Ra

RASMUS  – Relaterede personer

Hop til født efter: 17001800   

FUS: 1604 Rasmus Turesøn som døde?    matr 3

FUS: Østrup 1627 – (57) Rasmus Rasmusøn fra Hjarnø steder en gaard.

1664 RASMUS CHRISTENSØN bor i hus

1670 Rasmus Rasmusøn ses til dåb i Glud (Pe.Ra.s Maren)

1676 Rasmus Rasmusøn huusmand ang. hans barn fød eller død?

1683 Rasmus Rasmusøn bor i Niels (Sørensen) Alrøes hus

JOHANNE RASMUSD. kon 1743 fc 1725-28 er måske den Johanne R. der bliver viet 1-4-1749 til Morten Thomasøn fra Brunde. Hun er også til barnedåb hos Rasmus Rasmusøn 1747 hvor hun anføres at være hos Jens Rasmusøn.

NIELS RASMUSØN, hos Søren Nielsøn, kon 1748    (født ca 1731)

RASMUS JENSØN der er født i 1699 her på Hjarnø flytter til Horsens og tager borgerskab som Skipper i 1742. Samme år ægter han Mette Catrine Olufsdatter, født omkring 1722, og overtager ejendommen på hjørnet af Borgergade og Badstuestræde efter sin svigerfader Oluf Mortensen.   RASMUS og METTE får to børn, Ole, født 1847 der bliver købmand og Jens født 1848, der først bliver købmand, men siden Billedhugger. RASMUS fik tilnavnet Hjernø da han flyttede til Horsens og det antager hans børn nu som slægtsnavn.   Grundet slette økonomiske forhold må RASMUS afstå ejendommen kort før sin død i 1749.   Jens, der fra sin tid som købmand ved hvad betydning handel har, får stor betydning for havnens forbedring og uddybning. Han bliver en anerkendt Billedhugger og overtager sin stedfader Jens Jensen Samsøe’s værksted ved dennes død, selv dør han i 1801 og kan således ikke have skåret altertavlen til Hjarnø Kirke hvis den er fornyet efter branden i 1803.    Eneste  mulig fader til RASMUS  J. er Jens Rasmusønmatr.7

 

RASMUS JENSØN                                    matr    10/11


født ca 1640                                                    far: Jens Simonsøn , matr.10/11

død ca 1710

viet omkring 1670

kone ?

Jens    1671    viet ca 1704 Kiersten Nielsdatter , Matr.7

Oluf    1678    viet ca 1710 med Ingeborg fra Alrø, matr.10/11

RASMUS har 1683 gaarden og i 1663 hed manden Jens Simonsen.

At Jens Simonsen er far til RASMUS er skønnet udfra navnet der igen og igen bruges i efterslægten.

Oluf får gården efter sin far.

 

1700 RASMUS J. er til Barnedåb i Glud hos Peder Pedersøn i Bierregaard, barnet døbes “Peder”

1705 er Jens og Oluf til dåb sammesteds. “Maren”

1711 er Søren og Peder Vestergaard til dåb sammesteds. “Peder”

1712 er Peder Vestergaard til dåb i Glud hos Niels Sørensen hvis førstefødte kommer til at hedde “Magrethe”

Niels Sørensøn er eventuelt en bror til Søren og Peder Vest. eller måske gift med en søster til dem.

1727 er Jens og Oluf til Dåb i Glud, Hans Rasmusøn’s “Karen”

 

RASMUS SØRENSEN     Vestergaard        matr 12/13   fælles med Sø.Sø


født   ?                                                                    far: Søren ?

død inden 1733                                                    mor:

Viet o. 1676

ANNA RASMUSDATTER                          far: Rasmus ?

født              1650                                                mor:   død    23-12-1735

 

Søren                    1677 – 1762     viet    ?      konen død 1734, navn ukendt , matr.13

Peder                    1684 – 1760     måske viet med Sø.Sø’s enke, matr 6

Thomas                 1684 – 1766     viet   1718   Mette Nielsdatter , matr.9

Jørgen                   1688 – 1768     viet   1713  Maren Madsdatter , bosat i Hus

Niels                     1689 – 1774     viet   1718  Ane Pedersdatter, matr.8

Christopher          1696 – 1764     viet   1725    Bodil Jensdatter, bosat i hus

 

Ifølge Matriklen fra 1688 og Græsmålslistem fra 1683 har Rasmus og Søren Sørensen Vestergaarden i fællesskab, “er lige om jorden” Rasmus og Søren er brødre og måske har de eller den ene giftet sig til gården, som før de kom til,  var fæstet af Jørgen Bendtsøn.

23-12-1735 Begravet Gl. Anna Rasmusdatter i Vestergaard 85 år gl. (født ca 1650)

Com:

1733-34: Søren Rasmusøn Vestergaard med hustru og moder

1735: Søren Rasmusøn og moder

 

Peder Rasmusøn (Vest.) 1684 – 1760, Matr no 6 og var muligvis viet med Søren Sørensøns enke.

 

RASMUS BENDSØN          ingen jord


født ca     1673                           far: Bent Bentsen

død 16-4-1740

Viet omkr. 1706

Hustru ?

Bent    1707    viet 1733 Maren Jensdatter på Alrø.

Søren 1713    viet 1741 Maren Sørensdat. , til Horsens

Kiersten      se text

 

Sørul 1733: RASMUS Bendsøn, 60 år gift.

søn Bent 26 år ugift, tjener præsten på Alrø.

søn Søren 20 år ugift, tjener på landet.

Formodentlig er RASMUS Bendtsøns fader Bent Bentsen som 1688 boer i et hus der tilhører Hans daugaard (matr 2)

BENT Gifter sig 1733 på Alrø med Maren Jensdatter født 1702, hendes far er Jens Pedersøn på Alrø. Børn: 1733 Karen, 1738 Rasmus, 1741 Kirsten, 1745 Johanne, 1750 Jens, Johanne blev båret til dåben af Inger Olufsdatter fra Hjernø der var gift med Bertel Andersøn på Alrø.

SØREN ses 1743 i Horsens borgerskabs protokol da hen til byens kasse betaler 1 Rd., han angiver at ville ernære sig af fiskeri her på øen.

25-4-1734 hafde KIRSTEN Rasmusdatter som er Ras. Bendsøns datter tvende uægte børn fødde d. 24 April til deres christendaab ved nafn PEDER og ANE MARI.

 

Com.

1733-39: Rasmus Bendsøn og hustru

1733-34: + datter og søn, 1733: Bend Rasmusøn

1735-39: + søn, 1735: Søren

1735: Madz Bendsøns enke

1740: Rasmus Bendsøns enke, (hendes begravelse ikke fundet, hun er måske flyttet til  Alrø eller Horsens)  lrø ell. Horsens)

1740: Søren som sejler fra Horsens.

1738-41: Søren Rasmusøn Baadsmand (bla. til dåb hos Pe. haumand)

FUS: nævner Bendt Jørgensøn 1610-27 på Vestergaarden (matr 12/13) på samme gård sidder i 1663 Jørgen Bendtsen

Anna Bendsd. 1730 – 11-1-1778,     48 år

 

RASMUS JENSØN                                   matr 5


født          1677                                                far: Jens Rasmusen, matr.5

død 15-6-1741    64 år                                   mor:

viet 1ste.?   viet 2nd 23 S.e.Trin. 1714 på Endelave**

KIERSTEN NIELSD.

født            1687                                            far: Niels Sørensen, skipper, Endelave

død 19-11-1745     58 år                              mor: Johanne Jensdatter

 

Maren              1708      død 14-3-1741, 33 år

Anna                1710      viet 1734 Niels Sørensøn, til Østrup, se text

Rasmus            1711      viet 1742 Karen Nielsdat.,fra  Alrø , matr.5

Inger                1722      kon 1740    viet 1743 Peder Nielsøn (Østergaard *) matr.1

Ane Kirstine     1719-22     kon 1737

 

Sørul 1733: RASMUS Jensøn 56 år gift, 6 td htk + kirkejord -2-2

søn Rasmus Rasmusen 22 år ugift, tjener hjemme.

 

* Peder N. er født i Vestergaard familien, men bliver fæster i Østergaarden

** I Endelave kirkebog står der ikke noget om at han event. er enkemand.

18-7-1734 Vies Niels Sørensen af Østrup med Ane Rasmusd. Men i Skifteprotokollen stå der at hun er enke efter Niels Povelsen. Og at hun er gift 2nd gang 1739 med Søren Mouridsøn af Østrup. Børnene er: Gye 1736 med Niels Povelsøn, og med Niels Sørensøn: Sidsel 1739, Niels 1743, Thomas 1747. Børnenes morbroder Rasmus Rasmusen fra Hjarnø er til stede ligeledes Morten Thomsøn fra Hjarnø. Gye blev båret til dåben af Rasmus Jensøns kone paa Hiernøe Kirsten Nielsdatter.

Com.

1733-40: Rasmus Jensøn og hustru + børn Maren, Rasmus, Inger, Ane Kirstine

1741-45: Rasmus Jensøns enke.

1741:     Rasmus Jensøns datter blev beredt på sengen

1733-45: Ingen tjenestefolk nævnt i com.listerne

 

Født efter 1700  

 

RASMUS SØRENSØN Vestergaard                             matr 13

født           1705                                                                           far: Søren Rasmusøn, Vest., matr.13

død 19-1-1755    50 år                                                               mor:    ?

død 1734        trolov 1-12-1734

viet 3-1-1735

 

SOPHIE OLUFSD.

født            1713                                                                           far: Oluf Rasmusøn , matr.11

død 20-10-1813     100 år gl                                                     mor: Ingeborg fra Alrø

 

Søren               5-2-1737    kon 1755              viet 1762 Anna Catr. Sørensd, matr.4.

Ingeborg           9-6-1740                               viet 1770 med Niels Rasmusøn, matr.5

 

Gården er blevet delt, nu matr 12 og 13, men bygget op som  tvillinggård.

RASMUS har overtaget efter sin far og Sønnen Søren overtager efter Rasmus.

Rasmus Sørensen og Sophie Olufs daater, Bønderfolk af Hiarnøe Sogn og Bierre Herret, maa udi Rgteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie Leed beslegtet.   Friederichsberg Slot den 5 Novembr. 1734. Til Horsens Hospital 6 mk.

Da RASMUS dør gifter enken SOPHIE sig 1756 med Niels Sørensen, der således bliver mand på matr 13.

 

Com.

1735-54: Rasmus Sørensøn Vestergaard og hustru

1743-54: + broder Jens og + fader

1755:      Rasmus Vestergaards enke + søn Søren

1744:      Søren Vest., Rasmus Vest. og hustru og broder Jens,   Peder Sørensøns Enke og datter Kirsten og   svend Jens Pedersøn alle 7 af Vestergaard.

 

Folk

1739-55: kun tjenestepiger (+ broder Jens)

1740: Karen Nielsdatter,

1741-42: Maren Nielsdatter, Endelave

1747: Kiersten Rasmusdatter,

1751+53: Kirsten Andersdatter

1755: Kirsten Pedersdatter

 

1756: Enken gifter sig med Niels Sørensøn

 

RASMUS RASMUSØN                            matr 5

født             1711                                              far: Rasmus Jensøn, matr.5

død 24-12-1792,     81 år                              mor: Kirsten Nielsdat.

tro 13-12-41    viet 19-5-1742 på Alrø

 

KAREN NIELSDATTER   

født      1-12-1713                                           far: Niels Jensøn, Alrø

død    18-10-1787,    75 år                            mor: ?

 

Anna                     30-6-1743 død 3-8-1748    5 år epidemi

Niels                     23-3-1745    kon 1762         viet 1770 Ingeborg Rasmusd., matr.5

Mette                  23-10-1747

Rasmus                 18-8-1749    kon 26-4-1767 viet 1771 Ane Kierst.Clausd. , matr.14

Jens                      31-3-1752    kon 26-4-1767 viet 1775 Anna Maria Madsd., matr.9

Anna Maria        24-11-1755    kon    7-4-1771 viet 1775 Jens Jensøn, Hosbye, til Hosbye

 

RASMUS der dør Juleaften bliver begravet 3-1-1793.

RASMUS har iflg Skp. en søster Anna der bliver enke og gifter sig 2nd gang 1739 med Søren Mouridsøn, Østrup.

KAREN N. er ud af smedefamilie se barnedåbene.

NIELS er nævnt ved barnedåb i 1776 som skudeejer.

RASMUS bliver Øens smed, han gifter sig med Ane Kirstine der er fra Alrø og som forlovere har han Søren Rasmusøn Vest. og Thomas Rasmusøn Vest.

ANNE MARIE trolovet 1-7-1775 og viet 29-9-1775 med Jens Jensøn af Hosbye. De har ifølge skpr 1787 (efter Karen N.) to børn, Karen og Rasmus. Anna Maria er da død. Se skifte nr 6 KAREN og nr 8 RASMUS. Jacob J: Anna M’s broder Rasmus ses som morbroder ved skifte i Hosby 1783

 

Horsens 1793-94:

Niels Smed anløb havnen 1 gang i 1793

Niels Hiernøe     do               2    do    i 1793

Ved Sørens daab i 1737 ses Peder Skippers kone og ved Com. 1736 ses Skipper Peder og kone

 

Com.

1741:    Rasmus Rasmusøn og søster Inger

1742:    Rasmus Ras. og fæstemø   1743-86: Rasmus Rasmusøn og hustru, fra 1780: Gamle Ras.Ras.

1745:    + Moder (der dør og Ras. overtager gaarden)

Børn:

1762-71: + Niels, 1767-72: + Jens, 1771-75: + Anna Maria

1753:    Eva Sørensdatter og datter Kiersten Nielsd. hos Ra.Ra.

1775:    Niels Rasmusøn og hustru hos Ra.Ra.

 

Folk:

1745:    svend Rasmus Jørgensøn, Ane Kirstine Sørensdatter,

Ane Magrethe Pedersdatter, Kirsten Dyngbye

1746:    Ane M. pedersd., 1747-51: Christen Sørensøn

1748-49: Kirsten Nielsdatter, 1751-52: Maria Andersdatter

1753:    Niels Sørensøn og Kirsten Nielsdatter

1754:    Frands ?    , 1754-57:    Rasmus Thomasøn

1755-56: Johanne Sørensdatter, 1757-61: Zidsel Sørensdatter

1758-59: Thomas Christophersøn, 1759: Rasmus Nielsøn Tryker

1761:    Søren Jørgensøn, 1762-66: Anna Mouridsdatter

1766+77: Mette Sørensdatter, 1778: Maren Thomasd. og Jacob Jensøn

1779:    Maren Thomasd., 1780: Maren Madsd.

 

Jacob J:   

Sk.Pant.    B 66 C. – SP1, fol 38b.   Da min bonde Rasmus Rasmusøn på Hiernøe i Bierre Herredt i Stiernholm Amt her ved Auctionen over Brændevins District No.2, budet at svare af samme forpagtning 2 Rd aarligen i de 6 næste paafølgende aaringer og dermed er blevet høistbydende paa samme, saa caverer jeg som hans hosbonde for at samme 2 Rd. Aarligen i rette tiid, skal blive betalt af ham i Aarhus Amtstue, hvilken caution velædle Hr. Herredsfoged Friederichsen ville efter Høije Øfrigheds ordre tinglyse paa Bierre Hatting Herreders ting, samme protokollere og mig igien tilbage sendt.

Glud Præstegaard d.19 Janv. 1770

J.GLUD

 

RASMUS RASMUSØN Smed                    matr 14


født     18-8-1749                                                far: Rasmus Rasmusøn, matr.5

begr 16-11-1810    62 år gl.                                mor: Karen Nielsd.

tro 20-3    viet 21-6-1771    Alrø Kirke

 

ANE KIERSTINE CLAUSDATTER

født  11-2-1747                                                     far: Claus Sørensøn, Alrø

død     1-4-1835                                                    mor: Catrine Marie Pedersd.

 

Rasmus            14-10-1772    viet ca 1806 Marianne Helene Jensd., Horsens, til Hors.

Catrine Marie               1775    viet 1797 Rasmus Nielsen, matr.5

Claus                   29-9-1777    viet 1807 Karen Marie Jensd., matr.21

Karen                  9-12-1779    viet 1814 Jens Hansen , smed fra Åstrup, til Aastrup

datter              ?    20-1-1782  død begr 6-3-1782

Niels                   13-4-1783  død begr 11-11-1799 børnekopper

Jens                    20-9-1786    viet 1814 med Ane Magrete Olesd., matr.14

 

Sørul 1777: RASMUS var på sesion 16-8-1777

Ved Rasmus’s fødsel benævnes RA.RA. som Smed på Hjarnø

NB. RASMUS er eventuelt gift to gange, først med Anna Kierstine Jensd. og anden gang Med A.K.Clausd.    se barnedåbene

JPB: Mølleren og RASMUS smed har været i strid og gav derfor hver 1 Rdl til fattigkassen.

 

Sørul 1803:

RASMUS R. 30 år, søpatent 1803, 20-10-1803 sejlet fra Horsens med skipper Niels Block af Horsens 4-3 SS 1803, været styrmand siden 1796, afgb? Novb. 1803. Styrmands certifikat afgivet i Horsens 1804.

 

RASMUS tog borgerskab i Horsens 11-2-1805 som skipper og er medejer af Jagten “Antonette” . Fik skipper eksamen 7-10-1795.

Ved dåb 25-2-98 optræder Skipper Rasmus smed og Karen Rasmusd. Smed.

Skp. 1818: I skiftet som Ane Kirstine holder inden sin død ses det at sønnen RASMUS er død, men har 4 levende børn, Jens 11 år, Anne Kjerstine 7 år, Rasmus 5 år, Rasmine 3 år.

Sørul/Lodspro: CLAUS er i kongens tjeneste 1799 til 1802, i 1800 med Orlogskonnerten Oldenborg, han regnes 1800 for ½ befaren og har patent no 3.

JENS Bliver smed efter sin far.

KAREN drukner ifl.Skp. 1814, 14 dage efter sin vielse. Som søskende   nævnes Rasmus (i Horsens), Claus, Jens og Catrine Marie.

 

RASMUS PEDERSØN    Østergaard             matr 6


født 3-10-1744                                                            far: Peder Nielsøn Østergaard, matr.1

død 15-5-1820,     76 år                                             mor: Inger Rasmusdatter

viet 15-11-1776

 

KAREN MADSD.

født    12-7-1743                                                         far: Mads Nielsøn Østergaard , matr.6

død    29-12-1816     73 år                                        mor: Ingeborg Jensdatter

 

Peder               12-7-1777     død 17-7-77

Ingeborg            6-6-1778     viet 1796 Mads Nielsøn , matr.6

Inger                   4-8-1780     død 20-8-80

 

I 1801 listen ses RASMUS og KAREN på aftægt hos deres datter Ingeborg gift med Mads Nielsøn på matr.nr.6.

 

Skp: RASMUS er sognefoged fra skp start 1777 til 1806, han kaldes her for Rasmus (Pedersen) Østergaard.

 

Com.

1777-93: Rasmus Pedersøn og hustru,

1778:      Rasmus P. Østerg. og hustru

1793:      Rasmus P. og hustru og hendes moder.

 

RASMUS SØRENSØN                             matr 8


født   15-6-1763                                              far: Søren Rasmusøn , matr.4

død    26-2-1835,     71 år                              mor: Anna Catrine Sørensd.

viet 26-10-1792

 

ANNA NIELSD.

født 25-8-1765                                             far: Niels Rasmusøn , matr.8

begr 11-9-1796,      31 år                             mor: Karen Nielsd.

 

Niels                12-3-1794     død 19-2-1797

Karen              17-3-1795     død 22-3-1795

 

viet 9-6-1797,    2nd gang   

KIERSTEN NIELSD.   

født  22-12-1773                                          far: Niels Rasmusøn , matr.8

død       3-1-1831,    57 år                            mor: Karen Nielsd.

 

KB: viet Enkemand Rasmus Sørensen og pigen Kiersten Nielsdatter, hans afdøde hustrus søster.

Skp: 1796 skifte nr 11 efter ANNA NIELSD.

Skp: 1831 fæster eller bestyrer RASMUS og KIRSTEN igen gården og passer børnene efter det afdøde ægtepar Jørgen Nielsen og Mette Catrine Jensd. der dør med få måneders mellemrum og efterlader 4 mindre børn. Ifl Bummer dør de af Nervebetændelse.

Skp: 1831 KIRSTEN død, men intet skifte, der er oprettet testamente 4-11-1808. ? Ingen Børn ?    1796 var Niels levende ??

Ft 1801: Kiersten har sin moder og sin afsindige broder boende, Rasmus betegens som hospitals lem.

 

RASMUS NIELSØN                                  matr 5


født   17-8-1772                                               far: Niels Rasmusøn , matr.5

død   24-4-1847 ,     75 år                              mor: Ingeborg Rasmusd.

tro 25-11-96    viet 24-2-1797

 

CATHRINE MARIE RASMUSD.   

født  12-6-1774                                              far: Rasmus Rasmusen smed , matr.14

død     4-5-1842,      67 år                            mor: Anna Kierstine Clausd.

 

Ingeborg                   3-1-1798    viet 1820 Niels Hansen Høegh , Til Horsens

Niels                        4-12-1799    viet 1827 Mette Marie Jensdat., matr.5

Rasmus            hjd 17-9-1800    antagelig død

Rasmus            dåb 7-11-1802    viet 1835 Karen Marie Jensd. , matr.16

Anne Kierstine   hjd 4-7-1805    begr 6-6-1806

Anne Kierstine   hjd 3-4-1807    viet 1828 Niels Sørensen , matr.20

Anne Marie           20-7-1810    viet 1837 Søren Stephansen , til Skjold

 

RASMUS begr. som aftægtsmand. Niels får gården efter sin fader.

1801 Listen: RASMUS ugifte broder Niels Nielsen og Ingeborg Rasmusd. deres mor, boer på gaardem

 

RASMUS LAURSEN                                 Matr 4


født     31-3-1776                                             far: Laurids Olufsøn , matr.11

begr.    3-12-1813,     37 år gl.                       mor: Maren Madsd        1st

viet 2-3-1798

 

KIRSTEN SØRENSD.   

født    16-2-1774                                           far: Søren Rasmusøn , matr.4

begr 10-9-1798,     25 år                             mor: Anna Catrine Sørensd.

 

Søren   døbt 7-10-1798     viet 1885 Zidsel M. Thomasdatter, Aastrup

KIRSTEN dør i Barselseng.    Skp: 1798 skifte nr 12

 

2nd    viet 5-7-1799        

 

METTE SØRENSD.   

født     9-8-1766                                           far: Søren Rasmusøn , matr.4

død 19-5-1800    30 år ?                            mor: Anna Catrine Sørensd.

Dødfødt søn begr 11-5-1800    –     METTE S.dør i barselseng.

 

3de    Viet 31-3-1801      

 

ANNA JENSD.   

født   8-5-1782                                             far: Jens Rasmusøn, matr.9

død    3-7-1834 ,      53 år                           mor: Anna Maria Madsd.

 

Jens                      16-1-1802     død begr 8-8-1802

Mette Kierstine      5-2-1803     viet 1822 Hans Gregersen fra Rårup, matr.17

Jens                      17-4-1805     død 18-6-1805

Laurs                    14-4-1806     begr 24-1-1808    tvilling

Mads                    14-4-1806     begr 21-10-1806 tvilling

Maren                     8-8-1808     viet 1831 Søren Chr. Jensen, Glatrup, til Glatrup

Mads                             1810     begr 24-5-1812

Ane Catrine      hjd ?-2-1812     begr 13-6-1813

Rasmine                10-4-1814     død 2-3-1823    9 år gl

 

RASMUS i sørullen:

Søpatent 1802, højde 62″, 5-1 td htk, 2 togter 1794 og 1795,

hjemme i 1804, død 1814 bevist ved Præstens attest.

 

SØREN i Sørullen:

Søpatent 1815, været i farten fra Horsens til Norge 22-8-1817 med skipper Niels Smed, søvandt i 1818, mødte på SS 1818-26

Gården brændt i efteråret 1806, hvorved også nabogården matr 3 brændte, de var tvillinggårde.

Se Skp og Brandtax.        se kb. Begr RaLau. Søn Mads 2 år gl d 14-6-1812. se også 1-6-1806 ang fødsel af tvill. L og M.

1801 listen: broderen Søren Lauersen er enroulleret matros.

 

Signe: ANE bliver enke og gifter sig 1816 med Jørgen Madsen hendes f: Jens Rasmusen 1752-1808 og Anne Marie Madsd. 1754-1817

Signe: 1-11-1812 kom der til Hjarnø en tj-karl, Søren Thomsen som fik tjeneste hos Rasmus Lauersen. Søren var da 30 år og var en af “de opvakte”. Han begyndte nu at gå omkring i gårdene ” i det øjemed at udbrede religion eller undervise dem” som det kom til at hedde i forhøret over ham. 1 Juli indgiver Sognefogeden Niels Jensen en anmeldelse imod ham. Det hedder heri at Søren Thomsen har talt imod lærebøger og salmebog, og han har allerede såvidt det kan skønnes fået hans husbond og familie til at blive “sekterisk”. Efter forhør bliver han bortvist fra Øen. Hans indflydelse mærkedes længe efter og da Rasmus Lauersen dør gifter hans enke Ane Jensdatter sig med Jørgen Madsen, der også tilhører de opvakte.

Ft.1834: Søren Rasmusøn 36 år, tjenestekarl på Matr 4 (fc.1798)

 

RASMUS JENSEN                                    matr 9


født     18-8-1792                                            far: Jens Rasmusøn , matr.9

død 13-11-1865,       72 år gl.                         mor: Anna Marie Madsdat.

Viet 20-10-1815

 

KAREN MARIE NIELSDAT   .  

født    24-7-1792                                            far: Niels Madsen, matr.7

død    11-4-1874,       81 år gl.                      mor: Karen Jensdat. fra Alrø

 

Ane Kierstine       4-2-1816    død 18-5-1816

Jens                    20-7-1817    død 1835 som skibskok i Antwerpen

Niels                   28-2-1820    viet 1852 Maren Stephansdat., matr.9b

Mads               30-12-1822    viet 1854 Maren Nielsdat., matr.5

Ane Marie       28-12-1825    død 28-1-1835    9    år gl

Jørgen                 24-1-1829    død 19-1-1845    15 år gl

Rasmus               28-1-1832    viet 1860 Ane Magrethe Nielsd., matr.9

Karen Maria      23-5-1835    død 12-9-1853    18½ år gl

 

Ved Anes dåb i 16 Kaldes de for bønderfolk, ved Jenses dåb i 17 bondegårdfolk, og senere benævnes Jens som gaardmand.

Mads bliver øens første fastansatte lods og Rasmus bliver hjælpelods, eller den foretrukne hjælper af de “Kendt Mand”, hvoraf der findes en del.

Det bliver Rasmus der får gården og i 1859 køber den til selveje.        RASMUS J. død 1865 som aftægtsmand   KAREN M.    død 1874 som enke og aftægtskone

 

Ang Jens se Skp. 1835

Sørul.

1814: RASMUS J. usøvandt, søpatent 1811, mødte 1815-20

1817: Gdm. på afdøde moders gaard, er bevist, fik Gdm. patent 1818

1823: Gdm. patent på 4-7-0-0 td htk.

 

Karen Maria tjente som 15årig Thomas Laursen i Glud

 

Født efter 1800   

 

RASMUS RASMUSEN                             matr 16

født   7-11-1802                                           far: Rasmus Nielsøn , matr.5

død 23-12-1872,     69 år                           mor: Catrine Marie Rasmusd.

viet 12-4-1835

 

KAREN MARIE JENSDATTER

født   10-7-1810                                           far: Jens Clemmensen , matr.16

død    27-4-1890,  79 år                             mor: Anna Magrethe Sørensd

 

Jens Jørgen           29-7-1835       viet 1865 Maren Rasmusdat.

Cathrine Maria 16-12-1838       viet 1865 Hans Sørensen, Bisholt

 

Sørul.

1820: RASMUS R. 17 år, søvandt, søpatent 1819, mødte 1820, mødte søvandt efter ekspidition 1821+23

1835: RASMUS R.    32 år, søvandt, mødt 1834+35+36, bevist Husmand 1836, 0-5-0-0 td Htk

RASMUS dør som Partikulier og bliver begravet på Glud Kirkegaard idet han den sidste tid har opholdt sig i Bisholdt.

Ifølge Kb. er Karen Marie, Jens Poulsens datter, men han blev først gift med Anna Magrethe i 1824 da Jens Clemmensen var død

 

Sørul. Jens Jørgen Ras.

1849: 14 år, søvandt, SS1852 3-4-52 fra Horsens med C.Houg? til England, afmønstret 23-8-52, SS1853, cont? 7-4-1850, mødt indtil 1855 1854: søvandt, 1 togt 1858, mødte udmønstret, møder 1-5-1858, dimiteret 25-5-1858, mødte 1859+60, ordre 1861, mødt 11-5-61    11/61

 

RASMUS MADSEN                                   matr 6


født 2-11-1806                                                 far: Mads Nielsøn , matr.6

død 17-1-1891,     84 år gl.                             mor: Ingeborg Rasmusd.

viet ?                hvor ?

 

KAREN SØRENSDATTER   

født           1799                                               far: Søren Pedersen Degn, Alrø

død 24-2-1835,    35 år 8 mdr gl.               mor: Kiersten Pedersdatter

 

KAREN barsler 3-2-1835 en dødfødt pige, og dør selv 3 uger efter.

Da KAREN dør er RASMUS Tjenestekarl ifl. Skp. 1835.

 

viet 2nd gang    25-4-1835  

 

ANE MARIE MAGRETHE MADSDATTER   

født 6-3-1814                                            far: Mads Pedersøn , matr.1

død                                                             mor: Maren Vilhelmsd.

 

Karen                 18-8-1836    viet 1855 Ole Jensen , matr.14

Peter Mads         9-1-1838    død 3-5-1838    4 mdr gl

Maren                13-4-1839    viet 1865 Jens Jørgen Rasmusen, Murer, til ?

Peder Mads         5-6-1840    død 20-9-1840, 15 uger gl

Mads                  30-9-1841    død før dåbs publ.

Ingeborg          10-10-1842

Madsine Vilhm.   1-1-1844    død 12-3-1844, 2 mdr gl

Rasmine Marie  26-4-1845    død 14-2-1846, 7 mdr gl

Rasmine Marie  8-12-1846    viet 1880 Mads Andersen , matr.1

Mads Peter        2-12-1847    viet 1880 Maren Andersen , matr.18+16

Peder                  20-2-1849    død 8-7-49    5 mdr gl

Dusinius Peter      1-6-1850    viet 1891 Nielsigne Olsen , matr.6

Rasmus               30-6-1851

Marie Kirstine      7-9-1853

 

Ved vielsen anføres RASMUS som enkemand 28 år gl. og ved sin død er han aftægtsmand hos Dusinius, og har da været blind de sidste 20 år af sit liv.

Ifl skøde: fæstebrev fra 30-11-1835. Dusinius køber 21-12-83 gården til selveje. Har deres Aftægtskontrakt fra 1883.

RASMUS Madsens søster Ane Catrine ankom 1850 frugtsommelig, hun bor lidt hos sin broder, men bliver så gift med Anders Madsen der er enkemand i Odder.

RASMINE og MADS PETER bliver begge viet 20-11-1880.

Sørul 1823: Rasmus M. 16 år søvandt, søpatent 1823, sejler Horsens – Gøteborg 18-2-1826 med skipper H. Stein   1835: 28 år, søvandt, mødt Gdm. bevist på 4-7-0-0 td Htk fik Gdm. Patent SS1836, i sin stilling 1837+38

Dusinius og Rasmine er noteret for fravær i skolen 1856 for henholdsvis 12 og 24 dage (måske sygdom?)

Maren tjente som 14 årig i Glud

 

RASMUS RASMUSEN       Sognefoged og hjælpelods         matr 9


født 28-1-1832                                                                                   far: Rasmus Jensen , matr.9  død                                                                                                       mor: Karen Marie Nielsd.

viet 15-6-1860

 

ANE MAGRETHE NIELSDATTER   

født 8-12-1833                                                                                     far: Niels Rasmusen, matr.5

død     9-7-1923                                                                                   mor: Mette Marie Jensd.

 

Karen Marie       9-3-1861    død 23-6-1864    3 år gl, halssyge

Rasmus            23-5-1863    død 26-6-1864    1 år gl, Halssyge

 

RASMUS overtager i 1859 gården efter sin far, og sælger i 1896 gården til Anton Kresten Simonsen, Alrø. Samtidig med at RASMUS køber gaarden udstykkes en matr 9c og ved   salg i 1896 skiftes et stykke jord således paracellen der før lå langs Nordvejen ved skoven nu går fra Sønder til Nordre vej. RASMUS og Ane Magrethe i daglig tale kaldet GRETHE sognefogeds, flytter ind der.

Sammen med Karen Marie og Rasmus dør 10 andre, i samme periode af “Ondartet Halssyge”.

RASMUS der er bror til Mads Lods, bliver sognefoged og hjælpelods.

Hjælpelods forståes her som den af de kendte mænd på Hjarnø der har fortrinsret til at lodse når lodsen er optaget andet steds.

RASMUS var ifølge gravstenen fhv. sognefoged og Dannebrogsmand. Se databasen for dannebrogsmænd: Kilde: FS1903, side i FS, P1015

 

Sørul.

1846: RASMUS R. 15 år søvandt efter eksp., SS 1849, mødte 48-50

1849: Er antagen som hjælpelods ved Horsens lodseri efter Capt. Kiærulffs skr. 2-9-1851, mødte i sin stilling 1851-55   1854: Hjælpelods ved Horsens lodseri, mødte i sin stilling 56-60 Ved nærmere ordre udskrivelse hævet J.M.cirkulære 8-6-61 16/61. Ret til at gå i kofardifart, såvel inden som   udenrigs. J.M.cirkulære 24-5-62.

Ft 1911:

Rasmus har Mejeribestyrer Nicolai Marius Nicolaisen og mejerske Ida Petrea Svendsen som naboer.

 

RASMUS OLESEN                                    matr 16


født 23-10-1859.                                             far: Ole Jensen, smed , matr.14

død                                                                    mor: Karen Rasmusd.

viet 10-11-1888

 

ANNA BEATE MORTENSEN   

født 22-10-1852                                             far: Morten Svendsen.  Frø?  sogn.

 

Karoline Magrethe Olesen 17-9-1889

 

ANNA BEATE var fraskilt og født i Sverrige

RASMUS betegnes som Husejer og Fisker, han har skøde på: matr 16 i 1885 fra Hans Sørensen, og 15b i 1901 fra Niels Hansen og sælger det hele til Mads Peter i 1909.

Ft 1890: RASMUS kaldes husmand og fisker + ANNA hans kone og datteren Caroline, desuden Martin P.Nielsen, 11 år, født i Rårup, er det mon Anna’s søn ?

 

RASMUS JENSEN                                    Matr 8


født     9-3-1846                                             far: Jens Sørensen , matr.8

død 19-8-1910, på Endelave                       mor: Ingeborg Jørgensdat.

Ugift.

Ft. 1890:   Enkemand Jens Sørensen på aftægt, 74 år gl.

Kjerstine Olesen, 50 år, enke og husholder, født i Voerladegaard

Jens Sørensen afstår ejendommen matr.8 til sønnen Rasmus J. der køber gården til selveje 1883 og i 1900 mageskifter med Hans Hansen, der havde en ejendom i Glattrup skov. Senere flyttede  Rasmus til Endelave og døde der i 1910, men bliver begravet på Hjarnø.

 

RASMUS PETER RASMUSEN                                     Matr 4


født     26-.4-54     i Odder

død  26-7-1854

Viet

METTELENE KRESTINE ?

født 26-10-1852    i Odder

død  16-9-1911

Anders Rasmusen    26-3-1887 i Ørting

Ane Rasmusen       18-10-1889       do

 

Ft 1911: hele familien der ankom 1906  +  Morten Rasmusen f. 12-5-1823, enkemand og pensionær, født i Skanderup.

 

RASMUS CARL SIMONSEN                          matr.5


født  8-2-1876                                                     far: Simon Christensen, Alrø

død 19-5-1931                                                     mor: Ane Kirstine Jørgensen

viet ?

BERTHA JENSIGNE ?

født  29-4-1880                                                  far: død 12-9-1969

mor:

Gudrun      1-7-1908   død 27-5-1977

Simon   15-10-1905   død   1-2-1973

Gerda    23-9-1912 + pige mere