Generalforsamling

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19-21 i Brugsen, Glud

Dagsorden

1 Valg af dirigent
 
2 Styrelsens beretning
 
3 Regnskab og budget
 
4 Indkomne forslag – evt. forslag skal sendes senest 7 dage før generalforsamlingen
 
5 Valg af medlemmer af styrelsen
Else Fogt, Peter Altenborg og Jytte Justesen er på valg. Alle 3 modtager genvalg.
 
6 Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen vil mangeårig frivillig ved Lokalarkivet, Jørn Christiansen fra Glud, fortælle om sin uddannelse til mejerist ved bl.a. Glud Mejeri i 1940’erne.
 
 
For at kunne stemme på generalforsamlingen skal du være medlem. Det koster 50 kr. pr. husstand.