Generalforsamling onsdag den 20. marts 2024

kl. 15.30-17.00 i Salen, Glud Museum, Museumsvej 44, Glud

Generalforsamling ifølge vedtægterne – dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Styrelsens årsberetning 2023
3. Regnskab 2023
4. Kontingent og Budget 2024
5. Indkomne forslag
6. Valg af styrelsesmedlemmer – På valg: Iris Petersen og Lars Lundsgaard (begge modtager
genvalg)
7. Valg af suppleanter – På valg Erik Sindberg Sørensen (modtager genvalg)
8. Eventuelt

Kun medlemmer er stemmeberettigede med 1 stemme pr. husstand.

Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Anne Ditte Rüsz om arbejdet på Glud Museum.

Medbring gerne interesserede naboer/bekendte – man kan indmelde sig ved start og dermed blive stemmeberettiget til generalforsamlingen.
Kom og vær med til at få indflydelse på lokalarkivet i DIT område.

Vi håber, du vil støtte op om arbejdet ved at deltage i generalforsamlingen og måske melde dig som frivillig i lokalarkivet.