

 

TROLOVELSE s.263

4-7-1758: blev Søren Hansøn og Johanne Sørensd. Trolovede

 

VIELSE s.265

13-10-1758: Vielse Søren Hansøn og Johanne Sørensdatter

 

1759


KONFIRMATION s.269

18-3-1759 – 3 S.i Fasten:

Af årsag at nogle af eftterfølgende Drenge skal strax til

kiøbenhavn for at tiene som matroser på Kongens flåde, vare

efterfølgende børn på den dag til konfirmation i Kjarnø kirke

nemli:

NIELS PETER Hansøn hos sin fader Hans Nielsøn

SØREN Christensøn hos sin morfar Søren Pedersøn

NIELS Madsøn hos sin fader Mads Nielsøn

KAREN Madsdatter samme steds

KAREN Sørensdatter hos sin fader Søren Pedersøn

ANNA KIERSTINA Sørensdatter hos sin fader Søren Nielsøn

KIERSTINA Pedersdatter hos sin fader Peder Sørensøn

BODIL Pedersdatter hos Søren Hansøn

 

DØD

22.S.e.Trin. s.276

Jens Hansøn som døde d.31, begravet i hans alders 66 år.

 

VIELSE s.277

14-12-1759:

Jens Hansøn og Maren Pedersdatter, uden forudgående trolovelse

og lysning, de havde løst kongebrev

 

DÅB

16-12-1759 – 3 S.i Advent:

Blev Søren Hansøn på Hiarnøe hans barn som blev fød d 11 Dec.,

født og ved sin dåb kaldet HANS, og blev Bå.a. Søren Nielsøns

Datter Anna Cathrina.

Fadd: Søren Nielsøn, Peder Nielsøn, Søren Rasmusøn, Niels

Vestergaards datter Karen, Morten Thomassøns hustru af Østrup.

 

Med ovennævnte fødsel slutter denne kirkebog.

 

GLUD – HJARNØ KIRKEBOG 1760 – 1780

Denne kirkebog er også ført af Hans Glud der jo var præst fra 1740 – 1780.

Kun få Introduktioner er fremover afskrevet

 

1760


DÅB s.4

22-4-1760:

Jens Hansøn Daugaard barn fød.d. 3 april, døbt og kaldet HANS,

blev Bå.a.: Hans Nielsøns Datter Marie

Fad: Peder Haumand, Hans Nielsøn, Jens Jacobsøn skræder,

Søren Hansøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen

 

DÅB s.7

22-6-1760 – 3 S.e.Trin

Mads Jørgensøns barn f.d.16 Juni, døbt og kaldet METTE, Bå.a.:

Jørgen Vestergaards datter Mette.

Fadd: Peder Østergaard, Jørgen Olufsøn, Niels Jensøn skræder,

Søren Hansøns hustru, Niels Vestergaard datter Karen

 

DØD s.8

5-8-1760:

Peder Rasmusøn Vestergaard døde d. 31 juli, 76 år gl

 

24-8-1760 – 12 S.e.Trin: Begravelse

Peder Sørensøn haumand hans hustru er død d. 18 aug, 53 år gl

 

TROLOVET s.9

7-9-1760 – 14 S.e.Trin:

Niels Olufsøn og Karen Sørensdatter.

 

VIET s.11 Fredag d 24 okt: Niels Olufsøn og Karen Sørensd.

 

TROLOVET s.13

30-12-1760: Niels Jensøn Skræder og Mette Jørgensd.

 

1761


VIET 10-3-1761: Niels Jensøn Skræder og Mette Jørgensd.

 

VIET s.16

13-3-1761: Jens Jacobsøn og Anna Pedersd.

Havde kongebrev med tilladelse til vielse uden trolovelse.

 

TROLOVET 23-3-1761 – 2 Påske dag:

Jørgen Olufsøn og Anna Kierstina Sørensd.

 

TROLOVET 30-3-1761: Laurids Olufsøn og Maren Madsd.

 

DØD 3-4-1761:

Morten Olufsøn døde d. 29 marts, 36 år gl.

 

DÅB s.18

26-4-1761 – 5 S.e.Påske

Niels Olufsøns barn f.d.25 April døbt og kaldet MARIA CATHRINA

Bå.a.: Jens Jacobsøns Hustru.

Fadd: Hans Nielsøn, Søren Pedersøn, Jens Hansøn,

Mads Jørgensøns hustru, Niels Sørensøn stif-datter Ingeborg

 

VIET s.19 1-7-1761: Jørgen Olufsøn og Anna Kierstina Sørensd.

TROLOVET 17-7-1761: Niels Rasmusøn og Karen Nielsd.

VIET 24-7-1761: Laurids Olufsøn og Maren Madsd.

 

DÅB s.20 30-7-1761 – 15 S.e.Trin:

Søren Hansøns barn fød d. 29 aug, døbt og kaldet SØREN Bå.a.:

Søren Nielsøns datter Anna Cathrina.

Fadd: Søren Nielsøn, Søren Rasmusøn, Jørgen Olufsøn,

Jens Hansøns hustru, Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg.

 

VIET s.23 6-11-1761: Niels Rasmusøn og Karen Nielsd.

 

DØD S. 24 29-11-1761 – 1 S.i Adv:

Begravet Niels Jensøn skræders dødfødte barn.

 

DÅB s.24 13-12-1761 – 3 S.i Advent:

Laurids Olufsøns barn fød d. 18 dec, døbt og kaldet OLUF og blev

Bå.a.: Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg Rasmusd.

Fadd: Mads Nielsøn, Jørgen Olufsøn, Niels Sørensøn,

Søren Hansøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen.

 

DØD s.25

26-12-1761 – 2nd juledag:

Søren Pedersøn Huusmand? døde d 22 dec, 70 år gl

(eventuelt Hiulmand)

 

1762


DÅB s.26

22-2-1762 – fastelavn:

Jørgen Olufsøns barn født d. 23 feb , døbt og kaldet INGEBORG

og Bå.a.: Søren Nielsøns datter Anna Cathrina.

Fad: Søren Nielsøn, Søren Hansøn, Laurids Olufsøns hustru,

Niels Sørensøn, Niels Rasmusøns datter Anna Kierstina.

 

KONFIRMATION s.28

18-4-1762 – 1 S.e.Påaske: Konfirmation i Glud K.

Jens Pedersøn h.s.fbror Ch. Sørensøn

Mette Pederd. h.s.mbror Søren Pedersøn

Jens Madsøn h.s.f. Mads Nielsøn

Niels Rasmusøn h.s.f Rasmus Rasmusøn

Kiersten Sørensd. hsf Søren Nielsøn

Zidsel Maria Hansd. hsf H. Nielsøn

Rasmus Pedersøn hsf Peder Nielsøn

Anna Pedersd. hsf den samme

 

DØD s.29

26-4-1762: Jens Sørensøn døde d. 19 ds, 52 år gl

 

DØD 3-5-1762:

Søren Rasmusøn Vestergaard døde d. 26 apr, 85 år gl.

 

DÅB s.30

16-5-1762 – 5 S.e.Påske:

Jens Jacobsøns barn f.d. 15 maj, døbt og kaldet JACOB, Bå.a.

Søren Pedersøns datter

Fadd: Søren Pedersøn, Christen Sørensøn, Jens Hansøn,

Søren Hansøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria.

 

DØD 16-5-1762

samme dag blev en pige der var Degnens datter af Vester-Vinding,

begravet på Hiarnøe Kirkegaard. Hun var en af de mennisker der

druknede her i Hiarnøe-sund i sidste afvigte efterår ved Skipper

Jens Bendsøns Baads kuldsejling fra Horsens, men nu først

funden ved Hiarnøe-land d. 9 May.

 

VIET s.31

30-8-1762: Søren Rasmusøn og Anna Cathrina Sørensd.

 

DØD s.34

3-10-1762 – 17 S.e.Trin: Jens Hansøns dødfødte barn begravet.

 

DÅB s.35

10-10-1762 – 18 S.e.Trin:

Mads Jørgensøns barn f.d.6 Oct, døbt og kaldet THOMAS, Bå.a.:

Niels Jensøns Hustru.

Fadd: Thomas Vestergaard, Søren Hansøn, Niels Rasmusøn,

Jørgen Olufsøns hustru, Niels Vestergaards datter Anna K.

 

DØD s.36 8-11-1762:

Søren Nielsøns Hustru, Mette Pedersd. død.d.2, 57 år gl

 

1763


Udskrifterne, ikke kirkebogen, er fremover mere kortfattet.

 

s.39

25-2-1763: Begraves Jens Rasmusøns Enke død d.17, 88 år gl

 

s.40

25-3-1763:

Begraves Jens Hansøn Daugaards barn Hans død d. 22 marts 3 år gl

 

s.41

31-3-1763 – Skærtorsdag:

Begraves Niels Jensøn skræders dødfødte barn

 

DÅB s.43

23-5-1763 – 2nd pinse d.:

Søren Hansøns barn METTE f.d. 17 maj, Bå.a. sin moster

Kiersten Sørensd.

Fadd: Søren Nielsøn, Jørgen Olufsøn, Søren Rasmusøn,

Niels Sørensøn hustru, Peder Østergaards hustru

 

DÅB s.44

19-6-1763 – 3 S.e.Trin:

Søren Rasmusøns barn RASMUS f.d. 15 jun, Bå.a.:

Niels Sørensøns stif-datter Ingeborg Rasmusd.

Fad: Søren Nielsøn, Niels Sørensøn, Søren Hansøn,

Jørgen Olufsøns hustru, Peder Nielsøns datter Anna.

 

DÅB s.47

29-9-1763 – Sct Michaels:

Jens Hansøn Daugaards barn HANS f.d. 27 sept, Bå.a.:

Peder Haumands datter Karen

Fad: Niels Madsøn, Jens Madsøn, Jens Jacobsøns hustru, Niels

Sørensøn hos Mads Jørgensøn, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria.

 

1764


DØD s.53

25-3-1764: Peder Sørensøn haumand død d. 23, 71 år gl.

 

DÅB s.54

1-4-1764 – 4 S.i Fasten:

Niels Jensøn skræder barn MARIA, f.d. 26 marts, Bå.a.:

Jørgen Vestgaards datter Anna Margrethe.

Fad: Rasmus Rasmus, Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn tienendes,

Mads Jørgensøn hustru, Søren Pedersøns datter Karen

 

DÅB s.55

23-4-1764 – 2nd påske:

Niels Rasmusøns barn RASMUS f.d. 4 maj.

Båret: Peder Nielsøns datter Anna

Fad: Rasmus Rasmusøn, Peder Nielsøn, Mads Nielsøn,

Mads Jørgensøn hustru, Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg

 

DØD s.56

19-5-1764: Søren Pedersøns hustru død d. 15, 59 år gl

 

DÅB s.59

26-8-1764 – 10 S.e.Trin:

Niels Olufsøns barn OLUF f.d.22 aug

Båren af: Niels Sørensøn hustru

Fad: Christen Sørensøn, Jens Hansøn, Niels Sørensøn hos Mads

Jørgensøn, Mads Jørgensøn hustru, Niels Sørensøn stifdatter

Ingeborg.

 

DÅB s.60

23-9-1764 – 14 S.e.Trin:

Jens Jacobsøns barn JENS PETER f.d. 16 sept

Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

Fa: Christen Sørensøn, Niels Madsøn, Peder Sørensøns søn Jens,

Søren Rasmusøn hustru, Peder Østergaards datter Anna

 

1765


DÅB 24-2-1765 – 1 S.i Fasten:

Søren Rasmusøns barn SØREN f.d. 18 feb

Bå.a: Søren Nielsøn datter Kiersten

Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Søren Hansøn

Jens Jacobsøns hustru, Peder Østergaards datter Anna

 

DØD s.65

17-3-1765 – 4 S.i Fasten:

Begravet Søren Rasmusøns barn Søren død d. 10 marts 4 uger gl.

 

DÅB s.68

27-5-1765 – 2 Pinse dag:

Søren Hansøns barn METTE fød d. 20 MayBÅ.a: Niels Sørensøn hustru

Fad: Niels Sørensøn, Rasmus Rasmusøn, Søren Rasmusøn,

Jens Hansøns hustru, Søren Nielsøns datter Kiersten

 

DÅB s.69

16-6-1765 – 2 S.e.Trin:

Laurids Olufsøns barn MADS fød.d. 12 jun

Bå.a: Mads Nielsøns datter Karen

Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Jens Madsøn,

Niels Skræders hustru, Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg

 

DÅB s.71 25-8-1765 – 12 S.e.Trin:

Jørgen Olufsøns barn SØREN født d. 13 aug

Bå.a. Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg Rasmusd.

Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Søren Rasmusøn,

Laurids Olufsøns hustru, Søren Nielsøn datter Kiersten

 

DÅB 1-9-1765 – 13 S.e.Trin:

Niels Rasmusøns barn ANNA f. 25 aug

Bå.a. Peder Østergaards datter Anna

Fad: Peder Østergaard, Rasmus Rasmusøn, Søren Rasmusøn,

Niels Skræders hustru, Søren Nielsøns datter Kiersten

 

1766


SKRIFTE 29-1-1766:

Udstod Anna Mouridsd. på Hiarnøe Kirkens Disiplin for hendes

begangen forsyndelse imod det 6te Bud, bedrevet med Niels

Rasmusøn af Hiarnøe

 

DÅB s.77

9-2-1766 – Faste.:

Jens Hansøn Daugaards barn PEDER født 1 feb.

B.A: Peder haumands datter Karen

Fad: Niels Madsøn, Jens Madsøn, Niels Peter Hansøn,

Jens Jacobsøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen

 

DØD s.80

13-4-1766 – 2 S.e.Påske:

Søren Pedersøns Enke, død d.6 apr, 82 år

 

DØD 27-4-1766 – 4 S.e.Påske:

Niels Madsøns enke, Eva Sørensdatter død 22 apr, 79 år gl.

 

DÅB s.83

10-8-1766 – 11 S.E.Trin:

Søren Rasmusøns barn METTE f. 9 aug

Bå.a: Niels Sørensøn stifdatter Ingeborg Rasmusd.

Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Jens Jacobsøn,

Jørgen Olufsøns hustru, Peder haumands datter Karen

 

DÅB s.84

14-9-1766 – 16 S.e.trin:

Mads Jørgensøns barn MAREN født d. 8 sept

Bå.a. Niels Jensøn skræders hustru.

Fad: Jens Hansøn Daugaard, Søren Jørgensøn hos Mads Nielsøn,

Niels Sørensøn hos Mads Jørgensøn, Niels Rasmusøns hustru,

Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe

 

DØD 17-9-1766:

Thomas Rasmusøn Vestergaard død d. 12, 82 år gl.

 

VIET s.86

15-12-1766: med kongebrev, Jens Madsøn og Karen Pedersdatter

 

1767


DÅB 6-1-1767 – Hellig 3 kongersd:

Søren Hansøns barn NIELS f. 30 dec 1766

Bå.a: Niels Sørensøn hustru

Fad: Niels Sørensøn, Mads Jørgensøn, Niels Rasmusøn,

Søren Rasmusøn hustru, Jens Madsøns hustru

 

KONFIRMATION s.90

26-4-1767 – 1 S.e.Påske:

Konfirmation i Glud Kirke de her anførte fra Hjarnø.

ADAM og PEDER Madsøn hos deres fader Mads Nielsøn

RASMUS og JENS Rasmusøn hod deres fader Rasmus Rasmusøn

NIELS Pedersøn hos sin fader Peder Nielsøn

KAREN Jensd. hos Oluf Andreas Møller

ANNA BODIL LENE Pedersd. hos Laurids Olufsøn

KIERSTEN Pedersd. hos sin fader Peder Nielsøn

 

DÅB s.91

10-5-1767 – 3 S.e.Påske:

Jens Jacobsøns barn RASMUS f. 9 maj

Bå.a: Søren Pedersøns datter Karen

Fad: Jens Hansøn Daugaard, Christen Sørensøn, Niels Madsøn,

Søren Rasmusøn hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel

 

DØD 20-5-1767:

Mads Jørgensøns barn Maren, død 17 maj 1 år

 

DØD 22-5-1767:

Søren Hansøns barn Søren død d.19, 6 år gl.

druknede uforvarendes i en brønd ved huset.

 

DÅB s.93

26-7-1767 – 6 S.e.Trin:

Niels Jensøn skræders barn JENS f. 19 juli

Bå.a. Jørgen Vestergaard Datter Anna Margretha

Fad: Niels Sørensøn, Mads Jørgensøn, Søren Jørgensøn tienendes,

Niels Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

 

TROLOVET 29-7-1767:

Jørgen Sørensøn af Rårup med Anna Kirstina Nielsd.

 

TROLOVET s.94

17-8-1767: Oluf Hansøn, Endelauge og Kiersten Sørensd.

 

VIET s.95

15-9-1767: Jørgen Sørensøn af Rårup og Anna Kierstina Nielsd.

 

DÅB s.96

11-10-1767 – 17 S.e.Trin:

 

Jens Madsøns barn ANNA MARGRETHE f. 6 okt.

Bå.a. Jens Hansøns hustru

Fad: Mads Nielsøn, Christen Sørensøn, Niels Madsøn,

Jens Jacobsøns hustru, Søren Pedersøns datter Karen

 

VIET s.97

30-10-1767: Vielse med kongebrev (Øens første Møller)

Oluf Andreas Møller og Bodil Lene Hansd.

 

VIET 3-11-1767:

Oluf Hansøn af Endelauge og Kiersten Sørensdatter

 

DØD s.99

23-11-1767: Søren Nielsøn haumand død d. 18, 74 år

 

1768


DØD 2-1-1768:

Jørgen Olufsøns barn Søren død d. 29 dec 3 år gammel.

 

DØD s.100

24-1-1768 – 3 S.e.H3K:

Jens Madsøns barn Anna Margrethe død 20 jan. i sit alders 1st år.

 

DØD s.101

7-2-1768 – Sexagesima:

Christopher Rasmusøn Vestergaards hustru

Bodil Jensdatter død d. 3 feb, 66 år gl.

 

DØD 28-2-1768 – 2 S.i.Fasten:

Jørgen Rasmusøn Vestergaard som havde levet i ægtestand med

Maren Madsdatter i 55 år, og døde 25 feb, 80 år

 

DÅB s.105

10-7-1768 – 6 S.e.Trin:

Mads Jørgensøns barn MAREN f.4 juli

Bå.a. Jørgen Vestergaards datter Anna Magretha

Fad: Jens Hansøn, Niels Rasmusøn, Søren Jørgensøn,

Niels Jensøn skræders hustru, Hans Nielsøns datter Zidzel Maria

 

DÅB s.106

28-8-1768 – 13 S.e.Trin:

Oluf Andreas Møllers barn ARNDT ANDREAS født 20 aug

Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

Fad: Søren Pedersøn, Jens Hansøn, Niels Sørensøn Hauve,

Mads Jørgensøn hustru, Peder Sørensøns datter Mette

 

VIET s.109

Fredag d.18 Nov. med kongebrev uden forudgående trolovelse og

tillysning, Niels Madsøn og Karen Sørensdatter

 

1769


DÅB 15-1-1769 – 2.S.e.H3K:

Jens Hansøns barn NIELS født 12 jan

Bå.a. Oluf Andreas Møllers hustru.

Fad: Jørgen Olufsøn, Niels Madsøn, Jens Madsøn,

Jens Jacobsøns hustru, Anna Kierstina Nielsd.

 

DÅB s.112

22-1-1769 – Septuagesima:

Søren Hansøns barn ANNA fød 19 jan

Bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Jens Madsøn,

Jens Jacobsøns hustru, Peder Nielsøn datter Kiersten

 

DÅB 29-1-1769 – Sexagesima.:

Søren Rasmusøns barn SOPHIE, født 22 jan

Bå.a. Niels Sørensøns stifdatter Ingeborg Rasmusd.

Fad: Niels Sørensøn, Jørgen Olufsøn, Søren Hansøn,

Jens Jacobsøns hustru, Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe

 

DÅB s.113 1-3-1769:

Jens Madsøns barn ANNA MARGRETHE født 25 feb

Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen

Fad: Mads Nielsøn, Jens Hansøn, Jørgen Bendsøn af kirkholm,

Jens Jacobsøns hustru, Bodil Cathrine Pedersd. hos Jens Madsøn

 

TROLOVET s.114

27-3-1769 – 2nd påsked.:

Jørgen Bendsøn af kirkholm med Bodil Cathrine Pedersd.

 

COM. OG SKRIFTE s.116

23-4-1769 – 4 S.e.Påske

bla.a. Gl Niels Vestergaard og hustru og søn Niels som har begået

ligermaal med Maren Mortensd. der tiente da i gaarden med ham.

Han er virkelig Matros og derfor forskaanet efter Kongelig

søeordning for at side på vand og brød i steden for aabenbare

skriftemål.

 

s.117, I Glud 3 S.e.Trin 1769

Maren Mortensdatter hos Jeppe Sørensøn i Østrup som har begåetligemaal med Niels Nielsøn matros af Hiarnøe, hvorfor hun harsadt paa Vand og Brød i Horsens i 8te dage efterattest i steden for åbenbar skriftemål.

 

18-6-1769 – 4 S.e.Trin DÅB i GLUD uægte barn

Maren Mortensd.s af Østrup,barn født d 11 jun, avlet med Niels

Nielsøn fra Hiernøe blev døbt og kaldet ANNA MARIA

Båret af Mormoderen.

Fad: Jeppe Sørensøn af Østrup, Jacob Mortensøn tienendes i Bidsholt

Poul Mortensøn tienendes i Glud, Rasmus Møllers hustru i Østrup,

Niels Pedersøns hustru i Østrup.

 

VIET s.118 7-7-1769:

Viet Jørgen Bendsøn af Kirkholm med Bodil Catharina Pedersd.

 

20-8-1769 – 13 S.e.Trin

Begravet Jørgen Olufsøns barn Mette død d. 17 aug i sit 1st år.

 

DÅB OG DØD s.119

10-9-1769 – 16 S.e.Trin:

Niels Madsøns barn født d 27 aug og samme dag hiemmedøbt

formedelst svaghed og ved sin dåb kaldet MADS, begravet

efterat det tilforn var død d 7 sept i sin alders 2nd uge.

 

1770


DÅB s.129 17-6-1770:

Jens Jacobsøns barn Bodil Cathrine født d 12 juni.

Bå.a.: Peder Sørensøns datter Mette Cathrine

Fad: Oluf Andreas Møller, Søren Hansøn, Niels Madsøn,

Søren Rasmusøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

 

DÅB s.130 22-7-1770

Jørgen Olufsøns barn METTE fød d. 20 jun ell juli.

Bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Laurids Olufsøn, Søren Rasmusøn, Søren Hansøn,

Mads Jørgensøns hustru, Niels Sørensøns stifdatter Ingeborg

 

DÅB s.131

5-8-1770 – 8 S.e.Trin:

Oluf Andreas møllers barn INGER KIERSTINE født 8 aug

Bå.a. Niels Sørensøns hustru

Fad: Søren Pedersøn, Mads Nielsøn, Niels Sørensøn,

Mads Jørgensøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

 

DÅB s.132

9-9-1770 – 13 S.e.Trin:

Niels Madsøns barn MADS født d. 8 sept

Bå.a. Mads Nielsøns hustru

Fad: Christen Sørensøn, Oluf Andreas Møller, Peder Madsøn,

Jens Madsøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel maria.

 

VIET s.133

27-9-1770: Vielse med kongebrev uden trolovelse og tillysning.

Niels Rasmusøn og Ingeborg Rasmusd.

 

DÅB s.134

14-10-1770 – 18 S.e.trin:

Niels Jensøn skræders barn ANNA KIERSTINA født 11 okt

Bå.a. Jørgen Vestergaards datter Anna Margrethe

Fad: Niels Sørensøn, Niels Madsøn, Søren Jørgensøn,

Mads Jørgensøns hustru, Peder Sørensøns datter Mette Cathrine

 

DÅB s.136

16-12-1770 – 3 S.i Advent:

Søren Hansøns barn SØREN f.d. 9 dec

Bå.a. Peder Nielsøns datter Anna

Fad: Niels Sørensøn, Søren Rasmusøn, Niels Rasmusøn,

Jens Madsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kierstine

 

1771


DÅB s.138

25-3-1771 – Marie bebudelsesdag:

Søren Rasmusøns barn INGEBORG f.d.16 marts

Bå.a. Niels Rasmusøns hustru

Fad: Niels Sørensøn, Søren Hansøn, Rasmus Rasmusøn Smed,

Jens Jacobsøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

 

KONFIRMATION s.139

7-4-1771 – 1 S.e.Påske:

Jens Christensøn hos sin fader Christen Sørensøn

Jørgen Madsøn hos sin fader Mads Jørgensøn

Peder Pedersøn do Peder Nielsøn

Anna Maria Madsd. do Mads Jørgensøn

Anna Marie Rasmusd. do Rasmus Rasmusøn

Anna Marie Pedersd. hos Søren Hansøn

 

VIET s.147

8-11-1771: Vielse med kongebrev uden trolovelse og tillysning.

Oluf Hansøn af Endelave og Anna Pedersd.

 

TROLOVET 8-11-1771:

Rasmus Pedersøn af hosbye med Anna Margretha Jørgensd.

 

1772


VIET s.152

1-5-1772: Rasmus Pedersøn af Hosbye og Anna Margrethe Jørgensd.

 

DØD 12-5-1772: Søren Nielsøn, død 8 maj, 79 år gl.

 

DÅB OG DØD s.154

1-7-1772:

Laurids Olufsøns barn, født 26 jun og dagen efter hiemmedøbt og

kaldet RASMUS, begravet efter at det var død d 28 i sin 1st uge.

 

DÅB s.155

26-7-1772 – 6 S.e.Trin:

Jens Madsøns barn INGEBORG f. 9 jul og hjemmedøbt dagen efter

Båret af: Niels Madsøns hustru

Fad: Mads Nielsøn, Peder Østergaard søn Rasmus, Jens Hansøn,

Søren Hansøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

 

DÅB s.156

20-9-1772 – 14 S.e.Trin:

Niels Rasmusøns barn RASMUS f. 17 aug hj.døbt d 18

Bå.a. sin Faster Rasmus Rasmusøns datter Anna Maria.

Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Sørensøn, Rasmus Smed,

Niels Madsøns hustru, Mads Nielsøns datter Karen

 

DÅB s.159

25-10-1772 – 19 S.i.Trin:

Rasmus Rasmusøn Smed paa Hiarnøe, hans barn RASMUS, fød d 14 okt

Bå.a.: sin faster Rasmus Rasmusøns datter Anna Maria

Fad: Rasmus Rasmusøn, Niels Rasmusøn, Søren Rasmusøn,

Niels Madsøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten

 

1773


DØD s.165

14-5-1773: Mads Jørgensøn død d.8 , 54 år gl

 

DÅB s.166

27-6-1773 – 3 S.e.Trin:

Oluf Andreas Møllers barn HANS PETER f.d. 22 jun

bå.a. Niels Madsøns hustru

Fad: Niels Sørensøn Vestergaard, Niels Madsøn, Jens Hansøn,

Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Maria

 

DØD s.167

28-7-1773: Peder Sørensøn død d. 25, 66 år gl

 

DÅB s.171

21-11-1773 – 24 S.e.Trin:

Niels Madsøns barn SØREN f. 5 nov hj.døbt 6 nov

Bå.a. Mads Nielsøns datter Karen

Fad: Jens Madsøn, Peder Madsøn, Rasmus Pedersøn Østergaard,

Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter A? Maria

 

1774


DÅB 1-1-1774 – Nytårsdag:

Niels Rasmusøns barn KIERSTEN f. 22 dec 1773 hj.døbt d 23 dec

Bå.a. Peder Nielsøns datter Kiersten

Fad: Niels Sørensøn, Niels Rasmusøn, Jens Rasmusøn,

Niels Madsøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Margrethe

 

DÅB s.173

13-3-1774 – 4 S.i Fasten:

Søren Rasmusøns barn KIERSTEN f. 16 feb hj.d. d.17

Bå.a. Jørgen Olufsøns hustru

Fad: Niels Sørensøn, Jens Jacobsøn, Rasmus Rasmusøn Smed,

Niels Rasmusøns hustru, Hans Nielsøns datter Zidsel maria

 

DØD s.176

3-5-1774: Niels Rasmusøn Vestergaard som døde d 29

april, i hans alders 85 år han levede i ægteskab med sin hustru i

56 år og såe sine børen og børne børen.

 

DÅB s.1785.

S.e.Trin.

Rasmus Rasmusøn Smed paa Hiarnøe, hans barn CATHRINA MARIA

født 12 Juni og Baaret af sin faster, Anna M. Rasmusdatter

Fad: Niels Vestergaard, Jens Rasmusøn, Søren Rasmusøn,

Niels Rasmusøns hustru, Peder Nielsøns datter Kiersten

 

DÅB s.179

31-7-1774 – 9 S.e.Trin:

Jens Jacobsøns barn INGER MARIA f. 18 juli, hjd.d.19

Bå.a. Hans Nielsøns datter Zidsel Maria

Fad: Jens Pedersøn matros, Niels Nielsøn, Jens Christensøn,øren Rasmusøns hustru, Karen Jensd. hos Mads Nielsøn

 

DØD 23-8-1774: Hans Nielsøn død d. 17, 79 år gl. han havde

levet i ægteskab med sin hustru i 54 år og så sine børn og

børnebørn, 18 i tallet.

 

DÅB s.182

13.S.e.Trin

Søren Hansøn hans barn BODIL KIERSTINA, født 26 Okt.

Bå.a. Peder Nielsøns datter Kiersten

Fad: Niels Sørensøn, Jens Madsøn, Rasmus Pedersøn,

Søren Rasmusøns hustru, Mads Jørgensøns datter Anna Maria

 

DÅB OG DØD s.183

4-12-1774 – 2 S.i Advent:

Laurids Olufsøns barn f. d 21 Nov. og samme dag hjemme døbt

og kaldet ANNA MAGRETHA, begravet efter at det var dødt d.

1 Dec. i sit alders 2nd uge.