Generalforsamling

Onsdag den 8. september 2021 kl. 19-21 i Rårup Kirkecenter

Dagsorden

1 Valg af dirigent
2 Styrelsens beretning
3 Regnskab og budget
4 Indkomne forslag – evt. forslag skal sendes senest 7 dage før generalforsamlingen
5 Valg af medlemmer af styrelsen
Peter Altenborg, Jytte Justesen og Else Fogt er på valg.
6 Eventuelt

F
or at kunne stemme på generalforsamlingen skal du være medlem. Det koster 50 kr. pr. husstand.

Vedtægter for Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv