Generalforsamling

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19-21 i Rårup Kirkecenter

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Styrelsens beretning
3 Regnskab og budget
4 Indkomne forslag – evt. forslag skal sendes senest 7 dage før generalforsamlingen
5 Valg af medlemmer af styrelsen
Iris Pedersen og Lars Lundsgaard er på valg. Begge modtager genvalg.
6 Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Henrik Nielsen fortælle om Ferguson Museet.
For at kunne stemme på generalforsamlingen skal du være medlem. Det koster 50 kr. pr. husstand.